Інші завдання дивись тут...

ПОВТОРЕННЯ

Завдання 1060. За десять робочих днів, працюючи з однаковою потужніс­тю, завод випустив 840 холодильників. Морозильних камер за один день завод випускає на 16 більше, ніж холодильни­ків. Скільки днів потрібно працювати заводу, щоб випусти­ти 900 морозильних камер?

Розв’язання

1) 840 : 10 = 84 (х.) – холодильників випустив за 1 робочий день.

2) 84 + 16 = 100 (к.) – камер випускає за 1 робочий день

3) 900 : 100 = 90 (дн.) – днів потрібно працювати заводу

Відповідь: 90 днів потрібно працювати заводу, щоб випусти­ти 900 морозильних камер.

 

Завдання 1061

Якщо а = 13, b = 20, тоді а • b + 2 • b = (а + 2) • b = (13 + 2) • 20 = 15 • 20 = 300

Якщо а = 13, b = 20, тоді (b – а) • b = (20 – 13) • 20 = 7 • 20 = 140

 

Завдання 1062

312 : 4 + 549 : 3 – 251 • 1 = 10

1) 312 : 4 = (400 – 88) : 4 = 100 - 22 = 78

2) 549 : 3 = (300 + 240 + 9) : 3 = 100 + 80 + 3 = 183

3) 251 • 1 = 251

4) 78 + 183 = 261

5) 261 – 251 = 10

 

(48 • 20 – 56 • 8) : 4 = 352

1) 48 • 20 = (40 + 8) • 20 = 800 + 160 = 960

2) 56 • 8 = (50 + 6) • 8 = 400 + 48 = 448

3) 960 + 448 = 1408

4) 1408 : 4 = (800 + 200 + 400 + 8) : 4 = 200 + 50 + 100 + 2 = 352

 

(344 : 8 + 677) : 60 = 12

1) 344 : 8 = (320 + 24) : 8 = 40 + 3 = 43

2) 677 + 43 = 720

3) 720 : 60 = (600 + 120) : 60 = 10 + 2 = 12

 

19 • 30 – 570 : 10 – 513 • 0 = 513

1) 19 • 30 = (10 + 9) • 30 = 300 + 270 = 570

2) 570 : 10 = 57

3) 513 • 0 = 0

4) 570 – 57 = 513

5) 543 – 0 = 513

 

43 • 20 : 10 – 42 • 20 : 10 = (43 • 20 – 42 • 20) : 10 = ((43 – 42) • 20) : 10 = 1 • 20 : 10 = 2

 

24 • 5 + 6 • 20 + 120 : 10 = 252

1) 24 • 5 = (20 + 4) • 5 = 100 + 20 = 120

2) 6 • 20 = 120

3) 120 : 10 = 12

4) 120 + 120 = 240

5) 240 + 12 = 252

 

Завдання 1063. У четвертокласника 36 зошитів, яких 1/4 зошити в клітинку, 1/6 — у похилу лінію, решта в лінійку. На скільки зошитів у клітинку менше, ніж у лінійку?

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (з.) – зошитів у клітинку.

2) 36 : 6 = 6 (з.) – зошитів у похилу лінійку

3) 9 + 6 = 15 (з.) – зошитів у клітинку і похилу лінійку разом

4) 36 – 15 = 21 (з.) – зошитів у лінійку

Відповідь: 21 зошит у лінійку

 

Завдання 1064. У 5 однакових банках 10 кг варення. Скільки кілограмів ва­рення помістилося в а таких банках? Скільки таких банок потрібно для зберігання b кг варення?

Розв’язання

10 : 5 (кг) – варення у 1 банці

(10 : 5) • а (кг) – варення в а таких банках

b : (10 : 5) (б.) – банок таких потрібно

 

Завдання 1065  Ділення з остачею

1) 43 : 7 = 6 (ост. 1),   бо 6 • 7 + 1 = 43

62 : 8 = 7 (ост. 6),      бо 7 • 8 + 6 = 62

55 : 6 = 9 (ост. 1),      бо 9 • 6 + 1 = 55

29 : 3 = 9 (ост. 2),      бо 9 • 3 + 2 = 29

2) Під час ділення числа на 6 можуть бути остачі 1, 2, 3, 4, 5;

під час ділення числа на 8 можуть бути остачі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

під час ділення числа на 9 можуть бути остачі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

під час ділення числа на 50 можуть бути остачі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, … , 49

Остача завжди менша від частки.

