Інші завдання дивись тут...

Завдання 84

12 + 6 = 18

12 – 6 = 6 

12 • 6 = 72

12 : 6 = 2

8 + 24 = 32

• 24 = 192

45 + 7 = 52

45 – 7 = 38

45 • 7 = 315

Завдання 85 Ділення з остачею

35 : 5 = 7

24 : 4 = 6

64 : 8 = 8

42 : 5 = 8 (ост. 2)

23 : 4 = 5 (ост.3)

63 : 8 = 7 (ост. 7)

Завдання 86

40 : 6 = 6 (ост. 4)

5 : 7 0 (ост. 5)

26 : 3 8 (ост. 2)

13 : 2 6 (ост. 1)

 6 + 4 = 40

• 7 + = 5

• 3 + 2 = 26

• 2 + 1 = 13

77 : 9 8 (ост. 5)

32 : 3 10 (ост. 2)

12 : 7 1 (ост. 5)

65 : 9 7 (ост. 2)

• 9 + 5 = 77

10 • 3 + 2 = 32

• 7 + 5 = 12

• 9 + 2 = 65

Завдання 87

30 : 7 = 4 (ост. 2)    

300 : 70 = 4 (ост. 20)

63 : 5 = 12 (ост. 3)    

630 : 50 = 12 (ост. 30)

44 : 3 = 14 (ост. 2)   

440 : 30 14 (ост. 20)

27 : 4 = 6 (ост. 3)

270 : 40 = 6 (ост. 30)

Завдання 88

3 : 9 = 0 (ост. 3)

8 : 27 = 0 (ост. 8)

Завдання 89

Остачі від ділення на 9: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Остачі від ділення на 2: 0, 1

Остачі від ділення на 30: від 0 до 29

 

Завдання 90

Денис задумав двоцифрове число, яке закінчується цифрою 8 Якщо суму цифр цього числа збільшити в 4 рази, то одержимо число, яке в результаті ділення на 6 дає в частці 6, а в остачі 4. Яке число задумав Денис?

Розв’язання

(6 • 6 + 4) : 4 – 8 = (36 + 4) : 4 – 8 = 40 : 4 – 8 = 10 – 8 = 2

Відповідь: Денис задумав число 28.

 

Завдання 91 Порядок дій

(120 : 15 • 14 : 16 • 36 : 21) • – (98 : 14 • 12 : 42 • 56 : 8) = 12 • 9 – 14 =

= 108 – 14 = 94

 

Завдання 92 Письмове додавання і письмове віднімання

+646

  358

1004

+8646

  7358

16004

_518

  449

    69

_9518

  6449

  3069

Завдання 93, 94 Письмове множення

х  742

      23

  2226

1484 

17066

х 3742

       23

 11226

 7484 

 86066

х  347

      56

  2082

1735 

19432

х   347

     456

   2082

  1735

1388  

158232

х 276

     74

 1104

1932 

20424

х   276

     374

   1104

 1932

 828   

103224

х  809

      28

  6472

1618 

22652

х    809

      328

    6472

  1618

2427   

265352

Завдання 95 Письмове ділення

_972 | 27 

  81     36

_162

  162

     0

Завдання 96

_ 605439

   237418

   368021 

+ 264891

   254709

   519600

х 8023

       46

369058

х 5623

       75

 28115

_346880 | 64    

  320        5420

  _268

    256

    _128

      128

         0

_470340 | 26     

  26         18090

 _210

   208

    _234

      234

         0

Завдання 97 Порядок дій

1274 + 18 548 + 726 = 19822 + 726 = 20548

7356 – (3899 + 356) = 7356 – 4255 = 3101

87 004 + 99 998 – 975 : 15 • 4 = 186742

32629 + (8457+ 371) – 10 999 = 30458

7809 – 956 : 4 + 24 • 13 = 7882

17 000 – (1003 – 816 : 16) = 16048

_975 | 15   

  90      65

  _75

    75

      0

х 65

    4

 260

+ 87004

   99998

 187002

_ 187002

       260

  186742

+ 8457

     371

   8828

+ 32629

    8828

   41457

_ 41457

   10999

   30458

_956 | 4    

  8     239

 _15

   12

   _36

     36

       0

х 24

   13

  72

 24  

 312 

_ 7809

    239

  7570

_ 7570

    312

  7882

_816 | 16  

  80      51

  _16

    16

      0

_ 1003

      51

    952

 

_ 17000

      952

   16048

Завдання 98

За всю техніку для школи заплатили 269 704 грн. Системні блоки й монітори разом коштували 208 716 грн, а монітори й принтери — 106 862 грн. Скільки коштувала техніка кожного виду окремо?

Короткий запис

Усього  269 704 грн

Блоки й монітори — 208 716 грн

Монітори й принтери  — 106862 грн

Блоки — ? Монітори — ? Прінтери — ?

Розв’язання

1) 269 704 – 208 716 = 60 988 (грн) – коштували принтери

2) 106 862 – 60 988 = 45 874 (грн) – коштували монітори

3) 208 716 – 45 874 = 162 842 (грн) – коштували системні блоки

Відповідь: 162 842 грн, 45 874 грн, 60 988 грн.

 

Завдання 99 Порівняйте вирази

46 328 + 27 567 > 125 344 – 56 782, бо 73895 > 68562

5007 – 4999 < 5007 – 499

439 452 + 236 199 > 900 000 – 236 007, бо 675651 > 663993

 

Завдання 100

(56 728 + 997) – (324 : 6 – 17 + 7324) = 57725 – (54 – 17 + 7324) = 50364

50 – (600 • 3) : (4 • 25) – 5 • (40 – 7 • 5) = 50 – 1800 : 100 – 5 • 5 = 7

307 003 – (4625 + 9999) – 99 996 + 5822 = 307 003 – 14624 – 99 996 + 5822 = 198205

 

Завдання 101 

Між Києвом та Одесою розташоване місто Умань. Від Одеси до Умані 280 км, що на 60 км більше, ніж від Умані до Києва Яка відстань між Одесою та Києвом?

Розв’язання

1) 280 – 60 = 220 (км) – від Умані до Києва

2) 280 – 220 = 500 (км) – від Одеси до Умані

Відповідь: 500 кілометрів.

 

Завдання 102

_ 318

     35

 1590

 954 

11130

 

_35607 | 83    

  332        429

  _240

    166

    _747

      747

         0

_87290 | 215    

  860         406

  _1290

    1290

         0

Інші завдання дивись тут...