Інші завдання дивись тут...

Сторінка 18.

Тема: Одноклітинні організми, здатні до фотосинтезу: евглена зелена, хламідомонада та хлорела

Завдання 1. Опишіть за зразком хламідомонаду

Ознаки

Евглена зелена

Хламідомонада

Зовнішній ви­гляд

Середовище існування

Прісні водойми

Прісні водойми, зрідка в морях, лісових ґрунтах.

Будова клітини

Ядро, клітинна мембрана, цитопла­зма, скоротлива ва­куоля, хлоропласти, світлочутливе вічко, джгутик

Ядро, клітинна оболонка, клітинна мембрана, цитоплазма, дві скоротливі вакуолі, чашоподібний великий хлоропласт, червоне вічко, два джгутики

Форма тіла

Веретеноподібна

Грушоподібна

Спосіб пересування

За допомогою дов­гого джгутика

За допомогою двох джгутиків

Спосіб живлення

Змішаний

Змішаний

Спосіб виділення

За допомогою скоротливої вакуолі

За допомогою двох скоротливих вакуоль

Газообмін

Через поверхню клітини

Через поверхню клітини

Спосіб розмноження

Поділом клітини навпіл

Нестатеве (спорами), статеве (злиттям двох статевих клітин)

 

Сторінка 19.

Тема: Бактерії: будова та процеси життєдіяльності 

Завдання 1. 

До якої групи організмів належать бактерії та ціанобактерії? Прокаріоти (без ядра).

Де живуть бактерії? Поширені скрізь.

Які розміри клітин бактерій? Від 0,0005 до 0,005 мм.

Якими за формою є клітини бактерій? Прямі палички (палички), кулі (коки), вигнуті парочки (спірили) тощо.

Як живляться бактерії? Одні споживають готові органічні речовини, інші здатні до фотосинтезу (ціанобактерії, пурпурні та зелені бактерії).  

 

Завдання 2. Позначте знаком «+» органели, наявні в клітинах організмів.

Органели

Рослини

Тварини

Бактерії

Цитоплазма

+

+

+

Ядро

+

+

 

Зона з молекулою ДНК

 

 

+

Хлоропласти

+

 

 

Клітинна мембрана

+

+

+

Клітинна оболонка

+

 

+

Джгутики

 

 

+

 

Завдання 3.

Головна відмінність у будові бактеріальної клітини від клітин рослин і тварин полягає в тому, що у клітині бактерії нема ядра.   

За несприятливих умов бактерії здатні утворювати цисти.

Розмножуються бактерії шляхом поділу клітин навпіл або брунькуванням.

 

Сторінка 20.

Тема: Бактерії: роль у природі та житті людини

Завдання 1. Розгадайте кросворд.

У виділеному стовпчику прочитайте назву ліків, які використовують для лікування бактеріальних захворювань (антибіотики).

1. Процес повного знищення мікроорганізмів та їхніх спор під впливом температур +100ºС і вище (стерилізація).

2. Профілактичний захід проти захворювання на дифтерію, правець, туберкульоз з метою викликати імунітет до хвороби (щеплення).

3. Рідка горюча корисна копалина, яка утворюється із залишків організмів у результаті життєдіяльності бактерій (нафта).

4. Захворювання тварин, спричинене бактеріями, яке може передаватися людині (сибірка).

5. Мікроорганізми, що поряд із зеленими водоростями зумовлюють цвітіння води у водоймах улітку (ціанобактерії).

6. Кисломолочний продукт, який отримують за участі бактерій (кефір).

7. Комахи, які є переносником збудника чуми (блохи).

8. Смертельно небезпечне захворювання, збудником якого є бактерія, що може розмножуватись у консервах, виготовлених за недостатньої стерилізації (ботулізм).

9. Одноразове нагрівання рідини до температури +60...+70 °С з метою знищення мікроорганізмів (пастеризація).

10. Захід ізолювання хворих людей від здорових до моменту одужання (карантин).

11. Організм, який, оселившись усередині або на поверхні інших істот, тривалий час живиться за їхній рахунок (паразит).

Інші завдання дивись тут...