Інші завдання дивись тут... Завдання для повторення теми «ПОВЕДІНКА ТВАРИН». Перша сходинка 1. Укажи методи вивчення поведінки тварин. Спостереження, порівняння (аналіз поведінки особин одного чи споріднених видів за місцем у тваринному світі), експеримент (штучно створюють певні умови
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Завдання для повторення теми «ОРГАНІЗМИ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ» Перша сходинка 1. Наведи означення популяції, екосистеми. Популяція – група особин одного виду, яка існує на території з однаковими умовами (популяція окуня в певному озері, популяція дубів
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінка 75 Тема: ОСОБЛИВОСТІ ПОКРИВІВ ТІЛА ТВАРИН Мета: ознайомитися з особливостями покривів тіла тварин. Обладнання й матеріали: рисунки, фотографії, колекції, опудала тварин, підручник. Кроки 1. Роздивись запропоновані рисунки (фотографії, колекції, дослідника:
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінка 107 Контроль навчальних досягнень. Організми й середовище існування. Варіант І І рівень  1. Допиши речення (1 бал). Екосистема — це зв'язані в одне ціле організми і нежива природа, у якій вони мешкають.   2 Укажи форму співіснування
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінка 102 ЧИННИКИ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ - об'єкти, які здатні прямо чи опосередковано впливати на живі організми, викликаючи у них необхідність до пристосування. Абіотичні чинники - чинники неживої природи. Їх поділяють на періодичні (добова періодичність
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Контроль навчальних досягнень. Поведінка тварин  Варіант І І рівень 1. Допиши речення (1 бал). Рефлекс — це відповідь організму на будь-яке подразнення закінчень чутливого нерва (здійснюється за допомогою центральної нервової системи, є безумовними та
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Сторінка 92 Тема: СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ТВАРИН Мета: провести спостереження за поведінкою тварин Обладнання фотографії, власні спостереження за домашніми тваринами, й матеріали: підручник. Кроки дослідника  1. Роздивись фотографії тварин Київського зоопарку.
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 67 Контроль навчальних досягнень. Процеси життєдіяльності тварин: живлення, дихання, транспортування речовин, виділення, опора і рух. Варіант I.  І рівень  1. Допиши речення (1 бал). У результаті живлення й травлення організм тварини
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Тема: ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ СКЕЛЕТІВ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН Мета: закріпити знання про будову скелета; виявити риси подібності та відмінності в будові скелета хребетних тварин. Обладнання й матеріали: рисунки, фотографії, колекції, підручник. ХІД РОБОТИ: 1. Розглянь скелети риби
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... Тема: ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН Мета: закріпити знання про будову кровоносної системи; виявити риси подібності та відмінності в її будові у хребетних тварин. Обладнання й матеріали: схеми кровоносної системи, рисунки будови серця хребетних
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 60 ОБМІН РЕЧОВИН ГЕТЕРОТРОФНОГО ОРГАНІЗМУ + Мінеральні солі, Органічні речовини, Н2О, О2 - Мінеральні солі (надлишок), Теплота (надлишок), Н2O (надлишок), СО2, Неперетравлені залишки їжі, Рідкі продукти розпаду ПОМІРКУЙ! У результаті яких процесів до організму
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 53 Контроль навчальних досягнень. Різноманітність тварин. Хребетні.  Варіант І.  І рівень 1. Допиши речення (1 бал). Хребетні — це тварини, у яких є внутрішній скелет, основу якого складає хорда. 2. Впиши середовище існування, яке опанували риби
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 49 Завдання для самоконтролю. ФАНТАСТИЧНІ РИБА ТА АМФІБІЯ 1. Акваріумна рибка, зображена на рисунку, — фантастична, але окремі її частини належать реальним видам риб. Впиши в клітинки кросворда назви риб, яким належать ті чи інші частини тіла. По
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 46 Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ Мета: установити риси пристосованості в зовнішній будові хребетних тварин до умов існування. Обладнання й матеріали: рисунки, фотографії,
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Інші завдання дивись тут... СТОРІНКА 42 Тема: ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ У РІЗНИХ ПТАХІВ Мета: закріпити знання про зовнішню будову птахів; виявити приклади пристосувань до способу життя. Обладнання й матеріали: рисунки, фотографії, підручник. ХІД РОБОТИ.  1. Роздивись
Категорія : Біологія 7 клас РЗ Вихренко Андерсон 2015 рік

Назад Вперед