Інші завдання дивись тут...

Назвіть цифри, за допомогою яких записано число 45 012. Що означає кожна цифра запису цього числа?
45012 = 4 дес. тис. 5 тис. 1 дес. 2 од.

 

Завдання 128 Дано число 509 612 734.
1) Які класи має дане число? Клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів
2) У якому розряді даного числа записана цифра 3? Цифра 6? Цифра 9?
Десятки, сотні тисяч, одиниці мільйонів
3) Скільки дане число має всього одиниць? Сотень тисяч? Десятків мільйонів?
509 612 734, 5096, 50

 

Завдання 131 Читаємо число:
1) 710 342; Сімсот десять тисяч триста сорок два
2) 1 005 570; Один мільйон п'ять тисяч п'ятсот сімдесят
3) 10 507 003 125. Десять мільярдів п'ятсот сім мільйонів три тисячі сто двадцять п'ять

 

Завдання 132 Запишіть словами число:
1) 502 304; П'ятсот дві тисячі триста чотири
2) 8 011 200; Вісім мільйонів одинадцять тисяч двісті
3) 1 002 120 004. Один мільярд два мільйони сто двадцять тисяч чотири

 

Завдання 133 Запишіть цифрами число:
1) 84 тисячі 125; 84 125
2) 176 мільйонів 505 тисяч 420; 176 505 420
3) 4 мільйони 250 тисяч; 4 250 000
4) 700 мільйонів 51 тисяча 40; 700 051 000
5) 2 мільярди 25 мільйонів 500; 2 025 000 500
6) 410 мільярдів 80 мільйонів 5 тисяч. 410 080 005 000

 

Завдання 134 Запишіть цифрами число:
1) 140 тисяч 318; 140 318
2) 95 мільйонів 502 тисячі 200; 95 502 200
3) 25 мільйонів 50 тисяч 114; 25 050 114
4) 508 мільйонів 81 тисяча; 508 081 000
5) 32 мільярди 5 мільйонів 25; 32 005 000 025
6) 120 мільярдів 18 тисяч 5. 120 000 018 005

 

Завдання 135 Запишіть цифрами число:
1) чотириста двадцять сім мільйонів сімдесят тисяч сто двадцять три; 427 070 123
2) п’ять мільйонів сімнадцять тисяч сім; 5 017 007
3) чотири мільярди триста мільйонів сорок сім тисяч двісті; 4 300 047 200
4) десять мільярдів сім тисяч вісім; 10 000 007 008
5) сімсот двадцять мільярдів сімдесят три мільйони двісті сорок тисяч двадцять сім; 720 073 240 027
6) триста мільярдів сімдесят три мільйони чотири тисячі шістсот. 300 073 004 600

 

Завдання 136 Запишіть цифрами число:
1) сто п’ять мільйонів двісті сімдесят дві тисячі триста сім; 105 272 307
2) дванадцять мільйонів п’ятнадцять тисяч; 12 015 000
3) п’ять мільярдів двісті сімдесят мільйонів двадцять тисяч двісті; 5 279 020 200
4) одинадцять мільярдів сім тисяч; 11 000 007 000
5) двісті три мільярди п’ятдесят мільйонів триста тисяч вісім.  203 050 300 008

 

Завдання 137
Запишіть чотири рази поспіль число 18. Прочитайте одержане число та запишіть його словами.
Число 18 181 818 Вісімнадцять мільйонів сто вісімдесят одна тисяча вісімсот вісімнадцять

 

Завдання 138
Запишіть вісім разів поспіль цифру 4. Прочитайте одержане число та запишіть його словами.
Число 44 444 444 Сорок чотири мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сорок чотири

 

Завдання 139
Найбільше чотирицифрове число 9999 і найменше двоцифрове число 10.
Сума цих чисел: 9999 + 10 = 10009

 

Завдання 140
Найменше чотирицифрове число 1000 і найбільше трицифрове число 999
Різниця цих чисел: 1000 – 999 = 1

 

