Інші завдання дивись тут ...

Тематична контрольна робота № 8. Множення і ділення десяткових дробів

Варіант 1. 

Завдання 1. Обчисли 2,1 • 16,8.

А 352,8             Б 35,28

В 34,28             Г. 33,28

 

 

 

х 16,8

    2,1

   168

 336  

 35,28

Завдання 2. Виконай ділення 18,9 : 6.

А 31,5              Б 0,315

В 3,15              Г 3,25

 

 

 

 

 

_18,9 | 6   

 18      3,15

    9

    6

    30

    30

     0

Завдання 3. Знайди значення частки 13,725 : 0,01 (щоб число поділити на 0,01, треба перенести кому вправо на дві цифри).  

А 0,13725                 Б 1,3725

В 137,25                   Г 1372,5

Завдання 4. Розв'яжи рівняння 16х = 15,2.

А 0,95          Б 8,5

В 9,5           Г 0,85

 

 

 

 

 

16х = 15,2

х = 15,2 : 16

х = 0,95

 

 

 

 

_15,2 | 16   

   0      0,95 

  152

  144

     80

     80

      0

Завдання 5. Знайди корінь рівняння.

х : 7,2 = 421.

х = 421 • 7,2

х = 3031,2

 

 

х   421

     7,2

    842

2947  

3031,2

Відповідь: 3031,2

Завдання 6. Виконай ділення. 

1) 8,17 : 3,8 = 81,7 : 38 = 2,15

2) 0,25234 : 0,062 = 252,34 : 62 = 4,07

Відповідь: 1) 2,15   2) 4,07

 

 

 

 

_81,7 | 38  

 76      2,15

   57

   38

   190

   190

      0

_252,34 | 62

 248       4,07 

    43

     0

    434

    434

       0

Завдання 7. Знайди периметр прямокутника, площа якого дорівнює 13,12 см2, а довжина – 4,1 см.

Розв’язання.

1) 13,12 : 4,1 = 131,2 : 41 = 3,2 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = (4,1 см + 3,2 см) • 2 = 14,6 см – периметр прямокутника.

_131,2 | 41  

 123       3,2

    82

    82

     0

+ 4,1

   3,2

   7,3

 

 

х 7,3

     2

 14,6

 

 

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 14,6 см.

Завдання 8. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового і виконай ділення

4,8 : 2/5 = 4,8 : 0,4 = 48 : 4 = 12

Відповідь: 12

 

 

 

_2 | 5  

 0    0,4

 20

 20

   0

Завдання 9. З двох міст, відстань між якими 178,4 км, одночасно в одному напрямі виїхали мотоцикліст та велосипедист, який їхав попереду. Мотоцикліст наздогнав велосипедиста через 4 год. Знайди швидкість велосипедиста, якщо швидкість мотоцикліста дорівнює 62,8 км/год.

Розв’язання.

1) 62,8 • 4 = 251,2 (км) – відстань мотоцикліста.

2) 251,2 – 178,4 = 72,8 (км) – відстань велосипедиста.

3) 72,8 : 4 = 18,2 (км/год) – швидкість велосипедиста.

Відповідь: швидкість велосипедиста 18,2 км/год

      62,8 км/год

-----------------------> 

            ? км/год

           ------------>

х 62,8

      4

 251,2

 

 

 

 

_ 251,2 

  178,4

   72,8

 

 

 

 

_72,8 | 4    

      18,2  

 32

 32

    8

    8

    0

 

Варіант 2. 

Завдання 1. Обчисли 1,4 • 25,2

А 352,8                 Б 35,28

В 34,28                 Г 33,28

х 25,2

    1,4

 1008

 252  

 35,28

Завдання 2. Виконай ділення 25,2 : 8

А 31,5          Б 0,315

В 3,15          Г 3,25

 

 

 

 

 

_25,2 | 8   

 24      3,15

   12

     8

     40

     40

      0

Завдання 3. Знайди значення частки 13,725 : 0,1 (щоб число поділити на 0,1, треба перенести кому вправо на одну цифру).

А 0,13725              Б 1,3725

В 137,25                Г 1372,5

Завдання 4. Розв'яжи рівняння. 

А 0,95              Б 8,5

В 9,5               Г 0,85

 

 

 

 

 

14х = 11,9

х = 11,9 : 14

х = 0,85

 

 

 

 

_11,9 | 14   

   0      0,85 

 119

 112

    70

    70

     0  

Завдання 5. Знайди корінь рівняння. 

