Інші завдання дивись тут...

ДІЛЕННЯ КРУГЛИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВІ. АЛГОРИТМ ПИСЬМОВОГО ДОДАВАННЯ ЧИСЕЛ. КУБ

Завдання 544

+ 72314

     З698

   76012

 

Завдання 545

+ 7364

       29

   7393

+ 7364

     129

   7493

+ 25008

       495

   25503

+ 18532

         99

   18631

+ 18532

     4288

   22820

+ 137054

       2354

   139408

 

Завдання 546. За переписом 2001 року в Україні проживало 275 763 біло­руси, 258 619 молдаван. Скільки разом білорусів і молдаван проживало в Україні?

Розв'язання.

+ 275763

   258619

   534382 (чол.) – разом білорусів і молдаван проживало в Україні.

Відповідь: 534382 чоловік.

 

Завдання 547.

+ б м 86 см

   7 м 25 см

 14 м 11 см 

+ 6 год 50 хв

   4 год 35 хв

 10 год 85 хв

 11 год 25 хв

_ 4 ц 07 кг

   2 ц З0 кг

   1 ц 77 кг

 

Завдання 548. Вартість трьох пеналів і шести авторучок однакова. Яка ціна пенала, якщо авторучка коштує 5 грн?

Розв'язання.

1 спосіб.

1) 5 • 6 = 30 (грн) – вартість авторучок.

2) 30 : 3 = 10 (грн) – ціна пеналу.

2 спосіб.

Нехай х (грн) – ціна пеналу, тоді 3 • х (грн) – вартість пеналів, а 5 • 6 (грн) – вартість ручок. Складемо рівняння

3 • х = 5 • 6

3 • х = 30

х = 30 : 3

х = 10 (грн) – ціна пеналу.

Відповідь: 10 гривень коштує пенал.

 

Обернена задача. Купили 3 пенали по 10 грн і декілька авторучок по 5 грн. Скільки купили авторучок, якщо вартість пеналів та авторучок однакова?

По 10 грн 3 пенали = По 5 грн. ? авторучок

Розв'язання.

1) 10 • 3 = 30 (грн) – вартість пеналів.

2) 30 : 5 = 6 (шт.) – авторучок купили.

Відповідь: 6 авторучок купили.

 

Завдання 549

х – З 175 = 8 249

х = 8 249 + 3 175

х = 11 424

11 424 – 3 175 = 8 249

8 249 = 8 249

х – 264 = 1 058 + 495

х – 264 = 1 553

х = 1 553 + 264

х = 1817

1817 – 264 = 1 553

1 058 + 495 = 1 553

1 553 = 1 553

 

Завдання 550.

Будинок, коробка, кубики, сірникова коробка, шафа.

 

Завдання 551.

58 + 64 = 122

158 + 864 = 1022

З158 + 4864 = 8022

37 + 84 = 121

937 + 284 = 1221

5937 + 4284 = 10221

55 + 39 = 94

355 + 739 = 1094

4355 + 2739 = 7094

На стільки кожна наступна сума в стовпчику більша від по­передньої

1022 – 122 = 900

8022 – 1022 = 7000

1221 – 121 = 1100

10221 – 1221 = 9000

1094 – 94 = 1000

7094 – 1094 = 6000

На стільки третя сума більша від першої

8022 – 122 = 7900

10221 – 121 = 10100

7094 – 94 = 7000

 

Завдання 552. У восьми однакових коробках розфасовано 64 кг цукерок. Скільки потрібно коробок для розфасування 140 кг цуке­рок, якщо в кожній коробці буде на 2 кг цукерок більше?

Розв'язання.

1) 64 : 8 = 8 (кг) – цукерок у 1 коробці спочатку.

2) 8 + 2 = 10 (кг) – цукерок у 1 коробці потім.

3) 140 : 10 = 14 (к.) – коробок потрібно.

Відповідь: 14 коробок потрібно.

 

ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 553.

