Інші завдання дивись тут...

Завдання 301

678 + 1              645 900 – 1                    123 899 + 1

3 045 678 + 1     9 000 645 900 – 1           12 000 123 899 + 1

 

Завдання 302

45 • 10

3670045 • 10

3670045 • 100

5600 : 10

455 600 : 10

1 455600 : 100

809 • 100

563 809 • 1000

563 809 • 10 000

600000 : 100

2600000 : 1000

2 600 000 : 10 000

 

Завдання 303

300 + 40 + 5                             700 000 + 200 + 60

2 000 000 + 300 + 40 + 5          50 000 000 + 700 000 + 200 + 60

 

Завдання 304

600 + 80 + 3                           3000000 + 600 + 80 + 3

683 – 600                                3000683 – 3 000 000

683 – 80                                  3000683 – 600

683 – 3                                    3000683–80

                                               3000683 – 3

Завдання 305

43 • 6

430 • 6

43 000 • 6

4 300 000 • 6

65 + 38

650 + 380

6500 + 3800

650 000 + 380 000

6 500 000 + 3 800 000

6 500 000 + 380 000

64 : 4

640 : 4

64 000 : 4

6 400 000 : 4

72 – 37

720 – 370

7200 – 3700

720 000 – 370 000

7 200 000 – 3 700 000

7 200 000 – 370 000

51 : 17

510 : 170

510 000 : 170000

51000 000 : 1 700 000

 

Завдання 306 Результати округли до розряду сотень тисяч

4 567 800 – 1    

894 564 000 : 1000

6 000 000 + 40

340 078 900 – 70 000

8 234 008 – 200 000 |

80 900 009 + 1

23 456 000 : 100

 

Завдання 307

8 500 000 : 1 700 000

4 300 000 • 5

4 200 000 000 : 3

8 000 000 • 56

240000 • 8

720 000 : 60 000

180 000 000 • 7

92 000 000 : 23

 

Завдання 308

На екскурсію до Гібралтар­ської скелі поїхали 68 туристів . Із них 26 туристів відвідали печеру Свя­того Михайла, 28 — тунелі часів Дру­гої світової війни, причому 6 туристів відвідали обидві туристичні локації . Решта туристів прогулялися заповід­ником Скільки туристів прогулялися заповідником?

 

Завдання 309

430 – 340       430 + 370       860 – 580              860 + 550

 

Завдання 310

430 – 320       430 + 320         860 – 530         860 + 530

436 – 323       436 + 323         867 – 532         867 + 532

 

Завдання 311

450 – 280                                  450 + 280

4 500 000 – 2 800 000                4 500 000 + 2 800 000

 

Завдання 312, 313

12 – 8 + 79 – 18 + 27 – 18 + 6 – 38

 

Завдання 314  Округли одержані результати до десятків; до тисяч

_5607223

   945378

 

 

+450287056

    73783045

 

 

Завдання 315

6300 : 9 • 8 – 4200 : 6

4200 – 2700 : 3 • 4 + 2200

(435 807 – 400 807) : 7000

3600 : 9 + 400 • 6 – 100

9000 : 300 + 54 000 : 6000 • 4

(604 000 + 20 000) – 313 000

 

Завдання 316

12 567 – (567 – 472)                  26 458 – (1284 + 3458)

(8321 – 783) – 5321                   (12 300 + 5429) – 2429

 

Завдання 317

Якщо х = 132 006, тоді 67 284 + х – 145 233 =  

Якщо а = 4567, b = 9888, тоді 72 000 – (а + b) =

Якщо c = 462 070, k = 207 600, тоді (c + 38 272) – (k – 127 382) =

 

Завдання 318

Хвилястий папуга Чарлі, якого навчали розмовляти, за­пам'ятав 25 слів . Це в 5 разів менше від кількості слів, яку може запам'ятати хвилястий папуга Скільки ще слів може запам'ятати папуга Чарлі?

 

Завдання 319

 

Завдання 320

Чи можете ви уявити картину довжиною 91 м? Насправді «Водяні лілії» — це серія картин французького живописця Клода Моне . Із них 8 великих панно загальною довжиною 91 м займають два зали в музеї Оранжері, що в Парижі .

Роки життя Клода Моне 1840–1926 . Скільки років прожив художник?

Схарактеризуй числа, подані в тексті

 

Завдання 321

24 + * = 42               * • 18 = 90              34 – * =18

 

Завдання 322

Клод Моне малював свій сад і ставок із водяними лілі­ями в різні часи доби, створюючи багато варіантів одного пейзажу Усього він зробив 79 варіантів трьох картин — «Японський місток», «Біле латаття», «Водяні лілії». Скіль­ки варіантів кожної картини написав художник, якщо варіантів картин «Японський місток» і «Біле латаття» ра­зом було 31, а «Біле латаття» і «Водяні лілії» — 61?

 

Завдання 323 До кожного тексту дай відповіді на запитання: «На скільки більше / менше?» і «Скільки всього?», виконавши обчислення різними способами

1) Клод Моне створював кіль­ка варіантів картини залежно від освітлення або погоди . Коли худож­ник працював над серією картин із зображенням будівлі Парламенту в Лондоні, одночасно в роботі в ньо­го було 65 полотен Під час робо­ти над «Руанським собором» Моне працював відразу із сотнею полотен .

 

2) Картини Клода Моне визнані людством і коштують дорого Одними з найдорожчих є «Водяні лілії», написані в різні роки: 1904 рік — 36 659 000 доларів; 1905 рік — 43 762 000 доларів .

 

Завдання 324

(84 : 28 + 112 : 16) • (126 : 18) : (72 : 36) • 9

 

Завдання 325 Результати округли до розряду сотень, розташуй у порядку спадання та розшифруй назву картини

(О) 84 560 010 – 9 750 824

(Ж) 5 600 000 + 2 700 000

(І) 6 085 442 + 17 207 558

(Д) 1 000 000 000 – 700 048 006

(К) 32 000 000 – 27 000 000

(Р) 49 006 582 + 3 503 518

(У) 68 000 : 400

(А) 36 000 • 25

(А) 980 000 : 1400

(С) 153 000 : 9

(В) 9 200 000 : 23

(Д) 49 000 000 : 100 000

 

Завдання 326

Туристична група має подолати 2273 км потягом, автобусом і пароплавом . Яка відстань припадає на кож­ний вид транспорту, якщо пароплавом і автобусом група має подолати 945 км, а автобусом і потягом — 1571 км?

 

Завдання 327

4562 + 9999                 14 302 – 986                        53 606 – 988

58 900 – 9999               26 304 + 12 999                   5284 + 989

 

Завдання 328

 

Завдання 329

76 • 4 =

176 • 4 =

Розподільний закон: (a + b) • с = a • c + b • c

76 : 4 =

176 : 4 =

Правило ділення суми на число: (a + b) : c = a : c + b : c

 

Завдання 330

Прийом укрупнення розрядних одиниць

40 • 6=        

140 • 6 =

80 : 4 =

680 : 4 =

Прийом на підставі правила множення добутку на число:

(a • b) • c = (a • c) • b = a • (b • c)

40 • 6

140 • 6

Прийом на підставі правила ділення добутку на число:

(a • b) : c = (a : c) • b = a • (b : c)

80 : 4

680 : 4

Інші завдання дивись тут...