1/7  одна сьома, чисельник 1, знаменник 7
2/9 — дві дев'ятих, чисельник 2, знаменник 9
7/25  сім двадцять п'ятих, чисельник 7, знаменник 25
15/100  п'ятнадцять сотих, чисельник 15, знаменник 100
125/109  сто двадцять п'ять сто дев'ятих, чисельник 125, знаменник 109

 

Завдання 924
Зафарбовано: 1/8, 3/8, 8/8, 3/4, 3/8
Не зафарбовано: 7/8, 5/8, , 1/4, 5/8

 

1) сота частина метра — це 1 см
2) тисячна частина кілограма — це 1 г 
3) шістдесята частину хвилини — це 1 с

 

Завдання 926
Яку частину години становить 1 хвилина? 1/60
Яку частину години становлять 7 хвилин? 7/60
8 хв = 8/60 год
25 хв = 25/60 год
70 хв = 70/60 год

Завдання 927

1) У саду росте 20 дерев, із них 1/5 — вишні. Скільки вишень росте в саду?
Розв’язання

20 : 5 = 4 (д.)

Відповідь: в саду росте 4 вишні.

2) У саду росте 8 яблунь, що становить 1/3 всіх дерев саду. Скільки всього дерев росте в саду?
Розв’язання

8 : 1  3 = 24 (д.)

Відповідь: в саду росте 24 дерева.

 

Завдання 928
1) одна шоста; 1/6 
2) сім двадцятих; 7/12 
3) одинадцять сотих; 11/100
4) сорок три тисячних. 43/1000

Завдання 929

1) чотири дев’ятих; 4/9 
2) сімдесят одна сота. 71/100

Завдання 930

Зафарбовано: 1/16, 4/16, 8/16, 8/16

 

Завдання 931
1) 7 см = 7/100 м
   50 см = 50/100 м
   1 дм = 1/10 м
   8 дм = 8/10 м
   1 мм = 1/1000 м
   27 мм = 27/1000 м 
2) 1 хв = 1/60 год
    37 хв = 37/60 год
    1 с = 1/3600 год
    15 с = 15/3600 год
3) 1 ц = 1/10 т
    8 ц = 8/10 т
    1 кг = 1/1000 т
    55 кг = 55/1000 т

Завдання 932

1) 7 см = 7/10 дм
    1 мм = 1/100 дм
    19 мм = 19/100 дм  
2) 1 г = 1/1000 кг
   125 г = 125/1000 кг
3) 1 кг = 1/100 ц
    25 кг = 25/100 ц

Завдання 933

В акваріум, місткість якого 12 л, Юля налила 7 л води. Яка частина акваріума виявилася заповненою? Не заповненою?
Заповнена 7/12, не заповнена 5/12.

 

Завдання 934
У книжці є 250 сторінок. Андрій прочитав 97 сторінок. Яку частину всіх сторінок книжки прочитав Андрій? 97/250

 

Завдання 935
У парку росте 80 дерев, з них 1/5 — хвойні. Скільки хвойних дерев росте в парку?
Розв’язання

80 : 5 = 16 (д.)

Відповідь: в парку росте 16 хвойних дерев.

 

Завдання 936
У класі навчається 27 учнів, з них 1/3 відвідує спортивні секції. Скільки учнів класу відвідує спортивні секції?
Розв’язання

27 : 3 = 9 (учн.)

Відповідь: спортивні секції відвідує 9 учнів.

 

Завдання 937
1) 2/7 від числа 28; 28 : 7  2 = 8
2) 3/5 від числа 50; 50 : 5  3 = 30
3) 8/15 від числа 75; 75 : 15  8 = 40
4) 20/21 від числа 420. 420 : 21  20 = 400

Завдання 938

1) 3/8 від числа 32; 32 : 8  3 = 12
2) 9/16 від числа 80. 80 : 16  9 = 45

Завдання 939, 940

Перерисуйте в зошит і зафарбуйте 5/8 квадрата, зображеного на рисунку 186. 
Перерисуйте в зошит і зафарбуйте 3/4 прямокутника, зображеного на рисунку 187.

Завдання 941

Накресліть відрізок завдовжки 12 см і відрізки, довжини яких становлять 1/3, 1/4, 3/4 довжини цього відрізк.
Завдання 942
1) 1/25 м = 4 см
4) 5/6 хв = 50 с  
2) 3/100 км = 30 м
5) 7/10 кг = 700 г
3) 1/3 год = 20 хв
6) 1/5 т = 200 ц

Завдання 943

1) 1/4 км = 250 м 
2) 3/5 т = 600 кг
3) 2/15 год = 8 хв

Завдання 944

1) 90° : 3  2 = 60°
2) 180° : 5  3 = 108°

Завдання 945

Станція київського метро «Арсенальна» — найглибша станція метрополітену у світі — розташована на глибині 105 м. Глибина станції «Хрещатик» становить 2/3 глибини станції «Арсенальна». На якій глибині розташована станція «Хрещатик»?
Розв’язання

105 : 3  2 = 35 • 2 = 70 (м)

Відповідь: станція «Хрещатик» розташована на глибині 70 м.

