Інші завдання дивись тут...

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОСНОВІ НУМЕРАЦІЇ

Завдання 487. 21 793 (двадцять одна тисяча сімсот дев’яносто три), 57 638 (п’ятдесят сім тисяч шістсот тридцять вісім), 8 774 (вісім тисяч сімсот сімдесят чотири), 178 315 (сто сімдесят вісім тисяч триста п'ятнадцять), 564 (п’ятсот шістдесят чотири), 28 (двадцять вісім)

Клас тисяч

Клас одиниць

Число

Сотні тисяч

Десятки тисяч

Одиниці тисяч

Сотні

Десятки

Одиниці

 

2

1

7

9

3

21 793

 

5

7

6

3

8

57 638

 

 

8

7

7

4

8 774

1

7

8

3

1

5

178 315

 

 

 

5

6

4

564

 

 

 

 

2

8

28

 

Завдання 488.

568 000 + 135 = 658 135

274 000 + 243 = 274 243

51 000 + 123 = 51 123

43 000 + 276 = 43 276

 

46 000 + 100 = 46 100

46 000 + 120 = 46 120

46 000 + 20 = 46 020

346 000 + 2 = 346 002

 

342 284 – 284 = 342 000

342 284 – 342 000 = 284

63 428 – 63 000 = 428

63 428 – 428 = 63 000

 

Завдання 489. Розрядні доданки

300 000 + 80 000 = 380 000

300 000 + 9 000 = 309 000

300 000 + 700 = 300 700

300 000 + 6 = 300 006

 

80 000 + 40 = 80 040

80 000 + 700 = 80 700

80 000 + 9 000 = 89 000

80 000 + 6 = 80 006

 

89 746 – 6 = 89 740

89 746 – 40 = 89 706

89 746 – 700 = 89 046

89 746 – 80 000 = 9 746

 

Завдання 490.

56 785 + 1 = 56 786

56 789 + 1 = 56 790

444 999 + 1 = 445 000

123 456 + 1 = 123 457

 

65 832 – 1 = 65 831

65 830 – 1 = 65 829

171 171 – 1 = 171 170

364 780 – 1 = 364 779

 

572 356 • 1 = 572 356

18 756 • 0 = 0

189 566 • 1 = 189 566

999 999 • 0 = 0

 

0 : 10 = 0

0 : 150 = 0

0 : 150 000 = 0

0 : 1 000 000 = 0

 

Завдання 491.

48 694 – 8 604 = 40 090

35 842 – 5 042 = 30 800

734 777 – 704 007 = 30 770

 

153 999 – 103 000 = 50 999

40 340 + 1 009 = 41 349

300 800 + 45 028 = 345 828

 

301 006 + 10 220 = 311 226

2 005 + 450 = 2 455

84 103 + 70 = 84 173

 

Завдання 492. На станції очищення річкової води перший насос за 10 хв накачує в баки 950 л води, а другий за 8 хв — 848 л.

1) Скільки літрів води накачають в бак обидва насоси за 5 хв спільної роботи?

950 : 10 = 95 (л) – води накачує перший насос за 1 хв

848 : 8 = 106 (л) – води накачує другий насос за 1 хв

95 + 106 = 201 (л) – води накачують за 1 хв спільної роботи

201 •  5 = 1 005 (л) – води накачають за 5 хв спільної роботи

2) За скільки хвилин наповниться бак ємністю у 804 л обо­ма насосами?

950 : 10 = 95 (л) – води накачує перший насос за 1 хв

848 : 8 = 106 (л) – води накачує другий насос за 1 хв

95 + 106 = 201 (л) – води накачують за 1 хв спільної роботи

804 : 201 = 4 (хв) – треба часу.

 

Завдання 493. У таблиці подано довжини великих річок України.

Назва річки

Довжина, км

Ворскла

461

Горинь

659

Збруч

247

Прип'ять

761

1. 761 – 461 = 300 (км) – на стільки кілометрів Прип'ять довша від Ворскли.

761 – 659 = 102 (км) – на стільки кілометрів Прип'ять довша від річки Горинь.

761- 247 = 514 (км) – на стільки кілометрів Прип'ять довша від Збруча.

2. 461 + 659 = 1120 (км) – загальна протяжність річок Ворскли і Горинь.

461 + 247 = 708  (км) – загальна протяжність річок Ворскли і Збруч.

461 + 761 = 1222 (км) – загальна протяжність річок Ворскли і Прип’яті .

 

Завдання 494.

40 999 + 1 = 41 000

15 909 + 1 = 15 910

73 099 + 1 = 73 100

799 999 + 1 = 800 000

 

200 – 1 = 199

2 000 – 1 = 1 999

20 000 – 1 = 19 999

200 000 – 1 = 199 999

 

325 719 + 1 = 325 720

752 329 + 2 = 752 331

400 590 – 1 = 400 589

625 781 – 2 = 625 779

 

12 000 + 13 000 = 25 000

725 000 – 13 000 = 712 000

117 000 + 23 000 = 140 000

117 000 – 15 000 = 102 000

 

Завдання 495.

1. Рівносторонній трикутник (рівні сторони і кути)

2. Рівнобедрений трикутник (рівні бічні сторони, рівні кути при основі, усі кути гострі)

3. Прямокутний трикутник (один кут прямий, два інші – гострі).

4. Рівнобедрений трикутник (рівні бічні сторони, рівні кути при основі, один тупий кут, два інших – гострі).

 

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ КРУГЛИХ ВАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 496.

5 тис. + 4 тис. = 9 тис.

