Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Які ти знаєш структурні частинки речовини? Поясни їхню суть. Речовини складаються з різних структурних частинок — молекул, атомів, йонів. Молекула — найменша частинка речовини, що має її основні хімічні властивості та здатна до самостійного
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Яка речовина називається чистою? Це речовина індивідуальна, яка не містить домішок інших речовин.   Вправа 2 За якими ознаками можна відрізнити чисту речовину від суміші? Суміш має змінний склад, адже можна довільно змінювати кількість кожного компоненту
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Як ти розумієш поняття «фізичне тіло», «матеріал», «речовина»? Наведи приклади.  Речовина — це те, з чого складається тіло або матеріал. Наприклад, залізо, алюмній, целюлоза. Фізичне тіло — це
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Інші завдання дивись тут... Вправа 1 Що вивчає хімія? Речовини, їх будову, властивості, застосування і перетворення речовин.   Вправа 2 Чому хімія належить до природничих наук? Бо так само як фізика, біологія, геологія, хімія вивчає природу, весь навколишній світ і передусім —
Категорія : Хімія 7 клас Буринська

Назад Вперед