Інші завдання дивись тут...

Завдання 398

16 + 28 + 24 = 68 

7 • 10 • 9 = 630

14 • 5 • 2 = 140

17 • 6 • 5 = 510

4 • 3 • 5 • 9 = 540

250 • 5 • 4 • 8 = 40 000

37 + 45 + 15 = 97

100 • 24 • 5 = 12 000

8 • 23 • 5 = 920

125 • 64 • 8 = 64 000

8 • 2 • 5 • 6 = 480

6 • 4 • 5 • 3 = 360

52 + 8 + 29 = 89

16 • 4 • 20 = 1 280

4 • 77 • 25 = 7 700

27 • 50 • 2 = 2 700

25 • 7 • 4 • 8 = 5 600

125 • 9 • 8 • 6 = 54 000

Завдання 399

Якщо a = 28, b = 32, тоді a + 67 + b = 28 + 67 + 32 = 127

Якщо k = 25, p = 4, тоді k • 54 – p = 25 • 54 – 4 = 1350 – 4 = 1346

 

Завдання 400

8 • 12 • 5 = 480 

8 • k • 5 = 40к

50 • 19 • 2 = 1900 

50 • p • 2 = 100р

6 • 4 • 2 • 5 = 240

6 • c • 2 • m = 12сm

25 • 7 • 4 • 8 = 5600

25 • a • 4 • b = 100ab

Завдання 401 Порядок дій

126 : 18 • 22 : 77 • 250 • 8 : 1000 • 125 • 6 = 3 000 

 

Завдання 402

8 • 9a = 72а      

3t • 7 = 21t

16 • 3g = 48g

6с • 4р = 24cp

23d • 2h = 46dh

14e • 3 = 42e

17k • 4p = 68k

56v • 8s = 448vs

7f • 12h = 84fh

12 • 5k = 60k

8z • 12 = 96z

9 • 43r = 387r

• 34n = 306n

27 • 8s = 216s

34 • 6m = 204m

Завдання 403

Якщо v = 65, тоді 25v • 4 = 100v = 100 • 65 = 6500

Якщо v = 65, тоді 125 • 53 • 8v = 53 000v = 53 000 • 65 = 3 445 000

Якщо v = 65, тоді 32 • 2v • 6 • 50 = 19 200v = 19 200 • 65 = 1 248 000

Якщо v = 123, тоді 25v • 4 = 100v = 100 • 123 = 12 300

Якщо v = 123, тоді 125 • 53 • 8v = 53 000v = 53 000 • 123 = 6 519 000

Якщо v = 123, тоді 32 • 2v • 6 • 50 = 19 200v = 19 200 • 123 = 2 361 600

Якщо v = 1650, тоді 25v • 4 = 100v = 100 • 1650 = 165 000

Якщо v = 1650, тоді 125 • 53 • 8v = 53 000v = 53 000 • 1650 = 87 450 000

Якщо v = 1650, тоді 32 • 2v • 6 • 50 = 19 200v = 19 200 • 1650 = 31 680 000

 

Завдання 404

18a • 36b = 648ab

38p • 15c = 570pc

25f • 43d = 1075fd  

32z • 125y = 4000zy

47k • 65e = 3055ke

32g • 24m = 768gm

5x • 45 •10y = 2250xy      

50 • 18r • 2s = 1800rs 

11h • 36r = 396hr

27g • 38n = 1026gh

Завдання 405

В актовому залі а рядів, по b місць у кожному ряді . Для учасни­ків і учасниць конференції на кож­не місце в залі поклали пакунок із 6 брошурами . Скільки всього брошур розклали?

Розв'язання

Вираз: 6ab

Якщо a = 18, b = 23, тоді 6ab = • 18 • 23 = 2484 (бр.) 

Якщо a = 22, b = 26, тоді 6ab = • 22 • 26 = 3432 (бр.)

Відповідь: 2484 брошури, 2482 брошури.

 

Завдання 406

Туристка подолала 2200 км, причому пароплавом вона подолала вдвічі більшу відстань, ніж автомобілем, а потягом — у 4 рази більшу відстань, ніж пароплавом . Скільки кілометрів туристка подолала кожним видом тран­спорту?

Розв'язання

Нехай автомобілем проїхав х км, тоді пароплавом — 2х км, а потягом 4 • 2х = 8х км.

х + 2х + 8х = 2200

11х = 2200

х = 2200 : 11

х = 200 (км)  проїхав автомобілем.

