Інші завдання дивись тут...

Завдання 472

Числові вирази

Буквенні вирази

Формули

1) 4 + 6  5

6) 32 + 12 – 4

3) 2с + 3

5) (4 + х) : 5

2) v = s : t

4) S = ab

Завдання 473 Порядок дій

1) 2  (75 + 25) = 2 • 100 = 200
2) 49 – 160 : 4 = 49 – 40 = 9 
3) 100 – (100 – 15) = 100 – 85 = 15

 

Завдання 474 Знайдіть значення виразу:
1) Якщо а = 4, то а – 2 = – 2 = 2 
   Якщо а = 8, то а – 2 = 8 – 2 = 6
2) Якщо b = 5, то 3b = • 5 = 15
   Якщо b = 9, то 3b = • 9 = 27

Завдання 476

1) Якщо а = 4, то а – 2 = – 2 = 2 
   Якщо а = 8, то а – 2 = 8 – 2 = 6
2) Якщо b = 5, то 3b = • 5 = 15
   Якщо b = 9, то 3b = • 9 = 27

 

Завдання 475 Спростіть вираз:

1) 2 • а • 5 = 10а

2) 5х + 6х = 11х

3) 10b  b = 9b

Завдання 476 Знайдіть значення виразу:

1) 746 + 148 = 894
2) 734 – 409 – 45 = 352 – 45 = 280
3) 990 – (662 + 222) = 990 – 884 = 106
4) 445 + (799 – 636) = 445 + 163 = 608
5) 8  7 + 98 = 56 + 98 = 154  
6) 42  (12 – 5) = 42 • 7 = 294
7) 80 – 82 = 80 – 16 = 64
8) 72 : (12 – 4) = 72 : 8 = 9
9) (80 – 16) : 4 = 64 : 4 = 16
10) (20 – 17)3 : 3 = 33 : 3 = 27 : 3 = 9

 

Завдання 477 Знайдіть значення виразу:
1) 135 + 304 – 78 = 439 – 78 = 361
2) 508 – (265 – 19) = 508 – 246 = 262
3) 81 + 18  3 = 81 + 54 = 135  
4) (28 – 17)  11 = 11 • 11 = 121
5) 96 : (12 + 4) = 96 : 16 = 6
6) (12 – 7)2  6 = 52 • 6 = 25 • 6 = 150

 

Завдання 478
У саду росте 12 груш, а яблунь — утричі більше. Запишіть вираз для обчислення кількості груш і яблунь разом. Знайдіть його значення.
Розв'язання
12 + (12 • 3) = 12 + 36 = 48 (д.)  росте груш і яблунь разом.
Відповідь: 48 дерев.

 

Завдання 479
У школі два п’яті класи. У 5-А класі навчається 28 учнів, у 5-Б — на 3 учні більше. Скільки всього п’ятикласників навчається в школі? Запишіть розв’язок задачі у вигляді числового виразу та знайдіть його значення.
Розв'язання
28 + (3 + 28) = 28 + 31 = 59 (уч.)  п'ятикласників навчається в школі.
Відповідь: 59 учнів.

 

Завдання 480
У пасажирському потягу є 9 плацкартних вагонів, а купейних — на 6 вагонів менше. Скільки плацкартних і купейних вагонів разом має потяг? Запишіть розв’язок задачі у вигляді числового виразу та знайдіть його значення.
Розв'язання
9 + (9  6) = 9 + 3 = 12 (в.)  вагонів має потяг.
Відповідь: 12 вагонів. 

 

Завдання 481 Знайдіть значення виразу:
1) Якщо а = 77, то а – 57 = 77 – 57 = 20
   Якщо а = 91, то а – 57 = 91 – 57 = 34 
2) Якщо с = 60, то 8 + с : 5 = 8 + 60 : 5 = 8 + 12 = 20
3) Якщо а = 10, b = 4, то 3 + а – b = 3 + 10 – 4 = 9
4) Якщо х = 6; у = 8, то 5ху = • • 8 = 30 • 8 = 240

 

Завдання 482
1) Якщо х = 5, то 8 + 2 • х = 8 + 2 • 5 =  8 + 10 = 18
    Якщо х = 21, то 8 + 2х = 8 + 2 • 21 = 8 + 42 = 50
2) Якщо а = 23; b = 9, то а – b + 5 = 23 – 9 + 5 = 19

 

Завдання 483 Заповніть таблицю.

a

6

23

55

100

200 – а

194

177

145

100

2а + 3

65

49

113 203

Завдання 484

x

5

10

16

50

3x – 4

11

26

44

146

Завдання 485 Використовуючи формулу шляху s = vt, знайдіть s, якщо v = 70 км/год, t = 3 год.

