Вправа 20.1. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте звертання. Яка роль звертань у мовленні? Чи є вони членами речення? 1. Люба осене, ти прийшла! (І. Коваленко). 2. Ти не дихай, осене, здаля сніговою хмарою на мене (П. Перебийніс). 3. Ти впізнав мене, лісе! (Я. Камінецький). 4. Так
Категорія : Укр. мова 7 клас Глазова

§ 1. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У РЕЧЕННЯХ. Вправа 12.1. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Що «підказує» вам правильну інтонацію? Поясніть розділові знаки в кінці речень. 1. Осінь їде на коні. Не спіткнися, кінь багряний! (В. Сосюра). 2. Чи бачив ти осінні луки? Чи добре їх
Категорія : Укр. мова 7 клас Глазова

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ. Вправа 7.1. Прочитайте висловлювання. Чи є воно текстом? Поясніть, чому ви так вважаєте.    Який він, національний характер українця? Який його внутрішній світ, його душевна сутність?    Науковці відзначають такі риси українця, як волелюбність,
Категорія : Укр. мова 7 клас Глазова

МОВА - СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ Вправа 1.1. Прочитайте. Замисліться над лексичним значенням виділених слів. Звіртеся з тлумаченням, поданим синім кольором. Ще в сиву давнину люди розуміли, що мова — це не тільки засіб спілкування. За допомогою мови формується світогляд людини, мова шліфує
Категорія : Укр. мова 7 клас Глазова