Інші завдання дивись тут...

Завдання 226
70 – 58 = 12 зменшуване – від'ємник = різниця

 

Завдання 227 Рівняння
1) x + 4 = 14
   х = 14 – 4
   х = 10
2) x – 8 = 7
   х = 7 + 8
   х = 15
3) 15 – x = 8
    х = 15 – 8
    х = 7

Завдання 228 Віднімання чисел

587 – 94 = 593 – 100 = 493

 

Завдання 229
1) 33 – 19 = 34 – 20 = 14
2) 71 – 48 = 73 – 50 = 23
3) 223 – 97 = 226 – 100 = 126

 

Завдання 230 Письмове ділення
_140221
   98079
   42142

 

Завдання 231 Виконайте дію віднімання і зробіть перевірку:
1) _203
     187
      16
+  187
     16
   203
2) _333
     129
     204
+ 129
   204
   333
3) _101
      89
      12
+ 89
   12
  101

Завдання 232 Запишіть різницю чисел 165 і a й обчисліть її, якщо

Якщо a = 38, то  165  a = 165 – 38 = 127
Якщо a = 120, то 165 – а = 165 – 120 = 45

 

Завдання 233 Запишіть різницю чисел b і 29 та обчисліть її, якщо
Якщо b = 109, то b – 29 = 109 – 29 = 80

 

Завдання 234
1) _7372
     2818
     4554
2) _32017
      7519
     24498
3) +145027
       59140
      204167
4) _5306012
        72507
     5233505
5) _2315204
     1911981
      403223
6) _10450107
         91890
     10358217

Завдання 235

1) _ 2596
        729
      1867
2) _ 81153
      18261
      62892
3) _ 2045425
         34270
      2011155
4) _ 3401338
      2736715
        664623

Завдання 236 Сума двох чисел дорівнює 189, а один з доданків — 96. Знайдіть другий доданок.

189 – 96 = 93 – другий доданок

 

Завдання 237 Додавання чисел
Перший доданок
43
45
329
498
Другий доданок
28
64
173
502
Сума
71 109 502 1000

Завдання 238 Зменшуване дорівнює 145, а різниця — 38. Знайдіть від’ємник.

145  38 = 107 – від'ємник

 

Завдання 239
Від’ємник дорівнює 28, а різниця — 79. Знайдіть зменшуване.
79 + 28 = 107 – другий доданок

 

Завдання 240
Зменшуване
105
93
150
500
Від'ємник
82
51
35
92
Різниця
23 42 115 408

Завдання 241

1) 23 + x = 60
   х = 60 – 23
   х = 37
   23 + 37 = 60
   60 = 60
2) 85 – x = 27
    х = 85 – 27
    х = 58
    85 – 58 = 27
    27 = 27
3) x – 33 = 70
   х = 70 + 33
   х = 102
   102 – 33 = 70
    70 = 70
4) 125 – x = 75
    х = 125 – 75
    х = 50
    125 – 50 = 75
    75 = 75
5) x – 93 = 117
    х = 117 + 93
    х = 210
    210 – 93 = 117
    117 = 117 
4) 125 – x = 75
    х = 125 – 75
    х = 50
    125 – 50 = 75
    75 = 75 

Завдання 242

1) 16 + x = 24
   х = 24 – 16
   х = 8
   16 + x = 24
   24 = 24
2) 95 – x = 17
    х = 95 – 17
    х = 78
    95 – 78 = 17
    17 = 17
3) 640 – x = 480
   х = 640 – 480
   х = 160
   640 – x = 480
   480 = 480

Завдання 243 

На рисунку 18 вказано кількість переглядів відеоролика на початку та на кінець місяця. Скільки переглядів відеоролика було за цей місяць?

Розв'язання

1528058
   1387565
     140493 (п.)
Відповідь: 140493 переглядів.

 

Завдання 244
Коли водій вирушив у дорогу, спідометр його автомобіля показував 17 697 км пробігу, а в пункті призначення — 18 229 км. Скільки кілометрів проїхав автомобіль?

