Інші завдання дивись тут...

Завдання 155

Юля й Олег стартували одно­часно. Юля біжить зі швидкістю 8 м/с, а Олег — 5 м/с. Як змінюється відстань між Юлею й Олегом? На скільки змінюється відстань між ними за кожну секунду?

Розв’язання

 5 = 3 (м)

Відповідь: на 3 метри зменшується відстань щосекунди.

 

Завдання 156

1) Мисливець і борсук опи­нилися біля куща, злякались один одного й одночасно побіг­ли в протилежних напрямках. Борсук біжить зі швидкістю 5 м/с, а мисливець — 3 м/с. Як і на скільки змінюється відстань між ними щосекунди?

Розв’язання

5 + 3 = 8 (м)

Відповідь: на 8 метрів збільшується відстань щосекунди.

2) Мисливець і борсук рухаються назустріч один одно­му Борсук рухається зі швидкістю 5 м/с, а мисливець — 3 м/с. Як і на скільки змінюється відстань між ними щосекунди?

Розв’язання

5 + 3 = 8 (м)

Відповідь: на 8 метрів зменшується відстань щосекунди.

3) Мисливець побачив на деякій відстані борсука й побіг за ним. Борсук рухається зі швидкістю 5 м/с, а мисли­вець — 3 м/с Як і на скільки змінюється відстань між ними щосекунди?

Розв’язання

 3 = 2 (м)

Відповідь: на 2 метри збільшується відстань щосекунди.

4) Борсук побачив на деякій відстані мисливця й побіг за ним Борсук рухається зі швидкістю 5 м/с, а мисли­вець — 3 м/с Як і на скільки змінюється відстань між ними щосекунди?

Розв’язання

 3 = 2 (м)

Відповідь: на 2 метри зменшується відстань щосекунди.

 

Завдання 157

Вітер зірвав із голови чо­ловіка капелюх. Чи наздожене чоловік капелюх, якщо вітер несе капелюх зі швидкістю 7 м/с, а чоловік біжить зі швидкістю 6 м/с? Як змінюється відстань між чоло­віком і капелюхом кожну секунду? З якою швидкістю має бігти чоло­вік, щоб наздогнати свій капелюх?

Розв’язання

 6 = 1 (м)

Відповідь: не наздожене; на 1 метр збільшується відстань щосекунди; більше 7 м/с.

 

Завдання 158

1) Із селища одночасно виїхали в протилежних напрям­ках велосипедистка і вантажівка. Велосипедистка рухаєть­ся зі швидкістю 14 км/год, а вантажівка — 58 км/год. За скільки годин відстань між велосипедисткою і вантажів­кою становитиме 216 км?

Розв’язання

1) 14 + 58 = 72 (км/год) – швидкість віддалення

2) 216 : 72 = 3 (год) 

Відповідь: за 3 год відстань між ними становитиме 218 км.

2) Із селища виїхала велосипедистка. За 2 год із цього селища в протилежному на­прямку виїхала вантажівка Велосипедистка рухалася зі швидкістю 14 км/год, а ванта­жівка — 58 км/год За скільки годин після виїзду вантажівки відстань між нею і вело­сипедисткою становитиме 244 км?

Розв’язання

1) 14  2 = 28 (км) – відстань спочатку

2) 244 – 28 = 216 (км) – відстань потім 

3) 14 + 58 = 72 (км/год) – швидкість віддалення

4) 216 : 72 = 3 (год)

Відповідь: за 3 год відстань між ними становитиме 244 км.

 

Завдання 159

Скільки різних парних чотирицифрових чисел можна скласти із цифр 1, 2, 3, 4 так, щоб цифри в записі числа не повторювалися?

1234, 1324, 1342, 1432, 2134, 2314, 3124, 3142, 3214, 3412, 4132, 4312

Відповідь: 12 чисел.

 

Завдання 160

1) Щохвилини в бочку місткістю 352 л наливається через кран 12 л води, а помпа закачує 32 л води За який час наповниться бочка?

Розв’язання

1) 12 + 32 = 44 (л) – наповнюється щохвилини

2) 352 : 44 = 8 (хв)

Відповідь: бочка наповниться за 8 хвилин.

2) Щохвилини в бочку місткістю 352 л наливається 12 л води, а через отвір в бочці виливається 4 л води За який час наповниться бочка?

Розв’язання

1) 12  4 = 8 (л) – наповнюється щохвилини

2) 352 : 8 = 44 (хв)

Відповідь: бочка наповниться за 44 хвилини.

 

Завдання 161

1) Від двох кущів, відстань між якими 352 м, одно­часно назустріч один одному побігли гепард і леопард За який час тварини зустрінуться, якщо леопард рухається зі швидкістю 12 м/с, а гепард — 32 м/с?

Розв’язання

1) 12 + 32 = 44 (м/с) – швидкість зближення

2) 352 : 44 = 8 (с)

Відповідь: тварини зустрінуться через 8 секунд.

Коротка схема: перша

2) Від двох кущів, відстань між якими 352 м, одночасно в одному напрямку побігли леопард і слон. За який час леопард наздожене слона, якщо леопард рухається зі швидкістю 12 м/с, а слон — 4 м/с?

Розв’язання

1) 12  4 = 8 (м/с) – швидкість зближення

2) 352 : 8 = 44 (с)

Відповідь: через 44 секунди леопард  наздожене слона.

