Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 5 клас Коваленко Л.Т."

МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ (1936—2004). Чарівник слова.

Сторінка 250 (2013) / 226 (2018)

1 (2013) / 1 (2018) Опрацюй форзац на початку підручника. Розкажи, коли і де народився Микола Вінграновський. 

Микола Вінграновський народився 7 листопада 1936 року в селі Богополі (тепер у складі міста Первомайськ) на Миколаївщині.

 

(2013) / 2 (2018) Що спільного в долі М. Вінграновського, В. Симоненка і Є. Гуцала?

Обидва були «Дітьми війни», дитячі враження лягли в основу багатьох творів.

 

(2013) / 3 (2018) У якому вищому навчальному закладі здобував освіту М. Вінграновський?

У Київському театральному інституті.

 

(2013) / 4 (2018) Хто з відомих українських письменників благословив М. Вінграновського на творчість?

Олександр Петрович Довженко.

 

(2013) / 5 (2018) Яка тема є головною у творчості письменника?

Це — народ, нація, Україна.

 

 

Микола Вінграновський «ПЕРША КОЛИСКОВА».

Сторінка 251 (2013) 

Поміркуй над прочитаним. 

1 (2013) У якій формі написано текст — діалогу чи монологу? Доведи свою думку, посилаючись на текст твору. Мати монологом звертається до своєї дитини.

«Спи, моя дитино золота», «Спи, моя тривого кароока», «Спи, моя гіллячко голуба», «Спи, моя дитинко, на порі!», «Люлі, мій маленький чоловік».

 

2 (2013) Якими словами мати звертається до дитини? Поясни, яке значення вона вкладає в кожне звертання. Любов, тривогу, надію, повчання, сподівання.

 

(2013) Назви пестливі слова. Яка їхня роль у вірші?

Пестливі слова: гіллячко, дитинко, маленький.

Виражають ніжність почуттів матері, любов до своєї дитини.

 

(2013) На скільки частин можна умовно поділити вірш? Про що в кожній із них ідеться?

На чотири строфи.

На мою думку, у першій строфі передана тривога за життєвий шлях (жита) та долю (зоря) дитини.

У другій строфі підкреслюється, що кожна людина неповторна (гіллячко голуба), а спокій матері принесе достойне життя нащадка (хлюпочеться плавба…літ).

У третій строфі переданий заповіт жити для України (в тобі не спить хай Україна).

У четвертій строфі звертання до сина не тільки черпати силу та натхнення від рідної землі (бо вона для тебе), а служити Україні (бо вона …і для світу).

 

(2013) Який настрій передає кожна частина? Запиши їх у робочий зошит до словничка настроїв.

Тривожний, захоплений, повчальний, оптимістичний.

 

(2013) Яку паралель проводить ліричний герой, закликаючи сина любити Батьківщину? Прочитай виразно ці слова та поясни, як ти їх розумієш.

Та як небо в нашому Дніпрі, 

Так в тобі не спить хай Україна.

 

(2013) Чому у вірші сказано, що Батьківщина — для тебе і для світу?

Кожна людина має свою Батьківщину.

 

(2013) Яким ти уявляєш собі ліричного героя цього вірша? Що його хвилює? Чому ти так думаєш?

Ліричний герой – жінка, бо саме матері співають колискові, вони також  вживають пестливі слова до вже немалої дитини. 

 

(2013) Чи співзвучний твій настрій після прочитання вірша з настроєм ліричного героя? Свою відповідь прокоментуй.

Вірш навіює спогади про дитинство.

 

Збагачуй своє мовлення. 

Пригадай лексичне значення слова високий (дивись Є. Гуцало «Журавлі високі пролітають...»). Слово високий має кілька лексичних значень:

• який має велику відстань знизу догори;

• про події, твори тощо, важливі за своїм значенням;

• спрямований на здійснення величної мети.

Визнач, у якому значенні вжито це слово у вірші «Перша колискова».

«І зоря над ними йде висока» - спрямована на здійснення величної мети.

 

 

Микола Вінграновський «БАБУНИН ДОЩ».

Сторінка 253 (2013)

Поміркуй над прочитаним.

(2013) Яку картину життя зображено у вірші? Чому ти так думаєш? Посилайся на текст твору.

Мала дитина одна, дивиться на клямку, що ось-ось відкриється і прийдуть дорослі, а за вікном падає дощ («Бабунин дощ, на клямці цяпота, … Пускає бульби на порозі хата»).

 

(2013) У який час зображено дощ? Він

• щойно має початися;

• іде;

• був, але на хвильку стишився;

• пройшов, а тепер пішов далі.

Знайди у тексті слова, які підтверджують твою думку.

Пройшов («Пускає бульби на порозі хата... »), а тепер пішов далі («Та садом знов почапав у степи...»).

 

(2013) Яким побачив ліричний герой дощ? Прочитай його опис у творі.

Попискують пташата в його вусі, 

І в бороді дрімають їжаки. 

Одне — сов'яче око, друге — вовче, 

Рука — крило, друга рука — весло, 

У півобличчя день, а півобличчя з ночі, 

На голові посріблене сідло.

