Інші завдання дивись тут...

РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ШОСТОГО РОЗРЯДУ

Завдання 396.

1 сот. тис. = 100 тис. = 100 000.

2 сот. тис. = 200 тис. = 200 000

4 сот. тис. = 400 тис. = 400 000

6 сот. тис. = 600 тис. = 600 000

З сот. тис. = 300 тис. = 300 000

7 сот. тис. = 700 тис. = 700 000

 

Завдання 397. Розглянь таблицю.

Сотні тисяч

VI розряд

Десятки тисяч

V розряд

Одиниці тисяч

IV розряд

Сотні

III розряд

Десятки

II розряд

Одиниці

І розряд

 

 

 

 

7

2

4

724

7

2

4

 

 

 

724 000 = 724 тис.

7

2

4

0

0

0

724 000 = 724 тис.

724 = 700 + 20 + 4  

724 000 = 700 000 + 20 000 + 4 000  

724 = 7 сот. 2 дес. 4 од. (у числі 3 цифри)

724 000 = 7 сот. тис. 2 дес. тис. 4 од. тис. (у числі 6 цифр)

 

Завдання 398.Числа шостого розряду в порядку їх зростання: 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000.

 

Завдання 399.

200 тис. + 400 тис. = 600 тис.

20 000 + 400 000 = 420 000

700 тис. – 30 тис. = 670 тис.

700 000 – 30 000 = 670 000

 

100 000 + 500 000 = 600 000

600 000 + 200 000 = 800 000

800 000 – 300 000 = 500 000

900 000 – 400 000 = 500 000

 

200 000 • 3 = 600 000

300 000 • 2 = 600 000

700 000 : 1 = 700 000

800 000 : 4 = 200 000

 

Завдання 400. Батькові 40 років, мама на 4 роки молодша від батька, а син у 4 рази молодший від матері. На скільки років батько стар­ший від сина?

Розв’язання.

1) 40 – 4 = 36 (р.) – років мамі.

2) 36 : 4 = 9 (р.) – років синові.

3) 40 – 9 = 31 (р.) – на стільки років старший батько від сина.

Відповідь: на 31 рік батько старший від сина.

 

Завдання 401. Легковий автомобіль за 3 год проїхав 225 км, а вантажний за 4 год 272 км. Який транспорт рухався швидше і на скільки кілометрів за 1 годину швидше?

Розв’язання.

1) 225 : 3 = 75 (км/год) – швидкість легкового автомобіля.

2) 272 : 4 = 68 (км/год) – швидкість вантажного автомобіля.

3) 75 – 68 = 7 (км/год) – на стільки більша швидкість легкового автомобіля, ніж вантажного автомобіля.

Відповідь: на 7 км/год більша швидкість легкового автомобіля, ніж вантажного автомобіля.

 

Завдання 402.

1) Якщо а = 448, b = 552, тоді а + b : 4 = 448 + 552 : 4 = 448 + 138 = 586

2) Якщо с = 44, d = 900, тоді 17 • с – d : 10 = 17 • 44 – 900 : 10 = 748 - 90 = 658

 

Завдання 403. Три екскаватори за 4 робочі зміни викопали 984 м рову для прокладання газопроводу. Скільки метрів рову викопають 2 екскаватори за 2 робочі зміни?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 984 : 4 = 246 (м) – рову викопали 3 екскаватори за 1 робочу зміну.

2) 246 : 3 = 82 (м) – рову викопав 1 екскаватор за 1 робочу зміну.

3) 82 • 2 = 164 (м) – рову викопали 2 екскаватори за 1 робочу.

4) 164 • 2 = 328 (м) – рову викопали 2 екскаватори за 2 робочі зміни.

2 спосіб

1) 984 : 2 = 492 (м) – рову викопали 3 екскаватори за 2 робочі зміни.

2) 492 : 3 = 164 (м) – рову викопав 1 екскаватор за 2 робочі зміни.

3) 164 • 2 = 328 (м) – рову викопали 2 екскаватори за 2 робочі зміни.

Відповідь: 328 метрів рову викопали 2 екскаватори за 2 робочі зміни.

 

Завдання 404. Пари чотирикутників відрізняються між собою:

а) довжиною сторін (квадрат, прямокутник);

б) величиною кутів (ромб, квадрат);

в) довжиною сторін і величиною кутів (прямокутник, трапеція).

 

РОЗРЯДИ І КЛАСИ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 405.

