Інші завдання дивись тут...

Завдання 45, 46
Числа 17359, 2568 і 19927 при додаванні і відніманні утворюють «родину».

+ 17359

    2568

   19927

_19927

   2568

  17359

_19927

  17368

    2568

+ 633212

   107891

   741103

_741103

  107891

  633212

_741103

  633212

  107891

Завдання 47

 

+ 637058

   108764

   745822

Перевірка

_ 745822

   108764

   637058

Перевірка

_ 745822

  637058

  108764

 

_ 240270

    31567

  208703

Перевірка

+ 208703

    31567

   240270

Перевірка

_ 240270

   208703

    31567

Завдання 48

1 м = 10 дм, 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм

1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 кг = 1000 г

 

Завдання 49

З першої ділянки зібрали 926 ц зерна, з другої  на 178 ц менше, ніж з першої. З третьої ділянки  у 2 рази менше, ніж першої і другої ділянок разом. Скільки зерна зібрали з трьох ділянок разом?

Короткий запис

I — 926 ц

II — ?, на 178 ц менше, ніж з І

III — ?, у 2 рази менше, ніж з І і ІІ разом

I, II, III — ?

Розв'язання

1) 926 – 178 = 748 (кг) – з ІІ ділянки

2) 926 + 748 = 1674 (кг) – з І і ІІ ділянки разом

3) 1674 : 2 = 837 (кг) – з ІІІ ділянки

4) 1674 + 837 = 2511 (кг)

Відповідь: з трьох ділянок зібрали 2511 кілограмів зерна.

 

Завдання 50 Дії з іменованими величинами

+ 750 кг

   384 кг

  1134 кг = 1 т 134 кг

_ 750 кг

   384 кг

   366 кг

_ 7 км 600 м

   4 км 880 м

   2 км 720 м

+ 510 г

   740 г

  1250 г = 1 кг 250 г

_ 740 г

   510 г

   230 г
+ 7 км 600 м

   4 км 880 м

  12 км 480 м

Завдадання 51

На цукровий завод завезли 42 машини цукрових буряків, по 4 т на кожній. Скільки тонн цукру отримають з цих буряків, якщо ви­хід цукру складає 1/8 маси буряку?

Розв'язання

1) 4 • 42 = 168 (т) – цукрових буряків.

2) 168 : 8 = 21 (т)

Відповідь: з цього буряку вийде 21 тонна цукру.

 

Завдання 52

а) Лось може виявити мисливця на запах на відстані 500 м, а почути — на удвічі більшій відстані. На якій відстані лось може почути мисливця? 

Розв'язання

500 • 2 = 1000 (м) = 1 (км)

Відповідь: лось може почути мисливця на відстані 1 кілометр.

б) Маса самця лося 600 кг, а його роги становлять 1/20 всієї маси. Знайди масу рогів лося.

600 : 20 = 30 (кг) 

Відповідь: маса рогів лося 30 кілограмів.

 

Завдання 53 
9 км 500 м = 9500 м

12 км 300 м = 12300 м

4 м 40 см = 440 см

4 дм 5 см = 45 см

7 т 2 ц = 7200 кг

5 т 25 кг = 5025 кг

30 ц 15 кг = 3015 кг

10 кг 40 г = 10040 г

Завдання 54

За добу на хлібозаводі випекли 10 т житнього і 5 т пшеничного хліба. Увесь хліб відвезли порівну в 5 селищ. Скільки тонн хліба завезли в кожне селище?

Розв'язання

1) 10 + 5 = 15 (т) – випекли.

2) 15 : 5 = 3 (т)

Відповідь: в кожне селище завезли 3 тонни хліба.

 

Завдання 55

«Розшифруй» і віднови числові рівності.

□ = 1496

O = 2525

∆ = 1

а = 0

b = 724

с = 5290

Завдання 56

+ 27508

    3492

   31000

+ 42048

     7582

   49630

_ 72805

    3492

   69313

+ 36080

      220

   36300

_ 42048

    7582

  34466

+ 2784

   3875

   6659

_ 50317

    6017

  44300

_ 31119

   30220

      899

_ 11111

    9999

    1112

Завдання 57 Одиниці вимірювання часу

год, хв, с, доба, рік

 

+ 2 км 350 м

   7 км 750 м

  10 км 100 м

_ 7 дм 7 см

   3 дм 8 см

   3 дм 9 см

+ 6 год 35 хв

   4 год 35 хв

  11 год 10 хв

_5 год 12 хв

         48 хв

  4 год 24 хв

Завдання 59

1) місяці за порами року: грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад

2) назви місяців, які мають З0 діб: квітень, червень, вересень, листопад

3) назви місяців, які мають 31 добу: січень, березень, травень, липень, cерпень, жовтень, грудень

 

Завдання 60

1) Високосні роки (числа, що діляться на 4): 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024

2) Рік, у якому ми живемо: 2022

 

Завдання 62 Порядок дій

7000 + 7000 • 3 = 7000 + 21000 = 28000

8000 • 8 – 8000 = 64000 – 8000 = 56000

20200 : 5 = (20000 + 200) : 5 = 4000 + 40 = 4040

7800 : 6 = (6000 + 1800) : 6 = 1000 + 300 = 1300

(20803 + 24197) • З = 45000 • 3 = 135000

(76543 – 6543) • 4 = 70000 • 4 = 280000

 

Завдання 63

Яку частину доби становить 1 год? 1/24

Яку частину години ста­новить 1 хв? 1/60 

Яку частину хвилини становить 1 с? 1/60

 

Завдання 64

Урок тривав 40 хв. На розв’язування задачі учні витратили 1/5 год, на обчислення значень виразів — 1/4 год, на розв’язування рівнянь — 1/8 уроку, на інші види робіт — решту часу уроку. Скільки хвилин витратили учні на інші види робіт?

Розв'язання

1 год = 60 хв

1) 60 хв : 5 = 12 (хв) – на задачі

2) 60 хв : 4 = 15 (хв) – на вирази

3) 40 хв : 8 = 5 (хв) – на рівняння

4) 12 + 15 + 5 = 32 (хв) – на розв'язання

5) 40 – 32 = 8 (хв)

Відповідь: на інші види робіт учні витратили 8 хвилин.

 

Завдання 65

12208 – (7309 – 4564) = 9463

_7309

  4564

  2745

_12208

   2745

   9463

31050 – (15713 + 4295) = 11042

+15713

   4295

  20008

_31050

  20008

  11042

(42706 + 3112) – 2112 = 43706

+42706

   3112

  45818

_45818

   2112

  43706

(36378 + 22822) + 7622 = 66822

+36378

  22822

  59200

+59200

   7622

  66822

Завдання 66

На виконання домашнього завдання учень 4 класу витратив 1 год 30 хв. Домашнє завдання з української мови він виконував 1/4 год, з математики — 1/3 год, з читання — 1/2 год, із предмета «Я досліджую світ» — решту часу. Скільки хвилин учень виконував домашнє завдання з предмета «Я досліджую світ»?

Розв'язання

1 год = 60 хв, 1 год 30 хв = 90 хв

1) 60 хв : 4 = 15 (хв)  з мови

2) 60 хв : 3 = 20 (хв) – з математики

3) 60 хв : 2 = 30 (хв) – з читання

4) 15 + 20 + 30 = 65 (хв) – з мови, математики і читання разом

5) 90 – 65 = 25 (хв)

Відповідь: домашнє завдання з природознавства учень виконував 25 хвилин.

Інші завдання дивись тут...

  • Анна
    30 ц 15 кг = 3015 кг ---> Виправили. Дякуємо.
    13 січня 2024 12:07