Інші завдання дивись тут...

§ 3. ОРГАНИ ТА СИСТЕМИ ОРГАНІВ ЛЮДИНИ

Контрольні запитання. Сторінка 20.

Запитання 1. Що таке орган? Наведіть 3-4 приклади органів людини. Орган – частина організму, яка має певне розташування, форму, будову та виконує одну чи кілька специфічних функцій (нерви, око, череп, серце, стравохід.  

Запитання 2. Які органи називають внутрішніми? Органи розміщені в порожнинах тіла.

Запитання 3. Які фізіологічні системи має організм людини та які їх функції? Опорно-рухова (опора тіла, захист, рух, кровотворення), кровоносна (транспорт речовин, тепла, захисна), дихальна (газообмін, виділення СО2, терморегуляція, звукоутворення), травна (перетравлення їжі, всмоктування поживних речовин  та видалення неперетравлених решток), покривна (захисна, бар'єрна, терморегуляторна, видільна, чуттєва), видільна (видільна, захисна, гормональна, кровотворна), статева (утворення гамет і гормонів), ендокринна (гуморальна регуляція функцій організму), нервова (зв'язок із середовищем,  нервова регуляція функцій), імунна (захисна, регуляційна).

Запитання 4. Які системи органів називають регуляторними? Нервову, ендокринну, імунну.

Запитання 5. Яка роль регуляторних систем в організмі людини? Підтримка гомеостазу, взаємодія між системами, взаємодія з довкіллям.

Запитання 6. Що таке саморегуляція? Саморегуляція – здатність біологічної системи до відновлення стабільного рівня тих чи інших функцій після їх зміни.

Завдання 1. Поясніть гуморальну регуляцію функцій організму людини. Регуляція ендокринною та імунною системами фізіологічних процесів організму відповідно до його потреб, що здійснюється за участі спеціальних речовин рідинами внутрішнього середовища.

Завдання 2. Доведіть, що організм людини є цілісною системою. Організм може існувати як єдине ціле лише за умови об’єднаної налагодженої діяльності його окремих частин.

Завдання 3. Чи взаємопов'язані між собою гуморальна та нервова регуляторні системи? Поясніть свою думку. Речовини й клітини імунної системи забезпечують захист клітин нервової системи, такі гуморальні чинники як гормони впливають на діяльність нервової системи, нервова система регулює секрецію гормонів ендокринними залозами. 

 

§ 4. ЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДИНУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗДОРОВ'Я

Контрольні запитання. Сторінка 22.

Запитання 1. Що таке здоров'яЗдоров'я – це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад.

Запитання 2. Які чинники впливають на здоров'я людини? Умови навколишнього середовища (20%), спадковість (20%), медичні послуги (10%), спосіб життя (50%).

Запитання 3. Що називають здоровим способом життя? Здоровий спосіб життя – це спосіб життя людини, що спрямований на профілактику хвороб і зміцнення її здоров'я.

Запитання 4. Як вести здоровий спосіб життя?

Шляхи формування здорового способу життя людини.

1. Позитивні емоції.

2. Фізичні вправи, рухова активність, загартування.

3. Збалансоване та раціональне харчування.

4. Особиста гігієна та відпочинок.

5. Відсутність шкідливих звичок.

Запитання 5. Поясніть значення знань про людину для збереження вашого здоров'я. Допомагають зміцнити здоров'я, загартувати організм, стати фізично розвиненим та здоровим, знати про резерви організму, вберегтися від багатьох хвороб. 

Інші завдання дивись тут...