II клас клас тисяч

1 клас клас одиниць

Сотні тисяч

VI розряд

Десятки тисяч

V розряд

Одиниці тисяч

IV розряд

Сотні III розряд

Десятки II розряд

Одиниці І розряд

 

 

 

4

6

3

4

6

3

0

0

0

 

Завдання 406. 78 (сімдесят вісім), 78 000 (сімдесят вісім тисяч), 5 (п’ять), 5 000 (п’ять тисяч), 99 (дев’яносто дев'ять), 99 000 (дев’яносто дев’ять тисяч), 150 (сто п’ятдесят), 150 000 (сто п’ятдесят тисяч), 700 (сімсот), 700 000 (сімсот тисяч).

Одиниць кожного розряду в цих числах:

78 = 7 дес. 8 од.

78 000 = 7 дес. тис. 8 тис.

5 = 5 од.

5 000 = 5 тис.

99 = 9 дес. 9 од.

99 000 = 9 дес. тис. 9 тис.

150 = 1 сот. 5 дес.

150 000 = 1 сот. тис. 5 дес. тис.

700 = 7 сот.

700 000 = 7 сот. тис.

Одиниць кожного класу в цих числах:

78 = 78 од.

78 000 = 78 тис.

5 =  5 од.

5 000 = 5 тис.

99 = 99 од.

99 000 = 99 тис.

150 = 150 од.

150 000 = 150 тис.

700 = 700 од.

700 000 = 700 тис.

 

Завдання 407.

1) До тисячі додати один буде тисяча один: 1 000 + 1 = 1 001

2) До 10 000 додати два буде десять тисяч два: 10 000 + 2 = 10 002.

3) 1 003 (тисяча три), 1 010 (тисяча десять), 1 059 (тисяча п’ятдесят дев’ять), 1 300 (тисяча триста), 1 359 (тисяча триста п’ятдесят дев’ять), 1 505 (тисяча п’ятсот п’ять), 1 770 (тисяча сімсот сімдесят), 1 991 (тисяча дев’ятсот дев’яносто один);

2 020 (дві тисячі двадцять), 3 045 (три тисячі сорок п’ять), 5 060 (п’ять тисяч шістдесят), 7 150 (сім тисяч сто п’ятдесят), 8 220 (вісім тисяч двісті двадцять), 9 333 (дев’ять тисяч триста тридцять три), 9 500 (дев’ять тисяч п’ятсот), 9 999 (дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять); 10 001 (десять тисяч один), 10 032 (десять тисяч тридцять два), 20 080 (двадцять тисяч вісімдесят), 40 200 (сорок тисяч двісті), 50 630 (п’ятдесят тисяч шістсот тридцять), 70 855 (сімдесят тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять), 99 999 (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять).

 

Завдання 408.

а) Одна тисяча п'ять (1 005), дві тисячі десять (2 010), п'ять тисяч п'ятдесят (5 050).

б) Десять тисяч (10 000), двадцять тисяч десять (20 010), сімдесят тисяч трис­та (70 300), вісімдесят вісім тисяч вісімсот вісім (88 808).

в) Сто тисяч (100 000), двісті тисяч (200 000), чотириста тисяч (400 000), п'ятсот тисяч (500 000), сімсот тисяч (700 000), дев'ятсот тисяч (900 000), мільйон (1 000 000).

 

Завдання 409.

х > 1 000

х < 6000 – 4000

х < 2000

х < 3 000

 

Завдання 410. Газопровід укладали 3 бригади. Перша вклала 328 м, друга на 56 м менше, а третя — у 2 рази менше, ніж перша і друга бригади разом. Скільки метрів газопроводу зали­шилося ще укласти, якщо довжина канави для газопроводу 984 м?

Розв’язання.

1) 328 – 56 = 272 (м) – газопроводу уклала друга бригада.

2) 328 + 272 = 600 (м) – газопроводу уклала перша і друга бригада разом.

3) 600 : 2 = 300 (м) – газопроводу уклала третя бригада.

4) 600 + 300 = 900 (м) – газопроводу уклали три бригади разом.

5) 984 – 900 = 84 (м) – газопроводу залишилось ще укласти.

Відповідь: 84 метрів газопроводу залишилось ще укласти.

 

Завдання 411.

1) Всі трицифрові числа, у яких 5 одиниць, а число сотень і десятків однакове: 115, 225, 335, 445, 555, 665, 775, 885, 995

2) Всі чотирицифрові числа, які містять 6 тисяч, а сотень, десятків і одиниць — однакову кількість: 6111,  6222, 6333, 6444, 6555, 6666, 6777, 6888, 6999.

