Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВІ ОБЧИСЛЕННЯ. ОДИНИЦІ ЧАСУ

Завдання 581

+ 27508

     3492

   31000

+ 42048

     7582

   49630

_ 72805

     3492

   69313

+ 36080

       220

   36300

_ 42048

     7582

   34466

+ 2784

    3875

   6659

_ 50317

     6017

   44300

_ 31119

   30220

       899

_ 11111

    9999

    1112

 

Завдання 582.

+ 2 км 350 м

   7 км 750 м

 10 км 100 м

_ 7 дм 7 см

   3 дм 8 см

   3 дм 9 см

+ 6 год 35 хв

   4 год 35 хв

 10 год 70 хв

 11 год 10 хв

_5 год 12 хв

_4 год 72 хв

            48 хв

 4 год 24 хв

 

Завдання 583

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

31

28

29

31

ЗО

31

ЗО

31

31

ЗО

31

ЗО

31

1) місяці за порами року: зима (грудень, січень, лютий), весна (березень, квітень, травень), літо (червень, липень, серпень), осінь (вересень, жовтень, листопад);

2) назви місяців, які мають З0 діб: квітень, червень, вересень, листопад

3) назви місяців, які мають 31 добу: січень, березень, травень, липень, cерпень, жовтень, грудень.

 

Завдання 584

1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020

 

Завдання 585

7 000 + 7 000 • 3 = 7 000 • 1 + 7 000 • 3 = 7 000 • (1 + 3) = 7 000 • 4 = 28 000

8 000 • 8 – 8 000 = 8 000 • 8 – 8 000 • 1 = 8 000 • (8 – 1) = 8 000 • 7 = 56 000

20 200 : 5 = (20 000 + 200) : 5 = 4 000 + 40 = 4 040

7 800 : 6 = (6 000 + 1 800) : 6 = 1 000 + 300 = 1 300

(20 803 + 24 197) • З = 45 000 • 3 = (40 000 + 5 000) • 3 = 120 000 + 15 000 = 135 000

(76 543 – 6 543) • 4 = 70 000 • 4 = 280 000

 

Завдання 586.

Яку частину доби становить 1 год? 1/24 (1 доба : 1 год = 24 год : 1 год = 24)

Яку частину години ста­новить 1 хв? 1/60 (1 год : 1 хв = 60 хв : 1 хв = 60)

Яку частину хвилини становить 1 с? 1/60 (1 хв : 1 с = 60 с : 1 с = 60)

Яку частину години становить 1 с? 1/3600  (1 год : 1 с = 60 хв : 1 с = 3600 с : 1 с = 3600)

 

Завдання 587. Урок тривав 45 хв. На розв'язування задачі учні витратили 1/5 год, на обчислення значень виразів 1/4 год, на розв'язування рівнянь – 1/9 уроку, на інші види робіт решту часу. Скільки хвилин витратили учні на інші види робіт?

Розв'язування.

1) 1 год : 5 = 60 хв : 5 = (50 хв + 10 хв) : 5 = 12 хв – час на розв’язування задачі.

2) 1 год : 4 = 60 хв : 4 = (40 хв + 20 хв) : 4 = 15 хв – час на обчислення виразів.

3) 45 хв : 9 = 5 хв – час на розв’язування рівнянь.

4) 12 + 15 + 5 = 32 (хв) – час на розв’язування задачі та рівнянь, обчислення виразів.

5) 45 – 32 = 13 (хв) – час на інші види робіт.

Відповідь: 13 хвилин на інші види робіт.

 

Завдання 588

12208 – (7309 – 4564) = 12208 – 2745 = 9463

31050 – (15713 + 4295) = 31050 – 20008 = 11042

(42706 + 3112) – 2112 = 45818 – 2112 = 43706

(36378 + 22822) + 7622 = 59200 + 7622 = 66822

 

Завдання 589. На виконання домашнього завдання учень 4 класу витра­тив 1 год З0 хв. 1/4 год він виконував домашнє завдання з української мови, 1/3 год — з математики, 1/2 год — з читан­ня, решту часу з природознавства. Скільки хвилин учень виконував домашнє завдання з природознавства?

Розв'язання.

1) 1 год : 4 = 60 хв : 4 = 15 хв – хвилин виконував домашнє завдання  з української мови.

2) 1 год : 3 = 60 хв : 3 = 20 хв – хвилин виконував домашнє завдання з математики.

3) 1 год : 2 = 60 хв : 2 = 30 хв – хвилин виконував домашнє завдання з читання.