 

Завдання 1066. Задумано три числа, сума яких дорівнює 100. Сума пер­шого і другого чисел — 70, сума другого а третього — 80. Яка різниця між найбільшим і найменшим числом?

Розв’язання

1 спосіб

1) 100 – 70 = 30 – третє число

2) 80 – 30 = 50 – друге число

70 – 50 = 20 – перше число

2 спосіб

100 – 80 = 20 – перше число

70 – 20 = 50 – друге число

80 – 50 = 30 – третє число

 

Завдання 1067.

Якщо а = 500, b = 175, тоді а + 2 • b = 500 + 2 • 175 = 500 + 350 = 850

Якщо а = 500, b = 175, тоді а – 2 • b = 500 – 2 • 175 = 500 – 350 = 150

 

Завдання 1068 Рівняння

х + 402 = 600

х = 600 – 402

х = 198

х • 21 = 735

х = 735 : 21

х = 35

х + 402 = 372 + 228

х + 402 = 600

х = 600 – 402

х = 198

х • 21 = 1000 – 265

х • 21 = 735

х = 735 : 21

х = 35

 

Завдання 1069. Батьки закупили на осінньому ярмарку 100 кг картоплі, по 5 грн за 1 кг, 20 кг моркви, ціною по 7 грн, 15 кг черво­ного буряка, ціною по 6 грн. У магазині на цей час ціни на всі овочі були на 2 грн більші. Скільки грошей зекономила сім'я, купуючи овочі не в магазині, а на осінньому ярмарку? Скільки гривень зекономлено на кожному виді овочів?

Розв’язання

1) 100 • 2 = 200 (грн) – зекономили на картоплі

2) 20 • 2 = 40 (грн.) – зекономили на моркві

3) 15 • 2 = 30 (грн.) – зекономили на бурякові

4) 200 + 40 + 30 = 270 (грн) – гривень зекономили на овочах

 

Завдання 1070

За день продали 65 кг апельсинів та 117 кг мандаринів з 14 однакових ящиків. Скільки окремо продали ящиків апельсинів та мандаринів, якщо маса усіх ящиків однакова?

Розв’язання

1) 65 + 117 = 182 (кг) – усього апельсинів та мандаринів продали

2) 182 : 14 = 13 (кг) – маса фруктів у 1 ящику

3) 65 : 13 = 5 (ящ.) – ящиків з апельсинами продали

4) 117 : 13 = 9 (ящ.) – ящиків з мандаринами продали

Відповідь: 5 ящиків з апельсинами продали і 9 ящиків – з мандаринами.

 

За день продали 5 ящиків мандаринів і 9 ящиків апельсинів. Апельсинів продали на 52 кг більше, ніж мандаринів. Скільки продали кілограмів мандаринів і апельсинів, якщо маса усіх ящиків однакова?

Розв’язання

1) 9 – 5 = 4 (ящ.) – на стільки більше продали ящиків апельсинів, ніж мандаринів

2) 52 : 4 = 13 (кг) – маса 1 такого ящика

3) 13 • 5 = 65 (кг) – мандаринів продали

4) 13 • 9 = 117 (кг) – апельсинів продали

Відповідь: продали 65 кг мандаринів і 117 кг апельсинів.

 

Завдання 1071. Вартість 8 однакових енциклопедій про тварин 720 грн, а вартість 10 однакових енциклопедій про рослини — 990 грн. Яка енциклопедія дорожча і на скільки?

Розв’язання

1) 720 : 8 = 90 (грн) – ціна енциклопедії про тварин

2) 990 : 10 = 99 (грн) – ціна енциклопедії про рослин

3) 99 – 90 = 9 (грн) – на стільки дорожча енциклопедія про рослини, ніж про тварин

Відповідь: на 9 гривень дорожча  енциклопедія про рослини, ніж про тварин

 

Обернена задача

Купили 8 однакових енциклопедій про тварин по ціні 90 грн і ще 10  однакових енциклопедій про рослини. Скільки гривень заплатили за енциклопедії про рослини, якщо вартість усієї покупки 1710 грн?