 

УТВОРЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 412.

5 сот. = 500

8 дес. = 80

7  сот. тис. = 700 тис. = 700  000

4 сот. тис. = 400 тис. = 400 000

5 дес. тис. =  50 тис. = 50 000

3 дес. тис. = 30 тис. = 30 000

4 тис. = 4 000

6 тис. = 6 000

 

Завдання 413.

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

 

 

 

4

1

0

3

5

6

0

0

0

3

5

6

4

1

0

400 + 10 = 410

300 000 + 50 000 + 6 000 = 356 000

300 000 + 50 000 + 6 000 + 400 + 10 = 356 410

1) Одиниць першого класу в першому числі: 410 = 410 од.

2) Одиниць другого класу в другому числі:  356 000 = 356 тис.

3) У третьому числі таблиці 356 410 (триста п’ятдесят шість тисяч чотириста десять) є одиниці обох класів класу тисяч і класу одиниць.

 

Завдання 414.

1) Середня відстань від Землі до Місяця 384 400 км (триста вісімдесят чотири тисяч чотириста).

2) Довжина екватора Землі становить 40 024 км (сорок тисяч двадцять чотири).

3) Діаметр Землі — 12 742 км (дванадцять тисяч сімсот сорок два).

 

Завдання 415. Турист пройшов пішки 12 км, долаючи кожної години 4 км. На велосипеді він проїхав 75 км, проїжджаючи за кожну го­дину 15 км. Скільки часу тривала мандрівка, якщо турист ще відпочивав на привалі 1 год З0 хв?

Розв’язання.

1) 12 : 4 = 3 (год) – час пішки.

2) 75 : 15 = 5 (год) – час на велосипеді.

3) 1 год 30 хв + 3 год + 5 год = 9 год 30 хв – час у мандрівці.

Відповідь: 9 год 30 хв тривала мандрівка.

 

Завдання 416. На одну шальку поклали 20 кг і мішок крупи, на другу – 50 кг і 100 кг. Яка маса крупи, якщо шальки зрівноважені?

Розв’язання.

1 спосіб

Нехай х (кг) – маса мішка крупи, тоді х + 20 (кг) – вага на праві шальці, 50 + 100 (кг) – вага на лівій шальці. Складемо рівняння

х + 20 = 50 + 100

х + 20 = 150

х = 150 – 20

х = 130 (кг) – маса мішка крупи.

2 спосіб

50 + 100 = 150 (г) - маса на другій шальці 

150 - 20 = 130 (г) - маса крупи.

Відповідь: 130 кілограмів.

 

Завдання 417. Із 12 яблунь одного сорту зібрали по 34 кг яблук, а з 12 яблунь іншого сорту — по 45 кг. Скільки всього кілограмів яблук зібрали?

Розв’язання.

1 спосіб

1) 34 • 12 = 408 (кг) – яблук одного сорту зібрали.

2) 45 • 12 = 540 (кг) – яблук другого сорту зібрали.

3) 408 + 540 = 948 (кг) – всього яблук зібрали.

2 спосіб

1) 34 + 45 = 79 (кг) – яблук зібрали з двох яблунь різного сорту.

2) 79 • 12 = 948 9кг) – всього яблук зібрали.

Відповідь: зібрали 948 кілограмів яблук.

 

Завдання 418. Рівняння

(100 – 70) • х = 180

30 • х = 180

х = 180 : 30

х = 6

(100 – 70) • 6 = 30 • 6 = 180

180 = 180

 

168 : 4 – х = 29

42 – х = 29

х = 42 – 29

х = 13

168 : 4 – 13 = 42 – 13 = 29

29 = 29

 

х – 175 • 4 = 300

х – 700 = 300

х = 300 + 700

х = 1 000

1 000 – 175 • 4 = 1 000 – 700 = 300

300 = 300

 

Завдання 419.

(930 – 630) : 3 + 170 = 300 : 3 + 170 = 100 + 170 = 270

240 : (6 • 2) + 30 = 240 : 12 + 30 = 20 + 30 = 50

 

150 + 150 : (3 + 7) = 150 + 150 : 10 = 150 + 15 = 165

180 – 108 : 9 : 3 = 180 – 12 : 3 = 180 – 4 = 176

Інші завдання дивись тут...