4) 15 + 20 + 30 = 65 (хв) – хвилин виконував домашнє завдання з мови, математики і читання.

_1 год 30 хв

_0 год 90 хв

            65 хв

            25 хв – хвилин учень виконував домашнє завдання з природознавства.

Відповідь: 25 хвилин учень виконував домашнє завдання з природознавства

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ

Завдання 590

324 • 2 = (300 + 20 + 4) • 2 = 300 • 2 + 20 • 2 + 4 • 2 = 600 + 40 + 8 = 648

4123 • 2 = (4000 + 100 + 20 + 3) • 2 = 4000 • 2 + 100 • 2 + 20 • 2 + 3 • 2 =

= 8000 + 200 + 40 + 6 = 8246

 

Завдання 591

х 2236

         3

  6708

х 12236

           3

  36708

 

Завдання 592

х 417

       5

 2085

х 2534

         2

  5068

х 3268

         6

 19608

 

Завдання 593

а) Для гуртка з малювання  закупили 8 пачок фарб по 36 грн за пачку і 16 пачок кольорових олівців. Яка ціна пачки олівців, якщо вартість фарб та олівців однакова?

Ціна

Кількість

Вартість

36 грн

8

однакова

? грн

16

Розв’язання.

1) 36 • 8 = 288 (грн) – вартість фарб.

2) 288 : 16 = 288 : 2 : 8 = 144 :8 = (80 + 64) : 8 = 18 (грн) – ціна пачки олівців.

Відповідь: 18 грн.

б) Одну половину бензину розлили у 8 каністр по 10 л, іншу половину в 4 більші каністри. Яка місткість одної великої каністри?

Місткість каністри

Кількість

Загальна місткість

10 л

8

однакова

?

4

Розв'язання.

1) 10 • 8 = 80 (л) – всього бензину в менших каністрах.

2) 80 : 4 = 20 (л) – місткість одної великої каністри.

Відповідь: 20 літрів.

 

Завдання 594. Тарас Григорович Шевченко український поет і худож­ник народився 9 березня 1814 року. Коли відзначалося 200-річчя з дня його народження?

Розв'язання.

1) 1814 + 200 = 2014 (рік) – 9 березня 2014 року відзначалося 200-річчя з дня його народження.

 

Завдання 595. Куб є прямокутним паралелепіпедом, у якого всі сторони рівні.

 

Завдання 596.

73 • 8 = (70 + 3) • 8 = 560 + 24 = 584

374 • 7 = (300 + 70 + 4) • 7 = 2100 + 490 + 28 = 2618

4239 • 6 = (4000 + 200 + 30 + 9) • 6 = 24000 + 1200 + 180 + 54 = 25434

23115 • 4 = (20000 + 3000 + 100 + 10 + 5) • 4 = 80000 + 12000 + 400 + 40 + 20 = 92460

 

Завдання 597. На літніх канікулах Вікторія відпочивала 3 тижні в літньо­му таборі, 2 тижні була на дачі, тиждень і 3 дні ходила з батьками в туристичний похід, решту часу була в бабусі в селі. Скільки часу Вікторія була в бабусі, якщо літні кані­кули тривають 13 тижнів і 1 день?

Розв'язання.

1) 3 тижні + 2 тижні + 1 тиждень 3 дні = 6 тижнів 3 дні – час в таборі, на дачі, в поході.

 13 тижнів 1 день

_12 тижнів 8 днів

    6 тижнів 3 дні

    6 тижнів 5 днів – час в селі.

Відповідь: 6 тижнів 5 днів Вікторія була в селі.

 

Завдання 598. На луці фермерського господарства пасуться 128 кіз і 86 страусів. Скільки ніг топчуть траву на луці?

Розв'язання.

1) 4 • 128 = 512 (н.) – ніг у кіз.

2) 2 • 86 = 172 (н.) – ніг у страусів.

3) 512 + 172 = 684 (н.) - ніг топчуть траву на луці.

Відповідь: 684 ніг топчуть траву на луці.

 

ОБЧИСЛЕННЯ ДОБУТКІВ

Завдання 599. Їжак у пошуках їжі проходить за ніч до 3 км, а вдень спить у непомітному місці. Скільки кілометрів проходить їжак за їжею за 1 мі­сяць? За 2 місяці? За 5 місяців? (Вважай, що 1 місяць — це З0 діб).

Розв'язання.

1 спосіб

1) 30 • 3 = 90 (км) – проходить за 1 місяць.

2) 30 • 2 • 3 = 60 • 3 = 180 (км) – проходить за 2 місяць.

