Інші завдання дивись тут...

Завдання 391

На якому кораблику записано число тридцять чотири мільйони сімсот вісім тисяч п'ятсот шістдесят?

30470856            347085607           3478560

 

Завдання 392

819 247 301

720 591 678

809 195 297

819 250 468

 

Завдання 393

48 829 131 > 48 829 130          953 172 563 < 953 172 564

 

Завдання 394

95 400 000 + 4 600 000                          46 000 000 – 28 000 000

4 200000 • 3                                           50500000000 : 5

 

Завдання 395

+7348186

  4670024

_7348186

  4670024

+7567000

    648900

Завдання 396

Діаметр Юпітера 142 984 км, а Землі — 12 756 км . Дізнайся, у скільки разів діаметр Землі мен­ший від діаметра Юпітера, попе­редньо округливши подані в умові числа до розряду тисяч

 

Завдання 397

Вартість квитків до Національного музею космонав­тики ім . С . П . Корольова (м . Житомир) для дитини й до­рослого становить 80 грн, а для двох дорослих — 100 грн . Скільки потрібно заплатити за один дорослий і два дитячі квитки до цього музею?

 

Завдання 398

16 + 28 + 24 

7 • 10 • 9

14 • 5 • 2

17 • 6 • 5

4 • 3 • 5 • 9

250 • 5 • 4 • 8

37 + 45 + 15

100 • 24 • 5

8 • 23 • 5

125 • 64 • 8

8 • 2 • 5 • 6

6 • 4 • 5 • 3

52 + 8 + 29

16 • 4 • 20

4 • 77 • 25

27 • 50 • 2

25 • 7 • 4 • 8

125 • 9 • 8 • 6

Завдання 399

Якщо a = 28, b = 32, тоді a + 67 + b

Якщо k = 25, p = 4, тоді k • 54 – p

 

Завдання 400

8 • 12 • 5                  50 • 19 • 2         6 • 4 • 2 • 5          25 • 7 • 4 • 8

8 • k • 5                    50 • p • 2           6 • c • 2 • m          25 • a • 4 • b

 

Завдання 401

126 : 18 • 22 : 77 • 250 • 8 : 1000 • 125 • 6

 

Завдання 402

8 • 9a      6с • 4р     17k • 4p

3t –7 23d•2h 56v'8s

16 –3^ 14e–3^ 7/–12h

12 •5k ^8z–12 9 •43r

9 –34^ 27 •8s 34 '6m

 

Завдання 403

v = 65; v = 123; v = 1650

25v • 4       125 • 53 • 8v      32 • 2v • 6 • 50

 

Завдання 404

18a • 36b    25f • 43d      47k • 65e      5x • 45 •10y      11h • 36r

38p • 15c    32z • 125y     32g • 24m    50 • 18r • 2s       27g • 38n

 

Завдання 405

Якщо a = 18, b = 23; а = 22, b = 26.

В актовому залі а рядів, по b місць у кожному ряді . Для учасни­ків і учасниць конференції на кож­не місце в залі поклали пакунок із 6 брошурами . Скільки всього брошур розклали?

406 Туристка подолала 2200 км, причому пароплавом вона подолала вдвічі більшу відстань, ніж автомобілем, а потягом — у 4 рази більшу відстань, ніж пароплавом . Скільки кілометрів туристка подолала кожним видом тран­спорту?

 

Завдання 407

Скількома нулями закінчується до­буток усіх натуральних чисел від 1 до 25?

 

Завдання 408

1) Один робот–поштар за 8 год розклав 640 посилок . Скільки посилок він розкладе за 6 год, якщо працюватиме з тією самою продуктивністю?

 

2) Три роботи–поштарі за 8 год розклали 1920 посилок . Скільки посилок розкладе один робот за 6 год, якщо всі роботи працюють з однаковою продуктивністю?

 

3) Три роботи–поштарі за 8 год розклали 1920 посилок . Скільки посилок розкладуть два роботи за 6 год, якщо всі роботи працюють з однаковою продуктивністю?

 

4) Один робот–поштар за 8 год розклав 640 посилок, а інший — 560. Скільки посилок розкладуть обидва роботи за 6 год, якщо працюватимуть одночасно?

 

Завдання 409

4а • 10

15 • 4b

8p • 5k

7y • 8c

20d • 4x

5m • 200 n

16h • 8

4 • 57g

 

Завдання 410

Якщо k = 2, b = 5

Американська компанія створила робота, який очищає піщаний пляж від сміття . Один робот за годину прибрав 2900 м2 пляжу . Яку площу пляжу приберуть k таких ро­ботів за b год, якщо працюватимуть з тією самою продук­тивністю?

 

Завдання 411

56c • 8p

35a • 12k

47e • 24m

18n • 22b

24t • 12d

45w • 24r

38f • 99h

125z • 8g

 

Завдання 412

Із 560 аркушів паперу виготовили 60 зошитів двох видів На кожний зошит одного виду використовували 8 аркушів паперу, а іншого виду — 12 аркушів Скільки виготовили зошитів кожного виду?

 

Завдання 413

24 • 7 = (20 + 4) • 7 = 20 • 7 + 4 • 7 = 140 + 28 = 168

38 • 6

2 • 56

134 • 3

62 • 5

 

Завдання 414

23 • 11      33 • 101            45 • 9              56 • 99

 

Завдання 415

(60 + 4) • 3

(60 + 4) • с

(30 – 1) • 3

(30 – а) • 3

 

Завдання 416

2 • (k + 7)

(y – 9) • 4

23 • (3 + c)

(p – 8) • 5

7 • (12 + s)

14 • (50 – d)

14 • (a + 6 + m)

(n – 28 – r) • 2

9 • (16 + b + 6)

 

Завдання 417

(8 + 7) • c      

p • (12 – 7)

(12 – m) • 7

a • (6 + 9)

(15 + 18) • b

5 • (n + k)

(42 + 38 + 19) • l

17 • (d+ x + 23)

8 • (4y + 14 + 3t)

 

Завдання 418

Якщо q = 3, d = 5

Для призерів і призерок шкільної олім­піади з математики підготували 12 коро­бок із призами У кожну коробку поклали q альбомів і d маркерів . Скільки всього альбомів і маркерів поклали в коробки?

 

Завдання 419

8 • (p + k + m)

8 •  (p + k–m)

(5 + 8 + c) • 7

(5a + 8 + 2 c) • 7

(45 – 16 + 8) • w

(45z – 16 r + 8 q) • а

 

Завдання 420

Якщо f =34, d = 28, s = 32, g = 36, k = 42

До шкільної бібліотеки привезли f пакунків підручників математики для першого класу, d пакунків підручників математики для другого класу, s — для третього, g — для четвертого, і k — для п'ятого . Скільки всього привезли підручників математики, 12 підручників?

Інші завдання дивись тут...