Інші завдання дивись тут...

Завдання 1232 Обчисліть:
1) 2,1  2 = 4,2 
2) 1,5  4 = 6
3) 0,9  20 = 18
4) 0,7  3 = 2,1
5) 7  0,05 = 0,35
6) 0,15  6 = 0,9
7) 0,5  3,5  2 = (0,5 • 2) • 3,5 = 1 • 3,5 = 3,5 
8) 0,5  0,3  4 = (0,5 • 4) • 0,3 = 2 • 0,3 = 0,6

Завдання 1233

1) 0,217  10 = 2,17
2) 2,3  10 = 23
3) 1,135  100 = 113,5
4) 0,17  100 = 17
5) 12,3  0,1 = 1,23
6) 12  0,1 = 1,2
7) 360,2  0,01 = 3,602
8) 144  0,01 = 1,44

Завдання 1234 

1) 0,3  10 = 30
2) 200  0,01 = 2

Завдання 1235 Запишіть суму у вигляді добутку та виконайте множення:

1) 0,53 + 0,53 + 0,53 + 0,53 = 0,53 • 4 = 2,12 
2) 10,09 + 10,09 + 10,09 = 10,09 • 3 = 30,27
х 0,53
      4
   2,12
х 10,09
        3
   30,27

Завдання 1236 

1) 2,7 • 4,6 = 12,42
2) 6,4 • 2,5 = 16
3) 14,5  5,01 = 72,645
4) 11  0,31 = 3,41 
5) 0,076  400 = 30,4 
6) 0,23  0,08 = 0,0184
7) 0,07  0,104 = 0,00728 
8) 3,8214,44
9) 0,220,04
х  2,7
   4,6
  162
108  
12,42
х 6,4
   2,5
  320
128   
16,00
х 14,5
   5,01
   145
725    
72,645
х 0,31
     11
     31
    31 
   3,41
х 0,076
        400
    30,400
х    2,3
   0,008
 0,0184
х 0,104
    0,07
0,00728
х 3,8
   3,8
  304
 114  
 14,44
х 0,2
   0,2
 0,04

Завдання 1237

1) 9,2  0,3 = 2,76 
2) 5,7  0,08 = 0,456 
3) 4  0,029 = 0,116 
4) 0,2  0,013 = 0,0026 
5) 0,032  0,06 = 0,00192
6) 0,5= 0,25 
х 9,2
   0,3
 2,76
х   5,7
   0,08
  0,456
х 0,029
        4
   0,116
х 0,013
     0,2
 0,0026
х 0,032
    0,06
0,00192
х 0,5
   0,5
  0,25

Завдання 1238

1) 5,63  10 = 56,3
4) 7,2  100 = 720
2) 10,5  10 = 105
5) 2,9981  1000 = 2998,1
3) 7,007  100 = 700,7
6) 0,14  1000 = 140

Завдання 1239

1) 11,4  0,1 = 1,14
4) 17  0,01 = 0,17
2) 0,56  0,1 = 0,056
5) 0,09  0,01 = 0,009
3) 240,6  0,01 = 2,406
6) 40  0,001 = 0,040

Завдання 1240

1) 1,03  10 = 10,3
4) 210,8  0,01 = 2,108
2) 0,06  100 = 6
5) 0,021  0,1 = 0,0021
3) 1,5  1000 = 1500
6) 143  0,001 = 0,143

Завдання 1241, 1242

1) 12,03 • 10 = 1203
2) 12,03 • 0,1 = 1,203
3) 12,03 • 0,01 = 0,1203
4) 12,03 • 1000 = 12 030
1) 3,125 • 10 = 31,25 
2) 3,125 • 1000 = 3125 
3) 3,125 • 0,1 = 0,3125
4) 3,125 • 0,01 = 0,03125

Завдання 1243 Порядок дій

1) 1,56  0,2 + 1,23  0,1 = 0,312 + 0,123 = 0,435
2) 0,07  221 – 7,2 = 15,47 – 7,2 = 8,27
3) (9,8 + 0,9)  0,017 = 10,7  0,017 = 0,1819
4) 19,8 – (7,3 – 4,9)  2 = 19,8 – 2,4  2 = 19,8 – 4,8 = 15

