Інші завдання дивись тут...

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ТИСЯЧА. РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ЧЕТВЕРТОГО РОЗРЯДУ

Завдання 369. Одиницями можна лічити книжки. Десятками можна лічити квартири. Сотнями можна рахувати черешні. Тисячами можна рахувати квіти.

 

Завдання 370.

1 дес., 2 дес., 3 дес., 4 дес., 5 дес., 6 дес., 7 дес. , 8 дес., 9 дес., 10 дес. = 1 сот.

1 сот., 2 сот., 3 сот., 4 сот., 5 сот., 6 сот., 7 сот., 8 сот., 9 сот., 10 сот. = 1 тис.

1 тис., 2 тис., 3 тис., 4 тис., 5 тис., 6 тис., 7 тис., 8 тис., 9 тис., 10 тис.

 

Завдання 371. 3 000, 4 000, 5 000,  6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000.

 

Завдання 3726 000 (шість тисяч), 7 000 (сім тисяч), 8 000 (вісім тисяч), 9 000 (дев'ять тисяч), 10 000 (десять тисяч).

 

Завдання 373. Порівняй.

1 тис. < 5 тис.

2 000 < 4 000

7 тис. > 3 тис.

8 000 > 5 000

9 тис. < 10 тис.

9 000 < 10 000

 

Завдання 374.

З тис. + 4 тис. = 7 тис.

З 000 + 4 000 = 7 000

З тис. + 7 тис. = 10 тис.

З 000 + 7 000 = 10 000

8 тис. – 2 тис. = 6 тис.

8 000 – 2 000 = 6 000

  

Завдання 375. Дві друкарки за 3 години, працюючи з однаковою продуктивністю, надрукували 54 сторінок тексту. Скільки сторінок тек­сту друкує одна друкарка за 1 годину?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 54 : 3 = 18 (стор.) – сторінок друкують дві друкарки за 1 годину.

2) 18 : 2 = 9 (стор.) – сторінок друкує одна друкарка за 1 годину.

2 спосіб

1) 54 : 2 = 27 (стор.) – сторінок друкує одна друкарка за 3 години.

2) 27 : 3 = 9 (стор.) – сторінок друкує одна друкарка за 1 годину.

Відповідь: 9 сторінок за 1 год друкує одна друкарка.

 

Завдання 376.

5 000 + 2 000 = 7 000

6 000 + 3 000 = 9 000

7 000 – 2 000 = 5 000

8 000 – 4 000 = 4 000

 

720 : 6 + 26 • 13 – 450 : 3 = 308

1) 720 : 6 = (600 + 120) : 6 = 120

2) 26 • 13 = 338

3) 450 : 3 = 150

4) 120 + 338 = 458

5) 458 – 150 = 308

 

31 • 31 – 816 : 4 – 757 • 1 = 0

1) 31 • 31 = 961

2) 816 : 4 = (800 + 16) : 4 = 204

3) 757 • 1 = 757

4) 961 – 204 = 757

5) 757 – 757 = 0

 

(9 • 50 + 5 • 90) : 10 – (80 • 4 : 32) + 120 • 1 = 200

1) 9 • 50 = 450

2) 5 • 90 = 450

3) 450 + 450 = 900

4) 80 • 4 = 320

5) 320 : 32 = 10

6) 120 • 1 = 120

7) 900 : 10 = 90

8) 90 – 10 = 80

9) 80 + 120 = 200

 

800 : 4 : 20 + 1 • (35 • 4 – 50) – 0 : 374 = 800 : 4 : 20 + 1 • (35 • 4 – 50) = 100

1) 35 • 4 = 140

2) 140 – 50 = 90

3) 800 : 4 = 200

4) 200 : 20 = 10

5) 1 • 90 = 90

6) 10 + 90 = 100

 

Завдання 377.

(300 + 40 + 3) + (600 + 20 + 7) = 343 + 627 = 970

 

РОЗРЯДИ. ОДИНИЦІ ТИСЯЧ, ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ

Завдання 378.

Тисячі

(IV розряд)

Сотні

(III розряд)

Десятки

(II розряд)

Одиниці

(І розряд)

Число

 

3

4

6

Триста сорок шість

1

0

0

0

Одна тисяча

7

0

0

0

Сім тисяч

 

Завдання 379. Полічи тисячами: 5 тис. + 5 тис. = 10 тис.

 

Завдання 380.

1 дес. тис. = 10 тис.

2 дес. тис. = 20 тис.

3 дес. тис. = 30 тис.

4 дес. тис. = 40 тис.

5 дес. тис. = 50 тис.

6 дес. тис. = 60 тис.

7 дес. тис. = 70 тис.

