Інші завдання дивись тут...

Завдання 1161 Поясніть, як виконано округлення до десятків:
1) 143 ≈ 140
2) 58 ≈ 60
3) 5602 ≈ 5600
4) 2498 ≈ 2500

Завдання 1162 Округліть до сотень числа:

766 ≈ 800
834 ≈ 800
1760 ≈ 1800
19950 ≈ 20000

Завдання 1163 Чи правильно виконано округлення до десятих:

1) 3,48 ≈ 3,4 Не правильно
2) 10,52 ≈ 10,5
3) 0,059 ≈ 0,1
2,99 ≈ 3,0

Завдання 1164 Округліть до одиниць десяткові дроби:

5,4 = 5
8,7 = 9
1,35 = 1
0,72 = 1
14,2 = 14

Завдання 1165

1) 1124 ≈ 1100
2) 36 721 ≈ 40 000
3) 9782 ≈ 10 000
4) 8,476 ≈ 8,48
5) 1,8035 ≈ 1,8 
6) 1,8035 ≈ 1,80
Завдання 1166 Округліть числа:
1) до десятків: 83 80; 448 450; 599  600; 9404 9400; 7999 8000
2) до сотень: 343 300; 697 700; 3027 3000; 19951  20000
3) до тисяч: 2481 2000; 6738 7000; 79 575 80 000; 599 600 600 000
4) до десятків тисяч: 369 502 370 000; 6 145 000 6 150 000; 9 852 045 9 850 000
5) до їхнього найвищого розряду: 2198 2000; 48 132 50 000; 9999 10 000

 

Завдання 1167
1) до десятків: 79 80; 824 820; 745 750; 2099 2100
2) до сотень: 834 800; 756 800; 1949 1900; 5951 6000
3) до тисяч: 36 502 37 000; 148 250 148 000; 4 809 604 4 810 000
4) до їхнього найвищого розряд: 39 40; 905 900; 79 802 80 000

 

Завдання 1168 У таблиці наведено висоту найвищої гори світу; Європи; України.
Гора
Джомолунгма
Монблан
Говерла
Висота, м
8848 8800
4810 4800
2061 2100
Завдання 1169
Знайдіть інформацію про довжини річок Дніпро та Дністер. Округліть значення до сотень кілометрів.

 

Завдання 1170
1) до десятих: 5,43 ≈ 5,4; 7,072 7,1; 14,03 14,0; 9,99 10,0
2) до тисячних: 1,1443 1,144; 5,01592 5,016; 10,9999 11,000
3) до десятків: 115,721 115,7; 42,69 42,7; 199,05 188,1

 

Завдання 1171
1) до десятих: 1,58 1,6; 0,41 0,4; 1,037 1,0; 0,0594 0,1
2) до сотих: 0,7035 0,71; 5,795 5,80; 6,0048 6,00; 0,006 0,01
3) до одиниць: 4,2 4; 5,53 6; 20,3 20; 0,6 1

 

Завдання 1172
Відстань на морі вимірюють у милях. Одна морська миля — це 1,852 км. Округліть це значення до сотих кілометра; до десятих кілометра. Скільком кілометрам наближено дорівнює 1 морська миля? 
1,852 км ≈ 1,850 км
1,852 км ≈ 1,9 км
1,852 км ≈ 2 км
Завдання 1173
В англійській системі мір використовують одиницю маси — фунт. Один фунт дорівнює 0,45359237 кг. Округліть це значення до десятих кілограма; сотих кілограма; тисячних кілограма. Скільком грамам наближено дорівнює 1 фунт?
0,45359237 кг ≈ 0,5 кг
0,45359237 кг ≈ 0,45 кг
0,45359237 кг ≈ 0,454 кг
0,45359237 кг ≈ 454 г
Завдання 1174 Запишіть у тоннах й округліть:
1) до десятих тонни; 597 кг = 0,597 т 0,6 т
2) до десятих тонни;  1 ц 53 кг = 0,153 т  0,2 т
3) до сотих тонни; 1405 кг = 1,405 т 1,41 т
4) до сотих тонни. 28 000 г = 0,028 т 0,03 т

