Інші завдання дивись тут...

АЛГОРИТМ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 287.

23 • 25 = 23 • (20 + 5) = 23 • 20 + 23 • 5 = 460 + 115 = 575

23 • 20 = (20 + 3) • 20 = 400 + 60 = 460

23 • 5 = (20 + 3) • 5 = 100 + 15 = 115

 

34 • 14 = 34 • (10 + 4) = 34 • 10 + 34 • 4 = 340 + 136 = 476

34 • 10 = 340

34 • 4 = (30 + 4) • 4 = 120 + 16 = 136

 

Завдання 288.

х   23

     25

 +115

   46  

   575

 

Завдання 289.

х   34

     27

 +238

   68  

   918

 

Завдання 290. 

х14

  46

+84

56   

644

х  26

    38

+208

  78  

  988

х38

  11

+38

 38  

 418

х   31

    24

+124

  62  

  744

х 16

   54

+64

 80  

 864

х   28

     28

 +224

   56  

   784

400 : 100 = 4

 

400 : 10 = 40

 

Завдання 291. У кіоску за тиждень продано 47 коробок олівців, по 12 штук у кожній, і 45 коробок фломастерів, по 18 штук у кожній. Чого продано більше і на скільки?

Розв’язання.

1) 47 • 12 = 564 (к.) – коробок олівців продано.

2) 45 • 18 = 810 (к.) – коробок фломастерів продано.

810 > 564

3) 810 – 564 = 246 (к.) – на стільки більше продано коробок фломастерів, ніж коробок олівців.

Відповідь: на 246 коробок більше продано фломастерів, ніж олівців.

 

Завдання 292.

х : 23 = 315 : 9

х : 23 = 35

х = 35 • 23

х = 805

х : 14 = 280 : 14

х : 14 = 20

х = 20 • 14

х = 280

х • 74 = 36 • 74

х • 74 = 2664

х = 2664 : 74

х = 36

 

Завдання 293. Є три числа: 24, 25, 26. Утвори пари чисел, обчисли їх до­бутки.

х   24

     25

 +120

   48  

   520

х   24

     26

 +144

   48  

   624

х   25

     26

 +150

   50  

   650

Найменший добуток

 

Найбільший добуток

 

Завдання 294. Відстань від Києва до Львова 480 км, а від Києва до Жито­мира в 4 рази менша. На скільки відстань від Києва до Льво­ва більша, ніж від Києва до Житомира?

Розв’язання.

1) 480 : 4 = 120 (км) – відстань від Києва до Житомира.

2) 480 – 120 = 360 (км) – на стільки більша відстань від Києва до Львова, ніж від Києва до Житомира.

Відповідь: на 360 кілометрів.

 

Завдання 295. Сформулюй за рівностями правила усного множення чисел на 9, 99.

а • 9 = а • (10 – 1) = а • 10 – а • 1 = а • 10 – а

а • 99 = а • (100 – 1) = а • 100 – а • 1 = а • 100 – а

Щоб помножити число на 9 (99), достатньо по­множити його на 10 (100) і від добутку відняти це число.

 

ОБЧИСЛЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ. ПРЯМОКУТНИК

Завдання 296. Продовж і прокоментуй обчислення.

28 • 34 = 28 • (З0 + 4) = 28 • (4 + З0) = 112 + 840 = 952

1) Якими одиницями виражений перший неповний добуток?

112 = 1 сот. 1 дес. 1 од.

2) Прочитай другий неповний добуток. Якими одиницями він виражений?

840 = 8 сот. 4 дес.

3) Який кінцевий результат множення?

952 = 9 сот. 5 дес. 2 од.

 

Завдання 297.

х 17

     3

   51

х 18

     5

   90

64 : 16 = 4

640 : 160 = 4

х 27

   13

 +81

 27 

 351

х 180

     5

   900

84 : 14 = 6

640 : 320 = 2

х   45

    14

+180

  45  

  630

х 32

     2

   64

84 : 12 = 7

640 : 10 = 64

х   23

     28

 +184

   46  

   644

х 320

     2

   640

84 : 21 = 4

640 : 64 = 10

 

Завдання 298. Господар посадив 55 кг картоплі, а зібрав у 12 разів більше. На скільки більше кілограмів картоплі зібрано, ніж посаджено?

Розв’язання.

1) 55 • 12 = 660 (кг) – картоплі зібрав.

2) 660 – 55 = 605 (кг) – на стільки більше кілограмів картоплі більше зібрано, ніж посаджено.

Відповідь: на 605 кілограмів.

По скільки приблизно картоплин виросло в одному кущі картоплі?

3) по 12 картоплин.

 

Завдання 299. Властивості прямокутника.

1) Протилежні сторони рівні.

2) Усі кути прямі.

3) Діагоналі рівні.

4) Точкою перетину діагоналі діляться навпіл (на два рівних відрізки).