8 дес. тис. = 80 тис.

9 дес. тис. = 90 тис.

 

Завдання 381.

Десятки тисяч

(V розряд)

Одиниці тисяч (IV розряд)

Сотні

(III розряд)

Десятки

(II розряд)

Одиниці

(І розряд)

 

 

1

0

0

0

1000 = 1 тис.

1

0

0

0

0

10 000 = 1 дес. тис. =  10 тис.

8

0

0

0

0

80 000 = 8 дес. тис. = 80 тис.

 

Завдання 382.

З0 тис. = 30 000

40 тис. = 40 000

50 тис. = 50 000

60 тис. = 60 000

70 тис. = 70 000

80 тис. = 80 000

90 тис. = 90 000

5 тис. = 5 000

 

Завдання 383.

+ 187

   781

   968

+ 732

   237

   969

х   42

     16

 +252

   42  

   672

_696 | 24  

  48        29

_219

  219

     0

+ 504

   496

 1000

_314

  209

  105

х 104

      7

  728

_261 | 29  

  261     9

     0

 

Завдання 384. Для офісу закупили 28 лінійок, ціною по 3 грн, і олівці, ціною по 2 грн, загальна вартість яких менша від загальної вартості лінійок на 24 грн. Скільки олівців закупили для офісу?

Розв’язання. Вираз (28 • 3 – 24) : 2

1) 28 • 3 = 84 (грн) – вартість лінійок.

2) 84 – 24 = 60 (грн) – вартість олівців.

3) 60 : 2 = 30 (ол.) – олівців закупили для офісу.

Відповідь: 30 олівців закупили для офісу.

 

Завдання 385.

28 • 4 : 7 • 48 – 23 • 24 = 216

1) 28 • 4 = 112

2) 112 : 7 = 16

3) 48 • 16 = 768

4) 23 • 24 = 552

5) 768 – 552 = 216

 

294 + 98 : 7 • 8 : 4 – 28 • 1 = 294

1) 98 : 7 = 14

2) 14 • 8 = 112

3) 112 : 4 = 28

4) 28 • 1 = 28

5) 294 + 28 – 28 = 294

 

38 • 7 + 25 • 4 : 2 – 121 : 11 = 305

1) 38 • 7 = 266

2) 25 • 4 = 100

3) 100 : 2 = 50

4) 121 : 11 = 11

5) 266 + 50 = 316

6) 316 – 11 = 305

 

144 : 12 + 169 : 13 – 225 : 25 = 16

1) 144 : 12 = 12

2) 169 : 13 = 13

3) 225 : 25 = 9

4) 12 + 13 = 25

5) 25 – 9 = 16

 

Завдання 386. З0 зошитів на 12 аркушів коштують 90 грн. 1 зошит на 18 аркушів на 1 грн дорожчий від зошита на 12 аркушів. Скільки зошитів на 18 аркушів можна купити за 80 грн?

Розв’язання.

1) 90 : 30 = 3 (грн) – ціна зошита на 12 аркушів.

2) 3 + 1 = 4 (грн) – ціна зошита на 18 аркушів.

3) 80 : 4 = 20 (з.) – зошитів на 18 аркушів можна купити.

Відповідь: 20 зошитів на 18 аркушів можна купити.

 

РОЗРЯДНІ ЧИСЛА П'ЯТОГО РОЗРЯДУ

Завдання 387.

1 000 (одна тисяча), 7 000 (сім тисяч), 9 000 (дев'ять тисяч), 5 000 (п’ять тисяч), 4 000 (чотири тисяч), 3 000 (три тисячі), 2 000 (дві тисячі), 6 000 (шість тисяч).

Найменше число 1 000, найбільше число 9 000.

10 000 (десять тисяч), 70 000 (сімдесят тисяч), 90 000 (дев’яносто тисяч), 50 000 (п’ятдесят тисяч), 40 000 (сорок тисяч), З0 000 (тридцять тисяч), 20 000 (двадцять тисяч), 60 000 (шістдесят тисяч).

Найменше число 10 000, найбільше число 90 000.

 

Завдання 388. Порівняй.

10 000 > 7 000

10 000 < 40 000

З0 000 < 50 000

50 000 > 20 000

70 000 > 7 000

8 000 < 80 000

 

Завдання 389. Дев'ять тисяч (9 000), двадцять тисяч (20 000), дев'яносто тисяч (90 000), дві тисячі (2 000), сорок тисяч (40 000), шістдесят тисяч (60 000), шість тисяч (6 000), чотири тисячі (4 000), де­сять тисяч (10 000), одна тисяча (1 000), тисяча дев'ятсот дев'яносто один (1991), дві тисячі шістнадцять (2016).

Чотирицифрові числа: 9 000, 2 000, 6 000, 4 000, 1 000, 1991, 2016.

П'ятицифрові числа: 20 000, 90 000, 40 000, 60 000, 10 000.

 

Завдання 390.

Десятки тисяч

V

розряд

Одиниці тисяч

IV розряд

Сотні

III

розряд

Десятки

II

розряд

Одиниці

І

розряд

 

 

 

5

7

4

574 од. = 574

 

3

0

0

0

3 тис. = 3 000

2

0

0

0

0

20 тис. = 20 000

2

3

0

0

0

23 тис. = 23000

574 = 500 + 70 + 4

23 000 = 20 000 + 3 000

 

Завдання 391.

10 тис. + 20 тис. = 30 тис.

10 000 + 20 000 = 30 000

20 000 + 7 000 = 27 000

 

30 тис. – 20 тис.  = 10 тис.

30 000 – 20 000 = 10 000

10 000 – 7 000 = 3 000

 

20 тис. • 3 = 60 тис.

20 000 • 3 = 60 000

15 000 – 5 000 = 10 000

  

Завдання 392. Рівняння

х + 2 000 = 5 000

х = 5 000 – 2 000

х = 3 000

3 000 + 2 000 = 5 000

5 000 = 5 000

х – 1 000 = 4 000

х = 4 000 + 1 000

х = 5 000

5 000 – 1 000 = 4 000

4 000 = 4 000

х : 3 = 2 000

х = 2 000 • 3

х = 6 000

6 000 : 3 = 2 000

2 000 = 2 000

 

Завдання 393. Для дитячого садка куплено дерев'яні гойдалки-коники, ціною по 110 гри, і дитячі цимбали. Вартість 8 гойдалок і вартість 11 цимбалів однакова. Яка ціна дитячих цимбалів?

Розв’язання. Вираз 110 • 8 : 11

1) 110 • 8 = 880 (грн) – вартість гойдалок.

2) 880 : 11 = 80 (грн) – ціна дитячих цимбалів.

Відповідь: 80 гривень – ціна дитячих цимбалів.

 

Завдання 394.

70 000 + 20 000 = 90 000

80 000 + 10 000 = 90 000

60 000 – 20 000 = 40 000

50 000 – 30 000 = 20 000

 

348 – (150 + 210 : 35) + 54 • 2 = 300

1) 210 : 35 = 6

2) 150 + 6 = 156

3) 54 • 2 = 108

4) 348 – 156 = 192

5) 192 + 108 = 300

 

348 – 150 + 210 : 35 + 54 • 2 = 312

1) 210 : 35 = 6

2) 54 • 2 = 108

3) 348 – 150 = 198

4) 198 + 6 = 204

5) 204 + 108 = 312

 

(348 – 150 + 210 : 35 + 54) • 2 = 516

1) 210 : 35 = 6

2) 348 – 150 = 198

3) 198 + 6 = 204

4) 204 + 54 = 258

5) 258 • 2 = 516

 

348 – (150 + 210 : 35 + 54 • 2) = 84

1) 210 : 35 = 6

2) 54 • 2 = 108

3) 150 + 6 = 156

4) 156 + 108 = 264

5) 348 – 264 = 84

 

Завдання 395. Знайди периметр трикутника, якщо його одна сторона дорівнює 64 мм, а 2 інші сторони довші від неї на 28 мм.

Розв’язання.

1) 64 + 28 = 92 (мм) – відстань другої, третьої сторін.

2) 64 + 92 + 92 = 248 (мм) = 24 см 8 мм – периметр трикутника.

Відповідь: 24 см 8 мм – периметр трикутника.

 

Обернена задача.

Знайди периметр трикутника, якщо дві його сторони дорівнюють по 92 мм, а третя сторона коротша на 28 мм.

Розв’язання.

1) 92 – 28 = 64 (мм) – довжина третьої сторони.

2) 64 + 92 + 92 = 248 (мм) = 24 см 8 мм – периметр трикутника.

Відповідь: 24 см 8 мм – периметр трикутника.

 

Обернена задача.

Периметр трикутника дорівнює 248 мм. Одна сторона дорівнює 64 мм, інші дві сторони рівні. На скільки довша друга сторона від першої?

Розв’язання.

1) 248 – 64 = 184 (мм) – сума довжин двох інших рівних сторін.

2) 184 : 2 = 92 (мм) – довжина інших сторін.

3) 92 – 64 = 28 (мм) – на стільки довша друга сторона від першої.

Відповідь: на 28 мм довша друга сторона від першої.

Інші завдання дивись тут...