 

Завдання 946
Від будинку Оленки до школи — 280 м, до того ж 3/7 усього шляху припадає на центральну вулицю села. Скільки метрів проходить Оленка центральною вулицею села по дорозі до школи? 
Розв’язання

280 : 7  3 = 120 (м)

Відповідь: центральною вулицею Оленка проходить 120 м.

 

Завдання 947 
 8 = 32 
15  8 = 120
125  8 = 1000

Завдання 948

 6 = 54 
45  6 = 270

Завдання 949

Володя повинен прочитати оповідання, яке має 30 сторінок. За перший день він прочитав 8/15 усіх сторінок. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?

Розв’язання

1) 30 : 15  8 = 16 (с.) – прочитав за перший день.

2) 30 – 16 = 14 (с.) – залишилося прочитати.

Відповідь: 14 сторінок.

 

Завдання 950
Лижник пройшов 16/25 дистанції, довжина якої 50 км. Скільки кілометрів йому залишилося пройти до фінішу?

Розв’язання

1) 50 : 25  16 = 32 (км) – пройшов лижник.

2) 50 – 32 = 18 (км) – залишилося пройти до фінішу.

Відповідь: 18 км.

 

Завдання 951
Довжина кімнати дорівнює 6 м, а ширина становить 2/3 довжини. Знайдіть площу кімнати.

Розв’язання

1) 6 : 3  2 = 4 (м) – ширина кімнати.

2) 6  4 = 24 (м2) – площа кімнати.

Відповідь: 24 м2.

Завдання 952
Дитячий майданчик прямокутної форми має довжину 18 м, а його ширина становить 4/9 довжини. Знайдіть периметр майданчика.

Розв’язання

1) 18 : 9  4 = 8 (м) – ширина майданчика.

2) (18 + 8)  2 = 52 (м) – периметр майданчика.

Відповідь: 52 м.

 

Завдання 953
Шлях від Львова до Хмельницького завдовжки 240 км автомобіль проїхав за 3 год. За першу годину він проїхав 3/8, а за другу — 5/16 усього шляху. Скільки кілометрів проїхав автомобіль за третю годину?

Розв’язання

1) 240 : 8  3 = 90 (км) – проїхав за першу годину.

2) 240 : 16  5 = 75 (км) – проїхав за другу годину.

3) 240 – (90 + 75) = 75 (км) – проїхав за третю годину.

Відповідь: 75 км.

 

Завдання 954
У саду росте 42 дерева — яблуні, сливи та вишні. Відомо, що яблуні становлять 3/7, а сливи — 5/14 усіх дерев. Скільки вишень росте в саду?

Розв’язання

1) 42 : 7  3 = 18 (д.) – росте яблунь.

2) 42 : 14  5 = 15 (д.) – росте слив.

3) 42 – (18 + 15) = 9 (д) – росте вишень.

Відповідь: 9 вишень.

 

Завдання 955
Знайдіть масу круга сиру, якщо маса 2/5 круга дорівнює 1600 г.

Розв’язання

1600 : 2  5 = 4000 (г) = 4 (кг)

Відповідь: маса круга сиру 4 кг.

 

Завдання 956 Знайдіть число:
1) 3/4 якого дорівнює 24; 24 : 3  4 = 32
2) 5/12 якого дорівнює 100. 100 : 5  12 = 240

 

Завдання 957
1) 2/7 якого дорівнює 14; 14 : 2  7 = 49
2) 4/15 якого дорівнює 40. 40 : 4  15 = 150

 

Завдання 958
За день автомобіль витратив 6 л бензину — 3/20 усього бензину, що був у баку зранку. Скільки літрів бензину було в баку автомобіля зранку?

Розв’язання

6 : 3  20 = 40 (л)

Відповідь: зранку в баку автомобіля було 40 л бензину.

 

Завдання 959
У п’ятих класах навчається 80 учнів, що становить 2/21 усіх учнів школи. Скільки всього учнів у школі?

Розв’язання

80 : 2 • 21 = 840 (уч.)

Відповідь: у школі 840 учнів.

 

Завдання 960

1) 60 : 2 = 30

2) 30 • 3 = 90

Завдання 961
Із цукрових буряків у процесі переробки отримують цукор, маса якого становить 4/25 маси буряків. 1) Скільки кілограмів цукру отримують із 1 т буряків? 2) Скільки центнерів буряків потрібно взяти, щоб отримати 8 ц цукру?

Розв’язання

1) 1000 : 25 • 4 = 160 (кг) – отримають цукру з 1 т буряків.

2) 800 : 4 • 5 = 5000 (кг) = 50 (ц) – потрібно буряків, щоб отримати 8 ц цукру.

Відповідь: 160 кг, 50 ц.

