Інші завдання дивись тут...

МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА 0ДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 505.

5 • 3 = 15

5 сот. • 3 = 15 сот.

5 тис. • 3 = 15 тис.

5 дес. тис. • 3 = 15 дес. тис.

 

50 • 3 = 150

500 • 3 = 1 500

5 000 • 3 = 15 000

50 000 • 3 = 150 000

 

7 • 4 = 28

700 • 4 = 2 800

7 000 • 4 = 28 000

70 000 • 4 = 280 000

 

24 • 3 = 72

240 • 3 = 720

2 400 • 3 = 7 200

24 000 • 3 = 72 000

 

Завдання 506.

а

72

720

7 200

7 200

72 000

720 000

b

8

8

100

8

9

2

а : b

9

90

72

900

8000

360 000

 

Завдання 507.

28 : 4 = 7

28 дес. тис. : 4 = 7 дес. тис.

280 000 : 4 = 70 000

 

48 : 3 = 16

480 : 3 = 160

48 000 : 3 = 16 000

 

32 : 8 = 4

3 200 : 8 = 400

320 000 : 8 = 40 000

 

72 : 6 = 12

720 : 6 = 120

72 000 : 6 = 12 000

 

Завдання 508. На п'яти однакових ділянках землі лісового господарства вирощують приблизно 15 000 саджанців ялини. Скільки са­джанців ялини вирощують на 2 таких ділянках? На 4 таких ділянках?

Розв’язання.

1) 15 000 : 5 = 3 000 (с.) – саджанців на 1 ділянці.

2) 3 000 • 2 = 6 000 (с.) – саджанців на 2 ділянках.

3) 3 000 • 4 = 12 000 (с.) – саджанців на 4 ділянках.

 

Завдання 509. У розсадниках лісового господарства виростили 4 200 саджанців кедрів. На кожні 7 саджанців кедрів припа­дало 8 саджанців сосни і 9 саджанців ялини. Скільки всього сосен і ялин виростили в розсаднику?

План розв’язування.

1) Скільки груп по 7 кедрів утвориться з 4 200 саджанців кедрів?

4 200 : 7 = 600 (гр.) – груп кедрів.

2) Скільки сосен виростили в розсаднику?

8 • 600 = 4 800 (с.) – сосен виростили.

3) Скільки ялин виростили в розсаднику?

9 • 600 = 5 400 (ял.) – ялин виростили.

4) Скільки всього сосен і ялин виростили в розсаднику?

4 800 + 5 400 = 10 200 (д.) – ялин та сосен виростили.

 

Завдання 510.

410 • 7 = (400 + 10) • 7 = 2800 + 70 = 2870

290 • 3 = (200 + 90) • 3 = 600 + 270 = 870

240 • 5 = (200 + 40) • 5 = 1000 + 200 = 1200

 

3600 • 8 = (3000 + 600) • 8 = 24000 + 4800 = 28800

12 000 • 6 = (10 000 + 2 000) • 6 = 60 000 + 12 000 = 72 000

68 000 • 4 = (60 000 + 8 000) • 4 = 240 000 + 32 000 = 272 000

 

32 ц • 5 = (30 ц + 2 ц) • 5 = 150 ц + 10 ц = 160 ц

320 кг • 5 = (300 кг + 20 кг) • 5 = 1500 кг + 100 кг = 1600 кг

3 200 • 5 = (3 000 + 200) • 5 = 15 000 + 1 000 = 16 000

 

2 500 кг : 5 = 500 кг

1 900 м • 3 = (1 000 м + 900 м) • 3 = 3 000 м + 2 700 м = 5 700 м

700 хв : 2 = (600 хв + 100 хв) : 2 = 300 хв + 50 хв = 350 хв.

 

Завдання 511. Рівняння 

х : 2 = 43 000 – 8 200

х : 2 = 34 800

х = 34 800 • 2

х = 69 600

 

х • 4 = 1 600

х = 1 600 : 4

х = 400

 

4 • х = 72 000

х = 72 000 : 4

х = 18 000

 

Завдання 512. Уздовж дороги висаджено 4 ряди лип, по 800 саджанців у кожному ряді, та З ряди кленів. Скільки кленів посадже­но в одному ряду, якщо всіх саджанців було 59 000?

Розв’язання.

1) 800 • 4 = 3 200 (с.) – саджанців лип посаджено.

2) 59 000 – 3 200 = 55 800 (с.) – саджанців кленів посаджено.

3) 55 800 : 3 = 18 600 (с.) – саджанців кленів посаджено в одному ряду.

Відповідь: 18 600 кленів посаджено в одному ряду.

 

Обер­нена задача, у якій шуканим була би кількість рядів кленів.

Уздовж дороги висаджено 4 ряди лип, по 800 саджанців у кожному ряді, та декілька рядів кленів, по 18 600 саджанців у кожному ряді. Скільки рядів кленів посадже­но?

Розв’язання.

1) 800 • 4 = 3 200 (с.) – саджанців лип посаджено.

2) 59 000 – 3 200 = 55 800 (с.) – саджанців кленів посаджено.

3) 55 800 : 18 600 = 3 (р.) – рядів кленів посаджено.

Відповідь: 3 ряди кленів посаджено.

 

Завдання 513.

14000 • 5 : 7 = 70 000 : 7 = 10 000

50 000 : 5 • 8 = 10 000 • 8 = 80 000

9 600 • 2 : З = 19 200 : 3 = 6 400

340 • 2 • 5 = 680 • 5 = (600 + 80) • 5 = 3000 + 400 = 3400

410 • 4 • 25 = 410 • (4 • 25) = 410 • 100 = 41 000

29 000 : 5 • 5 = 29 000 • (5 : 5) = 29 000

 

Завдання 514.