 

Завдання 300. На 17 кущах за сезон виросло приблизно по 9 помідорів. Скільки (приблизно) помідорів зібрано за цей період?

Розв’язання.

1) 17 • 9 = 17 • 10 – 17 = 170 – 17 = 153 (п.) – помідорів зібрано.

 

Завдання 301.

Маса ящика (кг)

Кількість ящиків

Загальна маса (кг)

24

15

однакова

20

?

У магазин привезли 15 ящиків помідорів по 24 кг в кожному ящику і стільки ж  огірків у ящиках по 20 кг. Скільки ящиків огірків привезли в магазин?

Розв’язання.

1) 24 • 15 = 360 (кг) – огірків привезли.

2) 360 : 20 = 18 (ящ.) – ящиків з огірками привезли.

Відповідь: 18 ящиків з огірками привезли.

 

Завдання 302.

х  11

    11

  +11 

   11 

   121

х 14

   14

 +56

 14  

 196

х   17

    17

 +119

   17  

   289

х 12

   12

 +24

 12  

 144

х 15

   15

 +75

 15  

 225

х  18

    18

+144

  18  

   324

х 13

   13

 +39

 13  

 169

х 16

   16

 +96

 16  

 256

х  19

    19

 +171

   19  

   361

 

Завдання 303. Довжина прямокутника 26 см, а ширина у 2 рази менша Знайди периметр цього прямокутника.

Розв’язання.

1) 26 : 2 = 13 (см) – ширина прямокутника.

2) (26 + 13) • 2 = 78 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 304. Чи будуть правильними такі означення прямокутника?

Чотирикутник, у якого всі кути прямі (правильне).

Чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні (неповне означення).

 

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ІІА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО З ОДНОЦИФРОВОЮ ЧАСТКОЮ

Завдання 305.

78 : 13 = 6         64 : 16 = 4       57 : 19 = 3       85 : 17 = 5

 

Завдання 306.

432 : 72 = 6

 

Завдання 307.

186 : 31 = 6         182 : 26 = 7      216 : 36 = 6         176 : 44 = 4

 

Завдання 308. Ігрова приставка коштує 360 грн, а пульт управління до неї у 2 рази менше. Скільки здачі (решти) отримає покупець із 1 000 грн при покупці цих товарів?

Розв’язання.

1) 360 : 2 = 180 (грн) – коштує пульт управління.

2) 360 + 180 = 540 (грн) – вартість покупки.

3) 1000 – 540 = 460 (грн) – здача.

Відповідь: 460 гривень решти отримає покупець.

 

Завдання 309.

5 дм 6 см : 7 = 56 см : 7 = 8 см

5 м 6 дм : 8 = 56 дм : 8 = 7 дм

 

1 грн 92 к. : 32 = 192 к. : 32 = 6 к.

З грн 60 к. : 45 = 360 к. : 45 = 8 к.

 

7 т 2 ц : 24 = 72 ц : 24 = 3 ц

1 ц 50 кг : 25 = 150 кг : 25 = 6 кг

 

Завдання 310.

336 : 48 = 7

203 : 29 = 7

153 : 17 = 9

184 : 23 = 8

322 : 46 = 7

252 : 84 = 3

592 : 74 = 8

371 : 53 = 7

 

Завдання 311. Довжина тасьми в першому мотку в 2 рази менша, ніж у другому, а в дру­гому і в третьому мотках тасьми порів­ну. Скільки метрів тасьми в кожному мотку, якщо разом у трьох мотках є 175 м тасьми?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 1 + 2 + 2 = 5 (частин) – частин тасьми.

2) 175 : 5 = 35 (м) – довжина тасьми в 1 мотку (1 частина).

3) 35 • 2 = 70 (м) – довжина тасьми в 2 мотку, довжина тасьми в 3 мотку (2 частини).

2 спосіб

Нехай х (м) – довжина тасьми в першому мотку, тоді 2 • х (м) – довжина в другому мотку, 2 • х (м) – довжина в третьому мотку. Складемо рівняння

х + 2 • х + 2 • х = 175

х • (1 + 2 + 2) = 175

х • 5 = 175

х = 175 : 5

х = 35 (м) – довжина тасьми в 1 мотку.

х • 2 = 35 • 2 = 70 (м) – довжина тасьми в 2 мотку, довжина тасьми в 3 мотку.

Відповідь: довжина тасьми в першому мотку 35 м, в другому і третьому мотках по 70 м.

 

Завдання 312.

90 – 15 • 6 = 90 – 90 = 0

72 : (36 : 4) = 72 : 9 = 8

 

(72 – 36) • 4 = 36 • 4 = 144

72 : 9 + 2 = 8 + 2 = 10

 

64 + 15 • 2 = 64 + 30 = 94

(64 – 15) • 2 = 49 • 2 = 98

Інші завдання дивись тут...