Інші завдання дивись тут...

§ 20. Виділення й обмін речовин в організмі людини. Будова сечовидільної системи. Сечовиділення і його регуляція

Сторінка 91.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Проаналізуйте текст параграфа і з'ясуйте, які з органів не беруть участі у виділенні: нирки, підшлункова залоза, сечоводи, бронхи, печінка, сечовий міхур, сечовипускальний канал, потові залози, стравохід, слинні залози, товста кишка, шкіра. Підшлункова залоза, бронхи. стравохід, слинні залози. 

Завдання 2. На мал. 20.2 знайдіть великі судини нирки, оболонку нирки, її корковий і мозковий шари, сечовід, ниркову миску. Підрахуйте, скільки ниркових пірамідок видно на малюнку. Сім ниркових пірамідок.

Завдання 3. Простежте, який шлях проходить сеча від утворення до виведення її з організму (мал. 20.1). З'ясуйте, чи може ваш товариш назвати органи, що відповідають за утворення й виведення сечі. Нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник.

Завдання 4. Запропонуйте товаришу доповнити наданий текст, перевірте його роботу за частиною параграфа ««Сечовиділення і його регуляція». 

На розтягування сечового міхура, коли він наповнюється сечею, реагують рецептори у стінках міхура. По них нервові імпульси надходять у спинний мозок до центру сечовипускання. Від нього по ефекторних нейронах до м'язів стінки сечового міхура і сфінктера прямують сигнали. Як наслідок, м'язи стінки скорочуються, а м'язи сфінктера розслаблюються . Сеча виводиться до сечівника.

Контролюємо себе.

Завдання 1. Як пов'язане виділення з процесами метаболізму, що відбуваються  у клітинах? Виділення – це процес виведення шкідливих речовин, що утворилися в процесі метаболізму чи проникли в нього певними шляхами.

Завдання 2. Які функціональні системи та їхні органи беруть участь у виділенні? Сечовидільна система, травна система, дихальна система, покривна система.

Завдання 3. Назвіть функції кожного з органів сечовидільної системи.Нирки очищують кров від шкідливих речовин, підтримують водно-сольовий баланс, регулюють осмотичний тиск; по сечоводах постійно відтікає сеча до сечового міхура, у якому вона збирається, сечівник виводить сечу назовні з організму. 

Завдання 4. Які складові нирки відповідають за утворення сечі; за її надходження до сечоводів? За утворення сечі відповідають нефрони, за надходження до сечоводів – система збирних трубочок.

Завдання 5. Назвіть складові нефрону. Нефрон утворений нирковим тільцем - капсулою і системою звивистих канальців (два звивисті канальні з петлею між ними).

Завдання 6. Як улаштований сечовий міхур? Сечовий міхур - це порожнистий орган, де постійно накопичується сеча. 

Він має складки, за рахунок яких він розтягується, коли наповниться. Вихід із сечового міхура оточений круговими м'язами (сфінктером) для відкривання або закривання виходу до сечовивідного каналу для періодичного сечовипускання.

Завдання 7. Який подразник «запускає» рефлекс сечовиділення? Подразнення рецепторів стінок сечового міхура при розтягнені, коли він наповниться приблизно 300 мл.

Завдання 8*. Скільки разів за добу вся кров, що циркулює у вашому організмі, очищується в нирках?

Розв'язування.

Через нирки за 1 хв проходить близько 1 л крові, а за 5–6 хв — уся кров, що

циркулює в організмі. 

1) 24 • 60 = 1440 (хв) – хвилин у добі.

2) 1440 : 6 = 240 (разів) – разів очищується кров за 1 добу.

Відповідь: за 1 добу кров очищується 240 разів. 

 

§ 21. Будова нефрону й утворення сечі. Сечовиділення та його регуляція

Сторінка 94.

Працюємо з текстом параграфа.

Завдання 1. Разом з товаришем проаналізуйте будову нефрону. Показуйте йому на мал. 21.1 складові нефрону. Нехай він, користуючись текстом параграфа, пояснює, які процеси в них відбуваються. У капсулу нефрону відбувається процес фільтрації, у звивистих  канальцях – процес реабсорбції та секреції.

Завдання 2. З'ясуйте, чим відрізняються: а) склад первинної сечі та плазми крові; б) склад первинної і вторинної сечі.

а) плазма крові, на відміну від первинної сечі, містить великі молекули білків, жирів;

б) первинна сеча, на відміну від вторинної, містить амінокислоти та глюкозу.

Завдання 3. Доповніть опис регуляції водно-сольового балансу.

Кров: концентрація йонів Натрію і Хлору збільшується, як наслідок кількість сечі зменшується, а її концентрація збільшується. 

Кров: концентрація йонів Натрію і Хлору зменшується, як наслідок кількість сечі збільшується, її концентрація зменшується. 

Запропонуйте товаришу перевірити вашу роботу, користуючись текстом параграфа.

Контролюємо себе. 

Завдання 1. З яких етапів складається процес утворення сечіФільтрація та реабсорбція.

Завдання 2. Як відбувається фільтрація в нирковій капсулі? За рахунок більшого тиску плазма крові видавлюється через стінку капіляра в порожнина капсули нефрону. Причому великі молекули білків, жиру та формені елементи не проходять, залишаючись у крові. 

Завдання 3. У чому відмінність між процесами фільтрації та реабсорбції? Процес реабсорбції, на відміну від фільтрації, перебігає з витратами енергії та поглинанням кисню. 

Завдання 4. Чому добові об'єми первинної та вторинної сечі різняться? З первинної сечі у кров повертаються амінокислоти, глюкоза, частина мінеральних речовин, вітаміни та вода. Зі 150-180 л первинної сечі утворюється близько 1,5 вторинної сечі на добу. 

Завдання 5*. Які фізіологічні системи стають до справи, якщо ви наїлися солоного? Системи травлення, виділення, покривна.

Завдання 6*. Нирки називають органом, який дає людині змогу їсти й пити відповідно до її звичок без зміни складу внутрішнього середовища організму. Чи є така думка слушною? Кров є рідиною внутрішнього середовища. Нирки очищають кров від непотрібних речовин, що утворилися завдяки обміну речовин у процесі травлення. 

 Інші завдання дивись тут...