 

Завдання 1244
1) 5,7  1,2 + 3,8  0,01 = 6,84 + 0,038 = 6,878
2) 0,4  (14 – 8,75) = 0,4  5,25 = 2,1

 

Завдання 1245 Обчисліть зручним способом:
1) 6,54  0,25  4 = 6,54  (0,25  4) = 6,54  1 = 6,54 
2) 2  4,8  0,5 = 4,8  (0,5  2) = 4,8  • 1 = 4,8
3) 15,2  0,5 + 4,8  0,5 = (15,2 + 4,8)  0,5 = 20  0,5 = 10
4) 0,2  31,4 – 0,2  1,4 = 0,2  (31,4 – 1,4) = 0,2  30 = 6

 

Завдання 1246
1) 0,25  0,3  4 = (0,25  4)  0,3 =  0,3 = 0,3
2) 14,9  0,2  5 = 14,9  (0,2  5) = 14,9  1 = 14,9
3) 0,3  38,2 + 0,3  1,8 = 0,3  (38,2 + 1,8) = 0,3  40 = 12 
4) 29,8  0,4 – 9,8  0,4 = (29,8 – 9,8)  0,4 = 20  0,4 = 8 

 

Завдання 1247, 1248 Спростіть вираз:
1) 1,6  a  0,25 = 0,4а
2) b  4,18  0,5 = 2,09b
3) 4,5a + 3,8a = 8,3а
4) с  3,2 – с  0,8 = 2,4с
1) 2,5  0,8  с = 
2) 0,5  b  2,8 = 1,4b
3) 1,5a – 0,7a = 0,8а
4) b  6,4 + b  3,6 = 10b

Завдання 1249

1) 0,6 • 2 = 1,2
    0,02 • 2 = 0,04
    0,05 • 2 = 0,1
2) 0,2 • 1,5 = 0,3
   0,03 • 1,5 = 0,045
   0,04 • 1,5 = 0,06

Завдання 1250

Скільки кілометрів проїде велосипедист за 1,5 год, рухаючись зі швидкістю 22,4 км/год?
Розв'язання
22,4  1,5 = 33,6 (км) – проїде велосипедист.
Відповідь: 33,6 кілометрів.
х 22,4
    1,5
  1120
  224  
  33,60

Завдання 1251

Довжина майданчика дорівнює 15,6 м, а ширина — 10,5 м. Знайдіть периметр і площу майданчика.
Розв'язання
1) (15,6 + 10,5)  2 = 26,1 • 2 = 52,2 (м) – периметр.
2) 15,6  10,5 = 163,8 ²– площа.
Відповідь: 52,2 м; 163,8 м².
+ 15,6
   10,5
   26,1
х 26,1
      2
  52,2
х 15,6
  10,5
   780
156   
163,80

Завдання 1252

Сторона квадрата дорівнює 5,6 см. Знайдіть його периметр і площу.
Розв'язання
1) 5,6  4 62,4 (м) – периметр.
2) 5,6  5,6 = 31,36 ²– площа.
Відповідь: 62,4 м; 31,36 м².
+ 15,6
      4
   62,4
х 5,6
   5,6
  336
 280   
 31,36

Завдання 1253

Швидкість теплохода в стоячій воді дорівнює 34,5 км/год, а швидкість течії річки — 2,7 км/год. Скільки кілометрів пройде теплохід за 0,8 год проти течії річки?