3) 30 • 5 • 3 = 150 • 3 = 450 (км) – проходить за 5 місяць.

2 спосіб

1) 30 • 3 = 90 (км) – проходить за 1 місяць.

2) 90 • 2 = 180 (км) – проходить за 2 місяць.

3) 90 • 5 = 450 (км) – проходить за 5 місяць.

 

Завдання 600.

х 52347

         4

 209388

7 • 4 = 28

4 • 4 = 16; 16 2 = 18

З • 4 = 12; 12 + 1 = 13

2 • 4 = 8; 8 + 1 = 9

5 • 4 = 20

 

Завдання 601. Бурундук запасає на зиму б кг зерна, приносячи його в нору в защічних мішечках. За один раз бурундук приносить 10 г зерна. Скільки кілометрів має по­долати бурундук, якщо відстань від нірки до поля 50 м?

Розв'язання.

6 кг = 6000 г

1) 6000 : 10 = 600 (раз) – разів носить зерно бурундук.

2) 50 + 50 = 100 (м) – відстань проходить за 1 раз.

3) 100 • 600 = 60000 (м) = 60 (км) – кілометрів має подолати бурундук.

Відповідь: 60 кілометрів має подолати бурундук.

 

Завдання 602

а) Картоплю можна розфасувати у 3 великі мішки по 78 кг або у 6 малих мішків. Скільки важить один малий мішок з картоплею?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 78 • 3 = 234 (кг) – кілограмів картоплі було.

2) 234 : 6 = 39 (кг) – важить один малий мішок з картоплею.

2 спосіб

Нехай х (кг) – важить малий мішок, тоді 6 • х (кг) – всього картоплі, також 78 • 3 (кг) – всього картоплі. Складемо рівняння

6 • х = 78 • 3

6 • х = 234

х = 234 : 6

х = 39 (кг) – важить малий мішок з картоплею.

3 спосіб

6 : 3 = 2 (разів) – у стільки разів менше картоплі в 1 малому, ніж 1 великому мішку (на  1 частину великого мішка припадає 2 частини малого мішка).

78 : 2 = 39 (кг) – важить малий мішок з картоплею.

Відповідь: 39 кілограмів.

 

Завдання 603

2 кг • 8 = 16 кг

2 т 6 ц • 7 = (2 т + 6 ц) • 2 = 4 т + 12 ц = 4 т + 1 т + 2 ц = 5 т 2 ц

352 кг • 8 = 2816 кг = 2 т 816 кг

 

5 м 4 дм : 9 = 54 дм : 9 = 6 дм

6 см 3 мм : 7 = 63 мм : 7 = 9 мм

8 м 60 см : 4 = (8 м + 60 см) : 4 = 2 м + 12 см = 2 м 12 см

 

6 год 30 хв • 2 = (6 год + 30 хв) • 2 = 12 год + 60 хв = 12 год + 1 год = 13 год

6 год 30 хв : 2 = (6 год + 30 хв) : 2 = 3 год 15 хв

24 хв 18 с : 6 = (24 хв + 18 с) : 6 = 24 хв : 6 + 18 с : 6 = 4 хв 3 с

 

Завдання 604. Рибалки першого дня зловили 2 т 8 ц. риби, другого — у 2 рази більше, а третього дня на 1 т 7 ц менше, ніж другого. Яка різниця між найбіль­шим і найменшим уловом протягом цих трьох днів?

Розв'язання.

1) 2 т 8 ц • 2 = (2 т + 8 ц) • 2 = 4 т + 16 ц = 4 т + 1 т + 6 ц = 5 т 6 ц – улов другого дня.

2) 5 т 6 ц – 1 т 7 ц = 4 т 16 ц – 1 т 7 ц = (4 т – 1 т) + (16 ц – 7 ц) = 3 т 9 ц – улов третього дня.

3) 5 т 6 ц – 2 т 8 ц = 4 т 16 ц – 2 т 8 ц = (4 т – 2 т) + (16 ц – 8 ц) = 2 т 8 ц – різниця між найбіль­шим і найменшим уловом протягом цих трьох днів.

Відповідь: 2 т 8 ц різниця між найбіль­шим і найменшим уловом протягом цих трьох днів.

 

Завдання 605

х 243

       6

 1458

х 1432

         5

  7160

х 23279

           8

 186232

 

Завдання 606

а) 4 • 400 • 10 = 4 • 10 • 400

б) 10 • 386 • 4 = 4 • 10 • 386

в) 400 • 4 • З0 = 4 • 10 • 400 • 3 – найбільший результат.

Інші завдання дивись тут...