Інші завдання дивись тут... 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ ВИДУ 203 • 4, 170 • 4

Завдання 182.

Приклад

Пояснення

х 307

       3

   921

7 • 3 = 21 (од.) = 2 дес. 1 од.

0 • 3 = 0 (дес.)

0 + 2 = 2 (дес.)

3 • 3 = 9 (сот.)

х 210

    4

  840

1 • 4 = 4 (дес.)

2 • 4 = 8 (сот.)

 

Завдання 183.

х 203

       4

  812

3 • 4 = 12 (од.) = 1 дес. 2 од.

0 • 4 = 0 (дес.)

0 + 1 = 1 (дес.)

2 • 4 = 8 (сот)

х 230

     4

   920

3 • 4 = 12 (дес.) = 1 сот. 2 дес.

2 • 4 = 8 (сот.)

8 + 1 = 9 (сот.)

х 150

     6

   900

5 • 6 = 30 (дес.) = 3 сот. 0 дес.

6 • 1 = 6 (сот.)

6 + 3 = 9 (сот.) 

х 45

     7

 315

5 • 7 = 35 (од.) = 3 дес. 5 од.

4 • 7 = 28 (дес.)

28 дес. + 3 дес. = 31 дес. = 3 сот. 1 дес.

 

Завдання 184. У шкільний кіоск до першого вересня привезли 320 зоши­тів у лінійку, а в клітинку у 2 рази більше. Альбомів для малювання привезли на 680 менше, ніж зошитів. Чого при­везли менше: зошитів у лінійку чи альбомів? На скільки?

Розв’язання.

1) 320 • 2 = 640 (з.) – зошитів в клітинку привезли.

2) 320 + 640 = 960 (з.) – всього зошитів привезли.

3) 960 – 680 = 960 – 660 – 20 = 280 (ал.) – альбомів привезли.

4) 320 > 280, альбомів привезли менше.

5) 320 – 280 = 320 – 220 – 60 = 40 (шт.) – на стільки менше привезли альбомів, ніж зошитів у лінійку.

Відповідь: на 40 зошитів у лінійку більше, ніж альбомів.

 

Завдання 185.

330 • 3 – 120 : 10 + 11 • 2 = 1000

1) 330 • 3 = 990

2) 120 : 10 = 12

3) 11 • 2 = 22

4) 990 – 12 + 22 = 990 + (22 – 12) = 990 + 10 = 1000

 

200 • 4 – 100 • 2 + 150 • 2 + 25 • 4 = 1000

1) 200 • 4 = 800

2) 100 – 2 = 200

3) 150 • 2 = 300

4) 25 • 4 = 100

5) 800 – 200 + 300 + 100 = 1000

 

17 • 9 + 170 • 3 – 17 • 5 – 170 • 1 = (17 • 9 – 17 • 5) + (170 • 3 – 170 • 1) =

= 17 • (9 – 5) + 170 • (3 – 1) = 17 • 4 + 170 • 2 = 408

1) 17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 40 + 28 = 68

2) 170 • 2 = (100 + 70) • 2 = 200 + 140 = 340

3) 340 + 68 = 340 + 60 + 8 = 408

 

240 • 2 + 180 : 3 + 22 • 4 = 628

1) 240 • 2 = (200 + 40) • 2 = 400 + 80 = 480

2) 180 : 3 = 60

3) 22 • 4 = (20 + 2) • 4 = 80 + 8 = 88

 

207 • 3 – 309 • 2 + 150 • 2 = 603

1) 207 • 3 = (200 + 7) • 3 = 600 + 21 = 621

2) 309 • 2 = (300 + 9) • 2 = 600 + 18 = 618

3) 150 • 2 = (100 + 50) • 2 = 200 + 100 = 300

4) 621 - 318 + 300 = 621 - (318 - 300) = 603

 

45 • 2 + 36 • 3 – 48 • 4 = 6

1) 45 • 2 = (40 + 5) • 2 = 80 + 10 = 90

2) 36 • 3 = (30 + 6) •  3 = 90 + 18 = 108

3) 48 • 4 = (40 + 8) • 4 = 160 + 32 = 192

90 + 108 – 192 = 198 – 192 = 6 

 

Завдання 186. На рисунку зображено круг і коло, Радіус якої фігури менший? Яка довжина радіуса кола? Круга? Запиши довжину діаметрів фігур.

Розв’язання.

d = r • 2

r = d : 2.

Радіус круга менший.

r = 1 см – радіус круга.

R = 1 см 5 мм – радіус кола.

 

Завдання 187.

32 • 4 = (30 + 2) • 4 = 30 • 4 + 2 • 4 = 120 + 8 = 128

48 • 5 = (40 + 8) • 5 = 40 • 5 + 8 • 5 = 200 + 40 = 240

0 • 115 = 0

 

105 • З = (100 + 5) • 3 = 300 + 15 = 315

209 • З = (200 + 9) • 3 = 600 + 27 = 627

314 • 0 = 0

 

324 • 2 = (300 + 20 + 4) • 2 = 600 + 40 + 8 = 648

174 • 5 = (100 + 70 + 4) • 5 = 500 + 350 + 20 = 870

791 • 1 = 791

 

470 • 2 = (400 + 70) • 2 = 800 + 140 = 940

180 • 5 = (100 + 80) • 5 = 500 + 400 = 900

1 • 900 = 900

 

Завдання 188 r Кожен із 28 учнів четвертого класу купив 5 зошитів, ціною по 2 грн. Яка вартість куплених зошитів?

