Інші завдання дивись тут...

Завдання 123

За 3 год матуся зліпила 240 вареників, а бабуся — 300. За скільки годин вони зліплять 360 вареників, якщо працюватимуть разом?

 

Продуктивність праці (в.)

Час (год)

Загальний виробіток (в.)

I

?

240 

II

?

300 

I i II

? ? 360

Розв’язання

1) 240 : 3 = 80 (в.) – зліпила за 1 год матуся

2) 300 : 3 = 100 (в.) – зліпила за 1 год бабуся

3) 80 + 100 = 180 (в.) – зліпили за 1 год разом

4) 360 : 180 = 2 (год)

Відповідь: за 2 години зліпили разом.

 

Завдання 124

1) За годину один апарат виготовляє 210 порцій морози­ва, а інший — 140 порцій. Скільки порцій морозива виго­товлять ці апарати за 3 год, якщо працюватимуть разом?

 

Продуктивність праці (в.)

Час (год)

Загальний виробіток (в.)

I

210

 

 

II

140

 

 

I i II

? 3 ?

Розв’язання

1) 210 + 140 = 350 (п.) – виготовляють разом за 1 год 

2) 350  3 = 1050 (п.) – виготовляють разом за 3 год

Відповідь: 1050 порцій.

2) Юрко і Юля одночасно розпочали рух назустріч одне одному й зустрілися за 3 хв Юрко рухався зі швидкістю 210 м/хв, а Юля — 140 м/хв. Яка відстань була між ними на момент початку руху?

  v (м/хв)

t (хв)

S (м)

I

210

 

 

II

140

 

 

I i II

?

3 ?

Розв’язання

1) 210 + 140 = 350 (м/хв) – швидкість зближення 

2) 350  3 = 1050 (м) – відстань між ними

Відповідь: 1050 км.

 

Завдання 125 Порядок дій

Значення виразу: 264

 

Завдання 126 Порівняння натуральних чисел

753 • 207 + 908 • 53 > 438 • 209 – 402 • 215

832 : 8 – 56 < 105 : 15 • 7

93481 + 16434 : 83 > 9853 : 59 – 7155 : 265

84 : 6 : 9 < 324 : 3 + 18

15 : 17 • 16 – 39 (помилкова умова)   72 : 36 • 48 – 87

 

Завдання 127

Мотоцикліст і мотоциклістка одночасно вируши­ли з двох міст назустріч одне одному й зустрілися за 6 год . Мотоцикліст рухався зі швидкістю 30 км/год, а мотоциклістка — 40 км/год. Яка відстань між мі­стами?

Розв’язання

1) 30 + 40 = 70 (км/год) – швидкість зближення 

2) 70  6 = 420 (км) – відстань між містами

Відповідь: 420 кілометрів.

 

Завдання 128

Два моторні човни одно­часно вирушили в протилежних напрямках від пристані. За 6 год відстань між ними становила 378 км. Один із човнів рухався зі швидкістю 35 км/год. Знайди швидкість руху іншого човна.

Розв’язання

1) 378 : 6 = 63 (км/год) – швидкість віддалення 

2) 63 – 35 = 28 (км/год) – швидкість другого човна

Відповідь: 28 км/год.

 

Завдання 129

1) За хвилину один автомат виготовляє 45 пакетів, а ін­ший — 40. За скільки хвилин ці автомати виготовлять 340 пакетів, якщо працюватимуть разом?

Розв’язання

1) 45 + 40 = 85 (п.) – виготовляь разом за 1 хв

2) 340 : 85 = 4 (хв)

Відповідь: за 4 хвилин ці автомати виготовлять 340 пакетів, якщо працюватимуть разом.

2) Лящ і минь одночасно відпливли від водоростей у протилежних напрямках. За скільки хвилин відстань між ними становитиме 340 м, якщо швидкість руху ляща 45 м/хв, а миня — 40 м/хв?

Розв’язання

1) 45 + 40 = 85 (м/хв) – швидкість віддалення

2) 340 : 85 = 4 (хв)

Відповідь: за 4 хвилини відстань становитиме 340 м.

Обернена задача на знаходження швидкості руху ляща.

Розв’язання

1) 340 : 4 = 85 (м/хв) – швидкість віддалення

2) 85  40 = 45 (м/хв)

Відповідь: швидкість ляща 45 (м/хв).

Обернена задача на знаходження відстані спільного руху ляща й миня.

Розв’язання

1) 45 + 40 = 85 (м/хв) – швидкість віддалення

2) 85 : 85 = 4 (хв)

Відповідь: за 4 хвилини відстань становитиме 340 м.

Завдання 130

Лящ і минь, що були на відстані 85 м один від одного, одночасно попливли в про­тилежних напрямках. Швидкість руху ляща 45 м/хв, а миня — 40 м/хв. За скіль­ки хвилин відстань між ними становитиме 340 м?

Розв’язання

1) 45 + 40 = 85 (м/хв) – швидкість віддалення

2) 340  85 = 255 (м) – відстань 

3) 255 : 85 = 3 (хв)

Відповідь: за 3 хвилини відстань між ними становитиме 340 м.

Інші завдання дивись тут...