Інші завдання дивись тут...

Завдання 441
Буквенні вирази
Формули
1) 525 + 137
3) 42 – (31 – 18)
4) x + y – 3
5) m + 54
2) s = vt
6) x = 2m + 3

Завдання 442

У Сергія було а моделей машинок. На день народження йому подарували ще 15 моделей. Скільки тепер моделей машинок буде у Сергія?
Розв'язання
а + 15 (м.)  моделей машинок буде у Сергія.
Відповідь: а + 15 моделей.

 

Завдання 443
До супермаркету привезли b кг бананів. За день продали 215 кг. Скільки кілограмів бананів залишилося в супермаркеті?
Розв'язання
 215 (кг)  залишилося бананів в супермаркеті.
Відповідь:  215 кілограмів.

 

Завдання 444
У 5-А класі 30 дітей. За урок технологій кожна дитина зробила по x фігурок у техніці «оригамі» (з яп. — складений папір). Скільки фігурок «оригамі» зробили в класі за урок?
Розв'язання
х  30 (ф.)  фігурок зробили в класі за урок.
Відповідь: х  30 фігурок.

 

Завдання 445
Якщо m = 389, тоді m – 145 = 389 – 145 = 244
Якщо m = 1002, тоді m – 145 = 1002 – 145 = 857

 

Завдання 446
Якщо x = 145, y = 118, тоді (x – y) : 3 = (145 – 118) : 3 = 27 : 3 = 9

 

Завдання 447
1) Якщо x = 2173, тоді x + 3117 = 2173 + 3117 = 5290
    Якщо x = 989, тоді x + 3117 = 989 + 3117 = 4106
2) Якщо y = 23, тоді 4117 : y = 4117 : 23 = 179
   Якщо y = 179, тоді 4117 : y = 4117 : 179 = 23
3) Якщо m = 12 179, n = 8 397, тоді m – n = 12 179 – 8 397 = 3 782
4) Якщо a = 113, b = 227, c = 13, тоді (a + b)  c = (113 + 227)  13 = 340  13 = 4420

 

Завдання 448 Заповни в зошиті таблицю.
m
327
1213
82 321
5221
 n
159
987
3327
0
m + n
486
2200
85648
5221
m – n
168
226
78994 5221

Завдання 449

Якщо x = 2, тоді y = 3x – 2 = • 2 – 2 = 6 – 2 = 4

Якщо x = 7, тоді y = 3x – 2 = • 7 – 2 = 21 – 2 = 19

Якщо x = 10, тоді y = 3x – 2 = • 10 – 2 = 30 – 2 = 28

Якщо x = 14, тоді y = 3x – 2 = • 14 – 2 = 42 – 2 = 40

 

Завдання 450
Якщо b = 3, то a = 4b + 1 = • 3 + 1 = 12 + 1 = 13
Якщо b = 7, то a = 4b + 1 = • 7 + 1 = 28 + 1 = 29
Якщо b = 11, то a = 4b + 1 = • 11 + 1 = 44 + 1 = 45

 

Завдання 451 Знайди, використовуючи формулу відстані s = v  t
1) час, за який автівка подолає 312 км зі швидкістю 78 км/год;
t = s : v = 312 : 78 = 4 (год)
2) швидкість автівки, яка подолала 272 км за 4 год.
v = s : t = 272 : 4 = 68 (км/год)

 

Завдання 452
За формулою s = v  t обчисли відстань, яку подолає автомобіль, якщо рухатиметься 5 год зі швидкістю 102 км/год. 102  5 = 510 (км)

 

Завдання 453 Користуючись схемою, з’ясуй, як заповнити комірки в поданих рівностях.
1) n = a + b + c
2) с = n – a – b
3) а + с = n – b
4) n – a = b + c

Завдання 454 Склади рівність для знаходження невідомої величини х.

1) x = a +  b2
2) x = m – p

Завдання 455

На склад привезли 42 ящики, у кожному з яких по 25 кг яблук, і 54 ящики, у кожному з яких по 32 кг яблук. Склади числовий вираз для обчислення маси всіх завезених яблук та знайди його значення.

Маса 1 щика

Кількість ящиків

Загальна маса

25 кг

42

428 км ?

32 кг

54

?  
Розв'язання
(42 • 25) + (54 • 32) = 2778 (кг)
Відповідь: 2778 кг.
х 42
  25 
 210
 84  
1050
х 54
  32 
 108
162  
1728
+ 1050
   1728
   2778

Завдання 456

Дмитро проїхав на велосипеді 60 км за 5 год та пройшов пішки 15 км за 3 год. На скільки швидкість хлопця на велосипеді більша, ніж пішки? Запиши розв’язок у вигляді числового виразу та знайди його значення.
Розв'язання
(60 : 5)  (15 : 3) = 12 – 5 = 7 (км/год)
Відповідь: на 7 км/год.

