Інші завдання дивись тут ...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Українська література 7 клас Авраменко О.М."

1. До позасюжетних (статичнх) елементів твору (опис примі­щення, портрет героя, пейзаж, світ речей, уклад, авторські висловлювання тощо ) належить В портрет.

 

2. Розв'язкою в повісті «За сестрою» є В Павлусеве прохання про викуп Остапа Швидкого.

 

3. Відповідність уривку із повісті до композиційного елементу:

1. «Чоловік був одягнений у подертій, брудній одежі й мав на голові татар­ську шапку. На ногах у нього були постоли, обв'язані мотузками. Лице чорне, пожовкле та розкуйовджена чорна борода» – В портрет;

2. «Павлусь... вступив до світлиці. Вона була проста й мала кілька великих вікон в одній стіні. Попід стіни йшли підвищення, укриті килимами; цілий поміст теж був застелений кили­мами» – Б інтер'єр;

3. «Уже перед вечором доїхав до якоїсь ріки. Вода пливла між двома досить стрімкими берегами... Тут наглядів два стирчачі під берегом, на сажень висоти, камені, що стояли рядом, лишаючи між собою невеличку про­галину» – Г  пейзаж.

 

4. Відмінність між композицією й сюжетом художнього твору полягає в тому, що  сюжет – це низка подій, покладених в основу твору, а композиція – це будова твору з чітким розташуванням й співвідношенням всіх його компонентів: сюжетних, позасюжетних елементів, висловлювань героїв твору.

 

5. Кульмінаційні моменти в повісті — це момент найвищого піднесення, напруження, розвитку кон­флікту, вирішального зіткнення характерів (у І  частині – підступний напад татар, у ІІ частині – зустріч хлопця зі старшим братом Петром, у ІІІ частині – прибуває загін сотника Андрія Недолі та суперечка з Остапом Тріскою, у ІV частині – запеклий бій козаків з татарами, Семен Непорадний арканить ханського сина Мустафу-агу; у V частині – серед визволених бранців нема Ганнусі, у VІ частині – харциз Карим продає Павлуся татарському купцеві Сулейману-ефенді, у VІІ частині – невдала втеча, у VІІІ частині – зустріч брата зі сестрою, у ІX частині – хан дає волю Павлусеві та Ганнусі.

На мою думку найголовніший кульмінаційний момент: зустріч брата зі сестрою(«Павлусь  пішов  до  своєї  кімнати, щасливий тим, що йому Бог дозволив дожити»).

 

6 – 7. Позасюжетні елементи повісті Андрія Чайковського «За сестрою».

 

8. Приклади героїчних учинків дійових осіб, а також надзвичайних пригод Павлуся, які підтверджу­ють, що цей твір — героїко – романтична повість (героїчна за змістом, незвичайна, пригодницька за подіями).

Героїчні учинки дійових осіб

Надзвичайні пригоди Павлуся

Героїчна загибель Палажки та діда Андрія;

запекла битва козаків з  ворогом;

героїчна смерть ватажка Остапа Тріски;

Степан рятується з іншими бранцями;

козак Непорадний арканить татар;

бранець Остап Швидкий допомагає Павлусю;

брат один вирушає на пошуки сестри;

Хлопець відмовляється узяти чужу віру;

Павлусь просить волю для друга-невільника Остапа.

Хлопець знайомиться з побутом козаків;

вперше побачив битву козаків;

мандрує степом у пошуках сестри.

  

9. Спільне в повісті А. Чайковського «За сестрою» й романі В. Скотта «Айвенго»:

Ознаки

Повість «За сестрою»

Роман «Айвенго»

відображені історичні події

козацька доба: боротьба козаків зі зовнішніми ворогами

повернення до своєї країни англійського короля Річарда І Левине Серце

позасюжетними елементами переданий національний колорит

вигляд та побут козаків, пейзажі села Спасівки, степу, козацькі звичаї;

побут татар; пейзажі татарського краю, звичаї ворогів; національні імена

побут та вбрання епохи, пейзажі Англії

головні герої здійснюють героїчні вчинки

Павлусь рятує з неволі сестру

Айвенго рятує леді Ровену

багато пригодницьких подій

мандри степом, битви, неочікувані зустрічі.

лицарські бої, зустрічі, подорожі.

 

10. Таблиця композиції зі сюжетними та позасюжетними елементами за повістю Андрія Чайковського «За сестрою» для заповнення в зошиті.

 

Композиція

Сюжетні елементи (експозиція, зав'язка, розви­ток дії, кульмінація, розв'язка):

І частина

ІІ частина та ІІІ частина

ІV частина

V частина

VІ частина, VІІ частина, VІІІ частина

ІX частина.

Позасюжетні елементи

 

 

11. Ілюстрації до повісті відображають сюжетні елементи: 1) «Харциз одною рукою придержав Павлуся, а другою зв'язав йому мотузом руки»; 2) Павлусь та Ганнуся «тепер їхали один  поруч  одного».

Художникові-ілюстратору можна замовити такий позасюжетий елемент: пейзаж правого берега річки Самара, де розкинулось село Спасівка.

 

12. Заголовки до кожної частини повісті «За сестрою» дивись на складений план.

 

13.1. План до цитатної характеристики Павлуся, де міститимуться відомості про вік і зовнішність головного героя, його характер, упо­добання, здібності, учинки.

1. П’ятнадцятирічний Павлусь – славний нащадок козацького роду.

2. Засвоєння козацьких умінь та навичок.

3. Відвага та кмітливість головного героя.

4. Допитливість, здатність хлопця до науки.

5. Твердість у вірі.

6. Співчуття до невільників, волелюбність.

7. Блискучий план порятунку сестри.

8. Вірність даному слову.

9. Ставлення автора до свого персонажа.

 

13.2. Збірна цитатна характеристика козаків та міні-твір «Образ козака» за повістю Андрія Чайковського «За сестрою»

Інші завдання дивись тут ...

  • Богдан
    Спасибо большое
    28 листопада 2019 11:46
  • fff134
    Спасибо
    29 листопада 2021 15:42