Інші завдання дивись тут...

Числові та буквенні вирази. Рівняння

Завдання 76
Числові вирази
Буквенні виоази
1) (7 + 14)  2 = 21 - 2 = 19
4) 25 + 36 : 9 = 25 + 4 = 29
5) 7 • 3  5 • 0 = 21 - 0 = 21
2) (a + b) : 7
3) c  2 + m 
6) р • (2  а)

Завдання 77 Обчисли значення виразу та дізнаєшся рік заснування міста Кременець Тернопільської області.

3150  (980 : 28 + 17) • 37 = 1226

_980 | 28  

 84      35

_140

  140

     0

+ 35
   17
   52
х 52
   37
 364
156 
1924
_  3150
    1924
    1226

Завдання 78 Знайди значення виразу та пригадаєш рік здобуття незалежности Україною.

2073  (27 • 82 + 164) : 29 = 1991
х 27
   82
   54
216 
2214
+ 2214
    164
   2378

_2378 | 29  

 232       82

   _58

     58

       0

_ 2073
      82
   1991

Завдання 79

Якщо а = 17, то 1258 : а + 374 = 1258 : 17 + 374 = 74 + 374 = 448
Якщо а = 37, то 1258 : а + 374 = 1258 : 37 + 374 = 34 + 374 = 408

_1258 | 17  

 119      74

   _68

     68

       0

+  74
  374
  448

_1258 | 37  

  111      34

  _148

    148

       0

_  34
  374
  408

Завдання 80

Якщо а = 18186, b = 3879, то b + а : 7  1599 = 3879 + 18186 : 7  1599 = 3878 

_18186 | 7      

 14          2598

 _41

   35

   _68

     63

     _56

       56

         0

+ 3879
   2598
   5477
_ 5477
  1599
  3878

Завдання 81

Якщо х = 12389, у = 463, то х  15 • y + 17987 = 
= 12389  15 • 463 + 17987 = 23431 
х 463
    15
 2315
 463 
 6945
_ 12389
    6945
    5444
+ 5444
  17987
  23431

Завдання 82 Правила знаходження невідомих компонентів

1) Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.
2) Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю.
3) Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник.
4) Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.
5) Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник.
6) Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку.

 

Завдання 83 Рівняння
х + 2971 = 5317
x = 5317  2971
x = 2346
12492  х = 7543
x = 12492  7543
х = 4949
х  72581 = 2143
x = 72581 + 2143
x = 74724
12371 + х = 19002
x = 19002  12371
x = 6631

Завдання 84

35492  х = 9871
x = 35492  9871
x = 25 621
х + 2387 = 4005
x = 4005  2387
x = 1618
х  4589 = 987
x = 4589 + 987
x = 5576
13892 + х = 79159
x = 79159  13892
x = 65 267
_35492
   9871
  25621
_4005
  2387
  1618
+4589
    987
  5576
_79159
  13892
  65267

Завдання 85

х • 24 = 15 048
x = 15 048 : 24
x = 627
х : 427 = 25
x = 427 • 25
x = 10675
29 008 : х = 37
x = 29 008 : 37
x = 784

Завдання 86

6426 : х = 42
x = 6426 : 42
x = 153
х : 38 = 529
x = 38 • 529
x = 20102
56 • х = 48 552
x = 48 552 : 56
x = 867

_6426 | 42   

 42        153

_222

  210

   _126

     126

        0

х 529
    38
 4232
1587 
20102

_48552 | 56     

 448          867

 _375

   336

   _392

     392

        0

Завдання 87 Запиши вираз та знайди його значення:

1) від числа 11 209 відняти добуток чисел 45 і 203;
11 209  45 • 203 = 11 209  9135 = 2074
2) до числа 1239 додати частку чисел 6084 і 39.
1239 + 6084 : 39 = 1239 – 156 = 1083

 

Завдання 88 Запиши вираз та знайди його значення:
від добутку чисел 307 і 48 відняти частку чисел 14 007 і 69.
307 • 48  14 007 : 69 = 14533
х  307
     48
  2456
1228 
14736