Розв'язання

_ 18229
   17697
      532 (км)
Відповідь: автомобіль проїхав 532 км.

 

Завдання 245
На першому винограднику росте 4120 кущів винограду, що на 430 кущів більше, ніж на другому. Скільки кущів винограду росте на другому винограднику?

Розв'язання

_ 4120
    430
  3690 (к.)
Відповідь: на другому винограднику росте 3690 кущів.

 

Завдання 246
Швидкість легкового автомобіля дорівнює 110 км/год, що на 35 км/год більше, ніж швидкість вантажівки. Знайдіть швидкість вантажівки.

Розв'язання

110 – 35 = 75 (км/год)
Відповідь: швидкість вантажівки 75 км/год.

 

Завдання 247
За книжку й альбом Ірина заплатила 115 грн. Альбом коштує 40 грн. На скільки гривень книжка дорожча за альбом?
Короткий запис
Книжка й альбом — 115 грн
Альбом — 40 грн
Книжка — ?
На скільки — ?
Розв'язання
1) 115 – 40 = 75 (грн) – коштує книжка
2) 75 – 40 = 35 (грн)
Відповідь: на 35 грн книжка дорожча за альбом.

 

Завдання 248
Троє робітників виклали плиткою доріжку: перший — 78 м доріжки, другий — на 16 м більше, ніж перший, а третій — на 24 м менше, ніж другий. Знайдіть довжину доріжки.
Короткий запис
— 78 м
II — ?, на 16 м більше, ніж I
III — ?, на 24 м менше, ніж II
Разом — ?

Розв'язання

1) 78 + 16 = 94 (м) – виклав II робітник
2) 94 – 24 = 70 (м) – виклав III робітник
3) 78 + 94 + 70 = 242 (м) 
Відповідь: довжина доріжки 242 м.

 

Завдання 249
Із першої ділянки зібрали 72 кг полуниць, з другої — на 14 кг менше, ніж з першої, а з третьої — на 27 кг більше, ніж з другої. Скільки кілограмів полуниць зібрали з трьох ділянок?
Короткий запис
— 72 кг
II — ?, на 14 кг менше, ніж I
III — ?, на 27 кг більше, ніж II
Разом — ?

Розв'язання

1) 72  14 = 58 (кг) – зібрали з II ділянки
2) 58 + 27 = 85 (кг) – зібрали з III ділянки
3) 72 + 58 + 85 = 215 (кг) 
Відповідь: з трьох ділянок зібрали 215 кг.

 

Завдання 250 Порядок дій
1) 5 300 002 – 72 507 + 81 921 = 5309416 
2) 62 340 105 – 854 489 – 7297 = 61478319
3) (5487 + 5619) – 3619 = 7487
4) 927 + (1173 – 879) =  1221
5) 10 437 – (1437 + 1007) = 7993
6) 18 745 – (2500 – 1255) = 17500
_5300002
    72507
 5227495

+ 5227495

      81921

   5309416

_62340105
     854489
 61485616
_61485616
       7297
 61478319
+5487
  5619
 11106
_11106
   3619
   7487
_1173
   879
   294
+927
  294
 1221
+1437
  1007
  2444
_10437
   2444
   7993
_2500
  1255
  1245
_18745
   1245
  17500

Завдання 251

1) 23 005 002 – 15 412 – 7218 = 22982372
2) 9 504 100 – 524 309 + 2970 = 8982761
3) 3418 – (2109 – 1682) = 2991
4) 15 372 – (8075 + 1372) = 5925
_23005002
      15412
 22989590
_22989590
      72182
  22982372
_9504100
   524309
 8979791
+8979791
      2970
  8982761 
_2109
  1682
   427
_3418
   427
  2991
+8075
  1372
  9447
_15372
   9447
   5925

Завдання 252 Знайдіть пропущені числа

1000  248 = 752
752  427 = 325
325 + 1675 = 2000

Завдання 253

3000  2259 = 741
741 + 759 = 1500

Завдання 254 Спростіть вираз:

1) 305 – (108 + b) = 197  b
2) 194 – (89 – c) = 105 + c
3) 236 + (127 – x) = 363 – x
4) 100 – (a + 15) = 85 – a

Завдання 255

1) 156 + (87 – a) = 243 – a
2) 340 – (190 – b) = 150 + b
3) 150 – (x + 105) = 45 – x

 

Завдання 256 Знайдіть різницю, якщо:
1) зменшуване дорівнює від’ємнику; – a = 0
2) зменшуване на 3 більше за від’ємник. (a + 3) – a = 3

 

Завдання 257
Потяг Київ — Ужгород вирушає з Києва о 19 год 48 хв, а прибуває до Ужгорода наступного дня о 10 год 55 хв, до того ж час зупинок у дорозі становить 1 год 38 хв. Скільки часу потяг перебуває в русі?
4 год 12 хв + 10 год 55 хв + 1 год 38 хв = 17 год 45 хв

 

Завдання 258
Автобус Харків — Львів вирушає з Харкова о 14 год 15 хв, а прибуває до Львова наступного дня о 6 год 5 хв. Скільки часу автобус перебуває в дорозі?
9 год 45 хв + 6 год 5 хв = 15 год 50 хв

 

Завдання 259
Маса слона дорівнює 7 т 230 кг, що на 6 т 560 кг більше за масу жирафи, а маса жирафи на 2 т 900 кг менша від маси носорога. Знайдіть масу жирафи і масу носорога.

Розв'язання

1) 7 т 230 кг – 6 т 560 кг = 670 кг – маса жирафи
2) 670 кг + 2 т 900 кг = 3 т 570 кг – маса носорога
Відповідь: 670 кг, 3 т 570 кг.

 

Завдання 260
Із трьох ділянок поля зібрали 837 ц пшениці, до того ж з першої і третьої ділянок разом зібрали 531 ц, а з другої та третьої — 489 ц. Скільки центнерів пшениці зібрали з кожної ділянки окремо?
Короткий запис
— 837 ц
I, III — 531 ц
II, III — 489 ц
— ? II  ? III — ?

Розв'язання

1) 837 – 531 = 306 (ц) – зібрали з II ділянки
2) 489 – 306 = 183 (ц) – зібрали з III ділянки
3) 531 – 183 = 348 (ц) – зібрали з I ділянки
Відповідь: 348 ц, 306 ц, 183 ц.

 

Завдання 261
У трьох таксопарках усього 427 автомобілів. У першому та другому таксопарках разом 311 автомобілів, а в першому та третьому — 262 автомобілі. Скільки автомобілів у кожному таксопарку?
Короткий запис
I, II, III — 427 авт.
I, II — 311 авт.
I, III — 262 авт.
— ? II  ? III — ?

Розв'язання

1) 427 – 311 = 116 (авт.) – у III таксопарку
2) 262 – 116 = 146 (авт.) – у I таксопарку
3) 311 – 146 = 165 (авт.) – у II таксопарку
Відповідь: 146 автомобілів, 165 автомобілів,  116 автомобілів.

 

Завдання 262
Господиня купила 56 пташенят — курчат, каченят і гусенят. Курчат і гусенят разом було 42, а каченят — на 4 менше, ніж гусенят. Скільки курчат, каченят і гусенят окремо купила господиня?
Короткий запис
Разом — 56 пт.
Курчат, гусенят — 42 пт.
Каченят — ?, на 4 менше, ніж гусенят
Курчат — ? Гусенят  ? Каченят — ?

Розв'язання

1) 56 – 42 = 14 (пт.) – каченят
2) 14 + 4 = 28 (пт.) – гусенят
3) 42 – 28 = 14 (пт.) – курчат
Відповідь: 14 курчат, 28 гусенят, 14 каченят.