_ 376376

   145145

   231231

_ 762762

   278278

   484484

 

Завдання 554

_ 3158

   2958

     200

_ 17314

     8099

     9215

_ 242139

   115764

   126375

 

Завдання 555.

а) Довжина найбільшої в Україні річки Дніпро — 2 201 км, а Десни — 1 130 км. На скільки Дніпро довший від Десни?

Розв'язання.

_ 2201

  1130

  1071 (км) – на стільки Дніпро довший від Десни.

Відповідь: на 1071 км Дніпро довший від Десни.

 

б) Загальна довжина Дніпра 2 201 км, його довжина в межах України 981 км. На скільки менша протяжність Дніпра на території України, ніж за її межами?

Розв'язання.

_ 2201

    981

  1220 (км) – на стільки менша протяжність Дніпра на території України, ніж за її межами.

Відповідь: на 1220 км менша протяжність Дніпра на території України, ніж за її межами.

 

Завдання 556. За два рейси 3 автобуси перевезли 180 екскурсантів. Скільки екскур­сантів перевезе 1 автобус за 5 рейсів, якщо всі автобуси перевозять одна­кову кількість пасажирів?

180 : 3 = 60 (ек.) – екскурсантів перевезе за два рейси 1 автобус.

3 • 2 = 6 (р.) – усього рейсів зробили автобуси.

180 : 2 = 90 (ек.) – екскурсантів перевезе 3 автобуси за 1 рейс.

180 : 6 = 30 (ек.) – екскурсантів перевезе за 1 рейс 1 автобус.

(180 : 2) : 3 = 90 : 3 = 30 (ек.) – екскурсантів перевезе за 1 рейс 1 автобус.

(180 : 3) : 2 • 5 = 60 : 2 • 5 = 150 (ек.) – екскурсантів перевезе 1 автобус за 5 рейсів.

(180 : 3) : 2 = 60 : 2 = 30 (ек.) – екскурсантів перевезе за 1 рейс 1 автобус.

(180 : 2) : 3 • 5 = 90 : 3 • 5 = 150 (ек.) – екскурсантів перевезе 1 автобус за 5 рейсів.

 

Завдання 557. Дві друкарки за 4 години надрукували 64 сторінки тексту. Скільки сторінок надрукують 4 друкарки за 4 год, працюю­чи разом і з однаковою продуктивністю?

Розв'язання.

1 спосіб

За той самий час вдвічі більше друкарок надрукують вдвічі більше сторінок.

1) 64 • 2 = 128 (с.) – сторінок надрукують 4 друкарки за 4 год.

2 спосіб

1) 64 : 2 = 32 (с.) – сторінок надрукує 1 друкарка за 4 год.

2) 32 • 4 = 128 (с.) – сторінок надрукують 4 друкарки за 4 год.

Відповідь: 128 сторінок надрукують 4 друкарки за 4 год.

 

Завдання 558.

17503 + (4269 + 5731) > 17503 – (4269 + 5731)    (сума більша за різницю)

34134 + (34134 – 2805) > 34134 – (34134 – 2805)  (сума більша за різницю)

 

Завдання 560. Загальна довжина p. Дністер 1 362 км, довжина цієї річки в межах України 705 км. На скільки менша протяжність Дні­стра за межами України, ніж на її території?

Річка Дністер протікає через Україну і Молдову.

Розв'язання.

_ 1362

    705

    657 (км) – довжина річки за межами України.

 

_ 705

   657

     48 (км) – на стільки менша протяжність Дні­стра за межами України, ніж на її території.

Відповідь: на 48 км менша протяжність Дні­стра за межами України, ніж на її території.

 

Завдання 561. Знаки дій для рівностей

8 + 8 – 8 – 8 = 0

8 – 8 + 8 – 8 = 0

8 : 8 – 8 : 8 = 0

8 • 8 – 8 • 8 = 0

8 • 8 : 8 – 8 = 0

8 : 8 • 8 – 8 = 0

8 : 8 + 8 – 8 = 1

8 – 8 + 8 : 8 = 1

 

Інші завдання дивись тут...