Інші завдання дивись тут...

Числа, дії з числами
Завдання 51
Одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр
Співвідношення між ними: 1 см = 10 мм, 1 дм = 10 см, 1 м = 100 см, 1 км = 1000 м

 

Завдання 52
Одиниці вимірювання маси:  грам, кілограм, центнер, тонна
Співвідношення між ними: 1 кг = 1000 г , 1 ц = 100 кг , 1 т = 10 ц = 1000 кг

 

Завдання 53
Одиниці вимірювання часу: секунда, хвилина, година, доба
Сіввідношення між ними: 1 хв = 60 с, 1 год = 60 хв, 1 доба = 24 год

 

Завдання 54 Скільки:
1) міліметрів у 2 см, 1 дм, 5 дм;  20 мм, 100 мм, 500 мм
2) грамів у 3 кг; 17 кг;   3000 г, 17000 г
3) кілограмів у 2 ц; 3 т.  200 кг, 3000 кг

 

Завдання 55 Заповни пропуски
1) 5 см 3 мм = 53 мм
3) 4 км 12 м = 4012 м
5) 7 ц 18 кг = 718 кг
7) 2 хв 10 с = 130 с
2) 2 м 3 см = 203 см
4) 1 кг 215 г = 1215 г
6) 9 т 37 кг = 9037 кг
8) 2 год 3 хв = 123 хв

Завдання 56 Заповни пропуски

1) 2 дм 7 см = 27 см
3) 7 км 5 м = 7005 м
5) 5 ц 83 кг = 583 кг
7) 5 хв 5 с = 305 с
2) 3 м 13 см = 313 см
4) 5 кг 17 г = 5017 г
6) 7 т 118 кг = 7118 кг
8) 1 год 47 хв = 107 хв

Завдання 57

1) 49 мм = 4 см 9 мм
3) 2017 м = 2 км 17 м
5) 809 кг = 8 ц 9 кг
7) 605 с = 10 хв 5 с
2) 205 см = 2 м 5 см
4) 1113 г = 1 кг 113 г
6) 5917 кг = 5 т 917 кг
8) 219 хв = 3 год 39 хв

Завдання 58

1) 23 см = 2 дм 3 см
3) 5008 м = 5 км 8 м
5) 219 кг = 2 ц 19 кг
7) 813 с = 13 хв 33 с
2) 817 см = 8 м 17 см
4) 5095 г = 5 кг 95 г
6) 7195 кг = 7 т 195 кг
8) 189 хв = 3 год 9 хв

Завдання 59

Урожай моркви у родині Іванчуків склав 4 ц та 80 кг. Моркву порівну навантажили у два авто. Скільки кілограмів моркви у кожному авто?
Розв'язання
4 ц 80 кг = 480 кг
480 : 2 = 240 кг = 2 ц 40 кг
Відповідь: у кожному авто 240 кг моркви.

 

Завдання 60 
У порядку зростання: 74 см, 7 дм 5 см, 87 см, 92 см, 1 м 3 см, 14 дм, 147 см, 1 м 5 дм
Прізвище видатної української поетеси й письменниці: КОСТЕНКО

 

Завдання 61 
Маса мішка з картоплею становить 50 кг.
1) Знайди масу 6 таких мішків у центнерах.
50 • 6 = 300 кг = 3 ц
2) Скільки потрібно мішків, щоб їх загальна маса була 1 т (100 кг)?
1000 : 50 = 20 (м.)

 

Завдання 62
Всі сторони п’ятикутника по 12 см. Знайди периметр п’ятикутника у дм.
Розв'язання
12 • 5 = 60 см = 6 дм
Відповідь: периметр п'ятикутника 6 дм.

 

Завдання 63 Порівняй
1) 5 см 2 мм < 53 мм,  бо 5 см 2 мм = 52 мм
2) 7 км 520 м > 7052 м,  бо 7 км 520 м = 7520 м
3) 4 кг 205 г = 4205 г,  бо 4 кг 205 г = 4205 г
4) 5 ц 12 кг > 502 кг,  бо 5 ц 12 кг = 522 кг
5) 2 год 5 хв < 127 хв,  бо 2 год 5 хв = 120 хв + 5 хв = 125 хв
6) 370 с = 6 хв 10 с,  бо 6 хв 10 с = 370 с

 

