Інші завдання дивись тут...

Завдання 1020 Чи є число 4 спільним дільником чисел:

1) 8 і 12; Так
8 : 4 = 2
12 : 4 = 3
2) 9 і 16; Ні
3) 20 і 24; Так
20 : 4 = 5
24 : 4 = 6
4) 28 і 31? Ні
Завдання 1021

1) Спільні дільники 2 і 4:

Дільники 2: 1, 2. Дільники 4: 1, 2 4. НДС (2;4) = • 2 = 2

2) Спільні дільники 6 і 15:

Дільники 6: 1, 2, 3, 6. Дільники 15: 1, 3, 5, 15. НДС (6;15) = • 3 = 3

3) Спільні дільники 8 і 18:

Дільники 8: 1, 2, 4, 8. Дільники 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18. НДС (8;18) = • 2 = 2

 

Завдання 1022

1) a = 2 • 3 • 5 • 7 • 17, b = 25 • 13; НДС (a;b) = • 5 = 10 

2) a = 2 • 33 • 5 • 19, b = 33 • 11; НДС (a;b) = • 3 =   

 

Завдання 1023

1) c = 3 • 3 • 7 • 11, d = 37 • 13; НДС (c;d) = • 7 = 21 

2) c = 2 • 3 • 5 • 17, d = 25 • 19 • 23. НДС (c;d) = • 5 = 10 

 

Завдання 1024 Чи є взаємно простими числа:

1) 7 і 14; Ні
7: 1, 7
14: 1, 2, 7
2) 9 і 8; Так
9: 1, 3, 9
8: 1, 2, 4, 8
3) 12 і 16; Ні
12: 1, 2, 3, 4, 6, 12
16: 1, 2, 4, 8, 16
4) 5 і 11? Так
5: 1, 5
11: 1, 11
Завдання 1025

Із чисел 3, 7, 15 і 28 склади всі можливі пари взаємно простих чисел. 

3 і 7, 7 і 15, 15 і 28, 3 і 28.

 

Завдання 1026

1) 78 = 2 3 13 
   195 3 13
   НДС (78;195) = • 13 = 39
2) 35 = 1 • • 7
   18 = 1 • • 3 • 3
   НДС (35;18) = 1
3) 210 2 • 5 3 • 7
   120 = 2 • • 2 5 3
   НДС (35;18) • 5 • 3= 30

78|2

39|3

13|13

 1|

195|5

 39|3

 13|13

  1|

35|5

 7|7

 1|

18|2

 9|3

 3|3

 1|

210|2

105|5

 21|3

  7|7

  1|

120|2

 60|2

 30|2

 15|5

  3|3

  1|

 

4) 735 = 3 5 7 • 7
   70 = 2 • 5 7
   НДС (735;70) = 5 • 7 = 35
5) 4 = 2 2
   24 = 2 2 • 2 • 3
   НДС (4;24) = 2 • 2 = 4
6) 36 = 2 • 2 3 • 3
   54 = 2 3 3 • 3
   72 = 2 • 2 • 2 3 3
   НДС (36;54;72) = 2 • 3 • 3 = 18

735|3

245|5

 49|7

  7|7

  1|

70|2

35|5

 7|7

 1|

4|2

2|2

1|  

24|2

12|2

 6|2

 3|3 

 1| 

36|2

18|2

 9|3

 3|3

 1|

54|2

27|3

 9|3

 3|3

 1|

72|2

36|2

18|2

 9|3

 3|3

 1|

Завдання 1027

1) 24 = 2 2 2 • 3
   40 2 2 2 • 5
   НДС (24;40) = • 2 • 2 = 8
2) 70 2 • 5 • 7
   110 2 • 5 • 11
   НДС (70;110) • 5 10
3) 49 = 1 • • 7
   48 1 • • • 2 • 2 • 3
   НДС (49;48) = 1

24|2

12|2

 6|2

 3|3

 1|

40|2

20|2

10|2

 5|5

 1|

70|2

35|5

 7|7

 1|

110|2

 55|5

 11|11

  1|

49|7

 7|7

 1|

48|2

24|2

12|2

 6|2

 3|3

 1|

 

4) 231 = 3 • 7 • 11
   273 = 3 7 • 13
   НДС (231;273) • 7 21
5) 5 = 5
   25 = 5 • 5
   45 = 5 • 3 • 3
   НДС (5;25;45) = 5
6) 150 = 2 3 5 5
   375 = 3 5 5 • 5
   600 = 2 • 2 • 2 3 5 5
   НДС (150;375;600) = 3 • 5 • 5 = 75

231|3

 77|7

 11|11

  1|

273|3

 91|7

 13|13

  1|

5|5

1|  

25|5

 5|5 

 1| 

45|5

 9|3

 3|3

 1|

150|2

 75|3

 25|5

  5|5

  1|

375|2

125|5

 25|5

  5|5

  1|

600|2

300|2

150|2

 75|3

 25|5

  5|5

  1|

Завдання 1028 Запиши три числа, які з числом 12:

1) є взаємно простими; 5, 11, 17

2) не є взаємно простими. 2, 18, 24

 

Завдання 1029 Запиши чотири числа, які з числом 15:

1) є взаємно простими; 2, 7, 11, 13

2) не є взаємно простими. 3, 5, 30, 45

 

Завдання 1030

1) 55 і 42 взаємно прості:
2) 325 і 462 є взаємно прості:
   55 = 5 • 11 • 1
   42 = 2 • 3 • 1
   НДС (55;42) = 1
 

55|5 

11|11

 1|

42|2

21|3

 7|7

 1|

   325 = 5 • 5 • 13 1
   462 = 2 • 3 • 7 • 11 1
   НДС (325;462) = 1

325|5

 65|5

 13|13 

  1|

462|2

231|3

 77|7

 11|11

  1|

Завдання 1031

1) 140 і 546 не взаємно прості:
2) 78 і 385 взаємно прості:
   140 = 2 • 2 7 • 11
   546 = 2 • 3 7 • 13
   мають спільні дільники, крім 1
 

140|2

 70|2

 35|5

  7|7

  1|

546|2

273|3

 91|7

 13|13

  1|

   78 = 2 • 3 • 13 • 1
   385 = 5 • 7 • 11 • 1 
   НДС (78;385) = 1

78|2

39|3

13|13

  1|

385|5

 77|7

 11|11

  1|

Завдання 1032

1) 3 і 100; Оскільки 3  просте число, а 100  не ділиться на 3, то 3 і 100 взаємно прості.

2) 35 і 133; Числа 35 і 133 діляться на 7, то мають дільник 7, окрім 1, тому не є взаємно простими.

3) 143 і 209; 143 = 11 • 13 • 1 і 209 = 11 • 19 • 1, спільний дільник 11, окрім 1.

4) 2010 і 2012. Числа 2010 і 2012 діляться на 2, то мають дільник 2, окрім 1, тому не є взаємно простими.

 

Завдання 1033

1) 7 і 48; Оскільки 7  просте число, а 48  не ділиться на 7, то 7 і 48 взаємно прості.

2) 21 і 161; Числа 21 і 161 діляться на 7, тобто мають дільник 7, окрім 1, тому не є взаємно простими.

3) 66 і 455; 66 = 2 • 3 • 11 • 1 і 455 = 5 • 7 • 13 1, спільний дільник 1, тому є взаємно простими.

4) 2005 і 3005. Числа 2005 і 3005 діляться на 5, тобто мають дільник 5, окрім 1, тому не є взаємно простими.

 

Завдання 1034

Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти з 72 цукерок «Волошка» і 60 цуке­рок «Троянда», використавши всі цукерки?

72 = 2 • 2 • 2 3 • 3
60 = 2 • 3 2 • 5
НДС (72;60) = 2 • 2 • 3 = 12 (п.)
Відповідь: 12 подарунків.
 

72|2

36|2

18|2

 9|3

 3|3

 1|

60|2

30|3

10|2

 5|5

 1|

Завдання 1035

У яку найбільшу кількість шкіл можна порівну роз­поділити усі 108 запрошень на святковий концерт та усі 120 запрошень на виставку, що проходитимуть під час святкування Дня міста? По скільки запро­шень кожного виду отримають ці школи?

Розв'язання

108 = 2 2 • 3 • 3 • 3
120 2 2 • 2 • 5 3
1) НДС (108;120) = 2 • 2 • 3 = 12 (шт.)  шкіл.
2) 108 : 12 = 9 (шт.)  запрошень на виставу.
3) 120 : 12 = 10 (шт.)  запрошень на День міста.
Відповідь: 12 шкіл; 9 запрошень; 10 запрошень.
 

108|2

 54|2

 27|3

  9|3

  3|3

  1|

120|2

 60|2

 30|2

 15|5

  3|3

  1|

Завдання  1036

У п'ятих класах 24 хлопці і 36 дівчат. Їх поділи­ли на групи для вивчення іноземних мов так, щоб у кожній групі була однакова кількість дівчат і хлопців. На скільки груп поділили п'ятикласни­ків, якщо груп більше ніж 7?

Розв'язання

24 = 2 • 2 • 2 • 3
36 = 2 • 2 • 3 • 3
НДС (24;36) = 2 • 2 • 3 = 12 (гр.)  груп.
Відповідь: 12 груп.
 

24|2

12|2

 6|2

 3|3

 1|

36|2

18|2

 9|3

 3|3

  1|

Завдання  1037

В одному поїзді 252 купейних місця, а в іншому — 396 купейних місць. По скільки купейних вагонів у кожному поїзді, якщо в усіх купейних вагонах кількість місць однакова і більша за 20?

