Інші завдання дивись тут...

Сторінки 18 – 19 

ТЕМА 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН. 

1 Внутрішнє середовище організму

Завдання 1. Доповніть речення та дайте визначення.

Основними складовими внутрішнього середовища організму є кров, лімфа і тканинна рідина. Їхня основна функція — підтримка гомеостаза.

Гомеостаз — це сукупність процесів, що підтримують відносну сталість внутрішнього середовища організму.

Завдання 2. Позначте одну правильну відповідь 

1. Еритроцити входять до складу

А лімфи                     В тканинної рідини

Б крові                      Г шлункового соку

2. Просочуючись крізь стінки капілярів у тканини, плазма крові перетворюється на: 

А формені елементи крові              В тканинну рідину

Б лімфу                                    Г слину

Завдання 3. У лімфатичних вузлах можуть накопичуватися:

А лімфоцити                         В нейрони  

Б еритроцити                        Г тромбоцити

Завдання 4. Напишіть назву рідини внутрішнього середовища, про яку йдеться в кожному твердженні.

А Утворюється внаслідок фільтрації плазми крізь стінки капілярів (тканинна рідина)

Б Містить еритроцити, лейкоцити і тромбоцити (кров)

В Транспортує кисень від капілярів до клітин у тканинах (кров)

Г Утворюється в лімфатичних капілярах (лімфа)

Д Знезаражується в лімфатичних судинах (лімфа)

Е Рухається всередині артерій (кров)

Завдання 5. Установіть відповідність між зображеними форменими елементами крові та їхніми назвами.

А еритроцити                В тромбоцити

Б лейкоцити

1 2 3
А В Б

Завдання 6. Установіть відповідність між назвами рідин внутрішнього середовища та їхніми характеристиками.

1 Кров 

2 Лімфа 

3 Тканинна рідина 

А Рідина, яка омиває клітини тканин

Б Прозора рідина, що містить велику кількість лімфоцитів

В Непрозора рідина червоного кольору, яка циркулює по судинах кровоносної системи 

Г Відносна сталість складу та фізико-хімічних властивостей внутрішнього середовища

1 2 3
В Б А

Завдання 7. На схемі представлені групи крові людини системи АВ0 та антигени й антитіла. Напишіть, які речовини, що позначені на схемі, належать до антигенів, а які — до антитіл. Розставте у схемі стрілки від назв антигенів та антитіл до груп крові, у яких вони наявні.

Антигени — аглютиногени А,В

Антитіла — аглютиніни α і β

Група крові 0(І) А(ІІ) В(ІІІ) АВ(IV)
Аглютиногени Відсутні Тільки А Тільки В А і В
Аглютиніни α і β Тільки β Тільки α Відсутні

Завдання 8. Гемофілія — це спадкове захворювання крові, за якого в людини спостерігається погіршене зсідання крові. Чому це захворювання може становити загрозу для життя людини?

При поранені не згортається кров, що може призвести до критичної втрати крові.

Завдання 9. До яких наслідків може призвести порушення відтоку лімфи з кінцівки (наприклад, у результаті травми)?

Порушення гомеостазу, що забезпечується циркулюванням крові, тканинної рідини та лімфи.

Інші завдання дивись тут...