Інші завдання дивись тут...

§ 36. БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ СПИННОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ

ПЕРЕВІРТЕ ТА ЗАСТОСУЙТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ Дайте відповідь на запитання

1. Яка будова спинного мозку?

Довга трубка у хребетному каналі, довжиною 2 хребця поперекового відділу.

Зовні спинний мозок вкритий трьома оболонками. У центрі проходить спинномозковий канал зі спинномозковою рідиною, навколо нього каналу  розміщена сіра речовина, потім біла речовина. 

 

2. Що таке сегмент спинного мозку?

Ділянка, з якої починається кожна пара спинно-мозкових нервів, називають сегментом.

 

З. До якого типу належать спинномозкові нерви? Скільки є пар спинномозкових нервів?

Змішані нерви.

31 пара спинномозкових нервів.

 

4. Які функції виконує спинний мозок? Як вони пов'язані з його будовою?

Рефлекторна функція: у сірій речовині розташовуються центри безумовних рефлексів, замикається значна кількість рефлекторних дуг.

Провідникова функція – біла речовина утворює висхідні та низхідні провідні шляхи.

 

5. Які функції спинномозкової рідини?

Живильна та захисна.

 

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть, де розташовані тіла чутливих нейронів, пов'язаних зі спинним моз­ком:

а) у передніх рогах сірої речовини

б) у задніх рогах сірої речовини

в) у бі­лій речовині

г) у нервових вузлах, розташованих за межами спинного мозку

 

2. Укажіть тип нервів, до яких належать спинномозкові:

а) рухові

б) чутливі

в) змішані

 

3. Укажіть кількість пар нервів, які відходять від шийних сегментів спинного мозку:

а) 5

б) 7

в) 8

г) 12

 

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ. Установіть взаємозв'язок будови і функцій спинного мозку.

Рефлекторна функція: у сірій речовині розташовуються центри безумовних рефлексів, замикається значна кількість рефлекторних дуг.

Провідникова функція – біла речовина утворює висхідні та низхідні провідні шляхи.

 

ПОМІРКУЙТЕ. 1. До чого може призвести пошкодження поперекового відділу спинного мозку?

У поперековому відділі — рухові центри нижніх кінцівок. Їх пошкодження приведе до нерухомості нижніх кінцівок.

 

2. Чим можуть бути спричинені порушення діяльності спинного мозку? Які наслідки цього порушення?

Причини порушення діяльності спинного мозку: травми, хвороби.

Відсутність до­вільних рухів унаслідок ураження рухових центрів центральної нервової системи або провідних нервових шляхів.

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ. Схематично замалюйте і поясніть рефлекторну дугу ко­лінного рефлексу.

Удар під колінною чашечкою —> чутливий нейрон —> вставний нейрон спинного мозку —> руховий нейрон —> скорочення м'яза-згинача.

Удар під колінною чашечкою —> чутливий нейрон —> руховий нейрон —> розслаблення м'яза-розгинача.

Інші завдання дивись тут...

  • банка
    супер гдз
    17 лютого 2024 19:13