Інші завдання дивись тут... Порівняння хребетних тварин. Група хребетних Ознака порівняння Риби Амфібії Кількість видів 20 тис. 2,5 тис. Середовище існування водне Водно-наземне Особливості будови Мають внутрішній скелет – хребет, мають парні плавці, обтічне
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... БУДОВА ЯЙЦЯ ПТАХІВ. Самостійна робота. Завдання 1. Роздивись фотографії яєць перепілки (А) та курки (Б). Зверни увагу на форму, забарвлення. Опиши їх у відведеному місці. Яйця перепелині малого розміру, мають заплямлене зображення. Яйця курки більшого розміру,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Завдання для повторення теми «ВСТУП. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: КИШКОВОПОРОЖНИННІ, КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЧЛЕНИСТОНОГІ, МОЛЮСКИ» Перша сходинка 1. Укажи середовища існування тварин. Водне, наземно-повітряне, ґрунтове, всередині інших організмів. 2. Укажи типи тканин
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Контроль навчальних досягнень Вступ. Різноманітність тварин: Кишковопорожнинні, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски Варіант ІІ І рівень  1. Допиши речення (1 бал). Тканина — це група клітин, подібних за будовою, функцією і тією міжклітинною речовиною, яку
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Контроль навчальних досягнень Вступ. Різноманітність тварин: Кишковопорожнинні, Кільчасті черви, Членистоногі, Молюски Варіант І І рівень 1. Допиши речення (1 бал). Наука, яка вивчає будову, життєдіяльність, розмноження та різноманітність тварин, називається …
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... ФАНТАСТИЧНИЙ ЖУК. Завдання для самоконтролю. Жук, зображений на рисунку, — фантастичний, але окремі його частини належать реальним видам жуків. Впиши в клітинки кросворда назви жуків, у яких наявні ті чи інші частини тіла. По горизонталі: 3 — рисунок, форма
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Ознака порівняння Членистоногі Молюски Кількість видів 1,5 мільйонів 130 тисяч Середовище існування Водне, наземно-повітряне, ґрунтове, в інших організмах Водне, наземне Особливості будови Двобічносиметричні, мають панцир з хітину,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... ПОРІВНЯННЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН Користуючись підручником, заповни таблицю. Ознака порівняння Кишковопорожнинні Кільчасті черви Кількість видів 10 тисяч 9 тисяч Середовище існування водне Водне, ґрунтове Особливості будови Двошарові організми,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... ПАРАЗИТИЧНІ ЧЕРВИ Завдання 1. Розглянь рисунок, на якому зображені черви Завдання 2. Визнач за зовнішньою будовою приналежність червів до відповідного способу життя. 1. Живуть всередині іншого організму — № 2, 3, 4, 5, 8, 10 2. Живуть в зовнішньому середовищі
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Тема: БУДОВА МУШЛІ МОЛЮСКІВ. Лабораторне дослідження Мета: ознайомитися з будовою мушлі молюсків. Обладнання й матеріали: мушлі черевоногих та двостулкових молюсків, підручник.  Кроки дослідника.  1. Роздивись мушлі черевоногих (А) та двостулкових (Б) молюсків.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... 3. Роздивись на рисунках (в колекції) представників ряду комах. Опиши крила (кількість, особливості будови), використовуючи підручник. 1 Жук колорадський, хрущ майський (ряд Твердокрилі) – перша пара крил – надкрила тверді  і жорсткі, друга пара крил
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Тема: ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ У КОМАХ Мета: закріпити знання про будову комах; виявити приклади пристосувань до способу життя. Обладнання й матеріали: мікроскоп, мікропрепарати будови ротових апаратів комах, рисунки, фотографії або колекції
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Завдання 2. Визнач за зовнішньою будовою належність членистоногих до відповідної групи. Ракоподібні — № 2, 5, 6, 7 Павукоподібні — № 1, 4, 9 Комахи — № 3, 8, 10, 11, 12 ПОМІРКУЙ! За якими ознаками ти розрізнив членистоногих тварин? Ознака
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЧЛЕНИСТОНОГИХ Завдання 1. На основі здобутих знань про зовнішню будову різних груп членистоногих знайди й опиши помилки, яких припустився художник. Має бути 5 пар ходильних ніг, 5 пар черевних ніжок; у самців нема яєць на черевці. Має бути без вусиків,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Тема: ЗОВНІШНЯ БУДОВА ТА РУХ КІЛЬЧАСТИХ ЧЕРВІВ Мета: ознайомитися із зовнішньою будовою та провести спостереження за рухами черв'яка дощового. Обладнання й матеріали: живий черв'як дощовий (або фрагменти відеофільму), лупа й матеріали: ручна, ванночка, пінцет, аркуш
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік