Інші завдання дивись тут...

Завдання 650

17 (сімнадцять), 170 (сто сімдесят), 1700 (тисяча сімсот), 1000 (тисяча), 300 (триста), 4000 (чотири тисячі), 25 (двадцять п'ять), 10 (десять), 100 (сто)

У порядку спадання: 4000, 1700, 1000, 300, 170, 100, 25, 17, 10

 

Завдання 651

840 : 10 = 84

8400 : 10 = 840

840000 : 10 = 84000

840 000 : 100 = 8400

840 000 : 1 000 = 840

840 000 : 10 000 = 84

Завдання 652 

3269 : 10 = 326 (ост. 9) Правильно

 

Завдання 653 Ділення з остачею

7 435 : 10 = 743 (ост. 5), 5 < 10, 7435 = 743 • 10 + 5

8 647 : 100 = 86 (ост. 47), 47 < 100, 8 647 = 86 • 100 + 47

28 654 : 1 000 = 28 (ост. 654), 654 < 1 000, 28 654 = 28 • 1 000 + 654

 

Завдання 654
Один столяр за 5 год реставрує 15 стільців. Скільки стільців реставрує другий столяр за 4 год, якщо, працюючи разом, обидва столяри реставрують за 1 год 7 стільців? У якого столяра продуктивність праці вища?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (ст.) – за 1 год перший столяр

2) 7 – 3 = 4 (ст.) – за 1 год другий столяр

3) 4 • 4 = 16 (ст.)

Відповідь: 16 стільців реставрує другий столяр за 4 години.

У якого столяра продуктивність праці (виготовлена кількість стільців за одиницю часу) більша? У другого столяра більша продуктивність праці, ніж у першого (4 > 3)

 

Завдання 655 Практична робота

3 см 4 мм = 34 мм

Р = 34 мм • 4 = 136 мм = 13 см 6 мм – периметр квадрата зі стороною 3 см 4 мм.

Помилковим є другий малюнок. Перевіряєм розрізанням і накладанням.

 

Завдання 656
1) Зменш числа 5000, 76 000, 100 000, 180 000 у 10 разів; у 100 разів; у 1000 разів.

5 000 : 10 = 500

76 000 : 10 = 7 600

100 000 : 10 = 10 000

180 000 : 10 = 18 000

5 000 : 100 = 50

76 000 : 100 = 760

100 000 : 100 = 1 000

180 000 : 100 = 1 800

5 000 : 1000 = 5

76 000 : 1000 = 76

100 000 : 1000 = 100

180 000 : 1000 = 180

2) Збільш числа 28, 347, 450, 702 у 10 разів; у 100 разів; у 1000 разів.

28 • 10 = 280

347 • 10 = 3 470

450 • 10 = 4 500
702 • 10 = 7 020

28 • 100 = 2 800

347 • 100 = 34 700

450 • 100 = 45 000

702 • 100 = 70 200

28 • 1000 = 28 000

347 • 1000 = 237 000

450 • 1000 = 450 000

702 • 1000 = 702 000

Завдання 657

За 20 хв сестра зібрала з яблуні 100 яблук, а брат за 15 хв — 75 яблук. Скільки яблук зібрали діти за 10 хв спільної роботи? Яка продуктивність праці кожної дитини?

Розв’язання

1) 100 : 20 = 5 (яб.) – за 1 хв сестра 

2) 75 : 15 = 5 (яб.) – за 1 хв брат

3) 5 + 5 = 10 (яб.) – за 1 хв спільної роботи

4) 10 • 10 = 100 (яб.) – за 10 хв спільної роботи

Відповідь: 100 яблук зірвали діти за 10 хв спільної роботи, продуктивність праці кожної дитини: зібрали 5 яблук за 1 хвилину.

 

Завдання 658

За допомогою дужок зміни у виразах порядок дій, щоб:

а) значення виразу не змінилося;

З0 000 + 6000 – 5 000 + 2 000 = 30 000 + (6 000 – 5 000) + 2 000

17 000 + 3 000 : 100 + 70 = 17 000 + (3 000 : 100 + 70)

б) значення виразу змінилося.

З0 000 + 6000 – 5 000 + 2 000 ≠ 30 000 + 6 000 – (5 000 + 2 000)

17 000 + 3 000 : 100 + 70 ≠ (17 000 + 3 000) : 100 + 70

 

Завдання 659

Накресли в зошиті чотирикутник АВСD. Використовуючи клітинки зошита, проведи в ньому до сторони АВ відрізок СО так, щоб утворився прямий кут ВОС. Які ще прямі кути утворяться на рисунку? Назви і запиши їх. COА, OCD

 

 

Завдання 660 Прочитайте числа

21 793 (двадцять одна тисяча сімсот дев’яносто три), 57 638 (п’ятдесят сім тисяч шістсот тридцять вісім), 8 774 (вісім тисяч сімсот сімдесят чотири), 178 315 (сто сімдесят вісім тисяч триста п'ятнадцять), 564 (п’ятсот шістдесят чотири), 28 (двадцять вісім)

Клас тисяч

Клас одиниць

 

Число

Сотні

тисяч

Десятки

тисяч

Одиниці

тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

 

2

1

7

9

3

21 793

 

5

7

6

3

8

57 638

 

 

8

7

7

4

8 774
1 7 8 3 1 5 178 315
      5 6 4 564
        2 8 28

Завдання 661

а) 120 тис. і 145 од.= 120145

   356 тис. і 140 од.= 356140

   25 тис. і 300 = 25300

   81 тис. і 81 = 81081

   13 тис. і 2 = 13002

б) 35 од. ІІ класу і 750 од. І класу= 35750
405 од. ІІ класу і 405 од. І класу= 405405

Завдання 662

568000 + 135 = 658135

274000 + 243 = 274243

51000 + 123 = 51123

43000 + 276 = 43276

46000 + 100 = 46100

46000 + 120 = 46120

46000 + 20 = 46020

346000 + 2 = 346002

342284 – 284 = 342000

342284 – 342000 = 284

63428 – 63000 = 428

63428 – 428 = 63000 

Завдання 663

300000 + 80000 = 380000

300000 + 9000 = 309000

300000 + 700 = 300700

300000 + 6 = 300006

80000 + 40 = 80040

80000 + 700 = 80700

80000 + 9000 = 89000

80000 + 6 = 80006

89746 – 6 = 89740

89746 – 40 = 89706

89746 – 700 = 89046

89746 – 80000 = 9746 

Завдання 664

56 785 + 1 = 56 786

56 789 + 1 = 56 790

444 999 + 1 = 445 000

123 456 + 1 = 123 457

65 832 – 1 = 65 831

65 830 – 1 = 65 829

171 171 – 1 = 171 170

364 780 – 1 = 364 779

572 356 • 1 = 572 356

18 756 • 0 = 0

189 566 • 1 = 189 566

999 999 • 0 = 0

0 : 10 = 0

0 : 150 = 0

0 : 150 000 = 0

0 : 1 000 000 = 0

Завдання 665

48500 + 200 < 48500 + 500
       (48700 < 49000)
52350 – 350 < 52350 – 250
52000 < 52100
399999 + 1 > 400000 – 1
400000 > 399999
400000 – 1 > 400000 – 4
399999 > 399996

Завдання 666

48694 – 8604 = 40090

35842 – 5042 = 30800

734777 – 704007 = 30770

153999 – 103000 = 50999

40340 + 1009 = 41349

300800 + 45028 = 345828

301006 + 10220 = 311226

2005 + 450 = 2455

84103 + 70 = 84173

Завдання 667

На станції очищення річкової води перший насос за 10 хв накачує в баки 950 л води, а другий за 8 хв — 848 л.

1) Скільки літрів води накачають у бак два насоси за 5 хв спільної роботи?

950 : 10 = 95 (л) – перший насос за 1 хв

848 : 8 = 106 (л) – другий насос за 1 хв

95 + 106 = 201 (л) – за 1 хв спільної роботи

201 •  5 = 1 005 (л) – за 5 хв спільної роботи

2) За скільки хвилин наповниться бак, місткість якого 804 л, двома насосами?

950 : 10 = 95 (л) – перший насос за 1 хв

848 : 8 = 106 (л) – другий насос за 1 хв

95 + 106 = 201 (л) – за 1 хв спільної роботи

804 : 201 = 4 (хв) – треба часу

 

Завдання 668

У таблиці подано довжини річок України.

Назва річки

Довжина, км

Ворскла

464

Горинь

659

Збруч

247

Прип'ять

761

1) Дізнайся, на скільки кілометрів Прип’ять довша від інших річок.

761 – 464 = 297 (км) – на стільки кілометрів Прип'ять довша від Ворскли.

761 – 659 = 102 (км) – на стільки кілометрів Прип'ять довша від річки Горинь.

761- 247 = 514 (км) – на стільки кілометрів Прип'ять довша від Збруча.

2) Знайди загальну протяжність двох будь-яких річок.

464 + 659 = 1123 (км) – загальна протяжність річок Ворскли і Горинь.

464 + 247 = 711  (км) – загальна протяжність річок Ворскли і Збруч.

464 + 761 = 1225 (км) – загальна протяжність річок Ворскли і Прип’яті.

 

Завдання 669

40 999 + 1 = 41 000

15 909 + 1 = 15 910

73 099 + 1 = 73 100

799 999 + 1 = 800 000

200 – 1 = 199

2 000 – 1 = 1 999

20 000 – 1 = 19 999

200 000 – 1 = 199 999

325 719 + 1 = 325 720

752 329 + 2 = 752 331

400 590 – 1 = 400 589

625 781 – 2 = 625 779

12 000 + 13 000 = 25 000

725 000 – 13 000 = 712 000

117 000 + 23 000 = 140 000

117 000 – 15 000 = 102 000

Завдання 670

1. Рівносторонній трикутник

2. Рівнобедрений трикутник

3. Прямокутний трикутник

4. Рівнобедрений трикутник

Інші завдання дивись тут...