Інші завдання дивись тут...

Примітка: рожевим кольором написана правильна відповідь,

             червоним кольором - пояснення, що не відповідає умові завдання,

             зеленим кольором - пояснення, що відповідає умові завдання.

 

ІІ ТИП КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1. Варіант 1

Завдання 1. Пронумеруй план з речень, щоб утворився текст.

3. За літо білченята підросли. 

2. Навесні у неї вивелися малі білченята. 

4. Вони полюбляють ганятися за сонячним зайчиком. 

7. Так цікаво за ними спостерігати! 

6. А потім промінь бігає за малою білочкою. 

5. Пробіжить він по дереву, а білочка — за ним! 

1. У сосновому дуплі живе білка.

 

Завдання 2. Мета тексту.

А щоб розповісти про білочку

Б щоб розповісти, як граються білченята

В щоб розповісти про те, які білочки потішні восени

 

Завдання 3. Усі дієслова майбутнього часу (відповідають на питання що робитиме? що зроблять? що будемо робити? і т.д.).

А буде світити, випливло (що зробило? Минулий час), засяє 

Б настане, прийдуть, будемо відпочивати 

В розкинулось (що зробило? Минулий час), спускатиметься, пролетить

 

Завдання 4. Правильне висловлювання.

А я вибачаюсь (може скластися враження, що людина вибачає сама себе)

Б вибачте мені (вибачте кому? мені)

В вибачте мене

 

Завдання 5. Подані сполучення слів замінити дієсловом.

Висіти на телефоні —  базікати.

Вийти на фінішну пряму — фінішувати. 

Ані пари з вуст – мовчати.

 

Завдання 6. За допомогою питань встановити зв'язки між членами речення (Дерева восени одягають різнобарвне вбрання).

Дерева (що роблять?) одягають. Одягають (коли?) восени. Одягають (що?) вбрання. Вбрання (яке?) різнобарвне.

 

Завдання 7Склади і запиши текст-міркування «Чим мені подобається осінь?» (5-7 речень).

      

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. Варіант 2

Завдання 1. Пронумеруй план з речень, щоб утворився текст.

5. Складні геометричні узори властиві вишивці Галичини, Буковини, Закарпаття.

7. Українська народна вишивка відзначається багатством і різноманітністю.

4. Українську вишивку прикрашають і рослинні візерунки.

1. Вишивка — вид народного декоративного мистецтва.

3. Народна вишивка багата на геометричні елементи.

6. Рослинний орнамент характерний для Київщини, Чернігівщини, Полтавщини.

2. В Україні є багато різноманітних технічних прийомів вишивання: мережання, вирізування, низь, гладь, хрестик та інші.

 

Завдання 2. Мета тексту.

А щоб розповісти про українську народну вишивку 

Б щоб розповісти про те, як український народ вишиває 

В щоб розповісти про багатство української народної вишивки

 

Завдання 3. Усі дієслова майбутнього часу (відповідають на питання що робитимуть?, що зроблять? що будуть робити? і т.д.)

А буде радіти, заспівало (що зробило? минулий час), заграє 

Б згадає, напишуть, будемо читати 

В заблищить, піднялось (що зробило? минулий час), прокинеться

 

Завдання 4. Правильне висловлювання. 

А я пробачаюсь (може скластися враження, що людина пробачає сама себе)

Б пробачте мене

В пробачте мені (вибачте кому? мені)

 

Завдання 5. Подані сполучення слів замінити дієсловом.

Набрати в рот води — мовчати

Голову ламати —  думати

Накивати п'ятами —  втекти

 

Завдання 6. За допомогою питань установити зв'язки між членами речення (Увечері на небі з'явився молодий місяць).

Місяць (що зробив?) з'явився. З'явився (коли?) увечері. З'явився (де?) на небі. Місяць (який?) молодий.

 

Завдання 7Склади і запиши текст-міркування «Чим мені подобається зима?» (5-7 речень).

Інші завдання дивись тут...