Інші завдання дивись тут...

Завдання 1028 Поняття про звичайний дріб

1) 4/15 < 7/15 

2) 29/153 > 28/153

Завдання 1029

1) 4/7 > 3/7

2) 17/142 < 27/142

Завдання 1130

1) 2/13 < 7/13
5) 1/12 < 11/12
2) 9/11 = 9/11
6) 3/7 < 4/7
3) 5/38 < 7/38
7) 4/15 = 4/15
4) 4/45 < 14/45
8) 2021/2022 > 2019/2022

Завдання 1131

1) 5/48 < 9/48
5) 13/38 < 31/38
2) 2/17 > 1/17
6) 3/19 = 3/19
3) 4/115 = 4/115
7) 112/139 < 121/139
4) 6/37 < 7/37
8) 5/14 > 3/14

Завдання 1132

Дроби у порядку зростання 1/29 А, 2/29 М, 5/29 О, 7/29 С, 13/29 О, 20/29 В   

Прізвище видатного українського ліка­ря, ученого та громадського діяча: АМОСОВ.

 

Завдання 1133

Дроби у порядку спадання: 30/31 Х, 21/31 А, 19/31 Р, 18/31 К, 7/31 І, 6/31 В

Назва обласного центру на сході України: ХАРКІВ.

 

Завдання 1134

Накресли координатний промінь, узявши за одинич­ний відрізок 11 клітинок зошита. Познач на ньому дроби 3/11, 5/11, 1/11, 8/11, 10/11.

Завдання 1135

1) 7/29 чи 6/29
2) 4/47 чи 7/47
3) 2/5 чи 3/5
4) 13/17 чи 11/17

Завдання 1136

1) 3/7 чи 4/7
2) 5/13 чи 1/13

Завдання 1137

Накресли відрізок завдовжки 12 см. За допомогою цього відрізка поясни, що 1/4 = 3/12.

3/12 = (3 : 3) / (12 : 3) = 1/4, бо мають однакові довжини.

 

Завдання 1138

Одиничний відрізок координатного променя дорівнює 8 см. Познач на цьому промені точки А(1/2) і В(4/8) Поясни результат.

 

Завдання 1139

1) більші за 9/43:
2) менші від 7/43:
10/43, 11/43, 43/43
1/13, 2/13, 12/13

Завдання 1140

менші від 15/19:
більші за 13/23:
1) 1/19, 2/19, 14/19
2) 14/23, 15/23, 22/23

Завдання 1141 Знайди всі натуральні числа a, для яких дріб:

a/11 < 5/11, якщо a = 1, 2, 3, 4.

Отримані дроби: 1/11, 2/11, 3/11, 4/11

 

Завдання 1142

x/9 < 7/9, якщо a = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Отримані дроби: 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9

 

Завдання 1143 Для яких натуральних чисел x буде правильна по­двійна нерівність:

2/19 < x/19 < 4/і9, якщо х = 3

7/17 < х/17 < 11/17, якщо х = 8, 9, 10

 

Завдання 1144 Для яких натуральних чисел b справджується нерів­ність:

1) b/11 < 3/11, якщо b = 1, 2

2) 5/13 > b/13, якщо b = 1, 2, 3, 4

3) 7/19 < b/19 < 10/19, якщо b = 8, 9

 

Завдання 1145 Знайди всі натуральні числа x, для яких:

7/11 < х/11 < 11/11, якщо x = 8, 9, 10, отримані дроби 8/11, 9/11, 10/11.

 

Завдання 1146 Підбери всі такі натуральні числа x, для яких:

(2x  1)/17 < 13/17, якщо х = 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Завдання 1147 Ділення з остачею

1) 25 368 : 47 = 539 (ост. 35)

2) 45 126 : 125 = 361 (ост. 1)

_25368 | 47   

  235       539

  _186

    141

    _458

      423

        35

_45126 | 125 

  375       361

  _762

    750

    _126

      125

         1

Завдання 1148

Одна з фірм може виконати замовлення на виготов­лення 3600 деталей за 20 днів, друга — за 30 днів, третя — за 60 днів. Щоб виготовити деталі швид­ше, угоди було укладено з усіма трьома фірмами. За скільки днів було виконано замовлення?

Розв'язання

1) 3600 : 20 = 180 (д.)  на першій фірмі за 1 день.
2) 3600 : 30 = 120 (д.)  на другій фірмі за 1 день.
3) 3600 : 60 = 60 (д.)  на третій фірмі за 1 день.
4) 180 + 120 + 60 = 360 (д.)  на трьох фірмах за 1 день.
5) 3600 : 360 = 10 (дн.)
Відповідь: за 10 днів.

 

Завдання 1149

Щомісяця плата за послуги мобільного зв'язку, яким користується Оля, складає 100 грн. Мобільний оператор повідомив про підвищення цін на 1/5. На скільки більше тепер платитиме Оля щомісяця?

Розв'язання

1) 100 : 5 = 20 (грн)  надбавка.
2) 100 + 20 = 120 (грн)
Відповідь: за 120 гривень.

 

Завдання 1150

У класі 28 дітей. З них 23 вивчають англійську мову, а 15 — німецьку. Скільки дітей вивчають і англійську, і німецьку мови, якщо кожна дитина вивчає хоча б одну іноземну мову?

Розв'язання
1) 28 – 23 = 5 (д.)  вивчають тільки англійську мову .
2) 28 – 15 = 13 (д)  вивчають тільки німецьку мову.
3) 28 – (5 + 13) = 10 (д.)
Відповідь: 10 дітей.

Інші завдання дивись тут...