2х = 2 • 200 = 400 (км)  проплив пароплавом.

9х = 8 • 200 = 1600 (км)  проїхав поїздом.

Відповідь: 400 км, 200 км, 1600 км.

 

Завдання 407

Скількома нулями закінчується до­буток усіх натуральних чисел від 1 до 25? Шістьма нулями. Бо містяться добутки 2 • 5 = 10, • 25 = 100, 14 • 15 = 210 і множники 10, 20.

 

Завдання 408

1) Один робот–поштар за 8 год розклав 640 посилок . Скільки посилок він розкладе за 6 год, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю?

Короткий запис

8 год  640 п.

6 год  ?

Розв'язання

1) 640 : 8 = 80 (п./год)  продуктивність робота.
2) 80  6 = 480 (п.)  розкладе посилок.
Відповідь: 480 посилок.

2) Три роботи–поштарі за 8 год розклали 1920 посилок . Скільки посилок розкладе один робот за 6 год, якщо всі роботи працюють з однаковою продуктивністю?

Короткий запис

3 р., 8 год  1920 п.

1 р., 6 год  ?

Розв'язання

1) 1920 : 8 = 240 (п.)  розкладуть 3 роботи за 1 год.
2) 240 : 3 = 80 (п.)  розкладе 1 робот за 1 год.
3) 80  6 = 480 (п.)  розкладе 1 робот за 6 год.
Відповідь: 480 посилок.

3) Три роботи–поштарі за 8 год розклали 1920 посилок . Скільки посилок розкладуть два роботи за 6 год, якщо всі роботи працюють з однаковою продуктивністю?

Короткий запис

3 р., 8 год  1920 п.

2 р., 6 год  ?

Розв'язання

1) 1920 : 8 = 240 (п.)  розкладуть 3 роботи за 1 год.
2) 240 : 3 = 80 (п.)  розкладе 1 робот за 1 год.
3) 80  6 = 480 (п.)  розкладе 1 робот за 6 год.
4) 480  2 = 960 (п.)  розкладуть 2 роботи за 6 год.
Відповідь: 960 посилок.

4) Один робот–поштар за 8 год розклав 640 посилок, а інший — 560. Скільки посилок розкладуть обидва роботи за 6 год, якщо працюватимуть одночасно?

Короткий запис

I  р. — 8 год  640 п.

II р. — 8 год  560 п.

Разом — 6 год  ?

Розв'язання

1) 640 : 8 = 80 (п.)  розкладе I робот за 1 год.
2) 560 : 8 = 70 (п.)  розкладе II робот за 1 год.
3) 80 + 70 = 150 (п.)  розкладуть разом два роботи за 1 год.
4) 15 6 = 900 (п.)  розкладуть разом два роботи за 6 год.
Відповідь: 900 посилок.

 

Завдання 409

4а • 10 = 40а

15 • 4b = 60b

8p • 5k = 40pk

7y • 8c = 56yc

20d • 4x = 80dx

5m • 200 n = 1000mn

16h • 8 = 128h

4 • 57g = 228g

Завдання 410

Американська компанія створила робота, який очищає піщаний пляж від сміття . Один робот за годину прибрав 2900 м2 пляжу . Яку площу пляжу приберуть k таких ро­ботів за b год, якщо працюватимуть з тією самою продук­тивністю?

Розв'язання

Вираз: 29000kb

Якщо k = 2, b = 5, тоді 2900 •  b 2000 • • 5 = 29000 (м2) 

Відповідь: 29000 м2.

 

Завдання 411

56c • 8p = 448cp

35a • 12k = 420ak

47e • 24m = 1128em

18n • 22b = 396nb

24t • 12d = 288td

45w • 24r = 1080wr

38f • 99h = 3762fh

125z • 8g = 1000zg

Завдання 412

Із 560 аркушів паперу виготовили 60 зошитів двох видів На кожний зошит одного виду використовували 8 аркушів паперу, а іншого виду — 12 аркушів Скільки виготовили зошитів кожного виду?

Розв'язання

1) 8 • 60 = 480 (арк.)  якби всі зошити мали 8 аркушів.
2) 560  480 = 80 (арк.)  аркуші для інших зошитів.
3) 80 : 4 = 20 (з.) – мають 12 аркушів.
4) 60 – 20 = 40 (з.) – мають 8 аркушів
Відповідь: 20 зошитів, 40 зошитів.

