Інші завдання дивись тут...

Сторінки 4 – 5. ВСТУП

1. Клітини, тканини та органи людини

Завдання 1. Доповніть речення та дайте визначення.

Організм людини складається з клітин, які входять до складу тканин. Тканини утворюють органи, які об'єднуються у системи органів

Орган — це частина організму, яка має певне розташування, форму, будову та виконує одну чи кілька специфічних функцій. 

Завдання 2. Позначте одну правильну відповідь.

1. Тканина, до складу якої входить нейроглія: 

А епітеліальна  Б м'язова  В нервова   Г хрящова

2. До складу дихальної системи входить:

А шлунок        Б нирка    В трахея      Г мозок

3. Система, до складу якої входить шлунок: 

А видільна      Б нервова   В дихальна    Г травна

Завдання 3. Розгляньте малюнки. Запишіть назви зображених тканин та вкажіть їхні основні характеристики. Заповніть таблицю.

Властивості тканини

Одношаровий епітелій

м'язова не посмугована

Нервова

1. Назва тканини епітеліальна м'язова нервова
2. Кількість міжклітинної речовини Майже відсутня Невеликий вміст нейроглія
3. До складу яких органів входить покриви тіла, слизової оболонки внутрішніх органів, залози. Стінки порожнистих органів (судин, шлунка, сечового міхура), скелетні м'язи, діафрагма, міокард головний і спинний мозок, нерви, нервові вузли
4. Основні функції покривна, дихальна, видільна, секреторна забезпечити рухи тіла людини і скорочення стінок внутрішніх органів зв'язок організму з навколишнім середовищем та узгоджена діяльність його систем органів
5. Різновиди тканини Одношаровий війчастий епітелій, одношаровий залозистий епітелій, одношаровий покривний епітелій, багатошаровий покривний епітелій Непосмугована, посмугована скелетна, посмугована серцева нервова

Завдання 4. Впишіть назву системи, до складу якої входить відповідний орган:

А мозок – нервова система

Б шлунок – травна система

В серце – кровоносна система 

Г череп – опорно-рухова система

Д печінка – травна система

Е нирка – видільна система

Є легеня – дихальна система

Ж лопатка – опорно-рухова система

Завдання 5. Виберіть із запропонованих термінів зайвий та обґрунтуйте свій вибір: нервова тканина, тканини внутрішнього середовища, кров, кісткова тканина.

Зайвим є термін  нервова тканина, тому що кров та кісткова тканина є різновидами тканин внутрішнього середовища.

Завдання 6. Установіть відповідність між зображеннями систем органів та їхніми назвами.

А кровоносна система             В травна система 

Б нервова система                 Г опорно-рухова система

1 2 3 4
В А Г Б

Завдання 7. Виберіть одну із систем органів людини і порівняйте її з такою самою системою інших тварин (риб, рептилій або ссавців). Поясніть, із чим можуть бути пов'язані відмінності в будові цих систем.

Нервова система: розвинена кора головного мозку, передні кінцівки здатні до виконання різних функцій пов'язані з вищою організацією людини.

Дихальна система: наявний складний мовний апарат в гортані та губ в ротовій порожнині, пов'язаний зі здатністю до мовлення.

Опорно-рухова система: хребет вертикально розміщений, пересування на двох кінцівках, пов'язаний з вертикальним положенням.

Завдання 8. Покажіть на прикладах, як знання власного організму може допомогти в попередженні та лікуванні захворювань.

Правильне харчування, загартовування організму, уникнення шкідливих звичок, правильна організація праці та відпочинку, санітарні заходи в період епідемій дасть змогу уникнути багатьох хвороб. Знання та профілактичні заходи збережуть організм здоровим.

Інші завдання дивись тут... 

  • Артем
    дякую
    25 вересня 2023 13:28