Інші завдання дивись тут...

Завдання 121

(37 + 29 – 18) : n + 35 : 7 –n, якщо n = 6; t • (16 – 5) – 54 : t • 8 + 7 • 6, якщо t = 9 .

 

Завдання 122

Як поставити дужки, щоб значення кожного ви­разу збільшилося?

8 • 9 + 3 72 : 9 – 6 45 + 30 • 7

 

Завдання 123

Склади та розв'яжи хоча б одну обернену задачу

За 3 год матуся зліпила 240 вареників, а бабуся — 300 . За скільки годин вони зліплять 360 вареників, якщо пра­цюватимуть разом?

 

Завдання 124

1) За годину один апарат виготовляє 210 порцій морози­ва, а інший — 140 порцій . Скільки порцій морозива виго­товлять ці апарати за 3 год, якщо працюватимуть разом?

2) Юрко і Юля одночасно розпочали рух назустріч одне одному й зустрілися за 3 хв Юрко рухався зі швидкістю 210 м/хв, а Юля — 140 м/хв . Яка відстань була між ними на момент початку руху?

 

Склади та розв'яжи обернену задачу на знаходження часу спільної праці або часу спільного руху

 

Завдання 125

(80 : 16 • (98 : 14) • 8) – (72 : 18 • (112 : 28))

 

Завдання 126

753 • 207 + 908 • 53         438 • 209 – 402 • 215

832 : 8 – 56                       105 : 15 • 7

93481 + 16434 : 83            9853 : 59 – 7155 : 265

84 : 6 : 9                           324 : 3 + 18

15 : 17 • 16 – 39                72 : 36 • 48 – 87

 

Завдання 127

Мотоцикліст і мотоциклістка одночасно вируши­ли з двох міст назустріч одне одному й зустрілися за 6 год . Мотоцикліст рухався зі швидкістю 30 км/год, а мотоциклістка — 40 км/год. Яка відстань між мі­стами?

 

Завдання 128

Два моторні човни одно­часно вирушили в протилежних напрямках від пристані . За 6 год відстань між ними становила 378 км . Один із човнів рухався зі швидкістю 35 км/год

Знайди швидкість руху іншого човна

 

Завдання 129

1) За хвилину один автомат виготовляє 45 пакетів, а ін­ший — 40 . За скільки хвилин ці автомати виготовлять 340 пакетів, якщо працюватимуть разом?

 

2) Лящ і минь одночасно відпливли від водоростей у протилежних напрямках . За скільки хвилин відстань між ними становитиме 340 м, якщо швидкість руху ляща 45 м/хв, а миня — 40 м/хв?

До задачі 2 склади та розв'яжи обернені задачі — на знахо­дження швидкості руху ляща, на знаходження часу спіль­ного руху ляща й миня

 

Завдання 130

Лящ і минь, що були на відстані 85 м один від одного, одночасно попливли в про­тилежних напрямках . Швидкість руху ляща 45 м/хв, а миня — 40 м/хв . За скіль­ки хвилин відстань між ними становитиме 340 м?

 

Завдання 131

8 • р=72

k – 9 = 16

64 : х = 16

42 – с < 34

17 + y > 23

q : 5 < 4

Завдання 132

n + 18 = 32              c : 12 = 108        63 – y =48

 

Завдання 133

14 – а > 9            6 – p < 42               34 + a > 50

 

Завдання 134

13 – c = 8            42 : х = 6                y + 7 = 12

 

Завдання 135  Як зміниться значення:

а) суми чисел 18 і 24, якщо один із доданків зменшити на 9?

б) різниці чисел 60 і 18, якщо від'ємник збільшити на 4?

в) добутку чисел 12 і 8, якщо один із множників зменшити в 4 рази?

 

Завдання 136

7 + с = 13

7 + с > 13

Завдання 137

54 – х = 47

х • 7 = 63

54 : х = 9

28 + х = 62

k + 43 > 51

24 : с < 8

3 • q > 18

12 – d < 3

Завдання 138

72 : a = 6       с • 24 = 96       67 + p = 80       54 – k = 27

 

Завдання 139

18 – x = 9          18 – x > 9            18 – x < 9

 

Завдання 140

26 + x = 26 + 8       53 – y = 53 – 6        72 : b = 72 : 6         с : 8 = 72 : 8

 

Завдання 141

1) Настя задумала число, помножила його на 12 й одер­жала число 60 Яке число задумала дівчинка?

 

2) Сергій задумав число, збільшив його в 32 рази й одер­жав число 96 Яке число задумав хлопчик?

 

Завдання 142

48 : a > 4                a • 14 < 56              a : 8 > 4

 

Завдання 143

1) становить 19, а один із доданків на 5 більший за інший;

2) становить 23, а один із доданків на 5 більший за інший;

3) становить 30, а один із доданків на 10 більший за інший;

4) становить 70, а один із доданків на 10 більший за інший;

5) становить 17, а один із доданків на 7 більший за інший;

6) становить 33, а один із доданків на 11 більший за інший

 

Завдання 144

1) p + 24 = 81

2) p + 8 • 3 = 81

3) p + 8 • 3 = 9 • 9

 

Завдання 145

1) k : 6 = 5

2) k : (42 : 7) = 5

3) 30 : (42 : p) = 5

Завдання 146

16 яблук і 20 груш бабуся розклала в пакети — по 4 фрукти в кожний пакет . Скільки пакетів із фруктами одер­жала бабуся?

Арифметичний метод

1) 16 + 20 = 36 (шт. ) — усього фруктів;

2) 36 : 4 = 9 — пакетів одержали. Вираз:

(16 + 20) : 4 = 9 (шт.)

Алгебраїчний метод

Нехай х — кількість пакетів із фруктами, тоді всього фрук­тів (4 –х) шт . ; за умовою всього фруктів (16 + 20) шт.

Отже:

4 • х=16 + 20

4 • х = 36

х = 36 : 4

х = 9

Завдання 147

Бабуся зібрала помідори з двох грядок . Усі помідори вона розклала в 4 банки, по 7 помідорів у кожну банку Скільки помідорів зібрала ба­буся з другої грядки, якщо з першої грядки вона зібрала 16 помідорів?

Нехай х помідорів бабуся зібрала з ІІ грядки, тоді (х + 16) — усього помідорів . З іншого боку: (7 • 4) — усього помідорів

 

Завдання 148

630 + х = 248 • 4

y – 51 : 17 = 8

k • (27 + 5). = 128

 

Завдання 149

1) Невідоме число збільшили на добуток чисел 6 і 7 і в результаті одержали число 49 .

2) Невідоме число збільшили на 24 й одержали добуток чисел 7 і 8.

3) Від невідомого числа відняли частку чисел 40 і 5 й одержали число 23 .

х + 24 = 7 • 8

y – 40 : 5 = 23

c + 6 • 7 = 49

 

Завдання 150

1) Після того як Сашко витратив 67 грн, у нього залишилось 58 грн Скільки гривень було в Сашка?

 

2) Пакет цукерок коштує 37 грн . Скільки таких пакетів купила Олена, якщо вона заплатила 141 грн?

Інші завдання дивись тут...