Кут: ∠М або ∠КМL. Вершина: М. Сторони: МК і ML.
Кут: ∠B або ∠ АВСВершина: В. Сторони: BA і BC.
Кут: ∠Е або ∠DEFВершина: Е. Сторони: ED і EF.
Кут: ∠N або ∠НNРВершина: N. Сторони: NH і NP.
Кут: ∠О або ∠GORВершина: O. Сторони: OG і OR.

 

Завдання 723
Кут: ∠A або ∠МАК. Вершина А. Сторони: АМ і АК.
Кут: ∠D або ∠CDL. Вершина D. Сторони: DC і DL.
Кут: ∠Q або ∠BQT. Вершина Q. Сторони: QB і QT.
Кут: ∠N або ∠ENR. Вершина N. Сторони: NE і NR.

 

Завдання 724
Накресли два кути, познач їх вершини і сторони.
Кут: ∠B або ∠ABC. Вершина B. Сторони: BA і BC.
Кут: ∠D або ∠CDL. Вершина D. Сторони: DC і DL

 

Завдання 725 За назвою кута запиши назви його вершини і сторін:
1) ∠AKL; Вершина K. Сторони: KA і KL.
2) ∠MCK. Вершина C. Сторони: CM і CK.

 

Завдання 726
Промінь OL ділить кут AOB на два кути: AOL, LOB

 

Завдання 727 Вид кутів
∠ AOK — розгорнутий, ∠ PML — гострий, ∠BTC — прямий, ∠QDF — тупий.

 

Завдання 728
1) ∠АВС — тупий, ∠СВD — гострий, ∠ABD — розгорнутий.
2) ∠КМР прямий, ∠РМТ — прямий, ∠КМТ — розгорнутий.

 

Завдання 729
За допомогою косинця накресли два прямих кути, дай їм назви. Покажи на малюнку, що кути прямі. Дивись рисунок 20.5.

 

Завдання 730
Накресли за допомогою косинця прямий кут ABC і поділи його променем BK на два кути. Назви кути, що утворилися. Визнач їх вид.
∠ABK — гострий і ∠KBC — гострий.

 

Завдання 731
Промені i LN перетинають сторони кута AOB.

 

Завдання 732
Утворилися кути: ∠MPK, ∠MPL, ∠KPL, ∠KPN, ∠LPN.

 

Завдання 733
Кути на мал. 20.7: ∠LTC, ∠LTM, ∠MTC.
Кути на мал. 20.8: ∠AON, ∠AOB, ∠BOK, ∠KON, ∠AOK, ∠BON 

 

Завдання 734 Накресли:
1) гострий кут A; 
2) прямий кут COD;
3) розгорнутий кут M; 
4) тупий кут NKL.

 

Завдання 735 Накресли:
1) прямий кут N; 
2) гострий кут ABK;
3) тупий кут D; 
4) розгорнутий кут CML.

 

Завдання 736
Накресли розгорнутий кут COD і проведи промінь OK так, щоб кут KOD був гострий. Якого виду буде кут COK? Тупий.

 

Завдання 737
Накресли два кути зі спільною стороною так, щоб їх не спільні сторони: 
1) утворювали розгорнутий кут;
2) не утворювали розгорнутий кут.

 

Завдання 738
1) лежать у внутрішній області кута AOB точки С і L.
2) лежать на стороні OA точки T і K.
3) лежить на стороні OB точка M.
4) лежать поза цим кутом точки D і N.

 

Завдання 739
Накресли два кути так, щоб вершина одного з них належала стороні іншого.

 

Завдання 740
Запиши всі кути, які зображено на малюнку 20.10. Скільки таких кутів?
Усі кути: ∠BDC, ∠DEF, ∠CEF, ∠ADB, ∠ADC, ∠DEC. Таких кутів шість.