Розв'язання
1) 34,5  2,7 = 31,8 (км/год) – швидкість проти течії річки.
2) 31,8  0,8 = 25,44 (км– пройде проти течії річки.
Відповідь: 25,44 км.
_ 34,5
    2,7
   31,8
х 31,8
    0,8
  25,44

Завдання 1254

Швидкість катера в стоячій воді дорівнює 28,5 км/год, а швидкість течії річки — 2,6 км/год. Скільки кілометрів пройде катер за 1,2 год за течією річки?
Розв'язання
1) 28,5 + 2,6 = 31,1 (км/год) – швидкість за течією річки.
2) 31,1  1,2 = 37,32 (км– пройде за течією річки.
Відповідь: 37,32 км.
_ 28,5
    2,6
   31,1
х 31,1
    1,2
   622
  311  
  37,32

Завдання 1255

До санаторію завезли 12 ящиків помідорів, по 7,5 кг у кожному, та 8 ящиків огірків, по 12,5 кг у кожному. Скільки всього кілограмів цих овочів завезли до санаторію?

Розв'язання
1) 7,5  12 = 90 (кг) – завезли I дня.
2) 12,5  8 = 100 (кг) – завезли II дня.
3) 90 + 100 = 190 (кг– всього завезли.
Відповідь: 190 кг.
х 7,5
   12
  150
  75
  90,0
х 12,5
      8
  100,0

Завдання 1256

1) 0,125  0,45  8 = (8 • 0,125) • 0,45 = 1 • 0,45 = 0,45
2) 0,25  0,8  36 = (0,25 • 0,8) • 36 = 0,2 • 36 = 7,2
3) 1,8  0,27  2,5  0,4 = (2,5 • 0,4) • 1,8 • 0,27 = 1 • 1,8 • 0,27 = 0,486
4) 15  0,3  0,2  0,01 = 0,15 • 0,2 • 0,3 = 0,03 • 0,3 = 0,009

 

Завдання 1257
1) 0,16  0,5  20  = 0,16  (0,5  20) = 0,16  10 = 1,6 
2) 1,125  0,2  2,4  0,8 = 0,225 • 2,4 • 0,8 = 0,54 • 0,8 = 0,432

 

Завдання 1258 Знайдіть значення виразу:
1) (8 – 5,9)  0,07 + 5  0,14² = 0,245
2) 1,5  0,32 – (10 – 9,7)3 = 0,453
_ 8,0
   5,9
   2,1
х 2,1
 0,07
 0,147
х  0,14
   0,14
     56
    14   
0,0196
х 0,0196
         5
  0,0980
+0,147
  0,098
  0,245
х  1,5
  0,32
    30
   45 
 0,480
_10,0
   9,7
   0,3
х 0,3
   0,3
  0,09
х 0,09
    0,3
 0,027
_0,480
  0,027
  0,453

Завдання 1259

1) 9 – 6  0,25 + 0,25² = 7,5625
2) (9 – 8,9)3 + 1,05  0,4 = = 0,421
х 0,25
      6
  1,50
х   0,25
    0,25
    125
    50  
0,0625
х 9,0
  1,5
  7,5
+7,5000
  0,0625
  7,5625
_9,0
  8,9
  0,1
х0,1
 0,1
0,01
х 0,01
    0,1
 0,001
х 1,05
    0,4
 0,420
+0,001
  0,420
  0,421

Завдання 1260 Одиниці вимірювання

У кілограмах:
1) 3,2 ц = 3,2 • 100 кг = 320 кг
   4,17 т = 4,17 • 1000 кг = 4170 кг
   20 г = (20 : 1000) кг = 0,02 кг
   0,2 г = (0,2 : 1000) кг = 0,0002 кг
У сантиметрах:
2) 5,67 дм = 5,67 • 10 см = 56,7 см
   4,112 м = 4,112 • 100 см = 411,2 см
   53,25 мм = (53,25 : 10) см = 5,325 см

Завдання 1261

У дециметрах:
3,2 м = 3,2 • 10 дм = 32 дм
0,012 м =0,012 • 10 = 0,12 дм
15,5 см = (15,5 : 10) дм = 1,55 дм
0,7 см = (0,7 : 10) дм = 0,07 дм

Завдання 1262, 1263 Порівняйте величини:

1) 2,72 м = 27,2 дм
2) 275 см = 27,5 дм
3) 0,271 км < 272 м 
4) 2,72 ц > 270 кг
5) 750 г = 0,75 кг 
6) 0,272 т < 2,73 ц
1) 75,2 см < 7,6 дм
2) 1,21 км < 1220 м
3) 0,92 ц > 910 кг
4) 0,092 т = 0,92 ц

Завдання 1264 Знайдіть значення  виразу:

1) 1,7a + 0,025  а  12 = (1,7 + 0,3 а = 2а
   Якщо а = 0,005, тоді 2а = 2  0,005 = 0,01
   Якщо а = 1,125, тоді 2а = 2  1,125 = 2,25
2) 37,28x – 185y + 0,72x = 38x – 185y
   Якщо x = 0,1; y = 0,01, тоді 38x – 185y = 38 • 0,1 – 185 • 0,01 = 3,8 – 1,85 = 1,95
 
Завдання 1265
Якщо а = 1,02, тоді 5,25  а  1,6 – 1,4а = 8,4а – 1,4а = 7а = 7 • 1,02 = 7,14

 

Завдання 1266
Швидкість ворони дорівнює 12,5 м/с, а ластівки — у 1,6 раза більша. На скільки метрів більше пролетить за хвилину ластівка, ніж ворона?
Розв'язання
1) 12,5  1,6 = 20 (м/с) – швидкість ластівки.
2) 20 – 12,5 = 7,5 (м/с) – на стільки більша швидкість ластівки.
3) 7,5  60 = 450 (м) – на стільки більша відстань ластівки.
Відповідь: на 450 м.

 

Завдання 1267

З одного пункту одночасно у протилежних напрямках виїхали два велосипедисти. Швидкість одного велосипедиста дорівнює 17,5 км/год, а другого — 20,2 км/год. Знайдіть відстань між велосипедистами через 0,4 год руху.
Розв'язання
1) 17,5 + 20,2 = 37,7 (км/год) – швидкість віддалення.
2) 37,7  0,4 = 15,08 (м) – відстань між ними.
Відповідь: 15,08 км.

 

Завдання 1268

Товщина дошки дорівнює 2,5 см, ширина — у 6 разів, а довжина — у 60 разів більші за товщину. Знайдіть об’єм дошки й округліть його до сотень кубічних сантиметрів.
Розв'язання
1) 2,5  6 = 15 (см) – ширина дошки.
2) 2,5  60 = 15 (см) – довжина дошки.
3) 2,5  15 • 150 = 5625 (см3) ≈ 5600 (см3– об'єм дошки.
Відповідь: 5600 см3.

 

Завдання 1269

Довкола стадіону зробили огорожу у формі прямокутника, ширина якого дорівнює 65,5 м, а довжина в 1,6 раза більша. Знайдіть довжину (периметр) огорожі й округліть її до одиниць метрів.
Розв'язання
1) 65,5  1,6 = 104,8 (м) – довжина.
2) (65,5 + 104,8)  2 = 340,2 ≈ 340 (см) – периметр.
Відповідь: 340 см.

 

Завдання 1270
420 см2;= 0,042 м2
0,24 км2. = 240000 м2

Завдання 1271

2,5 мм2; = 0,025 см2
0,3 м2 = 3000 см2

Завдання 1272

Група екскурсантів йде зі швидкістю 3,6 км/год. Виразіть цю швидкість у м/год; у м/хв; у м/с.

3,6 км/год = 3600 м/год = 60 м/хв = 1 м/с

 

Завдання 1273
У цистерні є 12 м3 олії. Знайдіть її масу в тоннах, якщо маса 1 л олії дорівнює 0,95 кг.
Розв'язання
0,95  12000 = 1140 (кг) = 1,14 (т) – маса олії.
Відповідь: 1,14 т.