Завдання 141 Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число:
1) 5162 = 5000 + 100 + 60 + 2
2) 12 381 = 10000 + 2000 + 300 + 80 + 1
3) 6 305 009 = 6000000 + 300000 + 5000 + 9
4) 2 005 023 000 = 2000000000 + 5000000 + 20000 + 3000

 

Завдання 142 Запишіть у вигляді суми розрядних доданків число:
1) 348 = 300 + 40 + 8
2) 5306 = 5000 + 300 + 6
3) 340 089 = 300000 + 40000 + 80 + 9
4) 405 000 500 = 400000000 + 5000000 + 500

 

Завдання 143 Запишіть число за відомою сумою його розрядних доданків:
1) 2000 + 900 + 20 + 1 = 2921
2) 500 000 + 6000 + 100 + 80 = 506180

 

Завдання 144 Запишіть усі двоцифрові числа, у кожному з яких:
1) число десятків на 5 більше за число одиниць; 16, 27, 38, 49
2) число десятків удвічі менше від числа одиниць; 21, 42, 63, 84
3) число десятків утричі більше за число одиниць. 13, 26, 39

 

Завдання 145
Запишіть усі двоцифрові числа, у кожному з яких число одиниць на 3 більше за число десятків. 30, 41, 52, 63, 74, 85, 96

 

Завдання 146
Знайдіть кількість усіх двоцифрових чисел; чотирицифрових чисел. 90 чисел, 9000 чисел
99 – 10 + 1 = 90, 9999 – 1000 + 1 = 9000

 

Завдання 147
Знайдіть кількість усіх трицифрових чисел. 900 чисел
999 – 100 + 1 = 900

 

Завдання 148
У новозбудованому готелі на двері 120 кімнат мають прикріпити номери від 1 до 120, використовуючи штамповані цифри.
1) Скільки для цього потрібно цифр 0? Цифр 2? 22 цифри, 23 цифри
2) Скільки потрібно всіх цифр? 252 цифри
3) Скільки гривень потрібно заплатити за всі цифри, якщо одна цифра коштує 20 грн?
252 • 20 = 5040 (грн)

 

Завдання 149
Скільки всього є цифр у записах 500 перших натуральних чисел? 1392 цифри

 

Завдання 150
Скільки існує восьмицифрових чисел, цифри яких йдуть у порядку зростання? 9 чисел
(12 345 789 — приклад такого числа.)

 

Завдання 151 Запишіть римськими цифрами числа 8, 11, 19, 56, 109.
VIII, XI, XIX, LVI, CIX

 

Завдання 152 Запишіть римськими цифрами числа 9, 18, 21, 60, 110.
IX, XVIII, XXI, LX, CX

 

Завдання 153
Запишіть у десятковій системі числення числа IV, XVI, СХІІ. 4, 16, 112

 

Завдання 154
Запишіть у десятковій системі числення числа VI, XIV, LIX. 6, 14, 59

 

Завдання 155 Перекладіть одну паличку так, щоб рівність стала правильною:
Умова: V : III = II. Результат VI : II = III
Умова: XII  V = V. Результат XI  VI = V або XI  V = VI

 

Вправи для повторення
Завдання 156
У порядку зростання числа: 18,  81, 108, 180, 1008, 1080, 1800

 

Завдання 156 Запишіть число, яке:
1) на 15 менше від числа 42; 42 – 15 = 27
2) утричі більше за число 42. 42 • 3 = 126

 

Завдання 158
У парку посадили 150 дерев, з них — 25 лип, 60 кленів, а решту — каштани. Яких дерев посадили більше: каштанів чи кленів?
Короткий запис
Разом  150 д.
Лип  25 д.
Кленів  60 д.
Каштани   ?, решта
Розв'язання
1) 25 + 60 = 85 (д.) – лип і кленів разом
2) 150  85 = 65 (д.) – каштани серед дерев
Відповідь: найбільше посадили каштанів.

 

Завдання 159
Відстань між містами А і В дорівнює 220 км. Водій має доставити вантаж з міста А в місто В не пізніше, як через 3 год. Чи встигне він це зробити, якщо їхатиме зі швидкістю 75 км/год?
Розв'язання
75  3 = 225 (км) 
220 < 225
Відповідь: встигне.