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 5 • 2 = 10 (грн.) – коштує 5 зошитів.

2) 28 • 10 = 280 (грн.) – вартість зошитів.

2 спосіб.

1) 28 • 5 = (20 + 8) • 5 = 100 + 40 = 140 (з.) – зошитів купили.

2) 140 • 2 = 280 (грн.) – вартість зошитів.

Скільки коштува­ли б зошити для трьох таких класів?

3) 280 • 3 = (200 + 8) • 3= 600 + 24 = 624 (грн.) – вартість зошитів для трьох таких класів.

 

Завдання 189.

а) Діаметр кола 8 см. Який його радіус?

8 : 2 = 4 (см) – радіус кола.

б) Радіус кола 45 дм. Знайди діаметр кола.

45 • 2 = (40 + 5) • 2 = 80 + 10 = 90 (дм) – діаметр кола.

 

Завдання 190. Знаки між числами, щоб утворилася істинна рівність.

25 + 25 – 25 = 25

25 – 25 + 25 = 25

25 : 25 • 25 = 25

25 • 25 : 25 = 25

 

АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ

Завдання 191.

842 : 2 = (800 + 40 + 2) : 2 = 800 : 2 + 40 : 2 + 2 : 2 = 400 + 20 + 1 = 421

357 : 7 = (350 + 7) : 7 = 350 : 7 + 7 : 7 = 50 + 1 = 51

365 : 5 = (350 + 15) : 5 = 350 : 5 + 15 : 5 = 70 + 3 = 73

Число розкладаємо на неповні ділені.

 

Завдання 192. Письмове ділення

_639 | 3  

 6         213

   3

   3

     9

     9

     0

 

Завдання 193.

396 : З = (300 + 90 + 6) : 3 = 300 : 3 + 90 : 3 + 6 : 3 = 100 + 30 + 2 = 132

844 : 4 = (800 + 40 + 4) : 4 = 800 : 4 + 40 : 4 + 4 : 4 = 200 + 10 + 1 = 211

642 : 2 = (600 + 40 + 2) : 2 = 600 : 2 + 40 : 2 + 2 : 2 = 300 + 20 + 1 = 321

864 : 2 = (800 + 60 + 4) : 2 = 800 : 2 + 60 : 2 + 4 : 2 = 400 + 30 + 2 = 432

 

Завдання 194.

х • 3 = 736 – 43

х • 3 = 693

х = 693 : 3

х = 231

824 : x = 36 : 18

824 : х = 36 : (9 • 2)

824 : х = 36 : 9 : 2

824 : х = 4 : 2

824 : х = 2

х = 824 : 12

х = 412

х + 328 = 405 + 294

х + 328 = 699

х = 699 – 328

х = 371

 

Завдання 195. На швейній фабриці з 848 м тканини пошили шкільні кос­тюми для дівчаток. На кожний костюм пішло по 4 м. Скіль­ки шкільних костюмів пошито?

848 м – це по 4 м ? костюмів

Розв’язання.

1) 848 : 4 = 212 (к.) – шкільних костюмів пошито.

Відповідь: пошито 212 шкільних костюмів.

 

Завдання 196. Три шкільні сукні коштують 639 грн. Скільки коштують 2 такі сукні? 4 такі сукні?

Розв’язання.

1 спосіб.

1) 639 : 3 = 213 (грн.) – ціна 1 шкільної сукні.

2) 213 • 2 = 426 (грн.) – коштують 2 такі сукні.

3) 213 • 4 = 852 (грн.) – коштують 4 такі сукні.

2 спосіб.

1) 639 : 3 = 213 (грн.) – ціна 1 шкільної сукні.

2) 213 • 2 = 426 (грн.) – коштують 2 такі сукні.

3) 426 + 426 = 852 (грн.) – коштують 4 такі сукні.

Відповідь: 426 гривень коштують 2 такі сукні, 852 гривні коштують 4 такі сукні.

 

Завдання 197.

3 • х = 77 • 9

3 • х = 693

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 693 : 3

х = 231

 

4 • х = 299 + 189

4 • х = 488

х = 488 : 4

х = 122

 

936 : х = 54 – 51

936 : х = 3

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

х = 936 : 3

х = 312

 

Завдання 198. Із 33 м тканини пошили шкільні сукні для дівчаток, на кожну з них витратили 3 м. На шкільну форму для хлопчика пішло на 1 м більше. Скільки метрів тканини потрібно для пошиття шкільних форм для такої ж кількості хлопчиків, як і дівчаток?

Розв’язання.

1) 33 : 3 = 11 (шт.) – суконь пошили.

1) 3 + 1 = 4 (м) – тканини потрібно на 1 шкільну форму для хлопчика.

2) 11 • 4 = 44 (м) – метрів тканини потрібно для пошиття шкільних форм для такої ж кількості хлопчиків, як і дівчаток.

Відповідь: 44 метри тканини потрібно для пошиття шкільних форм для такої ж кількості хлопчиків, як і дівчаток.

 

Завдання 199.

r = 9 мм

 Інші завдання дивись тут...