1) Кожне некругле число можна записати у вигляді суми або різниці круглого й одноцифрового чисел.

99 = 100 – 1

102 = 100 + 2

97 = 100 – 3 = 90 + 7

204 = 200 + 4

2) 4 • 81 = 4 • (80 + 1) = 320 + 4 = 324

9 • 37 = 9 • (30 + 7) = 270 + 63 = 333

7 • 401 = 7 • (400 + 1) = 2800 + 7 = 2807

8 • 99 = 8 • (90 + 9) = 720 + 72 = 792

 

ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА

Завдання 51548 000 : 800 = 48 000 : (8 • 100) = (48 000 : 100) : 8 = 480 : 8 = 60

 

Завдання 516.

28 000 : 700 = 280 : 7 = 40

5 200 : 20 = 520 : 2 = 260

54 000 : 300 = 540 : 3 = 180

5 200 : 400 = 52 : 4 = 13

900 000 : 50 000 = 90 : 5 = 18

51 000 : 3 000 = 51 : 3 = 17

 

Завдання 517.

На склад привезли 14 т 100 кг фруктів. Яблук привезли 7 т 200 кг у 600 ящиках, в інших ящиках 3 т 900 кг груш, решта сливи. Ящиків груш було у 2 рази менше, а ящиків слив у 3 рази менше, ніж яблук. Яка маса одного ящика яблук, слив, груш?

Розв’язання.

7 т 200 кг = 7 200 кг

3 т 900 кг = 3 900 кг

14 т 100 кг = 14 100 кг

1) 7 200 : 600 = 72 : 6 = 12 (кг) – маса ящика яблук.

2) 600 : 2 = 300 (ящ.) – ящиків груш.

3) 3 900 : 300 = 39 : 3 = 13 (кг) – маса ящика груш.

4) 600 : 3 = 200 (ящ.) – ящиків слив.

5) 7 200 + 3 900 = 11 100 (кг) – яблук та груш привезли.

6) 14 100 – 11 100 = 3 000 (кг) – слив привезли.

7) 3 000 : 200 = 30 : 2 = 15 (кг) – маса ящика слив.

Відповідь: 12 кг, 15 кг, 13 кг.

 

Завдання 518. Відстань між двома будинками 200 м. Одночасно від будин­ків назустріч один одному вийшли два хлопчики. За 1 хв один з них пройшов 70 м, інший — 100 м. Яка буде відстань між ними через 1 хв?

Схема

  70 м                       100 м

--------------->      ß-----------------

------------------------------------------

                    200 м

Розв’язання.

1) 70 + 100 = 170 (м) – відстань пройдена за 1 хв.

2) 200 – 170 = 30 (м) – відстань між ними через 1 хв.

Відповідь: 30 метрів буде між хлопчиками через 1 хв.

Побудуй схему.

 

Завдання 519

82 000 : 2 = у + 1 000

41 000 = у + 1 000

у = 41 000 – 1 000
у = 40 000

х – 4 = 1 600

х = 1 600 + 4

х = 1 604

54 + х = 54 000

х = 54 000 – 54

х = 53 946

х + 2 400 : 3 = 5 600

х + 800 = 5 600

х = 5 600 – 800

х = 4 800

х : 4 = 1 600

х = 1 600 • 4

х = 6 400

54 : х = 9 000 : 1 000

54 : х = 9

х = 54 : 9

х = 6

 

Завдання 520.

Розглянемо трикутник АВС: АВ = 25 мм, АС = 25 мм, ВС = 25 мм

Р = 25 • 3 = 75 (мм) – периметр трикутника АВС.

 

Розглянемо трикутник DPK: DК = 40 мм, DР = 30 мм, РК = 50 мм

Р = 40 + 30 + 50 = 120 (мм) = 12 (см) – периметр трикутника DPK

 

Розглянемо трикутник ЕNM: ЕМ = 65 мм, NM = 35 мм, ЕN = 35 мм

Р = 65 + 35 + 35 = 135 (мм) – периметр трикутника ЕNM.

 

Завдання 521.

15 000 : З = 5 000

15 000 : 30 = 1 500 : 3 = 500

15 000 : 1 = 15 000

15 000 : 10 = 1 500

 

15 000 : 100 = 150

15 000 : 1 000 = 15

15 000 : 15 000 = 1

0 : 15 000 = 0

 

360 000 : 1 = 360 000

360 000 : З = 120 000

360 000 : 6 = 60 000

360 000 : 600 = 3 600 : 6 = 600

 

360 000 : 20 = 36 000 : 2 = 18 000

360 000 : 200 = 3 600 : 2 = 1 800

360 000 : 2 000 = 360 : 2 = 180

360 000 : 3 600 = 3 600 : 36 = 100

 

Завдання 522. Турист пройшов до першого привалу 5 км 400 м, потім про­йшов ще 1/2 попереднього шляху і зустрівся з товаришем. Далі вони удвох подолали відстань, яка втричі менша від шляху, пройденого самим туристом. Знайди весь пройдений туристом шлях.

Розв’язання.

5 км 400 м = 5 400 м

1) 5 400 : 2 = 2 700 (м) – шлях пройшов турист потім.

2) 5 400 + 2 700 = 8 100 (м) - весь шлях туриста.

3) 8 100 : 3 = 2 700 (м) – шлях з товаришем.

4) 8 100 + 2 700 = 10 800 (м) – весь пройдений шлях.

Відстань: 10 800 метрів дорівнює весь пройдений шлях.

 

Завдання 523. Поясни, за якою ознакою кожний трикутник відрізняється від інших.

Тупокутний трикутник, прямокутний трикутник, гострокутний трикутник.

Інші завдання дивись тут...