Розв'язання
s = vt = 70 • 3 = 21 (км)
Відповідь: 21 км. 

 

Завдання 486 За формулою у = х2 знайдіть у, якщо х = 4; х = 15.
у = х2 = 42 = 16,  у = х2 = 152 = 16

 

Завдання 487 Використовуючи формулу периметра квадрата Р = 4а, знайдіть Р, якщо а = 7 см; а = 12 мм.
Розв'язання
Р = 4а = 4 • 7 = 28 (см)
Р = 4а = 4 • 12 = 48 (мм)

 

Завдання 488 Запишіть у вигляді виразу:
1) суму чисел b і 8; b + 8
2) частку чисел у і 7;  у : 7
3) добуток чисел 3, а та b. 3аb

 

Завдання 489 Запишіть у вигляді виразу:
1) різницю чисел а і 8;  а  8
2) добуток чисел 3 і k. 3k

 

Завдання 490 Складіть вираз для знаходження невідомої відстані на рисунку 25. 
80  а (км)

 

Завдання 491 Складіть вираз для знаходження невідомої відстані на рисунку 26. 
b + 20 (км)

 

Завдання 492
У малій коробці m олівців, у великій — n олівців. Запишіть у вигляді виразу кількість олівців у малій і 2 великих коробках разом. m + 2n (ол.)

 

Завдання 493
Запишіть у вигляді виразу вартість покупки, якщо було куплено пакет соку за ціною а грн і 3 тістечка, по b грн кожне. а + 3b (грн)

 

Завдання 494 Спростіть вираз:
1) 5 • 7a = (5 • 7) • a = 35a
2) 2 • 5x • 7 = (2 • 5 • 7) • x = 70x
3) 8b+ 3b = 11b
4) 16a – 11a = 5a
5) x + (x – 7) = x + x – 7 = 2x – 7
6) c + (c + 3) = (c + c) + 3 = 2c + 3

 

Завдання 495
1) 3b • 2 = (3 • 2) • b = 6b
 2) 9a – 2a = 7a
3) x + (x – 2) = x + x – 2 = 2x – 2

 

Завдання 496
За першу годину автомобіль проїхав а км, а за другу — на 3 км більше. Скільки кілометрів проїхав автомобіль за 2 години? Запишіть розв’язок задачі у вигляді буквеного виразу. Знайдіть значення цього виразу, якщо а = 60; а = 75.
Вираз: a + (a + 3) = 2а + 3
1)  2  60 + 3 = 120 + 3 = 123 (км) 
2)  75 + 3 = 150 + 3 = 153 (км)
Відповдіь: 123 км, 153 км.

 

Завдання 497
В одному бідоні x л молока, у другому — на 7 л менше. Скільки літрів молока в обох бідонах разом? Запишіть розв’язок задачі у вигляді буквеного виразу. Знайдіть значення цього виразу, якщо x = 12; x = 25.
Вираз: x + (x – 7) = 2х – 7
1) 2 • 12 – 7 = 24 – 7 = 17 (л)
2) • 25 – 7 = 50 – 7 = 43 (л)
Відповідь: 17 л, 43 л.

 

Завдання 498 Використовуючи формулу шляху s = vt, заповніть таблицю.

s

72 км

900 км

2000 м

540 м

v

12 км/год

12 м/с

400 м/хв

9 м/с

t

6 год

75 с

5 хв 1 хв

Завдання 499 Використовуючи формулу шляху s = vt, заповніть таблицю.

s, км

120

144

96

552

v, км/год

24

18

32

92

t, год

5

8

3 6

Завдання 500 Знайдіть значення виразів (b + 15) : 11 i b : 7 – b : 12, якщо b = 84, і порівняйте ці значення.

(b + 15) : 11 = (84 + 15) : 11 = 99 : 11 = 9

b : 7 – b : 12 = 84 : 7 – 84 : 12 = 12 – 7 = 5

(b + 15) : 11 > b : 7 – b : 12

 

Завдання 501 Запишіть у вигляді виразу:
1) добуток числа 3 і суми чисел а та b; 3(a + b)
2) різницю числа 70 і частки чисел b та 8; 70 – (b : 8)
3) різницю чисел а і с, збільшену на 5; (a – c) + 5
4) добуток чисел 4 і k, зменшений на 3. 4k – 3

 

Завдання 502
1) різницю числа b і добутку чисел 5 та с; b – 5c
2) суму чисел m і n, збільшену на 7.  (m + n) + 7

 

Завдання 503 Спростіть вираз:

1) 6a – 3a + 11a = 14a

2) 28x + 8x – 7 = 36x – 7

3) 9c + 8 – c + 4 = 8c + 12

Завдання 504

1) 5b + 7b – 3b = 9b

2) 7a – 2a – 5 = 5a – 5

3) 3x + 6 + x + 2 = 4x + 8

Завдання 505

За 4 однакові ручки заплатили 24 грн. Скільки гривень коштують b таких ручок? Запишіть розв’язок задачі у вигляді буквеного виразу. Знайдіть значення цього виразу, якщо b = 6; b = 12.
Розв'язання
Вираз: b • (24 : 4) = b • 6 
1) 6 • 6 = 36 (грн)
2) 12 • 6 = 72 (грн)
Відповідь: 35 грн, 72 грн.