х : 8,2 = 321 

х = 321 • 8,2

х = 2632,2

Відповідь: 2632,2

х  321

    8,2

   642

2568   

2632,2

Завдання 6. Виконай ділення.

1) 8,93 : 3,8 = 89,3 : 38 = 2,35

2) 0,11704 : 0,056 = 117,04 : 56 = 2,09

Відповідь: 1) 23,5    2) 2,09

 

 

 

 

_89,3 | 38  

 76      2,35

 133

 114

   190

   190

      0

_117,04 | 56

 112      2,09

    50

      0

    504

    504

       0

Завдання 7. Знайди периметр прямокутника, площа якого дорівнює 16,32 дм2, а ширина – 3,2 дм.

Розв’язання.

1) 16,32 : 3,2 = 163,2 : 32 = 5,1 (дм) – ширина прямокутника.

2) Р = (5,1 дм + 3,2 дм) • 2 = 16,6 дм – периметр прямокутника.

_163,2 | 32 

 160      5,1

    32

    32

     0

+ 5,1

   3,2

   8,3

 

 

х 8,3

     2

 16,6

 

 

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 16,6 дм.

Завдання 8. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового і виконай ділення

7,2 : 3/5 = 7,2 : 0,6 = 72 : 6 = (60 + 12) : 6 = 12

Відповідь: 12

 

 

 

_3 | 5 

 0    0,6

 30

 30

   0

Завдання 9. З двох міст, відстань між якими 103,2 км, одночасно в одному напрямі виїхали автомобіль та мотоцикл, який їхав попереду. Автомобіль наздогнав мотоцикл через 8 год. Знайди швидкість автомобіля, якщо швидкість мотоцикла 58,7 км/год.

Розв’язання.

1) 58,7 • 8 = 469,6 (км) – відстань автомобіля.

2) 469,6 – 103,2 = 366,4 (км) – відстань мотоцикла.

3) 366,4 : 8 = 45,8 (км/год) – швидкість мотоцикла.

        58,7 км/год

-------------------------> 

               ? км/год

          --------------->

х 58,7

      8

 469,6

 

 

 

 

_469,6 

 103,2

 366,4

 

 

 

 

_366,4 | 8    

 32         45,8  

  46

  40

    64

    64

      0

Відповідь: швидкість мотоцикла 45,8 км/год

 

Варіант 3. 

Завдання 1. Обчисли 1,4 • 59,4

А 83,16                Б 831,6

В 82,16                Г 73,16

 

 

 

х 59,4

    1,4

 237,6 

 597  

 83,16

Завдання 2. Виконай ділення 12,9 : 6

А 2,25               Б 0,215

В 21,5               Г 2,15

 

 

 

 

 

_12,9 | 6  

 12     2,15   

     9

     6

     30

     30

      0

Завдання 3. Знайди значення частки 15,479 : 0,1 (щоб число поділити на 0,1, треба перенести кому вправо на одну цифру).

А 1547,9           Б 154,79

В 1,5479           Г 0,15479

Завдання 4. Розв'яжи рівняння.

А 6,5                Б 0,65

В 0,75              Г 7,5

14х = 10,5

х = 10,5 : 14

х = 0,75

_10,5 | 14   

   0      0,75  

  105

    98

     70

     70

      0

Завдання 5. Знайди корінь рівняння

х : 6,2 = 521

х = 521 • 6,2

х = 3230,2

Відповідь: 3230,2

 

х   521 

     6,2

  1042

3126   

3230,2

Завдання 6. Виконай ділення.

1) 7,65 : 3,4 = 76,5 : 34 = 2,25

2) 0,10472 : 0,034 = 104,72 : 34 = 3,08

Відповідь: 1)  2,25    2) 3,08

 

 

 

 

_76,5 | 34  

 68      2,25

  85

  68

  170

  170

     0

_104,72 | 34  

 102       3,08

    27

     0

    272

    272

       0 

Завдання 7. Знайди периметр прямокутника, площа якого дорівнює 14,35 м2, а довжина – 3,5 м.

Розв’язання.

1) 14,35 : 3,5 = 143,5 : 35 = 4,1 (м) – ширина прямокутника.

2) Р = (3,5 м + 4,1 м) • 2 = 15,2 м – периметр прямокутника.

_143,5 | 35

 140    4,1

    35

    35

     0

+ 4,1

   3,5

   7,6

 

 

х 7,6

     2

 15,2

 

 

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 15,2 м.

