Інші завдання дивись тут...

Завдання 320

Роки життя Клода Моне 1840–1926 . Скільки років прожив художник?

1926 – 1840 = 86 (р.) – прожив художник.

 

Завдання 321

24 + 18 = 42

5 • 18 = 90

34 – 16 =18

Завдання 322

Клод Моне малював свій сад і ставок із водяними лілі­ями в різні часи доби, створюючи багато варіантів одного пейзажу Усього він зробив 79 варіантів трьох картин — «Японський місток», «Біле латаття», «Водяні лілії». Скіль­ки варіантів кожної картини написав художник, якщо варіантів картин «Японський місток» і «Біле латаття» ра­зом було 31, а «Біле латаття» і «Водяні лілії» — 61?

Короткий запис

Усього  79 п.

«Японський місток» і «Біле латаття»  31 п.

«Біле латаття» і «Водяні лілії» — 61 п.

«Японський місток» — ? «Біле латаття» — ? «Водяні лілії» — ?

Розв'язання

1) 79 – 31 = 48 (п.) – полотен «Водяні лілії»;

2) 61 – 48 = 13 (п.) – полотен «Біле латаття»;

3) 31 – 13 = 18 (п.) – полотен «Японський місток».

Відповдіь: 48 полотен, 13 полотен, 18 полотен.

 

Завдання 323

1) Клод Моне створював кіль­ка варіантів картини залежно від освітлення або погоди . Коли худож­ник працював над серією картин із зображенням будівлі Парламенту в Лондоні, одночасно в роботі в ньо­го було 65 полотен Під час робо­ти над «Руанським собором» Моне працював відразу із сотнею полотен .

100 – 65 = 35 (п.) – на стільки більше полотен;

100 + 65 = 165 (п.) – всього полотен.

2) Картини Клода Моне визнані людством і коштують дорого. Одними з найдорожчих є «Водяні лілії», написані в різні роки: 1904 рік — 36 659 000 доларів; 1905 рік — 43 762 000 доларів.

1) _43762000

     36659000

      7103000 (д.) – на стільки більше коштує полотно, написане в 1905 році;

2) +43762000

     36659000

     80421000 (д.) – коштують полотна.

 

Завдання 324 Порядок дій

(84 : 28 + 112 : 16) • (126 : 18) : (72 : 36) • 9 = 10 • 7 : 2 • 9 = 315

 

Завдання 325 

Назва картини: ДОРІЖКА В САДУ

 

Завдання 326

Туристична група має подолати 2273 км потягом, автобусом і пароплавом . Яка відстань припадає на кож­ний вид транспорту, якщо пароплавом і автобусом група має подолати 945 км, а автобусом і потягом — 1571 км?

Короткий запис

Усього  2273 км

Пароплавом і автобусом  945 км

Автобусом і потягом — 1571 км

Потягом — ? Автобусом — ? Пароплавом — ?

Розв'язання

1) 2273 – 945 = 1328 (км) – подолали потягом;

2) 1571 – 1328 = 243 (км) – подолали автобусом;

3) 945 – 243 = 702 (км) – подолали пароплавом.

Відповдіь: 1328 км, 243 км, 702 км.

 

Завдання 327

4562 + 9999 = 4562 + 10000 – 1 = 14561            

58900 – 9999 = 58900  1000 + 1 = 48901            

14302 – 986 14302  1000 + 14 = 13316                       

26304 + 12999 26304 + 13000 – 1 = 39303                

53 606 – 988 = 53606  1000 + 12 = 52618

5284 + 989 5284 + 1000 – 11 = 6273

 

Завдання 328 Письмове додавання і письмове віднімання

_ 5334

   998

  4336

+ 2570

   9890 

  12460

_43456

 10003

 33453

Завдання 329 Множення і ділення чисел

76 • 4 = (70 + 6) • 4 = 280 + 24 = 304

176 • 4 = (100 + 70 + 6) • 4 = 400 + 280 + 24 = 704

76 : 4 = (40 + 36) : 4 = 10 + 9 = 19

176 : 4 = (160 + 16) : 4 = 40 + 4 = 44

 

