Інші завдання дивись тут...

Завдання 1457 Запишіть цифрами число:
1) 4 мільярди 32 мільйони 5 тисяч 205; 4 032 005 205 
2) одна ціла сім восьмих; 1 7 /8
3) 0 цілих 24 десятитисячних. 0,00024

 

1) (384 : 32 + 1094)  527 = (12 + 1094)  527 = 1106  527 = 582862
2) 39 116 : 127 – 9  28 308  252 = 56
3) 101  178 – 50 882 : 494 = 17978 – 103 = 17875
4) (80 – 16)  45 + 9728 : 32 = 64  45 + 9728 : 32 = 2880 + 304 = 3184
5) 2,78 : 139 + (20 – 4,7)  1,5 = 0,02 + 15,3  1,5 = 0,02 + 16,8 = 16,82 
6) 68,8 : 0,86 – 1338 : 44,6 = 80 – 30 = 50
7) (0,9893 : 0,13 – 6,4)  62,9 = (7,61 – 6,4)  62,9 = 1,21  62,9 = 76,109 
8) 13,625 : (2,6 + 0,125) + 9,7 = 13,625 : 2,725 + 9,7 = 5 + 9,7 = 14,7
9) 1,456  (0,25  4)  0,8 = 1,456  1  0,8 = 1,456  0,8 = 1,1648
10) 18 – (4,9  7,5 – 3,9  7,5) = 18 – (36,75 – 29,25) = 18 – 7,5 = 10,5
11) 8 11/21 – 2 15/21 + 2/21 = 5 17/21 + 2/21 = 5 19/21
12) 5 5/9 – (6 1/9 – 3 4/9) = 5/9 – 2 6/9 = 8/9

 

Завдання 1459 Заповніть таблицю:

Зменшуване

1056

1090

24,2

2,3

Від’ємник

478

189 15,152 2,199

Різниця

578

901

9,048

0,101

Завдання 1460
Запишіть у порожні клітинки квадрата, зображеного на рисунку, такі числа, щоб суми чисел у кожному рядку, кожному стовпці та по двох діагоналях дорівнювали тому самому числу.

12

42

36

54 30 6

24

18

48

Завдання 1461

Ділене

105

44908

54,5

0,0015

Дільник

7

109 1,09 1,5

Частка

15

412

50

0,001

Завдання 1462
1) 7,15 + 2,95 = 10,1
2) 7,15  1,6 = 11,44

 

Завдання 1463
На скільки добуток чисел 1,04 і 0,2 менший від числа 0,6?
0,6 – (1,04  0,2) = 0,6 – 0,208 = 0,392

 

Завдання 1464 Знайдіть:
1) 2/7 від числа 210 = 210 : 7 • 2 = 60
2) 0,3 від числа 7,5 = 7,5 • 0,3 = 2,25
3) 15% від числа 16 = 16 : 100 • 15 = 2,4
4) 125 % від числа 16,4 = 16,4 : 100 • 125 = 20,5

 

Завдання 1465 Знайдіть число:
1) 3/5 якого дорівнює 3,6 = 3,6 : 3 • 5 = 6
2) 0,75 якого дорівнює 9 = 9 : 0,75 = 12
3) 9% якого дорівнюють 8,1 = 8,1 : 9 • 100 = 90
4) 120% якого дорівнюють 6 = 6 : 120 • 100 = 5

 

Завдання 1466 Вирази
1) 2  9а  50 – 345а = 900а – 345а = 555а
2) 2,4b – 1,52b + 4,52b = 0,88b + 4,52b = 5,4b
3) 8а  0,005  4b  125 = 8а  4b  0,625 = 20ab
4) 1,5(с + 1,2) + 5,4с – 1,8 = 1,5с + 1,8 + 5,4с – 1,8 = 6,9с

 

Завдання 1467 Знайдіть значення виразу
Якщо а = 999, тоді 3,4а + 3,4 = 3,4 • 999 + 3,4 = 3396,6 + 3,4 = 3400

 

Завдання 1468 Розв’яжіть рівняння
1) 279 + х = 381
    х = 381 – 279
    х = 102
2) 1,037 – х = 0,489
    х = 1,037 – 0,489
    х = 0,548
3) 7 4/5 – х = 2 1/5
   х = 4/5 – 2 1/5
   х = 5 3/5
4) 2 6/7 + х = 5 3/7
    х = 5 3/7 – 6/7
   х = 2 4/7
5) (х + 23) : 6 = 8
    х + 23 = 8 • 6
    х + 23= 48
    х = 48  23
    х = 25
6) (39 – х)  45 = 1305
    39 – х = 1305 : 45
    39 – х = 29
    х = 39 – 29
    х = 10
7) (20 – х)  3,6 = 37,44
    20 – х = 37,44 : 3,6
    20 – х = 10,4
    х = 20 – 10,4
    х = 9,6
8) (х – 30,72) : 4,8 = 3,6
    х – 30,72 = 3,6 • 4,8
    х – 30,72 = 17,28
    х = 17,28 + 30,72
    х = 48
9) 4,9х – 1,8х = 0,93
    3,1х = 0,93
    х = 0,93 : 3,1
    х = 0,3
10) (х – 9,5)  4 + 2х = 52
     4х – 38 + 2х = 52
     6х = 52 + 38
     6х = 90
     х = 90 : 6
     х = 15
Завдання 1469 Порівняння чисел
1) 3 205 033 < 3 250 033
2) 250 073 < 2 500 730
3) 57/91 > 55/91
4) 13/9  < 21/9
1) 0,307 < 0,37
6) 5,31 > 5,3
Завдання 1470
1) 0,9 дм = 9 см
2) 0,03 м = 30 мм
3) 0,2 км < 210 м
4) 32 кг > 0,3 ц
5) 0,07 т > 69 кг
6) 0,5 год < 2000 с
Завдання 1471 Знайдіть у центнерах суму:
0,28 т + 2,8 ц + 440 кг = 2,8 ц + 2,8 ц + 4,4 ц = 10 ц

 

Завдання 1472
На принтері мають надрукувати 64 сторінки тексту. Перші 24 сторінки принтер надрукував за 1,5 хв. За скільки хвилин принтер надрукує решту сторінок?
Розв'язання

1) 1,5 : 24 = 0,0625 (хв) – друкував 1 сторінку.

2) 64 – 24 = 40 (с.) – решта сторінок.

3) 40 • 0,0625 = 2,5 (хв) – надрукує решта сторінок.

Відповідь: 2,5 хвилин.

 

Завдання 1473
Із поля зібрали 785 ц пшениці. Знайдіть середню врожайність пшениці на цьому полі, якщо воно складається із двох ділянок, площі яких 14,4 га та 10,6 га.
Розв'язання

1) 14,4 + 10,6 = 25 (га) – площа поля.

2) 785 : 25 = 31,4 (ц/га) – середня врожайність поля.

Відповідь: 31,4 ц/га.

 

Завдання 1474
Після першої години роботи екскаватору залишалося вирити 72 м траншеї, а ще через 2 год — 24 м. Скільки ще годин має працювати екскаватор, щоб вирити всю траншею?
Розв'язання
1) 72 – 24 = 48 (м) вирив траншеї за 2 год.
2) 48 : 2 = 24 (м) – риє  траншею за 1 год.
3) 24 : 24 = 1 (год) – потрібно часу ще працювати.
Відповідь: 1 годину.