Інші завдання дивись тут...

§ 3. ОРГАНИ, ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

Завдання. Користуючись малюнком 10, назвіть тканини, які входять до складу руки, і поясніть їхнє значення в цьому органі.

№ п/п Розміщення Тканина (різновид) Функція
1 шкіра епітеліальна (багатошаровий покривний епітелій) покривна, захисна
2 м’яз м’язова (посмугована скелетна м’язова тканина) рухова, захисна
3 нерв нервова адаптаційна, провідна, клерувальна, пізнавальна
4 внутрішні проміжки сполучна (пухка волокниста сполучна тканина) трофічна, теплоізоляційна
5 кістка сполучна (кісткова) опорна, захисна, кровотворна
6 хрящ сполучна (хрящова) опорна, захисна
7 кров сполучна (кров) транспортна, захисна, трофічна

 

Завдання. Користуючись малюнком 11 та знаннями з курсу біології 7 класу, спробуйте визначити органи, розташовані в грудній та черевній порожнинах.

Органи грудної порожнини Органи черевної порожнини
Легені, серце, трахеї Печінка, шлунок, підшлункова залоза, тонкий кишечник, товстий кишечник

 

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ.

Дайте відповідь на запитання.

1. Які органи належать до внутрішніх? Органи, що містяться в порожнинах тіла (серце, трахеї, шлунок тощо)

 

2. Що таке фізіологічні системиСукупність органів, анатомічно поєднаних між собою для здійснення фізіологічної функції

 

3. Які фізіологічні системи людини ви знаєте? Які їхні функції? 

Система Життєві функції
Опорно-рухова Опора тіла, захист, рух, кровотворення
Кровоносна Транспорт речовин, тепла
Дихальна Газообмін, виділення СО2, терморегуляція, звукоутворення
Травна Перетравлення, всмоктування перетравленої їжі та видалення решток
Покривна Захисна, бар'єрна, терморегуляторна, видільна, чуттєва
Сечовидільна Видільна, захисна, гормональна, кровотворна
Статева Утворення гамет і гормонів
Ендокринна Гуморальна регуляція функцій організму
Нервова

Зв'язок із середовищем. 

Нервова регуляція функцій

Сенсорні системи Сприйняття подразнень

 

4. Які є регуляторні системи організму? Нервова система, ендокринна система, імунна система.

 

5. Чим відрізняються між собою гуморальна й нервова регуляція

Гуморальна (ендокринна) система Нервова система

Повільний, дистанційний,  довготривалий та загальний характер. 

Діє хімічними сполуками – гормонами.

Поширюються до клітин  в організмі рідинами внутрішнього середовища (кров, лімфа, тканинна рідина).

Відповідає переважно на зміни у внутрішньому середовищі.

Ендокринну регуляцію забезпечує ендокринна система.

 

 

Швидкий, короткочасний, конкретний вплив на органи.

Діє завдяки електричній природі нервових імпульсів.  

Передається спеціальними провідними шляхами – рефлекторними дугами.

Реагує на події, що відбуваються як усередині організму, так і за його межами. 

Нервову регуляцію забезпечує нервова система.

 

6. Що таке функціональні системи? Наведіть приклади. Тимчасове взаємно узгоджене об'єднання діяльності різних органів або фізіологічних систем, спрямоване на досягнення корисного для організму пристосувального результату:   

• дихальна система й система транспортування (кровообігу й кров) об'єднуються в єдину функціональну систему для забезпечення організму киснем;

• травна система й система транспортування: із травних шляхів поживні речовини розносяться кров'ю по організму і живлять усі клітини й тканини;

• транспортна система й система виділення для виведення шкідливих речовин тощо. 

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть основну функцію, яку виконує опорно-рухова система: 

а) опорна; 

б) секреторна; 

в) транспортна; 

г) гуморальна.

 

2. Укажіть основну функцію, яку виконує кровоносна система: 

а) транспортна; 

б) секреторна; 

в) рефлекторна; 

г) видільна.

 

Утворіть логічні пари

Відповідність між фізіологічними системами та їхніми функціями однакового кольору.

А дихальна

Б травна

В кровоносна

Г видільна

            

1 гуморальна регуляція

2 газообмін

3. живлення організму

4 забезпечення органів поживними речовинами і киснем

5 виведення з організму продуктів обміну

 

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Порівняйте фізіологічні системи людини і тварин різних груп.

 

ПОМІРКУЙТЕ. Що є спільного та відмінного між фізіологічною і функціональною системами?

Фізіологічна система Функціональна система

Постійне об'єднання.

Об'єднання органів, органи анатомічно поєднані.

Забезпечує здійснення специфічних фізіологічних функцій.

Тимчасове об'єднання.

Об'єднання органів та фізіологічних систем.

Забезпечує злагоджену роботу організму в цілому

Інші завдання дивись тут...

  • Арий
    Чому не має завдання: "ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Порівняйте фізіологічні системи людини і тварин різних груп." ???
    19 вересня 2018 20:21