Завдання 330

40 • 6 = 4 д. • 6 = 24 д. = 240      

140 • 6 = 14 д. • 6 = 84 д. = 840

80 : 4 = 8 д. : 4 = 2 д. = 20

680 : 4 = 68 д. : 4 = 17 д. = 170

40 • 6 = (4 • 6) • 10 = 24 • 10 = 240

140 • 6 = (14 • 6) • 10 = 84 • 10 = 840

80 : 4 = (8 : 4)  10 = 2 • 10 = 20

680 : 4 = (68 : 4) • 10 = 17 • 10 = 170

 

Завдання 331

640 : 16 = 64 д. : 8 : 2 = 8 д. : 2 = 4 д. = 40

640 : 16 = (64 : 16)  10 = 4  10 = 40

640 : 160 64 д. : 16 д. = 4

640 : 160 = (640 : 10) : 16 = 64 : 16 = 4

 

Завдання 332

114 000 : 19 000 = 6 

32 • 5000 = 160 000

67 • 9000 = 603 000  

910000 : 13 = 70 000

18000 : 3 = 6 000

360000 • 8 = 2 880 000

Завдання 333

(462 : 6 • 8 – 328) : 4 • 5 : 10 = 288 : 4 • 5 : 10 = 36    

(483 + 372 : 3 – 197 + 10) : 70 = (483 + 124 – 197 + 10) : 70 = 420 : 70 = 6  

(196 + 124 • 6 : 4 + 18) : 80 = (196 + 186 + 18) : 80 = 400 : 80 = 5

(483 + 372) : 3 : 5 : 19 = 855 : 3 : 5 : 19 = 3

 

Завдання 334

96 • 8 = 768             

96 000 • 8 = 768 000 

96 000 • 80 = 7 680 000

96 : 8 = 12

960 000 : 8 = 120 000

960000 : 80 000 = 12

Завдання 335

64 • 500 = 32 000      

64 • 50000  = 3 200 000

64000 : 500 = 128

6400 : 50 = 128 

8 • 250 = 2 000

8 • 25000 = 200 000

64000 : 250 = 256   

640000 : 2500 = 256

64000 : 125 = 512

640000 : 1250 = 512

Завдання 336

Із цифр 1, 2, 4, 5, 6 і 9 склади два трицифрові числа так, щоб одне число було в 5 разів більше за інше (цифри в записі кожного числа не повинні повторюватися).

 

Завдання 337

Заміни кожний дріб част­кою двох натуральних чисел за зразком.

1/9 = 1 : 9       1/3 = 1 : 3               1/12 = 1 : 12

 

Завдання 338 Множення і ділення числа на роз­рядну одиницю

5678 • 100 = 567800   

40 000 : 1000 = 40     

5 730 000 : 1000 = 5 730

40 000 000 : 10 000 = 4 000

234 • 1000000 = 234 000 000

67 • 100 000 000 = 6 700 000 000

Завдання 339

60 = 10 • 6     

600 = 100 • 6   

6000 = 1000 • 6

80 = 10 • 8     

800 = 100 • 8  

8000 = 1000 • 8

40 = 10 • 4

400 = 100 • 4

4000 = 1000 • 4

Завдання 340

85 000 : 17 000 = 5

9 200 : 2 300 = 4 

5 700 : 1 900 = 3

720 000 : 18 000 = 40

960 000 : 30 000 = 32

15 400 : 700 = 22

Завдання 341

(144 : 48 • 6 + 94) : (64 : 4) • 125 – (120 : 24 • 76 : 19 • 36) = 875 – 720 = 155

 

Завдання 342

12 : 3 = 4

72 : 8 = 9

24 : 6 = 4

36 : 4 = 9

18 : 6 = 3

Завдання 343

72000 : 9000 = 8

850000 : 170000 = 5

7200 : 600 = 12

800 000 : 160 000 = 5

Завдання 344

54 : 18 = 6 : 2

6 : 3 = 72 : 36

114 000 : 19 000 = 114 : 19

720 000 : 240 000 = 72 : 24

Завдання 345

(32 • 4) : (4 • 4) = 8

(72 • 7 • 2) : (6 • 7) = 24

(99 • 17 • 2) : (34 • 3) = 33

 

Завдання 346 Знайди значення букви, за якого рівність буде іс­тинною

56 : 8 = 28 : 4

144 : 4 = 72 : 8

112 : 28 = 4 : 1

Завдання 347 Спрости вирази, якщо р≠0, а ≠ 0 

(72 • р) : (36 • р) = 2

(51• а) : (17 • а) = 3

Інші завдання дивись тут...