 

Завдання 263 Як зміниться різниця 40 – 15, якщо:
1) зменшуване збільшити на 5; Збільшиться на 5
(40 + 5) – 15 = 40 – 15 + 5
2) від’ємник збільшити на 5; Зменшиться на 5
40 – (15 + 5) = 40 – 15 – 5
3) зменшуване зменшити на 6; Зменшиться на 6
(40 – 6) – 15 = 40 – 15 – 6
4) від’ємник зменшити на 6; Збільшиться на 6
40 – (15  6) = 40 – 15 + 6
5) зменшуване і від’ємник зменшити на 6? Не зміниться
(40 – 6) – (15 – 6) = 40 – 15 – 6 + 6 = 40 – 15

 

Завдання 264
Як зміниться різниця 25 – 10, якщо зменшуване збільшити на 7, а від’ємник — на 3? Збільшиться на 4
(25 + 7) – (10 + 3) = 25 – 10 + 7  3 = 25 – 10 + 4

 

Завдання 265 Поставте замість зірочок знаки «+» або «–» так, щоб виконувалася рівність:
1) 40 + 20 + 60 + 30  50 = 100
2) 80  10 + 70 + 50  90 = 1000

Завдання 266 Поставте замість зірочок такі цифри, щоб виконувалася рівність:

1) 999– 9057 = 936
2) 10451 – 5642 = 4809

Завдання 267 Поставте замість зірочок такі цифри, щоб виконувалася рівність:

1) 1541 – 725 = 816
2) 6350 – 4294 = 2056

Завдання 268

Стінка до вітальні складається із двох шаф і стелажа. Довжина стелажа на 50 см менша від довжини першої шафи і на 25 см більша за довжину другої. Довжина якої шафи більша і на скільки сантиметрів більша?

Розв'язання

х 50 – (х  25) = 60 + 25 = 75 (см) 
Відповідь: другої шафи, на 75 см більша.

 

Завдання 269
У першому вагоні електропоїзда їде на 10 пасажирів більше, ніж у другому, але на 8 менше, ніж у третьому. Де пасажирів більше: у другому чи в третьому вагоні, і на скільки пасажирів більше?

Розв'язання

(х 8)  (х  10) = 18 (см) 
Відповідь: у третьому, на 18 пасажирів більше.

 

Завдання 270
На чарівній яблуні ростуть 77 яблук. З неї дозволяють зривати 2 або 4 яблука. Якщо з яблуні зірвати 2 яблука, то на ній відразу виростає 4 яблука, а якщо зірвати 4 яблука — виростає 2 яблука. Чи можна з яблуні зірвати всі яблука? Ні, не можна, бо дозволяється зірвати парне число яблук, тому на яблуні постійно буде непарна кількість яблук і залишиться щонанайменше одне яблуко.

 

Вправи для повторення
Завдання 271
1) 19  (119 – 323 : 17) – 18  12 = 1684 
2) (25  32 + 96) : 16 + 22  17 = 430

_323 |   17

 17       19

_153

  153

     0

_ 119

    19

  100

х 19

    100

  1900

х 18
   12
   35
  18 
   216
_1900
   216
  1684
х 25
  32
  50
 75 
 800
+800
   96
  896

_896 |   16

 80       56

 _96

   96

     0

х 22
   17
 154
 22 
 374
+374
    56
  430

Завдання 272

На скільки добуток чисел 25 і 16 більший за їх суму?
25 • 16 – (25 + 16) = 400 – 41 = 359

 

Завдання 273
Шматок мідного дроту завдовжки 5 м має масу 920 г. Яка маса шматка такого дроту завдовжки 14 м?
Короткий запис
5 м  920 г
14 м  ?

Розв'язання

1) 920 : 5 = 184 (г) – маса шматка дроту завдовжки 1 м
2) 184  14 = 2576 (г) – маса шматка дроту завдовжки 14 м
Відповідь: 2576 г.

 

Завдання 274
Велосипедист, рухаючись зі швидкість 18 км/год, подолав шлях завдовжки 36 км. Який шлях подолав би він за цей час, якби їхав на 2 км/год швидше?

Розв'язання

1) 36 : 18 = 2 (год) – час руху
2) 18 + 2 = 20 (км/год) – збільшена швидкість
3) 20  2 = 40 (км) – відстань велосипедиста
Відповідь: 40 км.