Інші завдання дивись тут...

ВПРАВА 8. Поміркуйте разом! Що таке усне мовлення? А писемне?

   Як опанувати усне мовлення? Чи досить для цього знати лише слова? Ні. Треба ще вміти поєднувати їх між собою. За допомогою чого сполучають слова? Що утворюється із поєднаних між собою слів? Правильно, речення. А з речень? Звичайно, текст.

   А що стає у пригоді під час усного мовлення, спілкування між людьми? Інтонація, сила голосу, міміка, жести. Як же правильно користуватися цими помічниками усного мовлення? Про які вимоги до усного мовлення ти вже знаєш? Назви їх. Яким вимогам має відповідати писемне мовлення ?

 

ВПРАВА 9. 1. Прочитай, що говорить народна мудрість про значення знань у житті людини.

1. Наука для людини, як сонце для життя. 2. Хто більше читає, той більше знає. 3. Наука і труд добрий плід дають. 4. Знання злодій не вкраде, у вогні не згорять і у воді не потонуть.

2. Спиши висловлювання. Поясни, як ти їх розумієш.

3. Назви слова, у яких одна буква позначає два звуки, а дві букви позначають один звук.

9. ВІДПОВІДЬ.

2. Наука для людини, як сонце для життя. Хто більше читає, той більше знає. Наука і труд добрий плід дають. Знання злодій не вкраде, у вогні не згорять і у воді не потонуть.

3. Як [й а к], читає [ч и т а й е], знає [з н а й е], дають [д а й у т'].

Життя [ж и т': а], знання [з н а н': а].

Дають [д а й у т'], згорять [з г о р а т'], потонуть [п о т о н у т']. "Знак м'якшення" не позначає звук, буква тільки пом'якшує попередній звук.

 

ВПРАВА 10. Поміркуйте разом! Що називають культурою мовлення? Як досягти високої культури мовлення?

Культура мовлення  - це правильність, чіткість, точність, виразність мовленого слова, доцільність його вживання, багатство словникового запасу.

 

ВПРАВА 11. Поміркуйте разом! 1. Прочитайте поради. Висловте власні думки про те, яким має бути мовлення.

1. Правильної літературної мови треба вчитися завжди, вчитися у великих майстрів слова. 2. Прислухайтеся до власного мовлення, критично оцінюйте його. 3. Не так уже й складно позбутися вживання тих самих слів, слів-паразитів, вульгарних слів. 4. Якщо свідомо пильнуватимете за чистотою і красою свого мовлення, то обов'язково досягнете успіхів у володінні мовою.

2. Спишіть одну з порад. Розкажіть у класі, як ви будете дотримуватися її.

 

ВПРАВА 12. Попрацюйте разом! 1. Розгляньте фотоілюстрації.

2. За зображеннями та з власного досвіду розкажіть, як треба поводитись у громадських місцях (у транспорті, кінотеатрі, музеї, магазині) під час спілкування з іншими людьми.

12. ВІДПОВІДЬ.

Як треба поводитись у магазині. 

Як треба поводитись у театрі

Як треба поводитись у транспорті.

Як треба поводитись у музеї.

 

ВПРАВА 13.1. Прочитай висловлювання.

1. Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе (Олесь Гончар). 2. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за правильність мови, за багатство мови (Максим Рильський). 3. Добре вимовлене слово — це вже музика (Костянтин Станіславський).

2. Спиши одне висловлювання (на вибір) і поясни, як ти його розумієш.

3. Зроби звуко-буквений аналіз виділених слів.

13. ВІДПОВІДЬ.

Звуко-буквений аналіз виділених слів.

1. Рідної.

2. рід-но-ї

3. перший склад наголошений

4. [р і д н о й і], [– •' –| – • = •]

5. «ер», «і», «де», «ен», «о», «йот», «і»

6.  звуків 6, букв 5

7. буква ї завжди позначає два звуки [й], [і]

 

ВПРАВА 14. Попрацюйте в парах! 1. Прочитайте текст. Визначте його тему і головну думку.

    Кожна людина зацікавлена в тому, щоб уміти правильно й гарно говорити. Адже це дає можливість налагоджувати і підтримувати добрі стосунки з іншими людьми. Для цього треба виразно говорити і мати що сказати.

      Щоб навчитися добре і змістовно говорити, необхідно збагачувати свої знання і досвід (За Іржі Томаном).

2. Поясніть одне одному думку, висловлену в останньому реченні.

14. ВІДПОВІДЬ.

ТЕМА: розповідь про мову.

ГОЛОВНА ДУМКА: заклик вчитися добре і змістовно говорити, збагачувати свою мову.

 

ВПРАВА 15. Попрацюйте разом! 1. Поговоримо про культуру спілкування.

2. Прочитайте запитання і дайте на них відповіді.

1. Чи вмієте ви спілкуватися з іншими людьми? 2. Чи не завдаєте людям прикрощів своєю нетактовною поведінкою? 3. Чи завжди правильно оцінюєте свою поведінку? 4. Як ви звертаєтеся до людей? 5. Як відповідаєте на запитання? 6. Які слова при цьому ти вживаєте?

15. ВІДПОВІДЬ.

 

ВПРАВА 16. Поміркуйте разом! Що розуміють під культурою спілкування?

Культура спілкування передбачає вживання ввічливих слів: доброго ранку, доброго дня. добрий вечір, до побачення: дякую. спасибі, прошу, ласкаво прошу, будь ласка, будьте ласкаві, прошу вибачення, даруйте.

 

ВПРАВА 17.1. Прислухайся до народних порад!

1. Знаєш — кажи, не знаєш — мовчи. 2. Вік ж..ви — вік учись. 3. Учи іншого — і сам помудрішаєш. 4. Шануй учителя, як рідного батька. 5. Будь господарем свого слова. 6. Добрим словом мур проб'єш, а л..хим і в двері не ввійдеш.

2. Спиши прислів'я, уставляючи пропущені букви. Яке правило допомогло тобі правильно написати слова?

17. ВІДПОВІДЬ.

Знаєш — кажи, не знаєш — мовчи. Вік живи (бо жити) — вік учись. Учи іншого — і сам помудрішаєш. Шануй учителя, як рідного батька. Будь господарем свого слова. Добрим словом мур проб'єш, а лихим (бо лихо) і в двері не ввійдеш.

Інші завдання дивись тут...