Інші завдання дивись тут...

Завдання 131

Перевір значення площ лічбою квадратних одиниць або обчисленням.

S = 3 см • 3 см = 9 см2

S = 3 см • 4 см = 12 см2

S = 1 см • 5 см = 5 см2

Завдання 132

Прямокутник MNOP поділений на квадратні сантиметри. Полічи, скільки їх у прямокутнику.

1) додаванням: 

   а) 5 см2 + 5 см2 + 5 см2 = 15 см2 (в одному ряду 5 одиничних квадратів, а рядів три); 

   б) 3 см2 + 3 см2 + 3 см2 + 3 см2 + 3 см2 = 15 см2 (в одному стовпці 3 одиничних квадрати, а стовпців 5)

2) 5 см2 • 3 = 15 см2 або 3 см2 • 5 = 15 см2 або 5 • 3 = 15 (см2) або 3 • 5 = 15 (см2).

 

Завдання 133

Щоб знайти площу прямокутника, треба його довжину помножити на ширину.

 

Завдання 134

а) Обчисли площу прямокутника, якщо його довжина 13 см, а ширина — 5 см.

S = 13 см • 5 см = 65 см2

б) Обчисли площу прямокутника, якщо а = 8 см, b = 4 см.

S = а • b = 8 см • 4 см = 32 см2

 

Завдання 135

х : 6 = 3157 – 2862

х : 6 = 295

х = 295 • 6

х = 1170

 

х – 18713 = 54000 : 9

х – 18713 = 6000

х = 6000 + 18713

х = 24713

х : (5 + 4) = 6

х : 9 = 6

х = 6 • 9

х = 54

х + 17048 = 30115 – 12698

х + 17048 = 17417

х = 17417 – 17048

х = 369

2000 : х = 63000 : 63

2000 : х = 1000

х = 2000 : 1000

х = 2

х  (18  8) = 70

х  10 = 70

х = 70 : 10

х = 7

Завдання 136

х 437

     5

 2185

 

х 5437

       5

 27185

х 5037

       5

 25185

375 + 498 – 864 = 9 

+375

  498

  873

_873

  864

     9

Завдання 137
Швачка за 5 год пошила 30 фартухів, а її учениця за 3 год — 9 таких самих. Чия продуктивність праці більша й на скільки? Скільки фартухів пошиють швачка та її учениця за 3 год спільної роботи? Розв’яжи задачу різними способами.

Розв'язання

1-й спосіб

1) 30 : 5 = 6 (ф.) – швачка за 1 год 

2) 9 : 3 = 3 (ф.) – учениця за 1 год 

3) 6 – 3 = 3 (ф.) – на стільки більша продуктивність праці швачки

4) 6 + 3 = 9 (ф.) – разом за 1 год 

5) 9 • 3 = 27 (ф.) – разом за 3 год

2-й спосіб

1) 30 : 5 = 6 (ф.) – швачка за 1 год 

2) 9 : 3 = 3 (ф.) – учениця за 1 год 

3) 6 – 3 = 3 (ф.) – на стільки більша продуктивність праці швачки

4) 6  3 = 18 (ф.) – швачка за 3 год 

5) 3 • 3 = 9 (ф.) – учениця за 3 год

6) 18 + 9 = 27 (ф.) – разом за 3 год

Відповідь: швачка і учениця за 3 год спільної роботи пошиють 27 фартухів.

 

Завдання 138
Виконай необхідні вимірювання й обчисли площу прямокутника АBCD.
S = 5 см • 2 см = 10 см2 – площа прямокутника.

 

Завдання 139

Побудуй три різні прямокутники, площа кожного з яких дорівнює 12 см2. Знайди периметр кожного прямокутника.