 

Завдання 1175 Запишіть у метрах й округліть:
1) до десятих метра; 458 см = 4,58 м 4,6 м
2) до одиниць метра; 24 дм = 2,4 м 2 м
3) до сотих метра; 18 мм = 0,018 м 0,02 м
4) до десятих метра. 315 мм = 0,315 м 0,3 м

 

Завдання 1176
Укажіть усі можливі цифри, які можна записати замість «*»: 
1) 1,17* ≈ 1,17, якщо 0, 1, 2, 3, 4
2) 1,17*2 ≈ 1,18, якщо 5, 6, 7, 8, 9
3) 14,* ≈ 14, якщо 0, 1, 2, 3, 4 
4) 14,*8 ≈ 15, якщо 5, 6, 7, 8, 9
Завдання 1177
1) 25* ≈ 260, якщо 5, 6, 7, 8, 9
2) 5,92*6 ≈ 5,92, якщо 0, 1, 2, 3, 4
Завдання 1178
1) Обчисліть суму й округліть результат до десятків.
149 + 232 + 408 = 789 ≈ 790
2) Округліть доданки до десятків і знайдіть суму наближених значень.
149 150, 232 230, 408 410. 150 + 230 + 410 = 790
3) Результати рівні.

 

Завдання 1179
В інформації про місто написано, що воно має 185 000 жителів. Це число є наближеним значенням справжньої кількості жителів. Укажіть для цього міста найменшу можливу кількість жителів; найбільшу можливу кількість. 184 500 жителів і 185 499 жителів.

 

Завдання 1180
Число глядачів у кінотеатрі округлили до сотень й одержали 400. Укажіть найменшу можливу кількість глядачів; найбільшу можливу кількість. 350 глядачів і 449 глядачів.

 

Завдання 1181
Натуральне число округлили до десятків й одержали 120. Знайдіть це число, якщо відомо, що воно ділиться націло на 9. Число 117

 

Завдання 1182
Знайдіть суму всіх трицифрових чисел, які можна записати за допомогою цифр 1, 5 і 9, використовуючи кожну цифру лише один раз.
159 + 195 + 519 + 591 + 915 + 951 = 3330

 

Вправи для повторення
Вправа 1183 Порядок дій
1) 183 420 – 90 962 = 92 458
2) 9527 – (2095 + 4325) = 3107
_ 183420
    90962
    92458
+ 2095
   4325
   6420
_ 9527
   6420
   3107
Вправа 1184 Рівняння
1) x – 12 992 = 5029
    x = 5029 + 12 992
    x = 180 21
    180 21 – 12 992 = 5029
    5029 = 5029
2) 35 000 – x = 218
    х = 35 000 – 218
    х = 34 782
    35 000 – 34 782 = 218
    218 = 218
+ 12992
    5029
   18021
_ 35000
      218
   34782
Вправа 1185
Господар зібрав 1 ц 20 кг фруктів, з них 1/3 — груші, 1/4 — сливи, а решту — яблука. Скільки кілограмів яблук зібрав господар?
Розв'язання
1) 120 : 3 = 40 (кг) – зібрав груш.
2) 120 : 4 = 30 (кг) – зібрав слив.
3) 30 + 40 = 70 (кг) – зібрав груш і слив разом.
4) 120  70 = 50 (кг) – зібрав яблук.
Відповідь: 50 кілограмів.

 

Завдання 1186
Два прямокутники мають рівні площі. Довжина першого прямокутника дорівнює 2 дм, а ширина — 15 см. Знайдіть довжину другого прямокутника, якщо його ширина дорівнює 12 см.
Розв'язання
2 дм = 20 см
1) 20 • 15 = 300 (см²– площа першого прямокутника.
2) 300 : 12 = 25 (см) – довжина другого прямокутника.
Відповідь: 25 см.