5 000 + 4 000 = 9 000

3 800 + 1 000 = 4 800

3 800 + 25 = 3 825

 

2 сот. + 9 сот. = 11 сот.

8 сот. – 3 сот. = 5 сот.

3 800 + 100 = 3 900

3 800 + 2 100 = 5 900

 

З0 дес. + 20 дес. = 50 дес.

12 сот. – 3 сот. = 9 сот.

3 800 + 20 = 3 820

3 800 + 2 050 = 5 850

 

Завдання 497.

26 + 53 = 79

26 тис. + 53 тис. = 79 тис.

145 + 376 = 521

145 сот. + 376 сот. = 521 сот.

874 – 151 = 723

874 дес. – 151 дес. = 723 дес.

317 – 168 = 149

317 тис. – 168 тис. = 149 тис.

 

Завдання 498.

6 789 – 6 000 = 789
6 789 – 700 = 6 089

6 789 – 80 = 6 709

6 789 – 9 = 6 780

6 789 – 89 = 6 700

6 789 – 789 = 6 000

6 789 – 6 789 = 0

 

30 000 + 9 000 = 39 000

30 000 + 800 = 30 800

30 000 + 60 = 30 060

30 000 + 5 = 30 005

30 000 + 65 = 30 065

30 000 + 865 = 30 865

30 000 + 9 865 = 39 865

 

2 • 1 = 2

2 • 10 = 20

2 • 100 = 200

2 • 1 000 = 2 000

2 • 10 000 = 20 000

2 • 100 000 = 200 000

 

Завдання 499.

234 200 + 75 – 4 200 = 234 275 – 4 200 = 230 075

138 723 – 8 023 + 205 = 130 700 + 205 = 130 905

410 060 + 6 002 + 900 = 416 062 + 900 = 416 962

 

317 625 – 17 005 – 300 000 = 300 620 – 300 000 = 620

72 003 + 200 230 – 70 033 = 272 233 – 70 003 = 202 200

68 648 – 60 608 + 150 000 = 8 040 + 150 000 = 158 040

 

Завдання 500.

У кіоск привезли 200 кг буряку у ящиках по 25 кг, 72 кг картоплі у ящиках по 36 кг. На скільки більше привезли ящиків буряків, ніж ящиків картоплі?

Розв’язання. Вираз (200 : 25) – (72 : 36)

1) 200 : 25 = 8 (ящ.) – буряку привезли.

2) 72 : 36 = 2 (ящ.) – картоплі привезли.

3) 8 – 2 = 6 (ящ.) – на стільки більше привезли ящиків буряків, ніж картоплі.

Відповідь: на 6 ящиків більше привезли буряків, ніж картоплі.

 

У кіоск привезли 200 кг буряку у ящиках по 25 кг, 72 кг картоплі у ящиках по 36 кг. Скільки всього ящиків овочів привезли?

Розв’язання. Вираз (200 : 25) + (72 : 36)

1) 200 : 25 = 8 (ящ.) – буряку привезли.

2) 72 : 36 = 2 (ящ.) – картоплі привезли.

3) 8 + 2 = 10 (ящ.) – всього ящиків овочів привезли.

Відповідь: 10 ящиків овочів привезли.

 

У кіоск привезли 200 кг буряку у ящиках по 25 кг, 72 кг картоплі у ящиках по 36 кг. У скільки разів більше привезли ящиків буряків, ніж ящиків картоплі?

Розв’язання. Вираз (200 : 25) : (72 : 36)

1) 200 : 25 = 8 (ящ.) – буряку привезли.

2) 72 : 36 = 2 (ящ.) – картоплі привезли.

3) 8 : 2 = 4 (ящ.) – у стільки разів більше привезли ящиків буряків, ніж картоплі.

Відповідь: у 4 рази більше привезли ящиків буряків, ніж картоплі.

 

Завдання 501.

Якщо а = 70 635, b = 8 000, тоді а – 635 + b = 70 635 – 635 + 8 000 = 70 000 + 8 000 =

= 78 000

Якщо m = 3 009, n = 7 254, тоді 273 009 – m + n = 273 009 – 3 009 + 7 254 =

= 270 000 + 7 254 = 277 254

Якщо с = 819 020, d = 108, тоді с + d – 19 120 = 819 020 + 108 – 19 120 =

= 819 128 - 19 120 = 800 008

 

Завдання 502. Перша синичка з'їдає за добу 20 г комах, дру­га 19 г, третя 21 г. Скільки грамів комах (у середньому) з'їдають синиці за добу?

Розв’язання. Вираз (20 + 19 + 21) : З

1) 20 + 19 + 21 = 60 (г) – комах з'їдають всі синиці за добу.

2) 60 : 3 = 20 (г) – комах у середньому з'їдає синиця за добу.

Відповідь: 20 грамів комах у середньому з'їдає синиця за добу.

 

Завдання 503.

+ 43000

   38000

   81000

_ 460000

   230000

   230000

+ 2500

   1700

   4200

+ 25400

   17300

   42700

_ 529000

   145000

   384000

_ 2500

   1700

     800

 

Завдання 504. Доярка надоїла вранці від двох корів по 7 л молока, від інших трьох корів по 12 л молока. Який середній ранковий надій молока від цих корів?

Розв’язання.

1) 2 + 3 = 5 (к.) – всього корів.

2) 7 • 2 + 12 • 3 = 14 + 36 = 50 (л) – всього молока надоїла доярка.

3) 50 : 5 = 10 (л) – середній ранковий надій молока від корів.

Відповідь: середній ранковий надій молока від корів 10 літрів.

Інші завдання дивись тут...