_14006 | 69    

 138         203

  _206

    206

       0

_ 14736
      203
   14533

Завдання 89

У північній півкулі карти зоряного неба звіздар нарахував 5425 зірок, а у південній півкулі — на m зірок менше. 
1) Склади вираз для обчислення кількості зірок, які нарахував звіздар у південній півкулі зоряного неба. 5425  m
2) Склади вираз для обчислення кількості зірок, які нарахував звіздар в обох півкулях зоряного неба. 5425 + (5425  m)
3) Обчисли значення кожного з виразів, якщо m = 198.
Якщо m = 198, то 5425  m = 5425  198 = 5227  кількість зірок у південній півкулі зоряного неба.
Якщо m = 198, то 5425 + (5425 - m) 5425 + 5227 = 10 652  кількість зірок в обох півкулях зоряного неба.

 

Завдання 90
Остап з Орисею наліпили з капустою n вареників, а з м’ясом — на 12 вареників більше.
1) Склади вираз для обчислення кількості вареників з м’ясом. n + 12
2) Склади вираз для обчислення загальної кількості вареників, які наліпили друзі.
n + (n + 12)
3) Обчисли значення цих виразів, якщо n = 17.
Якщо n = 17, то n + 12  17 + 12 = 29 (в.)  кількість вареників з м’ясом.
Якщо n = 17, то n + (n + 12) = 17 + (17 + 12) = 46 (в.)  загальна кількість вареників, які наліпили друзі.

 

Завдання 91 Рівняння
х + 2726 : 47 = 207
x + 58 = 207
x = 207  58
x = 149
х : 42 = 213 + 405.
x : 42 = 418
x = 418 • 42
x = 17556

_2726 | 47    

 236        58

  _376

    376

       0

х 418
    42
   836
1672 
17556

Завдання 92 Рівняння

42 • 54 + х = 3041;
2268 + x = 3041
x = 3041  2268
x = 773
х  432 = 3510 : 78
 432 = 45
x = 432 + 45
x = 477
× 42
   54
  168
 210  
 2268

_3510 | 78  

 315       45

  _390

    390

       0

Завдання 93, 94

Знайди таке значення а, щоб число 7 було розв’язком рівняння а - х • 3 = 9
x = 7
 7 • 3 = 9
 21 = 9
a = 30
Перевірка: 30  7 • 3 = 9
Знайди таке значення b, щоб число 6 було розв’язком рівняння 30 : х + b =12
x = 6
30 : 6 + b = 12
5 + b = 12
b = 12  5
b = 7
Перевірка: 30 : 6 + 7 = 12

Геометричні фігури на площині

Завдання 95 

Фігури: відрізок, точка, коло, квадрат, промінь, кут або ламана, прямокутник, пряма, шестикутник, трикутник, ламана, круг.

 

Завдання 96
Виміряй відрізки АВ і СВ та порівняй їх довжини.  
АВ = 4 см, СВ = 4 см 5 мм, тому 4 см < 4 см 5 мм

 

Завдання 97 
Побудуй відрізок КL, довжина якого 47 мм.

 

Завдання 98
Визнач «на око» вид кожного кута: гострий, прямий, тупий, гострий, гострий
Перевір за допомогою косинця. Виконай відповідні записи.

 

Завдання 99
Накресли гострий кут АОВ. Проведи промінь ОК так, щоб кут КОВ був тупим.

 

Завдання 100 Накресли тупий кут СОВ. Проведи промінь ОМ так, щоб кути СОМ і МОВ були гострими.

 

Завдання 101 Знайди периметр і площу
1) квадрата зі стороною 5 см;
 4 = 20 (см)  периметр квадрата
• 5 = 25 (см2 площа квадрата
2) прямокутника зі сторонами 3 см і 8 см.
(3 + 8)  2 = 11 • 2 = 22 (см)  периметр прямокутника
• 8 = 24 (см2 площа прямокутника

 