 

(2013) Знайди і прочитай уривок, у якому розказано, які «сліди» після себе залишив дощ.

«На клямці цяпота, … бульби на порозі…».

 

(2013) Якими засобами автору вдається передати запахи і барви природи під час дощу? Наведи приклади.

Запахи.

Метафора: дощ «мокро дихає», «З м'яти — чамрота!».

Барви.

Епітети: «стежка стежкояблуката», «темним садом», «посріблене сідло».

Протиставлення: «у півобличчя день, а півобличчя з ночі».

Метафора: «З котяри — іскри!».

 

(2013) Який настрій вірша? Чи можна сказати, що у вірші поєднано кілька настроїв? Як вони поєднуються? Досліди настрої вірша та запиши в словничок настроїв.

Спочатку тривожний, сумний, засмучений, у міру того, як дощ в уяві дитини асоціюється із казками з добрим закінченням, колисковими,  настрій стає світлим, радісним, спокійним.

 

(2013) У віршах М. Вінграновського «Бабунин дощ» та М. Рильського «Дощ (Благодатний, довгожданий...)» зображено одну картину життя. Чи однаково бачать дощ обидва поети? Свою відповідь обґрунтуй.

Рильський розповідає про «благодатний, довгожданий» дощ для матінки-землі, Вінграновський показує дощ з казки, яким його уявляє дитяча уява, коли дитина сама, їй лячно, ще й дощ наближається.

 

(2013) Чому одну картину природи два автори описали по-різному?

Ліричні герої різні по віку, тому по-своєму передають враження від дощу.

 

(2013) Хто є ліричним героєм вірша? Наведи докази, спираючись на текст твору.

Ліричним героєм є дитина. 

• Багато слів нових та наплутаних речень, так не говорять дорослі («І стежка в яблуках вже стежкояблуката», «Зайти чи ні до нас, до бульбохати?»).

• Наповнена казками, колисковими  («Попискують пташата в його вусі, І в бороді дрімають їжаки», «У торбі кінь, я знаю. Порожню торбу він би не носив... », «З котяри — іскри! З м'яти — чамрота!»).

• Звичайні явища лякають її («Іде хтось темним садом — заховайсь!»).

• Ліричний герой допитливий, усе хоче знати («Хто він такий в залатанім кожусі, в кожусі, а хапає дрижаки?», «Де ж кінь його?», «Бо хто ж то знає, скільки йому років і скільки він живе тисячоліть?», «Зайти чи ні до нас, до бульбохати?».

 

10 (2013) Яким постає у твоїй уяві ліричний герой? Наведи докази з тексту твору.

Допитливим («Хто він такий в залатанім кожусі, в кожусі, а хапає дрижаки?»), любить слухати казки та колискові, має багату уяву («Попискують пташата в його вусі, І в бороді дрімають їжаки»), уміє перебороти страх («Зайти чи ні до нас, до бульбохати?.. ») .

 

11 (2013) Чи маєш ти схожі риси з ліричним героєм вірша? Які саме?

 

12 (2013) Чи отримав/отримала ти задоволення, читаючи вірш про дощ? Який настрій цей вірш у тебе викликав? Доброї усмішки.

 

 

Микола Вінграновський «САМА СОБОЮ РІЧКА ЦЯ ТЕЧЕ...».

Сторінка 254 (2013)

Поміркуй над прочитаним.

(2013) Про що розповідається в цьому вірші? Про річку, що тече біля отчого дому.

 

(2013) Як описано річечку? Прочитай опис і поясни, за допомогою яких засобів автор створює такий художній образ.

Маленька річечка, вузенька, як долоня. 

Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, 

Маленька донечка без імені іще. 

Епітети: «маленька річечка», «тихенька синя доня», «маленька донечка». 

Порівняння: «вузенька, як долоня». 

Метафора: «Дніпра тихенька синя доня».

Пестливі слова: маленька, річечка, вузенька, тихенька.

 

(2013) Поясни, як ти розумієш слова: «Цвіте над нею небо здоровенно Солодкими хмаринами з дощем». Підкреслює, що річка маленька, але нерозривно поєднана у єдиний коловорот природи.

 

(2013) Від чийого імені ведеться розповідь? Прочитай підтвердження думки у вірші. Від імені ліричного героя, звичайно, дитини, що так безпосередньо по-дитячому говорить про свою любов до річки («Я річечку оцю в городі в нас під кленом Як тата й маму і як мед люблю»)

 

(2013) Порівняй вірші М. Вінграновського «Бабунин дощ» і «Сама собою річка ця тече...». Що об'єднує ліричних героїв обох творів?

Ліричні герої – це діти, уміють бачити прекрасне, тонко відчувають природу.

 

(2013) Випиши з вірша епітети. Поясни їхню роль для вираження думки.

Епітети: «тихенька синя доня», «солодкими хмаринами», «маленька річечка». 

Образні означення образно описують властивості чогось.

 

(2013) Який настрій цього вірша? Підтвердь відповідь текстом твору.

Захоплений, піднесений, оптимістичний.

Інші завдання дивись тут...