Інші завдання дивись тут... КИШКОВОПОРОЖНИННІ Завдання 1. Роздивись рисунок будови гідри прісноводної. Знайди ектодерму, ентодерму, мезоглею, щупальця, ротовий отвір, кишкову порожнину. Підпиши рисунок у відведеному місці. Завдання 2. Роздивись рисунок фрагменту двошарового тіла
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ТВАРИН Заповни таблицю в процесі бесіди з учителем. Середовище Умови Водне Наземно- повітряне Ґрунтове В інших організмах Щільність (значна, незначна) значна незначна значна значна Відносний вміст Кисню (більший, менший,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТВАРИН. Самостійна робота Користуючись підручником, заповни таблицю. Система органів Функції Опорно-рухова Забезпечує рух тіла, опору і захист внутрішніх органів Травна Забез­печує поглинання та подрібнення, перетравлення їжі, всмоктування
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... ТКАНИНИ ТВАРИННОГО ОРГАНІЗМУ Завдання 1. Розглянь рисунки різновидів тканин тваринного організму. Підпиши складові клітин та тканин цифрами, якими їх позначено.   Завдання 2. Укажи ознаки подібності будови в межах тканини.  Епітеліальна тканина – клітини
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... ТИПИ ЖИВЛЕННЯ ОРГАНІЗМІВ Завдання 1. Запиши позначення термінів. АВТОТРОФИ – організми, які для свого живлення самі утворюють органічні речовини з неорганічних  ГЕТЕРОТРОФИ – організми, які для свого живлення використовують готові
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ РОСЛИННОЇ ТА ТВАРИННОЇ КЛІТИН. Самостійна робота. Завдання 1. Роздивись малюнки рослинної (А) та тваринної (Б) клітин. Підпиши складові частини цифрами, якими їх позначено.   Завдання 2. Впиши пропущені слова в опис порівняння рослинної та
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... БІОЛОГІЯ - НАУКА ПРО ЖИТТЯ. Завдання 1. Наведи означення. Біологія  (від грецького «біос» - життя, «логос» - вчення) - наука про живу природу, про життя в усіх його проявах. Завдання 2. Впиши у схему ознаки живого: 1.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут...  Сторінка 85 Контроль навчальних досягнень. Процеси життєдіяльності тварин: подразливість, регуляція функцій, розмноження, ріст, розвиток Варіант І І рівень 1. Допиши речення (1 бал). Статеве розмноження — це утворення дочірнього організму шляхом запліднення
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Назад Вперед