Інші завдання дивись тут ...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська література 7 клас Авраменко О.М."

1. В оформленні обкладинки цього підручника використано твір

А літературний     Б театральний       В малярський         Г музичний

 

2. Мистецькому твору, на відміну від наукового, властиві 

А точні дані про розмір і вагу описуваних об'єктів

Б терміни на позначення предметів і понять 

В творча уява й фантазія автора 

Г точність і відсутність емоцій

 

3. Відповідність.

Митець

Вид мистецтва

1 Микола Вінграновський

Д художня література

2 Іван Айвазовський

В малярство

3 Микола Лисенко

Б музика

4 Пенелопа Крус

А кіно

 

4. Який вид мистецтва вам найбільше до вподоби й чому?

Види мистецтв: декоративно-ужиткове, архітектура, художня література, живопис, графіка, скульптура, музика й хореографія, театр і кіно.

 

5. У чому виявляється зміст і художня форма літературного твору?

Зміст літературного твору включає сюжет, тему, проблематику, персонажі. Художня форма включає форму літературного твору, авторське бачення, художні засоби.

 

6. Чим відрізняється дійсність, зображена в художньому творі?

Способом зображення через творчу уяву й фантазію, використанням мовних засобів.

 

7. Які функції виконує мистецтво, зокрема художня література, у житті людини?

По-перше, естетичне значення (приносить емоційне задоволення та прищеплює естетичний смак). По-друге, виховне (художні твори навчають жити, приймати правильні рішення, розмірковувати про поведінку, брати приклад з позитивних персонажів). По-третє, пізнавальне (розширює кругозір читача, дає змогу дізнатися багато нового про людину й світ, про історію й культуру, тощо).

 

8. Доведіть, що вірш Л. Костенко «Якщо не можна вітер змалювати...» є мистецьким твором.

Якщо не можна вітер змалювати, 

прозорий вітер на ясному тлі, — 

змалюй дуби, могутні і крислаті, 

котрі од вітру гнуться до землі.

                           Л. Костенко

Нагадаємо, що мистецтво — це творче відображення дійсності в художніх образах. За допомогою творчої уяви, у ліричному вірші словесно відображене природне явище - вітер, використані художні засоби: епітети (прозорий вітер, на ясному тлі, дуби могутні і крислаті), інверсія (дуби могутні і крислаті). 

 

9. Що відмінного у фотографії й картині?

Відрізняються способом зображення: картина передає побачене через творчу уяву й фантазію митця, завжди є суб'єктивною, а фотографія  — це відображення реальної дійсності, тобто є об'єктивною.

 

10. Чому, на вашу думку, Л. Костенко називає поезію «безсмертним дотиком до душі»?

На мою думку, взявши до уваги, що дотик – це відчуття від довкілля, поезія дає  змогу емоційно відчувати неповторність, красу, здатність мріяти. Поезія не може зникнути, бо людина наділена здатністю відчуття прекрасного.

 

11. Подумайте над словами М. Осадчого й скажіть, як ви розумієте такі з них: «...ми, напевно, не вміли б любити, якби не письменники»

На мою думку, письменники змушують пильніше приглядатися до буденно-звичайних речей, вчать не черствіти від негараздів, застерігають від помилок, закликають бути добрими, розкривають красу та неповторність природи, почуттів. Одним словом роблять нас духовно багатими людьми. 

 

12. Під час дискусії в класі висловіть свої міркування щодо функцій мистецтва, його місця в житті людини.

Функція мистецтва пізнавальна (пізнаємо світ), виховна (добро і зло),  естетична (бачити красу), соціальна (вміти спілкуватися), логічна (передбачати вчинки).

 Інші завдання дивись тут ...

  • Cow
    Thank you very very much
    17 вересня 2020 18:38