Завдання 988
1) прості числа більші за 27, але менші від 42; 29, 31, 33, 37, 41
2) прості числа менші від 112, але більші за 85. 89, 97, 101, 103, 107, 109

 

Завдання 989
Прості числа: 197, 239, 563, 839
Складені числа: 203, 489, 871

Завдання 990

Прості числа: 113, 137, 251, 293,439, 701
Складені числа: 171, 403, 501

Завдання 991

1) Число 8136 є складеним, бо у нього є дільник 3, відмінний від 1 і 8136.
2) Число 27 125 є складеним, бо у нього є дільник 5, відмінний від 1 і 27 125.
3) Число 33 006 є складеним, бо у нього є дільник 3, відмінний від 1 і 33 006.
4) Число 123 456 є складеним, бо у нього є дільник 3, відмінний від 1 і 123 456.

 

Завдання 992
1) Число 80 001 є складеним, бо у нього є дільник 3, відмінний від 1 і 80 001.
2) Число 7315 є складеним, бо у нього є дільник 5, відмінний від 1 і 7315.
3) Число 12 340 є складеним, бо у нього є дільник 5, відмінний від 1 і 12 340.
4) Число 738 є складеним, бо у нього є дільник 2, відмінний від 1 і 738.

 

Завдання 993
Усі дільники числа 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.

 

Завдання 994 Якою цифрою можна замінити «зірочку», щоб число було складеним:
1) 72*; 725
2) 257*; 2575
3) 4*3; 413
4) 12*18. 12018

Завдання 995

1) 890
2) 4505
3) 219
4) 22512

Завдання 996

1) усі прості числа, більші за 8, але менші від 22:  11, 13, 17, 19
2) усі складені числа, більші за 38, але менші від 54:
39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52

 

Завдання 997
1) 29 < x < 43 правильна і х  прості числа, якщо х = 31, 37, 41
2) 11 < y < 25 і у  складні числа, якщо у = 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24

 

Завдання 998 Простим чи складеним числом є добуток:
1) 1  19  просте число (дільники 1 і 19)
2) 21  1  складене число (дільники 1, 3, 21)
3) 7  19  складене число (дільники 1, 7, 19)
4) 1  2  13  складене число (дільники 1, 2, 13)

 

Завдання 999
Чи можна скласти просте трицифрове число, усі цифри в якому різні, із цифр:
1) 2, 4, 8; Не можна, бо усі числа парні, а за ознакою подільності на 2 буде ще дільник 2. 
2) 5, 6, 7; Не можна, бо 5 + 6 + 7 = 18, тобто є більше дільників, ніж 1 і саме число. 
3) 0, 4, 5? Не можна, бо 4 + 5 = 9, тобто є більше дільників, ніж 1 і саме число. 

 

Завдання 1000
1) 0, 5, 8; Не можнабо за ознакою подільності на 5, на 2 буде більше дільників, ніж 1 і саме число. 
2) 1, 3, 8? Не можнабо 1 + 3 + 8 = 12, тобто є більше дільників, ніж 1 і саме число. 

 

Завдання 1001 Простим чи складеним є число, записане за допомогою:
1) п’ятнадцяти одиниць; Складеним, бо сума його цифр дорівнює 15, тому має принаймні дільник 3, окрім 1 і самого числа.
2) дві тисячі двадцяти двох п’ятірок; Складенимбо за ознакою подільності на 5, у нього є дільник 5, окрім 1 і самого числа. 
3) усіх десяти цифр без повторень? Складенимбо сума всіх його цифр дорівнює 45, тому має принаймні дільник 3, окрім 1 і самого числа, а також число може бути парним, або закінчуватися на 0.

 

Завдання 1002
О 8 годині від станції рушила електричка зі швидкістю 70 км/год, а через 3 години в тому самому напрямку рушила ще одна електричка зі швидкістю 65 км/год. Яка відстань була між ними о 16 годині?
Розв’язання

1) 70 – 65 = 5 (км/год)  швидкість віддалення електричок.

2) 16 – (8 + 3) = 5 (год)  час спільного руху.

3) 5  5 = 25 (км)  відстань між електричками.

4) 70  3 = 210 (км)  проїхала перша електричка до початку руху другої.

5) 210 + 25 = 235 (км)  відстань між ними о 16 год.

Відповідь: 235 км.

 

Завдання 1003
Периметр трикутника — 40 см, довжина однієї сторони — a см, а іншої — 15 см. Склади вираз для обчислення довжини третьої сторони трикутника. Обчисли, якщо a = 8. Чи може a дорівнювати 5; 21?

Вираз: 40 – 15 – a = 25 – a (см)  довжина третьої сторони.

Не може a = 5; але може а = 21.

 

Завдання 1004
Відомо, що доросла людина, яка викурює 1 цигарку на день, вкорочує свій вік на 10 хв, а підліток — на 12 хв. На скільки вкорочують свій вік за місяць підліток та його батько, які викурюють по 2 цигарки на день. (Вважати, що у місяці 30 днів.)
Розв’язання

1) 10  2 = 20 (хв.)  вкорочує вік дорослого за день.

2) 12  2 = 24 (хв.)  вкорочує вік підлітка за день.

3) 20  30 = 600 хв. = 10 (год)  вкорочує вік дорослого за місяць.

4) 24  30 = 720 хв. = 12 (год)  вкорочує вік підлітка за місяць.

Відповідь: на 10 год, на 12 год.

 

Завдання 1005
1) 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 97 + 99 = (1 + 99) + (3 + 97) + ... + (49 + 51) =
= 100 + 100 + ... + 100 (25 разів) = 25 • 100 = 2500
2) 2 + 4 + 6 + ... + 98 + 100 – 1 – 3 – 5 – ... – 97 – 99 =
= (2 + 98) + (4 + 96) + ... + (48 + 52) + 50 + 100  (1 + 3 + 5 + ... + 97 + 99) =
= 100 + 100 + 100 (25 разів) + 50  2500 = 25  100 + 50  2500 = 2550  2500 = 50