Р = (4 + 3) • 2 = 14 (см)

 

Р = (6 + 2) • 2 = 16 (см)

Р = (12 + 1) • 2 = 26 (см)

 

Завдання 140

• 1 = 1

• 2 = 4

• 3 = 9

• 4 = 16

• 5 = 25

• 6 = 36

• 7 = 49

• 8 = 64

• 9 = 81

Завдання 141

Множник

Множник

Добуток

 30

  4

 120

30

4

120

30

4

120

Довжина (см

Ширина (см)

Площа (см2)

30

 4

120

30

4

120

30

4

120

а) Щоб знайти невідомий перший (другий) множник, потрібно добуток поділити на відомий другий (перший) множник.
б) Щою знайти невідому довжину (ширину) прямокутника, потрібно площу поділити на відому ширину (довжину) прямокутника.

 

Завдання 142
а) Для створення паперової новорічної гірлянди 9 учнів / учениць класу виготовили по одній ланці гірлянди. На виготовлення ланки було використано аркуш паперу завширшки 10 см і завдовжки 25 см. Скільки квадратних сантиметрів паперу витратили на новорічну гірлянду?
Розв'язання
1) 5 • 30 = 150 (см2) – площа ланки гірлянди
2) 150 • 30 = (100 + 50) • 30 = 4500 (см2)
Відповідь: на гірлянду витратили 4500 см2 паперу.
б) Площа лепбука «Новини класу» дорівнює 6400 см2, його довжина — 100 см. Яка ширина лепбука?

Розв'язання

6400 : 100 = 64 (см)
Відповідь: 64 см ширина лепбука.
в) Ширина прапорця 10 см, його площа — 200 см2. У скільки разів довжина прапорця більша, ніж його ширина?

Розв'язання

1) 200 : 10 = 20 (см) – довжина прапорця.
2) 20 : 10 = 2 (рази)
Відповідь: у 2 рази більша довжина прапорця, ніж його ширина.

 

Завдання 143 Площа квадрата

Чому дорівнює площа квадратів?

1) Сторона квадрата 7 см.

S = 7 см • 7 см = 49 см2

2) Сторона квадрата 8 см.

S = 8 см • 8 см = 64 см2

3) Сторона квадрата а см.

S = а см • а см = а2 см2

 

Завдання 144

Добери значення сторони квадрата.

S = 9 см2 = 3 см • 3 см

S = 16 см2 = 4 см • 4 см

S = 25 см2 = 5 см • 5 см

 

Завдання 145

Плакат з математичними формулами має форму квадрата. Чому дорівнює його площа, якщо сторона квадрата 50 см (60 см; 80 см)?

S = 50 • 50 = 2500 (см2) – площа квадрата зі стороною 50 см.

S = 60 • 60 = 3600 (см2) – площа квадрата зі стороною 60 см.

S = 80 • 80 = 6400 (см2) – площа квадрата зі стороною 80 см.

 

Завдання 146
Виконай необхідні вимірювання. Обчисли площу прямокутника у квадратних сантиметрах, квадратних міліметрах. Запиши рівність.
АВ = 2 см, ВС = 3 см
Sпр. = 2 • 3 = 6 см2 = 600 мм2

 

Завдання 147 Порядок дій
34891 + 250  8 – 36891 = 34891 + 2000 – 36891 = 36891 – 36891 = 0
 311 + 7  689 – 7  500 = 3500
240  6 + 760  6 – 400 : 2 = 6000 – 200 = 5800
 896 – 9  104 + 9  115 = 8163

 

Завдання 148
1) Знайди за планом площу кімнати, кухні, коридору.

Розв'язання

3 • 4 = 12 (м2) – площа кухні

6 • 4 = 24 (м2) – площа кімнати

• (6 – 4) = 3 • 2 = 6 (м2) – площа коридору

2) Виконай відповідні вимірювання й обчисли площу своєї кімнати, кухні, коридору.

3 • 3 = 9 (м2) – площа кухні

5 • 4 = 20 (м2) – площа кімнати

• 2 = 6 (м2) – площа коридору

 

Завдання 149

Побудуй відрізок AB завдовжки 2 см. Не проводячи обчислень, побудуй новий відрізок СD, довжина якого в 5 разів більша. Використай циркуль, «покрокувавши» ним. Треба зробити 5 "кроків" циркулем.

Інші завдання дивись тут...