Інші завдання дивись тут...

Завдання 1110 Ознайомлення з дробами

1) 1 : 8 = 1/8 

2) 2 : 5 = 2/5

3) 15 : 7 = 15/7

4) 20 : 4 = 20/4

5) 72 : 10 = 72/10

Завдання 1111

1) 1 : 7 = 1/7

2) 4 : 13 = 4/13

3) 12 : 5 = 12/5

4) 43 : 17 = 43/17

Завдання 1112

1) 12/2 = 12 : 2 = 6

2) 120/10 = 120 : 10 = 12

3) 150/3 = 150 : 3 = 50

Завдання 1113

За тиждень родина використала 2 кг цукру. Скільки кілограмів цукру вона використовувала на день?

Розв’язання

2 : 7 = 2/7 (кг) – використовувала на день.

Відповідь: 2/7 кг.

 

Завдання 1114

1) 9/1 = 9 : 1 = 9

2) 51/3 = 51 : 3 = 17

3) 168/12 = 168 : 12 = 14

Завдання 1115

1) 70/10 = 70 : 10 = 7

2) 27/1 = 27 : 1 = 27

3) 420/12 = 420 : 12 = 35

Завдання 1116        

Частка

Дріб

Ділене

Дільник

Чисельник

Знаменник

3 : 7

3/7

3

7

3

7

5 : 11

5/11

5

11

5

11

7 : 25

7/25

7

25

7

25

27 : 4

27/4

27 

4

27

4

Завдання  1117

Гарбуз масою 3 кг розрізали на 10 рівних частин. Яка маса однієї частини в кілограмах?

Розв’язання

3 : 10 = 3/10 (кг) – маса однієї частини.

Відповідь: 3/10 кг.

 

Завдання 1118

Стрічку завдовжки 7 м розрізали на 20 рівних час­тин. Знайди довжину однієї частини в метрах.

Розв’язання

7 : 20 = 7/20 (м) – довжина однієї частини.

Відповідь: 7/20 м.

 

Завдання  1119

1) 9 = 45/5

2) 9 = 90/10

3) 9 = 135/15

Завдання 1120

1) 4 = 28/7

2) 4 = 400/100

3) 4 = 116/29

Завдання 1121

1) х/5 = 8

    х = 8 • 5

    х = 40

2) 121/х = 11

    х = 121 : 11

    х = 11

3) (y – 1)/4 = 9

     y – 1 = 9 • 4

     y – 1 = 36

     y = 36 + 1

     у = 37

4)  39/ (у + 3) = 3

     у + 3 = 39 : 3

     у + 3 = 13

     у = 13 – 3

     у = 10

Завдання 1122

1) у/7 = 9

    у = 9 • 7

    у = 63

2) 15/у = 3    

    у = 15 : 3

    у = 5

3) (x + 4) / 8 = 11;        

     х + 4 = 11 • 8

     х + 4 = 88

     х = 88  4

     х = 84

4)   42/(х – 2) = 7

      х  2 = 42 : 7

      х  2 = 6

      х = 6 + 2

      х = 8

Завдання 1123

1) 12 = 48/4

2) 12 = 120/10

3) 12 = 444/37

Завдання 1124

Площа трьох ділянок становить 138 га. Площа пер­шої ділянки у 2 рази більша, ніж третьої, а площа другої ділянки у 3 рази більша, ніж третьої. Знайди площу кожної ділянки.

Розв’язання

Нехай площа третьої ділянки дорівнює х га, тоді другої — 2х га, а першої — 3х га. Складаємо рівняння:

1) 3х + 2х + х = 138

   6х = 138

   х = 138 : 6

   х = 23 (га) – площа третьої ділянки.

2) 23 • 3 = 69 (га) – площа першоїї ділянки.

3) 23 • 2 = 46 (га) – площа другої ділянки.

Відповідь: 69 га; 46 га; 23 га.

 

Завдання 1125

Два однакових квадрати зі стороною 5 см прикла­ли один до одного так, що утворився прямокутник. Знайди периметр і площу цього прямокутника.

Розв’язання

1) 5 + 5 = 10 (см– довжина прямокутника.

2) (10 + 5) • 2 = 30 (см– периметр прямокутника.

3) 10 • 5 = 50 (см²– площа прямокутника.

Відповідь: 30 см; 50 см².

 

Завдання 1126

Учень мав 100 грн. 2/5 від цих грошей він витратив на придбання альбому для малювання, а на решту вирішив придбати ручки за ціною 8 грн. Скільки ру­чок він зможе придбати?

Розв’язання

1) 100 : 5 • 2 = 40 (грн) – витратив на альбом.

2) 100  40 = 60 (грн) – решта грошей.

3) 60 : 8 = 7 (ост. 4) (р.) – придбав ручок.

Відповідь: 8 ручок.

 

Завдання 1127

Аня пробігає 2 км зі швидкістю 4 м/с. Скільки метрів їй залишиться пробігти після 6 хв бігу?

Розв’язання

2 км = 2000 м

1) 4  360 = 1140 (м) – пробігає Аня.

2) 2000  1440 = 560 (м) – залишиться пробігти.

Відповідь: 560 м.

Інші завдання дивись тут...