 

Завдання 413 Множення чисел

38 • 6 = (30 + 8) • 6 = 30 • 6 + 8 • 6 = 180 + 48 = 228

2 • 56 = 2 • (50 + 6) = 50 • 2 + 6 • 2 = 100 + 12 = 112

134 • 3 = (100 + 30 + 4) • 3 = 100 • 3 + 30 • 3 + 4 • 3 = 300 + 90 + 12 = 402

62 • 5 = (60 + 2) • 5 = 60 • 5 + 2 • 5 = 300 + 10 = 310

 

Завдання 414

23 • 11 = 253

33 • 101 = 3333

45 • 9 405

56 • 99 5544

Завдання 415

(60 + 4) • 3 = 60 • 3 + 4 • 3 = 180 + 12 = 192

(60 + 4) • с 60с + 4с = 64с

(30 – 1) • 3 30 • 3  1 • 3 = 90  3 = 87

(30 – а) • 3 30 • 3  а • 3 = 90  3а

 

Завдання 416

2 • (k + 7) 2 • k + 2 • 7 = 2k + 14 

(y – 9) • 4 = y • 4  9 • 4 = 4y  36

23 • (3 + c) 23 • 3 + 23 • с = 69 + 23с

(p – 8) • 5 = p • 5  8 • 5 = 5p  40

7 • (12 + s) = 7 • 12 + 7 • s = 84 + 7s 

14 • (50 – d) = 14 • 50  14 • d = 700  14d

14 • (a + 6 + m) 14 • а + 14 • 6 + 14 • m = 14а + 84 + 14m

(n – 28 – r) • 2 = n • 2  28 • 2  r • 2 2n  56 –2r

9 • (16 + b + 6) = 9 • 16 + 9 • b + 9 • 6 = 198 + 9b

 

Завдання 417 Розкрий дужки

(8 + 7) • c 8c + 7c    

p • (12 – 7) = 12p – 7p

(12 – m) • 7 = 84 – 7m

a • (6 + 9) = 6a + 9a

(15 + 18) • b 15b + 18b

5 • (n + k) 5n + 5k

(42 + 38 + 19) • l 42l + 38l + 19l

17 • (d + x + 23) 17d + 17x + 391

8 • (4y + 14 + 3t) 32y + 112 + 24t

 

Завдання 418

Для призерів і призерок шкільної олім­піади з математики підготували 12 коро­бок із призами У кожну коробку поклали q альбомів і d маркерів . Скільки всього альбомів і маркерів поклали в коробки?

Розв'язання

Вираз: (q + d) • 12

Якщо q = 3, d = 5, тоді (q + d) • 12 = (3 + 5) • 12 = 8 • 12 = 96 (шт.) 

Відповідь: всього в коробки поклали 96 альбомів і маркерів.

 

Завдання 419 Розкрий дужки

8 • (p + k + m) = 8p + 8k + 8m

8 •  (p + k – m) = 8p + 8k  8m

(5 + 8 + c) • 7 = 91 + 7с 

(5a + 8 + 2c) • 7 35а + 56 + 14с

(45 – 16 + 8) • w 45w  16w + 8w

(45z – 16 r + 8 q) • а = 45za – 16ra + 8qа

 

Завдання 420

Якщо f = 34, d = 28, s = 32, g = 36, k = 42

До шкільної бібліотеки привезли f пакунків підручників математики для першого класу, d пакунків підручників математики для другого класу, s — для третього, g — для четвертого, і k — для п'ятого . Скільки всього привезли підручників з математики, якщо в кожному пакунку міститься 12 підручників?

Розв'язання

Вираз: (f + d + s + g + k) • 12

Якщо f = 34, d = 28, s = 32, g = 36, k = 42, тоді (f + d + s + g + k) • 12 =

(34 + 28 + 32 + 36 + 42) • 12 = 172 • 12 = 2064 (п.) 

Відповідь: привезли 2064 підручники.

 

Завдання 421 Порівняй вирази
28  (456 + 324) > 28  456 – 28  324
(800 – 277)  12 = 800  12 – 277  12

 

Завдання 422 Скільки існує трицифрових чисел, які записуються непарними цифрами й при цьому цифри в записі числа не повторюються? 60 чисел.
З 5 непарних чисел (1, 3, 5, 7, 9) з одною цифрою маємо 12 комбінацій чисел, а з п'ятьма   60 таких комбінацій чисел (12  6 = 60).

Інші завдання дивись тут...