Завдання 8. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового і виконай ділення

9,6 : 4/5 = 9,6 : 0,8 = 96 : 8 = (80 + 16) : 8 = 12

Відповідь: 12

 

 

 

_ 4 | 5

  0   0,8

  40

  40

   0

Завдання 9. 3 двох міст, відстань між якими 190,4 км, одночасно в одному напрямі виїхали мотоцикліст та велосипедист, який їхав попереду. Мотоцикліст наздогнав велосипедиста через 4 год. Знайди швидкість велосипедиста, якщо швидкість мотоцикліста дорівнює 64,3 км/год.

Розв’язання.

1) 64,3 • 4 = 257,2 (км) – відстань мотоцикліста.

2) 257,2 – 190,4 = 66,8 (км) – відстань велосипедиста.

3) 66,8 : 4 = 16,7 (км/год) – швидкість велосипедиста.

         64,3 км/год

-------------------------------> 

                    ? км/год

             ------------------>

х 64,3

      4

 257,2

 

 

 

 

_257,2 

 190,4

  66,8

 

 

 

 

_66,8 | 4    

 4        16,7  

 26

 24

   28

   28

     0

Відповідь: швидкість велосипедиста 16,7 км/год

 

Варіант 4. 

Завдання 1. Обчисли 2,1 • 39,6

А 83,16              Б 831,6

В 82,16              Г 73,16

 

 

 

х 39,6

    2,1

   396

  792

 83,16

Завдання 2. Виконай ділення 17,2 : 8

А 2,25               Б 0,215

В 21,5               Г 2,15

_17,2 | 8    

 16      2,15 

   12

     8

     40

     40

       0 

Завдання 3. Знайди значення частки 15,479 : 0,01 (щоб число поділити на 0,01, треба перенести кому вправо на дві цифри).

А 1547,9           Б 154,79

В 1,5479           Г 0,15479

Завдання 4. Розв'яжи рівняння.

А 6,5           Б 0,65

В 0,75          Г 7,5

 

 

 

 

 

16х = 10,4

х = 10,4 : 16

х = 0,65

 

 

 

 

_10,4 | 16   

   0      0,65

 104

  96

    80

    80

     0

Завдання 5. Знайди корінь рівняння.

х : 5,2 = 621

х = 621 • 5,2

х = 3229,2

Відповідь: 3229,2

 

х   621

     5,2

  1242

3105  

3229,2

Завдання 6. Виконай ділення.

1) 9,35 : 3,4 = 935 : 34 = 2,75

2) 0,16112 : 0,053. = 161,12 : 53 = 3,04

Відповідь: 1) 27,5    2) 3,04

 

 

 

 

_93,5 | 34  

 68      2,75

 255

 238

   170

   170

      0

_161,12 | 53 

 159      3,04 

    21

     0

    212

    212

       0  

Завдання 7. Знайди периметр прямокутника, площа якого дорівнює 21,32 см2, а ширина – 5,2 см.

Розв’язання.

1) 21,32 : 5,2 = 213,2 : 52 = 4,1 (см) – ширина прямокутника.

2) Р = (4,1 см + 5,2 см) • 2 = 18,6 – периметр прямокутника.

_213,2 | 52

 208      4,1

    52

    52

     0

+4,1

  5,2

  9,3

 

 

х 9,3

     2

 18,6

Відповідь: периметр прямокутника дорівнює 18,6 см.

Завдання 8. Запиши звичайний дріб у вигляді десяткового і виконай ділення

6,4 : 2/5 = 6,4 : 0,4 = 64 : 4 = (40 + 24) : 4 = 16

Відповідь: 16

 

 

 

_2 | 5   

 0    0,4

 20

 20

  0 

Завдання 9. З двох міст, відстань між якими 102,4 км, одночасно в одному напрямі виїхали автомобіль та мотоцикл, який їхав попереду. Автомобіль наздогнав мотоцикл через 8 год. Знайди швидкість автомобіля, якщо швидкість мотоцикла дорівнює 59,5 км/год.

Розв’язання.

1) 59,5 • 8 = 476,0 (км) – відстань автомобіля.

2) 476,0 – 102,4 = 373,6 (км) – відстань мотоцикла.

3) 373,6 : 8 = 46,7 (км/год) – швидкість мотоцикла.

    59,5 км/год

----------------------> 

           ? км/год

        -------------->

х 59,5

      8

 476,0

 

 

 

 

_ 476,0 

  102,4

  373,6

 

 

 

 

_373,6 | 8    

 32       46,7  

   53

   48

    56

    56

     0

Відповідь: швидкість мотоцикла 46,7 км/год

Інші завдання дивись тут ...