Розв'язання

252 = 2 • 2 • 3 3 • 7
396 = 2 • 2 3 3 • 11
1) НДС (252;396) = 2 • 2 • 3 • 3 = 36 (м.)  місць у вагоні.
2) 252 : 36 = 7 (в.)  вагонів у одному поїзді.
3) 396 : 36 = 11 (в.)  вагонів у другому поїзді.
Відповідь: 7 вагонів; 11 вагонів.

252|2

126|2

 63|3

 21|3

  7|7

  1|

396|2

198|2

 99|3

 33|3

 11|11

  1|

Завдання  1038

Із 210 білих, 150 жовтих і 90 червоних троянд треба скласти однакові букети так, щоб у кожно­му букеті були троянди всіх трьох кольорів. Яку найбільшу кількість таких букетів можна скласти? Скільки троянд кожного кольору буде в кожному букеті?

Розв'язання

210 = 2 5  3 • 7
150 2 5 • 3 • 5
90 = 3 3 2 5
1) НДС (210;150;90) = 2 • 3 • 5 = 30 (б.)  букетів.
2) 210 : 30 = 7 (тр.)  білих троянд.
3) 150 : 30 = 5 (тр.)  жовтих троянд.
4) 90 : 30 = 3 (тр.)  червоних троянд.
Відповідь: 30 букетів; у букеті 7 білих, 5 жовтих і 3 червоні трянди.

210|2

105|5

 21|3

  7|7

  1|

150|2

 75|5

 15|3

  5|5

  1|

90|3

30|3

10|2

 5|5

  1|

Завдання  1039

Для студентського гуртожитку придбали 108 на­стільних ламп та 144 стільці, які розподілили порів­ну по всіх кімнатах. Скільки кімнат у гуртожитку, якщо їх більше ніж 14, але менше від 31.

Розв'язання

108 = 2 • 4 • 3 • 3 • 3
144 = 2 • 2 • 2 • 2 3 3
НДС (108;144) = 2 • 3 • 3 = 18 (к.)  кімнат в гуртожитку.
Відповідь: 18 кімнат.

108|2

 54|4

 27|3

  9|3

  3|3

  1|

144|2

 72|2

 36|2

 18|2

  9|3

  3|3

  1|

Завдання  1040

Площа Італії разом з островами складає приблизно 309 500 км², а площа України — на 19/20 більша. Знайди площу України. Порівняй отриманий ре­зультат з точними даними про площу України.

Розв'язання

1) 309 500 : 20 • 19 = 15475 • 19 = 294 025 (км² на стільки більша.

2) 309 500 + 294025 = 603 525 (км² площа України.

Відповідь: площа України 603 525 км², отриманий результат є меншим. 

За довідковими даними площа України сягає 603 628 км².

 

Завдання  1041

На одній чаші зрівноважених терезів стоїть банка із цукром, а на другій — важки масою 3 кг 500 г. Скільки грамів цукру в банці, якщо порожня банка в 6 разів легша від цукру?

Розв'язання

Нехай порожня банка важить х г, тоді цукор в банці — 6х г, а разом — 3600 г. Складаємо рівняння:

1) х + 6х = 3500
   7х = 3500
   х = 3500 : 7

   х = 500 (г)  важить порожня банка.

2) 500 • 6 = 3000 (г)  важить цукор в банці.

Відповідь: 3000 г цукру.

 

Завдання 1042

Марічка планувала купити ігрову «мишку» вартістю 270 грн. Проте, прийшовши до магазину, побачила, що ціна «мишки» підвищилася на 1/9. Скільки Марічці довелося заплатити за «мишку»?

Розв'язання

1) 270 : 9 = 30 (грн)  підвищення ціни мишки.
2) 270 + 30 = 300 (грн)  ціна мишки.
Відповідь: 300 грн.

 

Завдання 1043

1) У числі 1019 остання цифра 0, бо 10 — кругле число, яке у будь-якій степені буде круглим числом.

2) У числі 52022 остання цифра 5, бо добуток 5 • 5 • 5 • ... дає останню цифру 5.

3) У числі 315 остання цифра 7, бо 31 = 3, 32 = 9, 33 = 27, 34 = 81, дальше йде циклічне повторення через чотири значення останньої цифри від 3, 9, 7 до 1. Оскільки 15  4 • 3 = 3, тобто третя цифра в циклічному повторенні, тому вона дорівнює 7.

4) У числі 22024 остання цифра 6бо 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, 24 = 16, дальше йде циклічне повторення через чотири значення останньої цифри від 2, 4, 8 до 6. Оскільки 2024 : 4 = 506, тобто четверта цифра в циклічному повторенні, тому вона дорівнює 6.

Інші завдання дивись тут...