 

Завдання 962
Кавові зерна під час обсмаження втрачають 3/25 своєї маси. Скільки кілограмів обсмажених зерен отримують із 50 кг свіжих?

Розв’язання

1) 50 : 25 • 3 = 6 (кг) – втрачають.

2) 50 – 6 = 44 (кг) – отримують обсмажених зерен.

Відповідь: 44 кг.

 

Завдання 963
Із 2/15 площі всього поля зібрали 40 ц жита. Скільки центнерів жита зберуть із решти поля, якщо врожайність на всіх його ділянках однакова?

Розв’язання

1) 40 : 2 • 15 = 300 (ц) – всього жита.

2) 300 – 40 = 260 (ц) – зберуть з решти поля.

Відповідь: 260 ц.

 

Завдання 964
З басейну випустили воду через дві труби. Через першу трубу витекло 280 м3 води — 4/9 усієї води, що була в ньому. Скільки кубометрів води витекло через другу трубу?

Розв’язання

1) 280 : 4 • 9 = 630 (м3) – всього води.

2) 630 – 280 = 350 (м3) – витекло води через другу трубу.

Відповідь: 350 м3.

 

Завдання 965
Дистанцію завдовжки 80 км велосипедист проїхав за три години. За першу годину він проїхав 3/8 усієї дистанції, за другу — 5/6 того, що проїхав за першу. Скільки кілометрів проїхав велосипедист за третю годину?

Розв’язання

1) 80 : 8 • 3 = 30 (км) – проїхав за першу годину.

2) 30 : 6 • 5 = 25 (км) – проїхав за другу годину.

3) 80 – (30 + 25) = 25 (км) – проїхав за третю годину.

Відповідь: 25 км.

 

Завдання 966
На рахунку в банку вкладник мав 20 000 грн. Одного дня він зняв з рахунку 1/4 усіх грошей, а згодом — 3/10 залишку. Скільки гривень залишилося на його рахунку?

Розв’язання

1) 20 000 : 4 = 5 000 (грн) – зняв спочатку.

2) 20 000 – 5 000 = 15 000 (грн) – залишок.

3) 15 000 : 10 • 3 = 4500 (грн) – зняв згодом.

4) 20 000 – (5000 + 4500) = 10 500 (грн) – залишилося на рахунку.

Відповідь: 10 500 грн.

 

Завдання 967
Для офісу купили обігрівач, годинник і кімнатний термометр. Відомо, що ціна обігрівача становить 4/5, а термометра — 1/50 вартості покупки. Знайдіть ціну обігрівача та ціну годинника, якщо ціна термометра 40 грн.

Розв’язання

1) 40 • 50 = 2000 (грн) – вартість покупки.

2) 2000 : 5 • 4 = 1600 (грн) – ціна обігрівача.

3) 2000 – (1600 + 40) = 360 (грн) – ціна годинника.

Відповідь: 1600 грн, 360 грн.

 

Завдання 968
Петро і Дарина збирають у лісі гриби. Петро сказав: «У мене 8 грибів. А в тебе, Дарино, скільки?». Дарина відповіла: «У мене стільки грибів, скільки й у тебе, та ще половина всіх моїх грибів». Скільки грибів у Дарини? 16 грибів.

 

Вправи для повторення
Вправа 969

Числа у порядку зростання: 9899, 9989, 30 007 203, 3 070 203, 3 700 203

 

Вправа 970
У сім’ї наприкінці кожного місяця записують покази лічильника холодної води. У таблиці наведено ряд показів. Скільки гривень заплатили за воду за три останні місяці разом, якщо 1 м3 води коштував 27 грн?

Розв’язання

1) 1266 + 1280 + 1292 = 3838 (м3) – всього води.

2) 3838 • 27 = 103626 (грн) – заплатили за воду.

Відповідь: 1600 грн, 360 грн.

 

Вправа 971
Різниця двох чисел дорівнює 48. Одне з них у 4 рази більше за друге. Знайдіть ці числа.

Розв’язання

Нехай друге число дорівнює х, тоді перше — 4х. Складаємо рівняння:

4х  х = 48

3х = 48

Х = 48 : 3

Х = 16 – друге число

16  4 = 64 – перше число.

Відповідь: 64, 16.

 

Вправа 972
Від пристані вниз річкою одночасно відійшли пліт і катер. Швидкість плоту в 9 разів менша від швидкості катера в стоячій воді. Знайдіть швидкість течії річки, якщо через 1 год відстань між катером і плотом дорівнювала 27 км.
Розв’язання
1 спосіб
Нехай швидкість плоту х км/год, тоді катера — 4х км/год. Складаємо рівняння:
(9х + х)  х = 27
9х = 27
х = 27 : 9
х = 3
2 спосіб
1) 27 : 1 = 27 (км/год) – швидкість катера в стоячій воді.
2) 27 : 9 = 3 (км/год) – швидкість плоту або течії.
Відповідь: швидкість течії річки 3 км/год.