Розв’язання

1) 90 • 8 = 720 (грн) – вартість енциклопедій про тварин

2) 1710 – 720 = 990 (грн) – вартість енциклопедій про рослини

Відповідь: 990 грн заплатили за енциклопедії про рослини.

 

Завдання 1072. Два маляри за 3 дні пофарбували 72 парти, працюючи з од­наковою продуктивністю. За скільки днів 3 маляри пофар­бують 108 парт?

Розв’язання

1) 72 : 2 : 3 = 12 (п.) – парт фарбує 1 маляр за 1 день

2) 12 • 3 = 36 (п.) – парт фарбують 3 маляри за 1 день   

3) 108 : 36 = 3 (дн.) – днів потрібно

Відповідь: за 3 дні 3 маляри пофар­бують 108 парт.

Обернена задача

Два маляри за 3 дні пофарбували 72 парти, працюючи з од­наковою продуктивністю. Скільки парт пофарбують 3 маляри за 3 дні?

Розв’язання

1) 72 : 2 : 3 = 12 (п.) – парт фарбує 1 маляр за 1 день

2) 12 • 3 • 3 = 108 (п.) – парт пофарбують 3 маляри за 3 дні   

Відповідь: 108 парт пофарбують 3 малярі за 3 дні

 

Завдання 1073

З 500 – 1 700 + 250 • 2 = 2300

х 250

     2

  500

_3500

 1700

 1800

+1800

    500

  2300

62 345 + 20 195 – 17 319 = 65221

+ 62345

   20195

   82540

_ 82540

   17319

   65221

54 321 + 23 235 – 50 321 = 27 235

+ 54321

   23235

   77556

_ 77556

   50321

   27235

2 400 – 1 395 + 7 384 = 8389

_ 2400

  1395

  1005

+ 1005

   7384

   8389

 

Завдання 1074. На цукровому заводі за добу виготовили 36 т цукру, який вивезли вранці 3 вантажні машини, в обід — 6 машин і вве­чері — 9 машин. Скільки тонн цукру вивезли кожного разу? Скільки тонн цукрового буряка було перероблено на цукор за добу, якщо вихід цукру складає 1/6 маси буряка?

Розв’язання

1) 3 + 6 + 9 = 18 (м) – усього машин вивозили цукор

2) 36 : 18 = 2 (т) – цукру вивезла 1 машина

3) 2 • 3 = 6 (т) – цукру вивезли вранці

4) 2 • 6 = 12 (т) – цукру вивезли в обід

5) 2 • 9 = 18 (т) – цукру вивезли ввечері

6) Якщо 18 т уже складаэ 1/6 маси буряка, тоді

18 • 6 = 108 (т) – тонн цукрового буряка було перероблено на цукор за добу

Відповідь: 108 тонн цукрового буряка було перероблено на цукор за добу 

 

Завдання 1075

+ 5 км 568 м

   8 км 427 м

 13 км 995 м

_ 3 т 500 кг

  1 т 700 кг

  1 т 800 кг

_ 13 км 040 м

    7 км 650 м

    5 км 390 м

+  5 т 7 ц

    5 т 8 ц

  11 т 5 ц

_ 30 м 75 см

  12 м 80 см

  17 м 95 см

_ 19 кг 020 г

  17 кг 160 г

    1 кг 860 г

 

Завдання 1076 Два токарі працюють з однаковою продуктив­ністю праці. Перший працював 3 год, другий 5 год. Разом за цей час вони виточили 160 болтів. Скіль­ки болтів виточив кожен токар?

Розв’язання

1) 3 + 5 = 8 (год) – часу працювали токарі разом

2) 160 : 8 = 20 (д.) – деталей виточують за 1 год

3) 20 • 3 = 60 (д.) – деталей виточив перший токар

4) 20 • 5 = 100 (д.) – деталей виточив другий токар

Відповідь: 60 деталей виточив перший токар, 100 деталей виточив другий токар

 

Завдання 1077 Господиня відвела під посіви кавунів, динь, огірків та по­мідорів ділянки прямокутної форми. Довжина і ширина ділянки під кавунами — 7 м і 4 м, під динями 6 м і 5 м, під огірками 8 м і З м, під помідорами 17 м і 2 м. Яка в се­редньому площа відведена під одну сільськогосподарську культуру?