 

Завдання 457
1) добуток різниці чисел 520 і 480 та суми чисел 39 і 47;
2) частка від ділення суми чисел 4275 і 5121 на 27.
1) (520  480) • (39 + 47) 3440
2) (4275 + 5121) : 27 = 9396 : 27 = 348
_ 520
   480 
     40
+ 39
   47
   86
х 86
    40 
 3440
+ 4275
   5121
   9396

_9396 | 27  

  81      348

 _129

   108

   _216

     216

        0

Завдання 458

Запиши у вигляді числового виразу добуток різниці чисел 719 і 627 та числа 83 і знайди його значення.
(719  627) • 83 = 7636
_ 719
   627 
    92
 
х 92
   83 
 276
736  
7636

Завдання 459

Автомобіль спочатку їхав a годин зі швидкістю 70 км/год, а потім — b годин зі швидкістю 80 км/год. Склади вираз для обчислення відстані, яку він подолав. Обчисли значення виразу, якщо a = 3, b = 4.
Розв'язання
Вираз: 70a + 80b (км)  відстань подолав автомобіль.
Якщо a = 3, b = 4, тоді 70а + 80b = 70 • 3 + 80 • 4 = 210 + 320 = 530 (км)
Відповідь: 530 км.

 

Завдання 460 
Школярка придбала ручку за 8 грн і зошит, який на a грн дорожчий. 1) Склади вираз для обчислення вартості покупки та спрости його. 2) Обчисли значення виразу, якщо a = 12.
Розв'язання
1) (8 + a) + 8 = а + 16 (грн)  вартість покупки.
2) Якщо а = 12, тоді а + 16 = 12 + 16 = 28 (грн)
Відповідь: 28 грн.

 

Завдання 461
За першу годину велосипедистка подолала 15 км, а за другу – на m км менше. 1) Склади вираз для обчислення відстані, яку вона подолала за 2 год, та спрости його. 2) Обчисли значення виразу, якщо m = 3 км.
Розв'язання
1) 15 + (15  m) = 30  m (км)  відстань подолала туристка за 2 год.
2) Якщо m = 3, тоді 30 – m = 30  3 = 27 (км)
Відповідь: 27 км.

 

Завдання 462
Нехай P — периметр прямокутника, a і b — його сторони. Запиши формулу для обчислення периметра P прямокутника. Знайди P, якщо a = 12 см, b = 3 дм.
Розв'язання
1) Р = (а + b) • 2  формула обчислення периметра прямокутника.
2) Якщо а = 12, b = 30, тоді Р = (а + b) • 2 = (12 + 30) • 2 = 42 • 2 = 84 (см)
Відповідь: 84 см.

 

Завдання 463
Одна сторона трикутника дорівнює a см, а дві інші — по b см. Запиши формулу для обчислення периметра P трикутника та знайди P, якщо a = 8, b = 7.
Розв'язання
1) Р = а + b + b = а + 2b  формула обчислення периметра трикутника.
2) Якщо а = 8, b = 7, тоді Р = а + 2b 8 + 2 • 7 = 8 + 14 = 22 (см)
Відповідь: 22 см.

 

Завдання 464
s
70 км
252 км
238 м
3 км
300 м
60 000 м
v
10 км/год
63 км/год
34 м/с
10 м/с
9 км/год
15 км/год
t
7 год
4 год
7 с
300 с 2 хв 4 год

s = 10 км/год • 7 год = 70 км

v = 252 км : 4 км/год = 63 км/год

t = 238 м : 34 м/с = 7 с

t = 3000 м : 10 м/с = 300 с

s = 150 м/хв • 2 хв = 300 м

t = 60 км : 15 км/год = 4 год

Завдання 465

s
432 км
1 800 м
15 000 м

v = 432 км : 9 км/год = 48 км/год

s = 15 м/хв • 120 хв = 1800 м/хв

v = 15 000 м : 5 год = 3 000 м/год

v
48 км/год
15 м/хв
3 000 м/год
t
9 год
2 год
5 год

Завдання 466 Значення виразу — це відстань (у км), яку подолав транспортний засіб. Який з них подолав більшу відстань?

m + np = 173 + 12 • 3 = 173 + 36 = 209 км  відстань подолав автомобіль.
a : b + c = 900 : 25 + 72 = 36 + 72 = 108 км  відстань подолав автобус.
(d  k) • t = (37  9) • 4 = 28 • 4 = 112 км  відстань подолав джип.
Відповідь: найбільшу відстань подолав автомобіль.

 

Завдання 467
За день інтернет-магазин продав a смартфонів, b планшетів і c ноутбуків. Що означають вирази:
1) a + c  смартфонів і ноутбуків продав за день.
2) b – c  на стільки більше планшетів, ніж ноутбуків продав за день. 
3) (a + b) – c  на стільки більше смартфонів і планшетів разом, ніж ноутбуків продав за день.
4) a : c  у стільки разів більше смартфонів, ніж ноутбуків продав за день.