 

Завдання 741
Стрілки годинника утворюють кути:
1) о 6 год  розгорнутий
2) о 2 год  гострий
3) о 9 год  прямий
4) о 17 год  гострий
5) о 18 год  розгорнутий
6) о 20 год  тупий

Завдання 742

На малюнку 20.11
На малюнку 20.12 
1) розгорнуті: відсутні
2) прямі: ∠ABC, ∠BAD
3) гострі: ∠ADC
4) тупі: ∠BCD, ∠EKG
1) розгорнуті: ∠FKG
2) прямі: ∠FKN, ∠NKG
3) гострі: ∠FKE
4) тупі: ∠EKG

Завдання 743 За який час повертаються на прямий кут стрілки годинника:

1) годинна; 3 години
2) хвилинна; 15 хвилин
3) секундна? 15 секунд

Завдання 744 За який час повернуться на розгорнутий кут стрілки годинника:

1) годинна; 6 годин
2) хвилинна; З0 хвилин
3) секундна? З0 секунд
Завдання 745
Познач точку A. Накресли прямий, гострий і тупий кути з вершиною в точці A. Познач ці кути. ∠BAD — тупий; ∠САВ — прямий; ∠CAD — гострий.

 

Завдання 746
Накресли промінь OB. Маючи промінь OB, побудуй прямий кут COB, гострий кут MOB та тупий кут KOB.

 

Завдання 747
Проведи промінь CK. Відклади від променя CK прямий кут. Скільки розв’язків має задача? Два.

 

Завдання 748
Кути АМK і KМВ утворюють розгорнутий кут. Визнач вид кута АМK, якщо кут KМВ:
1) гострий; Тупий
2) прямий; Прямий
3) тупий. Гострий
Завдання 749
До обіду в кіоску продали яблук на 180 грн, а після обіду — на 252 грн, причому після обіду продали на 6 кг більше, ніж до обіду. Скільки кілограмів яблук продали до обіду і скільки після обіду?
 
Ціна
Маса
Вартість 
До обіду
Однакова
?
180 грн
Після обіду
?, на 6 кг більше
252 грн
Розв’язання
1) 252 – 180 = 72 (грн)  на стільки більше отримали виручки після обіду.
2) 72 : 6 = 12 (грн)  коштує 1 кг яблук.
3) 180 : 12 = 15 (кг)  яблук продали до обіду.
4) 252 : 12 = 21 (кг)  яблук продали після обіду.
Відповідь: 15 кг і 21 кг.

 

Завдання 750
1) Число b на 5 більше, ніж інше число. Знайди суму цих чисел?
Короткий запис
 b, на 5 більше
II  ?
Разом  ?
Розв’язання
Вираз: b + (b – 5) – сума цих чисел.
Якщо b = 12, тоді b + (b – 5) = 12 + (12 – 5) = 12 + 7 = 19
Відповідь: сума цих чисел 19.
2) Число а на с менше, ніж інше число. Знайди суму цих чисел?
Короткий запис
 а, на с менше
II  ?
Разом  ?
Розв’язання
Вираз: а + (а + с) – сума цих чисел.
Якщо a = 15, с = 9, тоді а + (а + с) = 15 + (15 + 9) = 30 + 9 = 39
Відповідь: сума цих чисел 39.

 

Завдання 751 Ділення з остачею
Пачка паперу формату А4 містить 500 аркушів. Щотижня в офісі використовують 1300 таких аркушів. Якої найменшої кількості пачок паперу буде достатньо для повноцінної роботи офісу протягом 4 тижнів?
Короткий запис
1 т. – 1300 арк., ? п. по 500 арк.
4 т.  ?
Розв’язання
1) 1300 • 4 = 5200 (арк.) – аркушів використовують за 4 тижні.
2) 5200 : 500 = 10 (ост.200)
Відповідь: для повноцінної роботи офісу достатньо буде 11 пачок паперу протягом 4 тижнів.

 

Завдання 752
Кіра прочитала половину книжки за 6 днів, читаючи щодня по 25 сторінок. Щоб встигнути прочитати книжку до 1 вересня, їй тепер треба читати щодня на 5 сторінок більше. Коли Кіра почала читати книжку?
Розв’язання
1) 25 • 6 = 150 (с.) – сторінок містить половина книжки.
2) 25 + 5 = 30 (с.) – читатиме щодня другу половину книжки.
3) 150 : 30 = 5 (дн.) – за стільки днів прочитає другу половину книжки.
4) 6 + 5 = 11 (дн.) – всього днів буде читати книжку.
5) 31 – 10 = 21 серпня – почала читати книжку.
Відповідь: Кіра почила читати книжку 21 серпня.