Розв’язання

1) 7 • 4 = 28 (м2) – площа ділянки під кавунами

2) 6 • 5 = 30 (м2) – площа ділянки під динями

3) 8 • 3 = 24 (м2) – площа ділянки під огірками

4) 17 • 2 = 34 (м2) – площа ділянки під помідорами

5) (28 + 30 + 24 + 34) : 4 = 29 (м2) - се­редня площа відведена під одну сільськогосподарську культуру

Відповідь: 29 м2

 

Завдання 1079. У класі З0 учнів. Підсумкову оцінку 12 балів з математики отримали 1/5 всіх учнів класу, 1/3 усіх учнів отримали 11 балів, 1/6—10 балів, 2/10 — 9 балів, 1/15 — 8 балів, 1/30 — б балів.

Скільки учнів класу отримали більше, ніж 9 балів?

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (уч.) – учнів класу отримали 12 балів

2) 30 : 3 = 10 (уч.) – учнів класу отримали 11 балів

3) 30 : 6 = 5 (уч.) – учнів класу отримали 10 балів

4) 6 + 10 + 5 = 21 (уч) – учнів класу отримали більше, ніж 9 балів

Відповідь: 21 учень класу отримав більше, ніж 9 балів

 

Завдання 1080

Якщо а = 38, b = 62, тоді а • 201 + b • 201 = (а + b) • 201 = (38 + 62) • 201 = 100 • 201 = 20100

Якщо а = 39, b = 18, тоді 23 283 : а - 8 640 : b = 23 283 : 39 – 8 640 : 18 = 597 – 480 = 117

 

Завдання 1081. Добери кілька розв'язків кожної нерівності.

х > 1 000, для х = 1 001, 1 002, …

х < 15, для х = 0, 1, 2, 3, … , 14

 

2 + х > 8

2 + х > 2 + 6

Сума більша там, де більший доданок

х > 2, для х = 3, 4, 5, …

 

х – 3 > 8

х – 3 > 11 – 3

Різниця більша там, де більше зменшуване

х > 11, для х = 12, 13, 14, …

 

3 • х <15

3 • х < 3 • 5

Добуток менший там, де менший множник

х < 5, для х = 0, 1, 2, 3, 4

 

х : 5 < 6

х : 5 < 30 : 5

Частка менша там, де менше ділене

х < 30, для х = 0, 1, 2, 3, …., 29

 

х • 4 > 16

х • 4 > 4 • 4

Добуток більший там, де більший множник

х > 4, для х = 5, 6, 7, 8, …

 

70 : х > 7

70 : х > 70 : 10

Частка більша там, де менший дільник

х < 10, для х = 1, 2, 3, 4, …, 9

 

Завдання 1082

Трикутники: СDЕ, СВЕ, АВЕ, АСЕ

Чотирикутники: ВСDЕ, АСDЕ

 

Завдання 1083. З двох міст виїхали одночасно назустріч один одному два велосипедисти. Швидкість першого 12 км/год, а другого на 3 км/год більша. Через 3 год до зустрічі їм залишилось проїхати 17 км. Яка відстань між цими містами?

Розв’язання

1 спосіб

1) 12 + 3 = 15 (км/год) – швидкість другого велосипедиста

2) 12 + 15 = 27 (км/год) – швидкість зближення

3) 27 • 3 = 81 (км) – відстань проїхали велосипедисти

4) 81 + 17 = 98 (км) – відстань між містами

2 спосіб

1) 12 + 3 = 15 (км/год) – швидкість другого велосипедиста

2) 12 + 15 = 27 (км) – відстань проїдуть за 1 год

3) 27 • 3 = 81 (км) – відстань проїхали велосипедисти за 3 год

4) 81 + 17 = 98 (км) – відстань між містами

3 спосіб

1) 12 + 3 = 15 (км/год) – швидкість другого велосипедиста

3) 12 • 3 = 36 (км) – відстань проїхав перший велосипедист

3) 15 • 3 = 45 (км) – відстань проїхав другий велосипедисти

3) 36 + 45 = 81 (км) – відстань проїхали велосипедисти

4) 81 + 17 = 98 (км) – відстань між містами

Відповідь: 98 км між містами 

Інші завдання дивись тут...