 

Завдання 1274

Будівельний бетонний блок з вимірами 3,2 м, 2,8 м і 0,25 має віконний отвір 1,4 м 1,5 м 0,25 м. Знайдіть масу блоку, якщо маса 1 м3 бетону дорівнює 2,4 т.
Розв'язання
1) 3,2  2,8 • 0,25 = 2,24 3– об'єм блоку.
2) 1,4  1,5 • 0,25 = 0,525 3– об'єм отвору.
3) 2,24  0,525 = 1,715 3– об'єм блоку без отвору.
4) 2,4  1,715 = 4,116 (т) – маса блоку.
Відповідь: 4,116 т.

 

Завдання 1275
Будівля для зберігання сіна має форму прямокутного паралелепіпеда. Її ширина дорівнює 6,5 м, довжина в 1,2 раза більша за ширину, а висота на 4,8 м менша від довжини. Скільки центнерів сіна вміститься в будівлі, якщо його складати так, щоб маса 1 м3 дорівнювала 0,6 ц? Результат округліть до десятих центнера.
Розв'язання
1) 6,5  1,2 = 7,8 (м) – довжина.
2) 7,8  4,8 = 3 (м) – висота.
3) 6,5  7,8 • 3 = 152,1 3– об'єм.
4) 0,6  152,1 = 91,26 (ц) ≈ 91,3 (ц) – маса сіна.
Відповідь: 91,3 ц.

 

Завдання 1276
Бак без кришки має форму куба з ребром 0,6 м. Скільки потрібно кілограмів фарби, щоб пофарбувати його ззовні та зсередини, якщо на 1 м2 витрачати 0,2 кг фарби?
Розв'язання
1) 0,6  0,6 = 0,36 2– площа грані.
2) 0,36  5 • 2 = 3,6 2– вся площа.
3) 0,2  3,6 = 0,72 (кг) – потрібно фарби.
Відповідь: 0,72 кг.

 

Завдання 1277
Турист був у дорозі півтори години. Перші 48 хв він ішов зі швидкістю 4,5 км/год, а решту часу — зі швидкістю 4,2 км/год. Який шлях пройшов турист за 1,5 год? Вказівка. Знайдіть швидкості в м/хв.
Розв'язання
4,5 км/год = 75 м/хв, 4,2 км/год = 70 м/хв, 1 год 30 хв = 90 хв
1) 75  48 = 3600 (м) – пройшов спочатку.
2) 90  48 = 42 (хв) – решта часу.
3) 70  4= 2940 (м) – пройшов потім.
4) 3600 + 2940 = 6540 (м) = 6,54 (км) – весь шлях.
Відповідь: 6,54 км.

 

Завдання 1278
Які цифри зашифровано в рівності АА + АБ = ВВВ, якщо однаковими буквами позначено однакові цифри, а різними — різні?
АА + АБ = ВВВ
55 + 56 = 111, тому А = 5, Б = 6, В = 1

 

Вправи для повторення
Вправа 1279 Порядок дії
1) 183 420 : 90 + 962 = 2038 + 962 = 3000
2) 905 : 5 – 1275 : 25 = 181 – 51 = 130

 

Вправа 1280
Периметр квадрата дорівнює 12 дм 8 см. Знайдіть довжину сторони квадрата в сантиметрах; дециметрах.
Розв'язання
12 дм 8 см : 4 = 3 дм 2 см = 32 см
Відповідь: 3 дм 2 см або 32 см.

 

Вправа 1281
Кут MON — розгорнутий (рис. 197). ∠MOK = ∠KOL, ∠KON = 120°. Знайдіть величину кута LON.
Розв'язання
1) 180°  120° = 60°  МОК
2) 120°  60° = 60° – LON
Відповідь: LON = 60°.

 

Вправа 1282
Кут ABC — прямий (рис. 198). Кут ABD більший за кут DBC на 8°. Знайдіть величини кутів ABD і DBC.
Розв'язання
Нехай кут DBC дорівнює х градусів, тоді кут ABD —  (х + 8) градусів. Складаємо рівняння.
1) х + (х + 8) = 90
   2х = 82
   х = 82 : 2
   х = 41 (° DBC
2) 41° + 8° = 49° – ∠ABD
Відповідь: ∠ABD = 49°, DBC = 41°.