Інші завдання дивись тут...

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ. АЛГОРИТМ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

Завдання 693. Розв'яжи задачі, які розв'язуються діленням.

а) Уляна купила 20 зошитів, за ціною 2 грн кожний. Яка вартість покупки?

б) Уляна купила 20 зошитів за 40 грн. Яка ціна зошита?

40 : 20 = 2 (грн) – ціна зошита.

в) Уляна купила на 40 грн зошити, за ціною 2 грн кожний. Скільки зошитів купила Уляна?

40 : 2 = 20 (з.) – зошитів купила Уляна.

 

Завдання 694

360 : 9 = 40     424 : 4 = 106     24 000 : 24 = 1000       3 200 : 8 = 400

 

Завдання 695. Добери найбільше число, яке задовольняє нерівність.

7 • 6 < 43

5 • 7 < 38

9 • 6 < 60

8 • 8 < 70

7 • 3 < 24

4 • 8 < 33

6 • 5 < 35

8 • 6 < 49

 

Завдання 696

365 : 5 = (300 + 60 + 5) : 5 = 60 + 12 + 1 = 73

2592 : 8 = (2400 + 160 + 32) : 8 = 300 + 20 + 4 = 324

741 : 3 = (600 + 120 + 21) : З = 200 + 40 + 7 = 247

 

Завдання 697

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове виконується аналогічно до ділення трицифрового числа на одноцифрове.

 

Завдання 698

_592 | 8  

 56       74

 _32

   32

     0

_22736 | 7   

  21          3248

  _17

   14

   _33

     28

     _56

       56

         0

_2466 | 9  

 18          274

 _66

   63

   _36

     36

      0

_2492 | 7  

 21         356

 _39

   35

   _42

     42

       0

 

Завдання 699. Для святкування Дня іменинника в класі купили 7 пачок зе­фіру, по 250 г кожна, 8 пакетів цукерок, по 350 г у кожному. 1) Чого куплено більше і на скільки? 2) Яка маса куплених солодощів?

Розв'язання

1) 250 • 7 = 1750 (г) – маса зефіру.

2) 350 • 8 = 2800 (г) – маса цукерок.

3) 2800 – 1750 = 1050 (г) – на стільки більша маса цукерок, ніж зефіру.

3) Ціна пачки зефіру 9 грн, ціна пакета цукерок — 18 грн. Вартість яких солодощів більша і на скільки? Яка вартість усіх куплених солодощів?

Розв'язання

1) 9 • 7 = 63 (грн) – вартість зефіру.

2) 18 • 8 = 144 (грн) – вартість цукерок.

3) 144 – 63 = 81 (грн) – на стільки більша вартість цукерок, ніж зефіру.

4) 63 + 144 = 207 (грн) – вартість усіх куплених солодощів.

 

Завдання 700 Обчислення зручним способом.

37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37 + 37 = 37 • 10 = 370

117 + 883 + 117 + 883 + 117 + 883 + 117 + 883 = (117 + 883) • 4 = 1000 • 4 = 4000

(5 • 5015) • 2 = 5 • 2 • 5015 = 10 • 5015 = 50150

2 • (2 • 370) • 25 = 2 • 2 • 25 • 370 = 4 • 25 • 370 = 100 • 370 = 37000

249 • 5 + 249 • 5 = 5 • (249 + 1) = 5 • 250 = 4 • 250 + 250 = 1000 + 250 = 1250

 

Завдання 701. Прямокутники мають периметр 24 см. Накресли той з них, який має найбільшу площу.

Розв'язання.

24 : 2 = 12 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини прямокутника).

Півпериметр

Площа

12 = 1 + 11

12 = 2 + 10

12 = 3 + 9

12 = 4 + 8

12 = 5 + 7

12 = 6 + 6

1 • 11 = 11

2 • 10 = 20

3 • 9 = 27

4 • 8 = 32

5 • 7 = 35

6 • 6 = 36

Найбільшу площу має квадрат зі стороною 6 см.

 

ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ НА ЧИСЛО. ЦИЛІНДР

Завдання 702

_2695 | 7  

  21        385

  _59

    56

    _35

      35

        0

_25232 | 8  

 24          3154

 _12

     8

   _43

     40

     _32

       32

         0

_3537 | 9  

 27         393

 _83

   81

   _27

     27

      0

_1848 | 6    

  18        308

    _48

      48

        0

 

Завдання 703

а) Маса восьми страусів 1 288 кг. Яка маса одного страуса?

_1288 | 8   

   8        161 (кг) – маса 1 страуса.

  _48

    48

       _8

         8

         0

б) За одну годину страус може пробігти до 72 км. Скільки кілометрів зможе пробіг­ти страус за 3 год? Порівняй цю відстань з відстанню від Києва до Вінниці (256 км).

72 • 3 = 216 (км) – відстань зможе пробігти.

256 – 216 = 40 (км) – на стільки кілометрів більша відстань від Києва до Вінниці.

 

Завдання 704

х : 6 = 238 – 119

х : 6 = 119

х = 119 • 6

х = 714

7 • х = 5 437 + 3 719

7 • х = 9156

х = 9156 : 7

х = 1308

 

Завдання 705.

1) Від стрічки завдовжки 2 м 18 см відрізали 1/4 частину. Скільки сантиметрів стрічки відрізали?

2 м 48 см = 248 см

248 : 4 = 62 см – сантиметрів відрізали.

2) Площа узору становить 1/5 площі вишитого рушника. Площа рушника 6 дм2 55 см2. Яку площу рушника займає узор?

6 дм2 55 см2 = 6 • дм • дм + 55 см2 = 6 • 10 см • 10 см + 55 см2 = 600 см2 + 55 см2 = 655 см2

655 см2 : 5 = 131 см2 – площу займає  узор.

 

Завдання 706. На квадратах синім кольором зарисована 1/4 частина.

 

Завдання 707

1) Усі предмети мають форму циліндра (склянка, капелюх, труба, комин).

2) Циліндри схожі кольором, відмінні розмірами.

3) У циліндрах змінюється висота, радіус основи (круга).

 

Завдання 708

_З996 | 6   

 36         666

 _39

   36

   _36

     36

      0

_5439 | 7  

 49         777

 _53

   49

   _49

     49

       0

х 888

       8

 7104

х 444

       4

 1776

Перевірка

х 666

       6

 3996

Перевірка

х 777

       7

 5439

Перевірка

_7104 | 8  

 64         888

 _70

   64

   _64

     64

       0

Перевірка

_1776 | 4  

  16         444

  _17

   16

   _16

     16

       0

 

Завдання 709 Скільки рулонів шпалер необхідно придбати для обклею­вання стін кімнати (6 м • 3 м • 3 м), якщо в рулоні 18 м2 Яка вартість цих рулонів, якщо ціна одного рулону — 134 грн?

Розв'язання

1) (3 • 3) • 2 + (3 • 6) • 4 = 18 + 72 = 90 (м2) – площа стін. 

2) 90 : 18 = 90 : 9 : 2 = 5 (р.) – рулонів шпалер необхідно.

3) 134 • 5 = 670 (грн) – вартість цих рулонів.

Інші завдання дивись тут...