Інші завдання дивись тут...

Завдання 160
1) 203 < 230; 2) 5471 > 5430; 3) 48 < 79 < 92

 

Завдання 161 Натуральні числа 
Три числа, які більші за 50; 51, 52, 53
Три числа, які менші від 50. 49, 49, 47

Завдання 162 Порівняйте числа

1) 14 311 > 9317
2729 < 4035
1012 > 1009

Завдання 163

Нерівність 98 < а < 103 правильна при а = 99, 100, 101, 102

 

Завдання 164 Порівняйте числа
1) 23 547 > 23 543
3) 536 125 > 236 216
5) 447 698 = 447 698
7) 73 036 516 > 73 035 516
2) 100 007 > 10 007
4) 236 125 < 236 216
6) 5 023 476 < 5 203 476
8) 303 000 156 < 3 030 000 156

Завдання 165 Порівняйте числа

1) 99 999 < 100 000
3) 6 140 239 > 5 740 293
5) 81 405 297 > 81 405 279
2) 1 050 329 < 1 500 285
4) 25 548 195 > 25 384 195
6) 500 237 902 < 5 000 237 902

Завдання 166

Числа у порядку зростання: 175, 705, 1507, 1705

 

Завдання 167
Числа у порядку спадання: 9020, 2090, 902, 209

 

Завдання 168
Усі натуральні числа, які більші за 4896 і менші від 4903. 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902

 

Завдання 169
Усі натуральні числа, які більші за 3175 і менші від 3181. 3176, 3177, 3178, 3179, 3180

 

Завдання 170
На елеватор привезли 715 т пшениці та жита, з них пшениці — 490 т. Якого зерна привезли на елеватор більше і на скільки тонн більше?
Короткий запис
Разом  715 т
Пшениці  490 т
Жита  ?
На скільки  ?
Розв'язання
1) 715 – 490 = 225 (т) – жита привезли
2) 490  225 = 265 (т)
Відповідь: пшениці привезли більше на 265 тонн.

 

Завдання 171
Із двох ділянок зібрали 869 ц пшениці, до того ж із першої ділянки зібрали 419 ц. З якої ділянки зібрали менший урожай і на скільки центнерів менший?
Короткий запис
Разом  869 ц
 419 ц
II  ?
На скільки  ?
Розв'язання
1) 869 – 419 = 450 (ц) – зібрали з II ділянки
2) 450  419 = 31 (ц)
Відповідь: з першої ділянки; на 31 ц.

 

Завдання 172
Запишіть найменше і найбільше трицифрові числа, використавши по одному разу кожну із цифр 0, 1 і 2. 102, 210

 

Завдання 173
Запишіть найменше і найбільше п’ятицифрові числа, які мають такі цифри: дві п’ятірки, дві вісімки й один нуль. 50588, 88550

 

Завдання 174
Запишіть найменше і найбільше чотирицифрові числа, використавши по одному разу кожну із цифр 0, 2, 5 і 8. 2058, 8520

 

1) 3 м 24 см > 320 см (324 см < 320 см)
3) 5 м 17 см < 52 дм (517 см < 520 см)
2) 52 мм > 5 см (52 мм > 50 мм)
4) 10 км > 1000 м (10000 м > 1000 м)

Завдання 176 Порівняйте

1) 34 ц < 341 кг
3) 40 т > 4001 кг
2) 5 кг < 5002 г
4) 10 т < 120 ц

Завдання 177  Порівняйте

1) 250 см < 30 дм 
3) 2 м 5 дм > 240 см
2) 3080 м > 3 км
4) 18 см 9 мм < 200 мм

Завдання 178

1) 5900 г < 6 кг
52 ц > 5020 кг

Завдання 179

Запишіть усі цифри, які можна поставити замість зірочки, щоб виконувалася нерівність:
1) 2*36 < 2290, при 0, 1, 2
2) 54*1 > 5437, при 4, 5, 6, 7, 8, 9

Завдання 180

Які цифри можна поставити замість зірочки, щоб виконувалася нерівність:
1) 54*5 > 5489, при 9
2) 3459 < 3*21, при 5, 6, 7, 8, 9

Завдання 181

У числі 29 673 закресліть такі дві цифри, щоб утворене рештою цифр число було:
1) найбільшим; 29 673
2) найменшим. 29 673

Завдання 182

Юрій має сім карток, зображених на рисунку 15. Яке найбільше та яке найменше чотирицифрові числа він може скласти, використовуючи ці картки?
Карти з числами
Найбільше число
Найменше число
0 1 2 3 4 5 6
6543
1023

Завдання 183

Вікторія має шість карток, зображених на рисунку 16. Яке найбільше та яке найменше чотирицифрові числа вона може скласти, використовуючи ці картки?
Карти з числами
Найбільше число
Найменше число
0 0 2 2 5 5
5522
2002
Завдання 184. Порівняйте числа
1) 24*3 > 22**
2) **91 < 19***
3) 30*0 < 3091
Завдання 185
Скільки є натуральних чисел виду **9, які менші від 125? 2 числа
109, 119

 

Завдання 186
Скільки є натуральних чисел, які більші за 225, але менші від 725? 499 чисел
725 – 225 – 1 = 499

 

Завдання 187
У записі трицифрового числа середня цифра 3, а остання — 5. Ці цифри поміняли місцями, а першу залишили без змін. Установіть, яке число більше: одержане чи початкове, і на скільки більше? Одержане число більше на 18 
Було число *35, одержали число *53, 53 – 35 = 18

 

Завдання 188
Натуральні числа від 1 до 9 впишіть у квадрати так, щоб виконувалися нерівності:
7 > 6 > 5
8 > 1 < 4
9 > 2 < 3
Вправи для повторення
1) + 845
      718
     1563
2) + 48906
      70179
     119085
1) 3 см 5 мм + 7 см 4 мм = 10 см 9 мм
2) 2 кг 750 г + 3 кг 400 г = 6 кг 150 г
Завдання 191
За першу годину велосипедист проїхав 28 км, а за другу — на 4 км більше. Скільки кілометрів проїхав велосипедист за 2 години?
Короткий запис
I год 28 км
II год  ?, на 4 км більше
Разом  ?
Розв'язання
1) 28 + 4 = 32 (км) – проїхав за другу годину
2) 28 + 32 = 60 (км)
Відповідь: за ці дві години велосипедист проїхав 69 кілометрів.

 

Завдання 192
Місто Пирятин розташоване між Києвом і Полтавою. Відстань від Пирятина до Полтави дорівнює 191 км, а до Києва — на 34 км менша. Знайдіть відстань від Києва до Полтави.
Короткий запис
Від Пирятина до Полтави  191 км
Від Пирятина до Києва  ?, на 34 км менше
Від Києва до Полтави  ?
Розв'язання
1) 191  34 = 157 (км) – відстань від Пирятина до Києва
2) 191 + 157 = 348 (км)
Відповідь: від Києва до Пирятина 348 кілометрів.