Інші завдання дивись тут... 

Завдання 480 Прочитай числа:

19 (дев'ятнадцять), 76 (сімдесят сім), 80 (вісімдесять), 205 (двісті п'ять), 439 (чотириста тридцять дев'ять)

За­писали в нумераційну таблицю числа:

Число

Сотні

Десятки

Одиниці

19

 

1

9

76

 

7

6

80

 

8

0

205

2

0

5

439

4

3

9

Завдання 481 Сума розрядних доданків

38 = 30 + 8

105 = 100 + 5

450 = 400 + 50

767 = 700 + 60 + 7

Число доданків у кожній сумі залежить від кількості розрядів.

 

Завдання 482
+565
  223
  788
+347
  472
  819
_658
  432
  226
_538
 324
 214

+729

  161

  890

+458
  242
  700
_480
  325
  155
_674
  485
  189
+217
  259
  476
+374
  279
  653
_346
  228
  118
_705
  388
  317
Завдання 483

28 • 10 < 28 • 100

50 • 13 > 13 • 41
107  8 > 109  7
34  21 < 24  31

Завдання 484

_528 |    4

 4       132

  _28

    28

      0

700 : 7 = 100

_520 |    5

 5       104

  _20

    20

      0

_581 |   83

 581       7

    0

_910 |   26

 78       35

 130

 130

    0

Завдання 485 Порядок дій
(870 – 90) + (170 + 30) : 10 = 780 + 200 : 10 = 800
_870
   90
  780
+170
   30
  200

900 : 10 + (480 – 20) ∙ 1 – 435 = 90 + 460  435 = 115 

+ 90
  460
  550
_550
  435
  115
(17  42 – 644 : 46) : 100 + 993 = 700 : 100 + 993 = 1000
х  17
    42
   714
_644| 46

  46   14

  184

  184

     0

900 – 688 : 4 = 728 
_688| 4  

 4     172

 28

 28

    8

    8

    0

_900
  172
  728
(900 – 688) : 4 = 53
_900
  688
  212
_212| 4  

 20     53

   12

   12

     0

(900 – 688)  4 = 848
_900
  688
  212
х 212
      4
   848
Завдання 486
х – 150 = 450
х = 450 + 150
х = 600
600 – 150 = 450
450 = 450
152 : х = 4
х = 152 : 4
х = 38
152 : 38 = 4
4 = 4

26 + х = 130

х = 130 – 26

х = 104

26 + 104 = 130

130 = 130
х + 150 = 450
х = 450 – 150
х = 300
300 + 150 = 450
300 = 300
152 – х = 4
х = 152 – 4
х = 148
152 – 148 = 4
4 = 4
26 • х = 130
х = 130 : 26
х = 5
26 • 5 = 130
130 = 130
х + (150 – 100) = 450
х + 50 = 450
х = 450 – 50
х = 400
400 + (150 – 100) = 450
450 = 450
(152 + 18) – х = 4
170 – х = 4
х = 170 – 4
х = 166
(152 + 18) – 166 = 4
4 = 4
(26 – 16) • х = 130
10 • х = 130
х = 130 : 10
х = 13
(23 – 16) • 13 = 130
130 = 130

Завдання 487

15 – x > 10

х = 0,1,2,3,4

y + 4 < 16

у = 0,1,2,...,10,11

 x < 12

х = 0,1,2,3,4,5

40 : x > 10

х = 0,1,2,3

Завдання 488
Для кількох шкіл завезли 315 підручників з математики для 4 класу для учнів і вчителів, з розрахунку по 25 підручників для одного класу. Скільки класів отримали підручники? Скільки підручників залишилося для вчителів?

Розв’язання.

315 : 25 = 12 (ост. 15)

Відповідь: 12 класів отримали підручники, 15 підручників залишилося для вчителів.

 

Завдання 489
Прочитай нерівності: 4 < x, x < 10. Добери числа, які є розв’язаннями одночасно обох нерівностей.
х = 5, 6, 7, 8, 9

 Інші завдання дивись тут...