 

Завдання 468
Маючи 180 грн, хлопчик купив x пиріжків по 13 грн. Кількість грошей, що залишилися в нього після оплати покупки, познач буквою m. Склади формулу для обчислення значення m та обчисли його, якщо x = 9.
Розв'язання
Вираз: m = 180  13х (грн)  формула для обчислення кількості грошей, що залишилися.
Якщо х = 9, тоді 180  13х = 180 – 13 • 9 = 180 – 117 = 63 (грн)
Відповідь: 63 гривні.

 

Завдання 469
3D-принтер за t хв виготовив одну складну деталь та три прості. На виготовлення складної деталі він витратив 15 хв. Скільки часу витратив 3D-принтер на виготовлення однієї простої деталі? Склади буквений вираз і знайди його значення, якщо t = 33.
Розв'язання
Вираз: (t  15) : 3 (хв)  час виготовлення простої деталі.
Якщо t = 33, тоді (t  15) : 3 = (33 – 15) : 3 = 18 : 3 = 6 (хв)
Відповідь: 6 хвилин.

 

Завдання 470
В одній пачці було 20 зошитів, у другій — на x зошитів менше, а у третій — удвічі більше, ніж у другій. Познач кількість зошитів у трьох пачках разом буквою T. Склади формулу для обчислення значення T та обчисли його, якщо x = 2.
Розв'язання
Вираз: Т = 20 + (20  x) + (20  x) • 2 = 20 + 20 – х + 40 – 2х = 80 – 3х (з.)  формула для обчислення кількості зошитів у трьох пачках.
Якщо х = 2, тоді Т = 80  3х = 80 – 3 • 2 = 80 – 6 = 74 (з.)
Відповідь: 74 зошити.

 

Завдання 471 
Якщо a — натуральне число, тоді а + 1 — наступне число, а – 1 — попереднє число.

 

Завдання 472
Якщо натуральне число позначили c – 1, то
с – 3, с – 2  — це два числа, що йому передують, 
с, с + 1, с + 2  — це три наступних за ним числа.

 

Завдання 473
Накресли відрізок AB завдовжки 7 см. Познач на ньому точку D. Виміряй довжину відрізків AD і DB, що при цьому утворилися.

AD = 3 cм, DB = 4 см

 

Завдання 474 Одиниці вимірювання

1) 3000 г = 3 кг
2) 15 000 г = 15 кг
3) 3 т = 3 000 кг
4) 3 т 210 кг = 3000 кг + 210 кг = 3210 кг
5) 9 ц = 900 кг
6) 9 ц 5 кг = 900 кг + 5 кг = 905 кг

Завдання 475

1) Купили 20 ручок за ціною 3 грн і 15 ручок за ціною 7 грн. Скільки гривень заплатили за всі ручки?
Розв'язання
20 • 3 + 15 • 7 = 165 (грн)  заплатили за всі ручки.
Відповідь: 165 гривень.
2) Купили 27 ручок за ціною 5 грн і декілька блокнотів за ціною 4 грн. Скільки купили блокнотів, якщо за всю покупку заплатили 263 грн?
Розв'язання
1) 27 • 5 = 135 (грн)  заплатили за всі ручки.
2) 263 – 135 = 128 (грн)  заплатили за всі блокноти.
3) 128 : 4 = 32 (бл.)  купили блокнотів.
Відповідь: 32 блокноти.
3) Купили 145 гумок за ціною 20 к. і 185 олівців. Скільки коштує олівець, якщо за всю покупку заплатили 103 грн?
Розв'язання
1) 20 • 145 = 2900 (к.) = 29 (грн)  заплатили за всі гумки.
2) 103 – 29 = 74 (грн)  заплатили за всі олівці.
3) 7400 : 185 = 40 (к.)  коштує олівець.
Відповідь: 40 копійок.

 

Завдання 476
Дуб вбирає 85 л води щодня, осика — 462 л щотижня, а береза — 1800 л за 30 днів. Розмісти назви цих дерев у порядку збільшення обсягу вбирання води.
Розв'язання
1) 462 : 7 = 66 (л)  води вбирає осика щодня.
2) 1800 : 30 = 60 (л)  води вбирає береза щодня.
60 < 66, 66 < 85
Відповідь: осика, береза, дуб.

 

Завдання 477
Оксана придбала зошит на 48 аркушів і пронумерувала всі його сторінки по порядку від 1 до 96. Потім вона вирвала кілька аркушів. Чи може сума чисел на цих аркушах дорівнювати 389? Ні, не може (93 + 94 + 95 + 96 = 378).