Геометричні фігури на площині
Завдання 102
Площа прямокутника 24 см2, а його довжина 6 см. Побудуй цей прямокутник.
24 : 6 = 4 см  ширина прямокутника
Завдання 103
Ширина прямокутника дорівнює 3 см, а його площа  15 см2. Побудуй цей прямокутник.
15 : 3 = 5 см  довжина прямокутника
Завдання 104
1) Побудуй коло із центром у точці О, радіус якого 25 мм. 
2) Проведи діаметр кола СВ та виміряй його довжину у міліметрах. СВ = 50 мм
3) Чи можна стверджувати, що радіус кола удвічі менший за діаметр?
Можна, бо 50 мм : 25 мм = 2

 

Завдання 105
1) Знайди радіус кола, діаметр якого дорівнює 4 см.
4 : 2 = 2 (см)  радіус кола
2) Побудуй це коло.

 

Завдання 106
Знайди периметр п’ятикутника, у якого три сторони по 5 см і дві сторони — по 7 см.
P = 5 • 3 + 7 • 2 = 15 + 14 = 29 (см)

 

Завдання  107
Знайди периметр шестикутника, у якого чотири сторони по 6 см, а дві — по 8 см.
P = 6 • 4 + 8 • 2 = 24 + 16 = 40 (см)

 

Завдання  108
Методом підбору знайди сторону квадрата, площа якого дорівнює 9 см2; 36 дм2; 4 м2.
формула: S = а • а
9 см2 = 3 см  3 см
Відповідь: 3 см.
36 дм2 = 6 дм • 6 дм
Відповідь: 6 дм.
4 м2 = 2 м • 2 м
Відповідь: 2 м.

Завдання 109

Ділянку огороджено парканом. Площа ділянки 360 м2, а її ширина — 15 м. Знайди довжину паркану.
Короткий запис
Площа  360 м2
Ширина  15 м
Периметр  ?
Розв’язання
1) 360 : 15 = 24 (м) – довжина ділянки
2) (24 + 15) • 2 = 78 (м) – периметр ділянки
Відповідь: довжина паркану 78 метрів.

 

Завдання 110
Одна із сторін прямокутника дорівнює 7 см, а його площа — 28 см2. Знайди периметр прямокутника.
Короткий запис
S = 28 см2
= 7 см
 ?
Розв’язання
1) 28 : 7 = 4 (см) – довжина іншої сторони прямокутника
2) (7 + 4) • 2 = 22 (см) – периметр прямокутника
Відповідь: периметр прямокутника 22 сантиметри.

 

Завдання 111
Квадрат має такий самий периметр, як і прямокутник зі сторонами 9 см і 15 см. Знайди сторону квадрата та його площу.
Короткий запис
P кв. = Р пр.
a пр. = 9 см
b пр. = 15 см
aкв.  ?
 ?
Розв’язання
1) (9 + 15) • 2 = 48 (см) – периметр прямокутника або квадрата
2) 48 : 4 = 12 (см) – довжина сторони квадрата
3) 12 • 12 = 144 (см2)
Відповідь: сторона квадрата 12 см, площа квадрата 144 см2.

 

Завдання 112
Прямокутник має таку саму площу, як і квадрат зі стороною 6 см. Одна із сторін прямокутника дорівнює 3 см. Знайди периметр прямокутника.
Короткий запис
пр. = S кв.
кв. = 6 см
пр. = 3 см
Р  ?
Розв’язання
1) 6 • 6 = 36 (см2– площа квадрата або прямокутника
2) 36 : 3 = 12 (см) – довжина іншої сторони прямокутника
3) (12 + 3) • 2 = 30 (см)
Відповідь: периметр прямокутника 30 сантиметрів.

 

Завдання 113
Прямокутник, одна із сторін якого дорівнює 4 см, має такий самий периметр, як і квадрат зі стороною 5 см. Знайди площу прямокутника.
Короткий запис
пр. = Р кв.
пр. = 4 см
а кв. = 5 см
Sпр.  ?
Розв’язання
1) 5 • 4 = 20 (см) – периметр квадрата або прямокутника
2) 20 : 2 = 10 (см) – сума довжини і ширини прямокутника
2) 10  4 = 6 (см) – довжина іншої сторони прямокутника
3) 6 • 4 = 24 (см2)
Відповідь: площа прямокутника 24 см2.