Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника

«Українська мова 4 клас" Вашуленко М. С.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

При використанні публікацій даного ГДЗ

 

посилання на сайт обов'язкове!

Зміст

МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 1. Мова — безсмертний скарб народу 5 

Вправи 1 – 7 

Вправи 8 – 17 

ТЕКСТ 

§ 2. Закріплення поняття про будову тексту.

Тема і мета висловлювання. Заголовок 12

Вправи 18 – 20 

§3. Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті  13

Вправи 21 – 24 

§ 4. Засоби зв'язку речень у тексті 15

Вправи 25 – 28 

§ 5. Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті 17

Вправи 29 – 32 

§ 6. Особливості змісту та побудови тексту міркування 20

Вправи 33 – 36 

§ 7. Особливості текстів-описів. Мета цих текстів 21

Вправи 37 – 45 

§ 8. Замітка до газети 25

Вправи 46 – 49 

РЕЧЕННЯ

§ 9. Види речень за метою висловлювання та інтонацією 29

Вправи 50 – 53 

§ 10. Основа речення. Зв'язок слів у реченні 30

Вправи 54 – 62 

§11. Однорідні члени речення 33

Вправи 63 – 65 

§ 12. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників 35

Вправи 66 – 73 

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ.

§13. Слово. Значення слова 41

Вправи 74 – 86 

ІМЕННИК

§14. Повторення вивченого про іменник 45

Вправи 87 – 94 

Вправи 95 – 99 

§ 15. Відмінювання іменників 51

Вправи 100 – 106 

§ 16. Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями 54

Вправи 107 – 110 

§ 17. Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини 57 

Вправи 111 – 115 

§ 18. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині 59

Вправи 116 – 120 

§ 19. Правопис закінчень іменників жіночого роду на а ( я) в родовому відмінку однини 62

Вправи 121 – 124 

§ 20. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини 64

Вправи 125 – 128 

§21. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини 66

Вправи 129 – 133 

§ 22. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини 69

Вправи 134 – 136 

§ 23. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини 71

Вправи 137 – 140 

§ 24. Правопис закінчень іменників у множині 73

Вправи 141 – 146 

§ 25. Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках 77

Вправи 147 – 150 

ПРИКМЕТНИК

§ 26. Повторення вивченого про прикметник як частину мови 80

Вправи 151 – 173 

§ 27. Відмінювання прикметників 91

Вправи 174 – 186 

§ 28. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- 97

Вправи 187 – 191 

§ 29. Уживання знака м'якшення перед закінченням прикметників 99

Вправи 192 – 201 

§ 30. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду 103

Вправи 202 – 205 

§31. Відмінювання прикметників у множині 105

Вправи 206 – 215 

ЧИСЛІВНИК

§ 32. Числівник як частина мови  110

Вправи 216 – 230 

ЗАЙМЕННИК

§33. Займенник як частина мови  119

Вправи 231 – 234 

§34. Особові займенники  121

Вправи 235 – 243 

§ 35. Відмінювання особових займенників 125

Вправи 244 – 260 

ДІЄСЛОВО

§ 36. Повторення вивченого про дієслово  133

Вправи 261 – 278 

§ 37. Неозначена форма дієслова 141

Вправи 279 – 281 

§ 38. Змінювання дієслів за часами 143

Вправи 282 – 285 

§ 39. Змінювання дієслів за числами 145

Вправи 286 – 289 

§ 40. Дієслова теперішнього часу 147

Вправи 290 – 294 

§41. Дієслова майбутнього часу 150

Вправи 295 – 298 

§ 42. Правопис особових закінчень дієслів 152

Вправи 299 – 309 

§ 43. Дієслова минулого часу 158

Вправи 310 – 314 

§ 44. Дієслова на –ся (–сь ) 160

Вправи 315 – 318 

§ 45. Повторення вивченого про дієслово  163

Вправи 319 – 321 

ПРИСЛІВНИК

§ 46. Прислівник як частина мови  165

Вправи 322 – 348 

§ 47. Повторення вивченого в 1-4 класах  177

Вправи 349 - 379

Інші ГДЗ дивись тут...