Завдання 64 Порівняй

1) 7 дм 2 см > 71 см,  бо 7 дм 2 см = 72 см
2) 4 км 35 м < 4350 м,  бо 4 км 35 м = 4035 м
3) 7 кг 112 г < 7121 г,  бо 7 кг 112 г = 7112 г
4) 4 ц 2 кг = 402 кг,  бо 4 ц 2 кг = 402 кг
5) 3 год 10 хв < 200 хв,  бо 3 год 10 хв = 180 хв + 10 хв = 190 хв
6) 120 с < 2 хв 5 с,  бо 2 хв 5 с = 120 с + 5 с = 125 с

 

1) 4 кг 150 г + 7 кг 270 г = 11 кг 420 г
3) 4 км 25 м : 5 = 4025 м : 5 = 805 м
5) 3 ц 21 кг + 1 т 127 кг = 4 т 148 кг
7) 3 кг 200 г • 8 = 3200 г • 8 = 25 кг 600 г
2) 8 м 12 см  5 м 31 см = 2 м 81 см
4) 2 см 3 мм • 4 = 9 см 2 мм
6) 5 хв 20 с  1 хв 40 с = 3 хв 40 с
8) 6 ц 24 кг : 3 = 2 ц 8 кг

Завдання 66 Дії з іменованим величинами

1) 7 км 318 м + 5 км 410 м = 12 км 728 м
3) 3 ц 32 кг • 8 = 26 ц 56 кг
5) 2 год 13 хв + 3 год 47 хв = 6 год
2) 8 м 2 см  5 м 35 см = 2 м 67 см
4) 4 кг 320 г : 9 = 480 г
6) 5 ц 13 кг  2 ц 45 кг = 2 ц 68 кг

Завдання 67 Скільки сантиметрів у

1) 4/5 дм — це 10 см : 5 • 4 = 2 см • 4 = 8 cм

2) 3/10 м — це 100 см : 10 • 3 = 10 см • 3 = 30 см

 

Завдання 68 Скільки кілограмів у
1) 2/5 ц — це 100 кг : 5 • 2 = 20 кг • 2 = 40 кг
2) 17/20 т — це 1000 кг : 20 • 17 = 50 • 17 = 850 кг

 

Завдання 69
Відстань від Кропивницького до Миколаєва: 145 м • 1200 = 174 000 м = 174 км 

 

Завдання 70 Знайди
1) 2/5 від 1 год — це 60 хв : 5 • 2 = 12 хв • 2 = 24 хв
2) 7/20 від 1 т — це 1000 кг : 20 • 7 = 50 кг • 7 = 350 кг

 

Завдання 71 Знайди
1) 2/3 від 1 хв — це 60 с : 3 • 2 = 20 с • 2 = 40 c
2) 3/5 від 1 м — це 100 см : 5 • 3 = 20 • 3 = 60 см

 

Завдання 72
Чергуючи у таборі пластунів, Марко та Олеся за 20 хв почистили 23 картоплини. Скільки картоплин вони почистять: 1) за 1 год; 2) за 2 год? 
Короткий запис
20 хв — 23 к.
1 год — ?
2 год — ?
Розв'язання
1 год = 60 хв
1) 60 : 20 = 3 (р.)  у стільки разів більше хвилин у 1 год
2) 23 • 3 = 69 (к.)  почистять за 1 год
3) 69 • 2 = 138 (к.)  почистять за 2 год
Відповідь: 69 картоплин, 138 картоплин.

 

Завдання 73
Оленка виконує на турніку 2 підтягування за 15 с. Скільки підтягувань у тому самому темпі вона виконає: 1) за 1 хв; 2) за 3 хв?
Короткий запис
15 с — 2 п.
1 ха — ?
3 хв — ?
Розв'язання
1 хв = 60 с
1) 60 : 15 = 4 (р.)  у стільки разів більше секунд у 1 хв
2) 2 • 4 = 8 (п.)  виконає за 1 хв
3) 8 • 3 = 24 (п.)  виконає за 3 хв
Відповідь: 8 підтягувань, 24 підтягування.

 

Завдання 74 Скільки секунд у 7/12 год?
1 год = 60 хв = 3600 с, тому 3600 с : 12 • 7 = 300 с • 7 = 2100 c

 

Завдання 75 Скільки сантиметрів у 7/20  км?
1 км = 1000 м = 100 000 см, тому 100 000 см : 20 • 7 = 5000 см • 7 = 35 000 см

Інші завдання дивись тут...