 

Завдання 506
У трьох однакових бутлях 18 л води. Скільки літрів води в а таких бутлях? Запишіть розв’язок задачі у вигляді буквеного виразу. Знайдіть значення цього виразу, якщо а = 20.
Вираз: a • (18 : 3) = а • 6
20 • 6 = 120 (л)
Відповідь: 120 літрів.

 

Завдання 507 Запишіть у вигляді виразу:
1) двоцифрове число, яке має а десятків і b одиниць; a • 10 + b
2) чотирицифрове число, яке має а тисяч, b сотень і 8 одиниць. a • 1000 + b • 100 + 8

 

Завдання 508 
Запишіть у вигляді виразу трицифрове число, яке має а сотень, 5 десятків і b одиниць. 
a • 100 + 5 • 10 + b

 

Завдання 509 Спростіть вираз:
1) 3(x + 6) + 2x – x = 3 • x + 3 • 6 + x = 3x + 18 + x = 4x + 18
2) 4(2b + 1) + b – 1 = 4 • 2b + 4 • 1 + b – 1 = 8b + 4 + b – 1 = 9b + 3
3) 2 + 5(2x + 3) – 6x = 2 + 5 • 2x + 5 • 3 – 6x = 2 + 10x + 15 – 6x = 4x + 18
4) 5(a + 2) + 3(3 – a) = 5 • a + 5 • 2 + 3 • 3 – 3 • a = 5a + 10 + 9 – 3a = 2a + 19

 

Завдання 510
1) 6(a + 3) – 2a – 8 = 6 • a + 6 • 3 – 2a – 8 = 6a + 18 – 2a – 8 = 4a + 10
2) 2(c + 4) + 3(c – 1) = 2 • c + 2 • 4 + 3 • c – 3 • 1 = 2c + 8 + 3c – 3 = 5c + 5

 

Завдання 511 Запишіть замість зірочок знаки дій і поставте за потреби дужки так, щоб була правильною рівність:

1) 5  2 + 3 = 6

2) (+ 2)  3 = 21

Завдання 512 Використавши 3 п’ятірки, знаки дій і за потреби дужки, запишіть числовий вираз, значення якого дорівнює: 30; 0; 2.

5 • 5 + 5

(5 – 5) • 3

(5 + 5) : 5

Завдання 513

Використавши 5 трійок, знаки дій і за потреби дужки, запишіть числовий вираз, значення якого дорівнює: 33; 36.

3 • 3 • 3 + 3 + 3

(3 + 3 + 3 + 3) • 3

Завдання 514

Ніна, Катя і Марійка живуть в одному під’їзді відповідно на першому, третьому і четвертому поверхах. Щоб піднятися до своєї квартири, Ніна має пройти 10 східців, а Марійка — 70 східців. Скільки східців має пройти Катя, щоб піднятися до своєї квартири?
Розв'язання
1) (70 – 10) : 3 = 20 (сх.) – східців між двома поверхами;
2) 10 + 2 • 20 = 10 + 40 = 50 (сх.) – Катя повинна пройти.
Відповідь: 50 східців.

 

Вправи для повторення
Вправв 515 Рівняння
1) х — 15 = 25
    х = 25 + 15
    х = 40
2) х + 18 = 38
   х = 38 — 18
   х = 20
3) х : 12 = 3
   х = 12 • 3
   х = 36

Завдання 516 

1) 3 • х = 24
   х = 24 : 3
   х = 8
2) х + 18 = 38
   х = 38 — 18
   х = 20
3) х : 12 = 3
    х = 12 • 3
    х = 36

Завдання 517

В овочевий магазин завезли 160 кг фруктів, з них 1/5 — яблука. Скільки кілограмів яблук завезли в магазин?
160 : 5 • 1 = 32 (кг)  завезли яблук у магазин.
Відповідь: 32 кілограми.

 

Завдання 518
У книжці є 90 сторінок. За перший день Світлана прочитала 1/3 всіх сторінок. Скільки сторінок їй залишилося прочитати?
Розв'язання
1) 90 : 3 • 1 = 30 (с.)  прочитала за перший день;
2) 90  30 = 60 (с.)  залишилося прочитати.
Відповідь: 60 сторінок.