Коротка схема: друга

 

Завдання 162

З двох селищ, відстань між якими 108 км, одночасно назустріч вирушили дві велосипедистки. Одна велосипедистка рухається зі швидкістю 15 км/год, а інша — 12 км/год. За скільки годин велосипедистки опиняться поруч?

Розв’язання

1) 15 + 12 = 27 (км/год) – швидкість зближення

2) 108 : 27 = 4 (год)

Відповідь: через 4 години велосипедистки опиняться поруч.

Коротка схема: перша 

 

Завдання 163

Гепард пробіг 1 км 302 м, рухаючись зі швидкістю 31 м/с Яку відстань пробіжить за той самий час страус, якщо він рухається зі швидкістю 14 м/с?

Розв’язання

1 км 302 м = 1302 м

1) 1302 : 31 = 42 (с) – час руху гепарда

2) 14  42 = 588 (м)

Відповідь: страус пробіг 588 метрів. 

 

Завдання 164

Фігурист Іван і фігуристка Ганна одночасно почали рухатися з одного місця льодового стадіону в одному напрямку. Іван рухався зі швидкістю 6 м/с, а Ганна — 5 м/с. Як і на скільки змінювалася відстань між Іваном і Ганною кожну секунду?

Розв’язання

– 5 = 1 (м)

Відповідь: на 1 м відстань зменшувалася щрсекунди.

 

Завдання 165

Дві лижниці, які були на відстані 680 м одна від одної, одночасно почали рухатися назустріч. Одна лижниця рухалася зі швидкістю 160 м/хв, а інша — 180 м/хв. За скільки хви­лин лижниці опинилися поруч?

Розв’язання

1) 160 + 180 = 340 (м/хв) – швидкість зближення

2) 680 : 340 = 2 (хв)

Відповідь: через 2 хвилини лижниці опиняться поруч.

 

Завдання 166

У задачі, поданій у завданні 165, зміни напрямок руху — нехай лижниці рухаються одна за одною із відставанням. Визнач, за скільки хвилин відстань між лижницями буде 720 м.

Розв’язання

1) 180  160 = 20 (м/хв) – швидкість зближення

2) 720 : 20 = 36 (хв)

Відповідь: через 36 хвилин відстань між лижницями буде 720 м.

 

Завдання 167

Підприємець придбав для здачі в оренду електричні транспортні засоби: електросамокати, гіроскутери й моноколеса . Од­ного дня послугами підприємця скористалися 35 осіб: 13 покаталися на електросамокатах, 18 — на гіроскутерах, а решта каталися тіль­ки на моноколесах. Скільки осіб покаталися на моноколесах, якщо 9 осіб скористалися двома видами електротранспорту — й електросамокатами, й гіроскутерами?

Розв’язання

1) 13 + 18 – 9 = 22 (ос.) – покаталися на електросамокатах й гіроскутерах.

2) 35 – 22 = 13 (ос.) – покаталися на моноколесах

Відповідь: 13 осіб.

 

Завдання 168

Костя та Єгор одночасно почали рухатися назустріч. Костя йшов зі швидкістю 5 км/год, а Єгор — 3 км/год. Якою була відстань між хлопчиками на момент початку руху, якщо вони зустрілися за 3 год?

Розв’язання

1 - й спосіб

1) 5  3 = 15 (км) – пройшов Костя

2)  3 = 9 (км) – пройшов Єгор

3) 15 + 9 = 24 (км)

2 - й спосіб

1) 5 + 3 = 8 (км/год) – швидкість зближення

2) 8  3 = 24 (км)

Відповідь: на початок руху між хлопчиками було 24 км.

Короткий запис: перший.

 

Завдання 169

Бігун і скутеристка були на відстані 600 м одне від одно­го. Вони одночасно почали рухатися назустріч (навздогін) й опинилися поруч за 2 хв. Бігун рухався зі швидкістю 170 м/хв. Знайди швидкість руху скутеристки.

Розв’язання

1 - й спосіб

1) 170  2 = 340 (м) – пробіг бігун

2) 600  340 = 260 (м) – проїхав скутерист

3) 260 : 2 = 130 (м/хв)

2 - й спосіб

1) 600 : 2 = 300 (м/хв) – швидкість зближення

2) 300 – 170 = 130 (м/хв)

Відповідь: швидкість руху скутериста 130 м/хв.

 

Завдання 170

Від двох дерев шпак і ворона одночасно вирушили назустріч (навздогін). Швидкість руху шпака 117 м/хв, ворони — 84 м/хв. Яка відстань була між птахами на момент початку руху, якщо вони опинилися поруч за 5 хв?

Розв’язання

1) 117 + 84 = 201 (м/хв) – швидкість зближення

2) 201  5 = 1005 (м) = 1 км 5 м

Відповідь: між птахами на початку руху було 1 км 5 м.

 

Завдання 171

До задач у завданні 170 склади та розв’яжи обернені задачі — на знаходження часу та швидкості руху за умови одночасного руху двох тіл назустріч.

1) Обернена задача — на знаходження часу.

Розв’язання

1) 117 + 84 = 201 (м/хв) – швидкість зближення

2) 1005 : 201 = 5 (хв)

Відповідь: птахи опиняться поруч через 5 хвилин.

2) Обернена задача на знаходження швидкості шпака.

Розв’язання

1) 1005 : 5 = 201 (м/хв) – швидкість зближення

2) 201  84 = 117 (м/хв)

Відповідь: швидкість шпака 117 м/хв.

Інші завдання дивись тут...